Эльдар Гуршумов

Тема в разделе 'Проза и поэзия', создана пользователем Shaul, 12 ноя 2007.

 1. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Ә духдәр


  Наз дорәй тγ кγшди мәрәш, ә духдәр,
  Човгунә дорд ҝγрди сәрәш, ә духдәр.


  Ҝоф ләhьәймә әз hьәсәлhо парусди,
  Ә виҹдонмә мәшән шәрәш, ә духдәр.


  Әз хостәйи дог кәширәй ә ҹунмә,
  Чорә нибу шитә кәрәш, ә духдәр.


  Шори-ники зийод бири руз-бәруз,
  Тγсγз нирам ә йә hьәрәш, ә духдәр.


  Ә пәхγрә йонуглуhоҝуш чум норә,
  Ҝоф –ҝәләҹә мәзән хәрәш, ә духдәр.


  Әшглү буһо һьоҹизбәндлү нәс бирә,
  Тәлхьә фикир мүкшү нәрәш, ә духтәр.


  Ә шәш гушә хьәсрәт hишдә Әлдара;
  Ә сәр дγ-бир мәҝи зәрәш, ә духдәр.

  Ә йор мә


  Әзмә ә дур бийо мара, ә йор мә,
  Ә доруни дγлмә дара, ә йор мә.


  Севҝәндлγнγм әзтγ ҹиро нибошум,
  Гәнәт зәрә ә сәр вара, ә йор мә.


  Ә ворушиш ә тәшнәй тγ офдорәм,
  Ҹиҝәр мәрә мәсох пара, ә йор мә.


  Йә сурлуйә вози дирәм hьиломә,
  Ҹуфтә гушә вошән зара, ә йор мә.


  Ә хьәсрәт тγ ә фурм hовун парсирәм,
  Хушбәхтимә ҝγрди кара, ә йор мә.


  Азәрбайҹон – Вәтән мугом бирәйиш,
  Әз ҝирйәhо мәзән ҹара, ә йор мә.


  Симhой мизраб hьәрсә рухунд, ой Әлдар,
  Тγсγз нитам зәрә тара, ә йор мә.

  Ә ХУДО вомунди


  Коh ләhьәйтγш пилигhорә шовунди,
  Бәйәй дγлтγш гутинәрә ковунди.


  Гγзγрҝγлhо тәйтә чумә вокундә,
  Хуморирәш ә мочәвоз ловунди.


  Ләйли – Мәҹнун әз сәдиги мундәйи,
  Нәшумошуш ә гисмәтhо домунди.


  Ҹар дәшәндә коврә hьәсмуй – сәрпуши,
  Хγшҝиhорәш әз вәрф – воруш овунди.


  Фикирhорә сийә думон хундәйи,
  Хәйолhорәш ә чумhойму ховунди.


  Човгуниhо ә hьәҹәл суй дорәнки,
  Рәхьhошурәш кәрми офто товунди.


  Әз сабурhо мозол Әлдар рихдәйи,
  Имидhоймуш йә ә ХУДО вомунди.

  Оһиллүйә хов

  Ә гәд пәмбә бийо дорим миҹәлγйә рүхь-
  тоҹирәш.
  Әз дорун дγл бийо хойим ХУДОмәндә
  мγхьтоҹирәш.

  Гәдимийә Шоh догhорә зәлзәләлγ ҹумун-
  дәнки,
  Ә ворвори ухшәр дирәйм hγнәрлγйә хьол
  боҹирәш.

  Нә дәрд мунди, нә гәм мунди ә гәд сарай
  ән хәйолhо,
  Әз Мисраим ә гуй зәрәйм туболγйә гир-
  моҹирәш.

  Хосдәхунә ҹовонhойи ҝγлә хуно рач һис-
  диhо,
  Ә хәндәhо шор вошәндәйм мγhбәтлγйә
  лов мочирәш.

  Нәсиллγйә хорәлγнγм ә дәр нимаз ән си-
  фирhо,
  Әз бәбәhо пак виҹирәйм Тиролγйә рәхь
  воҹирәш.

  Шоhирлγйә пойhой Әлдар руй хорирә нә
  ҝγрдәнки,
  Ә динҹиhо гурбу дорәйм оhиллγйә хов
  ҹоҹирәш.

  Шәр әхир

  Ә дәрдлγйә фикирәвоз хушә рузә нитай
  дирәш,
  Ә вишәйә рәхьhорәвоз ҹура бәхтә митай
  чирәш.

  Туболγйэ гәргγш сохдә, чәвги мәйор ә гәд
  хунә,
  Ә мγшдәвоз куфтә сәрhо, әгγл дγрγст нәс
  дәбирәш.

  Ә сабурhо имид мундә, сәхьиблγ бош әри
  ҹунтγ,
  Йә ҝийовиш ә руй хори һә нимноhог нәс
  вәбирәш.

  Ә бим ҹәhьмәт гәрорлγhо вәҝир дошдә кә-
  ләтәрә,
  Әз рәхьм ХУДО рγхь вәбәрдә, әз дәсγ ҝи
  hәр фәгирәш.

  Тироhорә мозоллу тан ә гәд сγрхә Сифир
  нимаз,
  Зэхьми бәдә гуй сохуhо, ә сәр хγшдә тоҹ
  дәчирәш.

  Ләзәтлγйә дәhьәм нийов әз буш мундә лә-
  гә, Әлдар,
  Әз чγрhьәтә дананйәти пишотә вин шәр
  әхирәш.

  Пәнҹ митро ог

  Әз зәхьмәтhо нә ҹусдиhо ҹувурлγйә дог-
  лγнγм мәш.
  Ә ҹәннәтhо чарусдиhо богбонлγйә бог-
  лγнγм мәш.

  Зәhьифмәнди нитав кγшдә, рәьмийγ соф
  нисдиhорә,
  Тәбиәтә сәйр сохуhо алмазлγйә соглү-
  нγм мәш.

  Мәhәббәтә hьәләм ҝγрдәм ә пәнҹәй дәс
  шоhирйәти,
  Дастанhорә мәлхьәм дγhо кγкәлγйә тог-
  лγнγм мәш.

  Зиндәҝунә мозолмәнди гәнәтлγйә пар
  зәрәнки,
  Гурбучәй йор рафданиhо лолмәзәйә гог-
  лунум мәш.

  Йә ә ховмә гисмәтлγни кγлγнҝ зәрәй ән
  ҹовони,
  Әз ХУДО һәгг бәхш дириhо оhиллγйә чог-
  лүнγм мәш.

  Әз гәд ҹәhьмәт ҹиро ҝәшдә, тәхьно нитай
  мундә, Әлдар,
  Ә вәhьдәйγ кγч бирәнки, пәнҹ митройә ог-
  лунум мәш.

  Нитай ҹиҝә ҝүрдә


  Бихьγрмәтә дастан нисди нәгγл мәш,
  Әз асдара бәхтә чири әгγлмәш.


  Әз hьәили ҹофо дирәм софолуш,
  Әз бикори парс ниҝγрγ әнҝγл мәш.


  Ә дог-дәрә гуй нә зәрэ әз пишә,
  Сγмбγллγйә зими кошдәй ә чγл мәш.


  Вәрф-ворушлу аташ рихди әз hьәсму,
  Кγк бирәхьмә гәриш сохдәй ә кγл мәш.


  Әз тоҹиhө әри сәргуз офдорә,
  Пилләhорә вәдәшәнди әз сγлмәш.


  Сарайhорә вачарундә әз бинә,
  Сγркәй әшгә тγнд докунди ә бγлмәш.


  Чум Әлдара шорундиҝәш имоhой,
  Дийә нитай ҹиҝә ҝγрдә ә дγлмәш.

  Сүрхә чорә


  Софә әшгә нә дәрд имбу, нә гийбәт,
  Әри хосдә варайусди тәбиәт.


  Пәнҹәрәрә гили мәйил ә руй мәнҝ,
  Ә гәд гәфәс нийо добу hәгигәт.


  Асдараhо руй вәҝγрди әз шобот,
  Шәhьәм сәйәг әдәт сухдә әз гийрәт.


  Гγзγрҝγлhо буй вошәнди – ширәли,
  Һьәсәлирә гимиш сохди әгибәт.


  Билойигhо ә пәхγри домунди,
  Әз нур офто тәмизтәйи сәдигәт.


  Одом нори бинәборуй зэхьмәтәш,
  Бәхиллγhо кара ҝγрди гәтә-гәт.


  Мәҹнунлγйә гәләт мәбош, ой Әлдар,
  Сγрхә чорәй хушбәхтини мәhәббәт.

  Нивомуну ә һүлмә


  Һьәзоб дγhо губ мәдәшән ә дγлмә,
  ХУДОлγйә рәхьмә дәшән ә дγлмә.


  Севҝилиhо мәскән ҝγрди ә богчә,
  Хәзонлγйә тәләф мәйор ә ҝγл мә.


  Әз ранҝ hьәсму суй вошәнди зимиhо,
  Нә рурундә молә мәкәш ә чγл мә.


  Ә дәрдәвоз әдәй сухдә хәйолhо,
  Хокисдәрә гәриш мәсох ә кγл мә.


  Рγхьвәбәри – хоривози бәндәhо,
  Һозор ҹиро дәhьәм дәри ә бγл мә.


  Пойhо әдәй ә чум ҝиро ҹγмγстә,
  Һьәйнәлγйә бәхил мәбош ә чγл мә.


  Гувот гулhо ҝуҹлуниҝәш, ой Әлдар,
  Ворвориhо нивомуну ә hγлмә.

  Сойәрә нивини


  Имид норә, вәлҝ хәбәрәш нивини,
  Нолә зәрә, губ гәбәрәш нивини.


  Шәггәй хәндә зийод бисдо әри тγ,
  Шәрбәтлγйә лов шәкәрәш нивини.


  Дурәсγзи – ҝәрмә тәнγй офтойи,
  Йәловлγйә су ҹиҝәрәш нивини.


  Һьиломҝәзи гисмәт нибу ә надан,
  Әз винитγ йә зәвәрәш нивини.


  Назлγ-назлγ әри дγлә вәбәрдә,
  Ошуглγйә тар зәрәрәш нивини.


  Хәҹәләти кәширәйи әз ҝγлhо,
  Мγhбәтлγйә дог-дәрәрәш нивини.


  Суроглγйә ҹарлγ мәҝәшд Әлдара,
  Әзимбәгдә сойәй мәрәш нивини.

  Ә гәд дүлмә дәри тү


  Танусдәнγм әгγлмәндә сәри тγ,
  Хγшдән ХУДО кумәк бирә әри тγ.


  Ә чум милләт нур офторә докундәй,
  Ә гәриш хәлг, ә сәр зуhун вәри тγ.


  Лугондирә hәгг-хьисобу нә буhо,
  Дәрйоhлугә әгγлмәнди – «хәри» тγ.


  Сәхьролугә ә фурм ҹәннәт чарундә;
  Әз иҝидhо зийод бошҝу нәри тγ.


  Сәдиглγhо Сифир – Тиро вәҝγрдә,
  Һьәсәлбәндә палустәйи – «шәри» тγ.


  Офуррәҝор бәшгә дори нәхширә,
  Ошкор кәрдо сγрхәлγйэ зәри тγ.


  Йә рузлугә нә дирикәш Әлдара,
  Бовор сох ки, ә гәд дγлмә дәри тγ.

  Ҝуфдурут


  Ҝәвγлсγзиш hьәрγс бирәй, ҝуфдурут,
  Әз асдараш бәхтә чирәй, ҝуфдурут.


  Мәhәббәтә әз hьошири ҹусдәнки,
  Ә тәнҝиhош нә дәбирәй, куфдурут.


  Хосдәхунлу нγкәр пойтγ бирәнки,
  Ә сәр тәхтиш шор вәбирәй, ҝуфдурут.


  Софә әшгә ә хун дамар дошдәнки,
  Дәрдһой дγләш бул дәчирәй, ҝуфдурут.


  Шәвһой шобот ә сәр сифро нγшдәнки,
  Ә чумәвоз рәхь кәширәй, ҝуфдурут.


  Ә мәҹлγсhо пәйләhорә зәрәнки,
  Әз хәндәhош гәм вәчирәй, ҝуфдурут.


  Хьәсрәт Әлдар сурмәзәлγ кγшдәнки,
  Йә сәhьәти руз нә дирәй, ҝуфдурут.

  Бинәборуй һьәсүл

  Фурогусдәй ән дγлтγрәш ә сәр зуhун,
  нәбу вәни,
  Фуҹогусдәй әгγл тγрәш ә шәр зγhун
  нәбу дәни.

  Үзийоги ән шоhири дастанhорә ҝүнҹун-
  дәйи,
  Ҹызмагәрәй нәгγл тγрәш ә кγнҹ сундуг
  нийо шәни.

  Тәйтә ХУДО ҹәзо дорә, сәҝәрави сохдә-
  ҝорhо,
  Вошҝунәвой кәкγл тγрәш әз гобугу бийо
  кәни.

  Ширин пәрәст бирә ҹиҝә әз хьγрмәтhой
  дананйәти,
  Һьәсәлиhой ән ҝγлтγрәш бил нә ҹγнγт әз
  ҹун тәни.

  Шорлу-шорлу ҝәшдә-ҝәшдә ә хосдәхунд
  йорирәвоз,
  Офурриhой хьәсγлирәш әз хәйолhо ә дур
  нәни.

  Обур-хьәйо дошдә-дошдә бγтγн hьγмγр ә
  фурм Әлдар,
  Бинәборуй hьәсγл тγрәш әз алмазhо бийо
  зәни.

  Дәр ҹәннәтә очуг дирә

  Әз доруни лугондиhо мозолирәш нибу
  офдә.
  Әз хорини бугонтиhо ҝозилирәш дәби
  бофдә.

  Ҹарлумәндә сурогиҝә михәнәти бәдбәхт-
  лγhо,
  Ә мәсләхьәт офдорәнки зәхьмиhорәш мә-
  ҝу софтә.

  Йарашугә виҹириhо әз hьошири ән тә-
  биәт,
  Чинорлγhо - бәhәрсγзи, варайисдҝәш ә
  фурм кофтә.

  Фәсил-фәсил варасдәнки гуногйәти ән
  нәсилhо.
  Соворәйә зиндәйәти хьәсγлиhош әхьүкм
  ноф дә.

  Гәзонҹhорә бәхширәнки сәдиглγе ХУДОй
  hьилом,
  Һγнәрмәндә иҝидйәти әнҹәг ҝәнәш ә гәд
  ҝоф дә.

  Гγл-гәрәвош Сифир-Тиро бирә ҹиҝә, Әлдар,
  дан ки,
  Дәр ҹәннәтә очуг дирә, - шоботҝирhош сәр
  йә хьофтә.

  Мозол ХУДО

  Руз сәйәги hγнәр мийнγ торикийә шәвә
  нәр тγ,
  Гузйәләги hәдәр нивнγ шәрикийә тәвәс-
  сәр тγ.

  Ә гәд алмаз гобугйәти кип-колиҝә рүхь
  нәшумо,
  Әз хьофт гәтиш сура космос мәләк нийов
  эри бәр тγ.

  Бийов – бурав бәгдәhорә тγндә вози хундә
  вәhьдә,
  Әз гушшәhой ән шәшиhош шолйәхь мийов
  әри зәр тγ.

  Ә мәнҝәнә нийофдони гисмәт ноҝә Офур-
  рәҝор.
  Гилинҹ пәнҹәш тγндлγ мийов, рәхь бурриҝә
  сойәй шәр тγ.

  Тироhорә хундә ҹикә - вәрәг-вәрәг ә әшгә-
  воз,
  Ә мизузәш бәхтлγ дәниш, вәҝосиҝә ә руй
  дәр тγ.

  Думон hьәсму ә хьγкмәвоз гуй бирәнки ҝә-
  нәш, Әлдар,
  Мозол ХУДОш тиhи имбу ә hәндәвәр, нә ә
  сәртγ.

  Шүһрәтһой ән шән

  Әз мозолә ҝузәтйәтиш мә - ән тγнγм, тү -
  ән мәни,
  Әз хьәлолә гисмәтйәтиш мә - шγвәртγ тү -,
  зәнмәни.

  Сәдигмәндә гонунhорә сойәй мозол ҝүрдә-
  ҝγрдә,
  Ҹәннәтлγйә парлγйәтиш рγхь нәшумой ән
  тәнмәни.

  Әз гәдимә бәбәhойму вор хьәлолә вәчи-
  рәнки,
  Һозор сали сабурйәтиш әз Тироhой Вәтән
  мәни.

  Ә йә бәндә нә бурбундәм човгун дγhо хә-
  рәбирә,
  ХУДОлγйә шолйәхьйәтиш – рәхьҝирорә
  йәтән мәни.

  Тәhьәдийә видов мәсох, рәхь hьγмγрә ҝирош-
  дәнки,
  Сипрә зулог оhилйәтиш әз ҹәhьм муйhой ән
  дән мәни.

  Тиҹә гәләм брилийанти парс нитанγ ҝүрдә,
  Әлдар,
  Һьиломҝәзә шоhирйәтиш әз шγhрәтhой ән
  шәнмәни.

  Ләзәт нидү зиндәҝуниш

  Ә γзҝәhо ҹәләг нирав нәшумоhой ҹундә-
  ҝуниш,
  Ә γҝәйhо йәләг мирав hьошириhой нун-
  дәҝуниш.

  Бәхиллγйә гәргγшиhо ә фурм воруш рихдә
  вәhьдә,
  Әз обурһой дошдә имбу – сγрхәлγйә бун-
  дәҝуниш.

  Әз сабура ҹофой hьәнҝhо хьәйо вәҝγрд ҹу-
  вур доги,
  Чалмабәндһой кипәлγни Тиролγйә ҹусдә-
  ҝуниш.

  Сәдигйәти йә миҹәйи әри тоҹмәнд бәхтә-
  вәрhо,
  Әз хьәлолә әрәг бошҝу әнҝγшдәри хосдә-
  хуниш.

  Әз хьәримә билойиги варайусдҝә сифрой
  ники,
  Әз войисдәй ХУДО нибу мәлхьәмиhой мун-
  дәҝуниш.

  Әз сади бисд хостәйиhо шор нә рихдҝә әҝәр,
  Әлдар,
  Шәрхәҹәләт хурдә рузһо ләзәт нидү зиндәҝу-
  ниш.
  Ҝүлә хуно

  Ҝγлә хуно очмиш бирәй, ә мирод дγл раси-
  рә вәхт,
  Асдараhош ә сәр мозол гош вәнори әз түн-
  ди бәхт.

  Гәйтонлγйә ҝәрмә мумhо ә шәhьәмдон хьәл
  бирәнки,
  Тироhорә нә хунуhо, ҝоф ХУДОрә ниҝүрү
  сәхт.

  Әз хубиhо рγхь вәҝγрдә γшγг чумhо нур до-
  рәнки,
  Динҹимәнди войуhорә ә хәрәбиш нисоху
  ҹәхьт.

  Сәдигмәнди ән Овроhом ә гәд дγлhо дәби-
  рәнки,
  Дγ тарафай ихьтибори әз шолуми имбәсдү
  әхт.

  Гилинҹлγйә пәнҹәй дәсhо ҝуҹ-гувотә вәчи-
  рәнки,
  Әдәб әркон дәблγ бирә, рушумлуhо низәнү
  ләхт.

  Әз нәhьләти хγшдә, Әлдар, рузу йорсγз ҝи-
  рошдәнки,
  Әз әшг-мγһбәт сурогсγзи ләзәт нидγ сүрхи-
  йә тәхт.

  Сәдиги тү

  Хәндәлγһош дγл войурди әз шорлγйә сәди-
  ги тγ,
  Лγҝәлγhош ҝγл овурди әз борлγйә сәдиги
  тγ.

  Войҝәлγhо кура бирә hьиломлугә ҹар зә-
  рәнки,
  Пәшмулуhош ранҝ парунди әз hьорлγйә
  сәдигитγ.

  Гәрболлүйә ҝүйчәкиһо хәми әшгә войур-
  дәнки,
  Мәләклүһош руй вәҝүрди әз ворлүйә сә-
  диги тү.

  Лейлипәрәст хосийәти мәчнунhорә ҹогун-
  дәнки,
  Мγһбәтлγhош паклγ бири әз корлүйә сәди-
  ги тγ.

  Әз дγ-йәки рачә рузhо hьγмγр сала пуч
  сохдәнки,
  Имсаллγhош шор вәчири әз порлγйә сә-
  диги тγ.

  Овозлγйә ҹәhьмәт нимаз, рγхь Әлдара вә-
  бәрдәнки,
  Нәсиллγhош бәhәр дири әз хорлγйә сәди-
  ги тγ.

  Тәрсмә нибу

  Нур сәбәхьә дирәнγмҝә әз думониш тәрсмә
  нибу.
  Сур тәмәхьә чирәнγмҝә әз ҝумониш тәрсмә
  нибу.

  Гәлизбәндә чәхә дγшмә әгγл сәрә вир сох-
  дәнки,
  Әгγллγйә тиҹлγнγмҝә әз йомониш тәрсмә
  нибу.

  Әстерлүйә духдәр доги ә бим милләт мундә
  вәhьдә,
  Ә ХУДОй hәгг боворγмҝә әз Амониш тәрс-
  мә нибу.

  Мәҹнунлγйә хьәсрәт мундә ә чγллугhо офдо-
  рәнки,
  Лγгәй нунә хурдәнумҝә әз йовониш тәрсмә
  нибу.

  Ә hәр сәhьәт фикир дорә, ҹунсогирә дошдә
  ҹиҝә,
  Оhилирә ҝγрдәнγмҝә әз ҹовониш тәрсмә
  нибу.

  Әз әшг-мγhбәт γлγҝбәнди гәләм ә дәс вәҝүр-
  дәнки,
  Шоhир бәндә Әлдарγмҝә әз зомониш тәрсмә
  нибу.

  Ҝәрмә һьәрсһо

  Ҝәрмә hьәсhой бәдбәхтирә тийи мәсох ә
  сәр синә.
  Әзи hьилом кγч бирәйи hьәдәт офди лап
  әз бинә.

  Шишәйә руй ҹовонирә мәфурогун ә хьол
  мγрдә.
  Рафда рәхьhой ән мγшкγли нәс воҝошдә
  һич тәрсинә.

  Зулумлуйә дәрдлγниҝәш бийо әнҹәг мити
  боши,
  Ҹәхьти сохдә, әз дорун дγл зу вәдәшән бә-
  дә кинә.

  Әз дәвр Одом сәр ҝγрдәйи, ә дәс инсон нә
  дә hичиш,
  Әз ХУДОйи бийо дори әгибәтһой Тирой
  динә

  Ә милйонhой hьилом мәрзγ йә Сифирә ә
  дәс ҝγрдәш,
  Ә дγл дуррай ән йә бәндәш дийә нәбу вәни
  хинә.


  Хәрҹи-вәрҹи әшг-мγрбәтә Әлдарлγ тан әри
  йә ҝγл,
  Йә hьγмγрә нобҝә нибу шобош сохдә ә фурм
  чинә.

  Шорһой һьилом


  ХУДОлγйә рγхь вәбәрдә шорhой hьилом,
  Тиролγйэ ҝоф войурдә хорhой hьилом.


  Фикир вәнит ә зир дәрйоh нә руй хγшҝи,
  Һьәсәллγни, шәрбәтлγни борhой hьилом.


  Зийодийә ҝоф нә бошҝу әз хориму,
  Әз буруни, әз доруни ворhой hьилом.


  Һьәйбә бγхтγ нибу дорә ә мәнҝ бәхти,
  Сγрхә чорәй ән шәвhойи торhой hьилом.


  Ә сәр гәнәт хәм-хәйолhо пар зәрәнки,
  Әз гәдимhо сурог дорә йорhой hьилом.


  Әшг-мγһбәтә кәшф сохдәйи бәндәй ХУДО,
  Әз обури, әз хьәйойи hьорhой hьилом.


  Сурhой дγлә гәрбол зәрә мәвиҹ, Әлдар,
  Һәчиниҝәш йә возини корhой hьилом.

  Мә гурбу


  Шәггәлγйә хәндәй ловә мә гурбу,
  Хьәйо ҝγрдә ә чум кәм-кәс нә бурбу.


  Әз бәхшиhой ән ХУДОйи рачи тγ,
  Лейли, Ширин митав мунә hә дурҝу.


  Һәр кәлмәй тγ шиб-ширини – hьәсәллγ,
  Дәhьәмийγш нә хилов бу, нә шур бу.


  Тов чумhорә әз мәнҝи тγ вәҝγрдәм,
  Үшγгйәтиш тиб-тәмизә йә нур бу.


  Ә руй дγнйоh йә әзини әшг әҹи?
  Пич-пичиhо әрчγ бийо ә сурр бу?


  Ловолγйә тәшволунум руз-бәруз,
  Чумнәвәҝир бил hәмишә ә дур бу.


  Әз дәс Әлдар hәр вәхт ҝγрдә мара, йор,
  Нобҝә садан муҝуйу ки, йә кур бу.

  Имбошум

  Ә хьәсрәт тγ мундә-мундә, губ дәрийә
  дγл имбошум.
  Соги ҹунә рундә-рундә, паҹирәйә ҝүл
  имбошум.

  Йәлов тәнγ хьәл нисоху алмазлγйә бә-
  йәй рγхьә,
  Әз офтойи руй чарундә, вәрфәлγйә чүл
  имбошум.

  Дийә нитав мәлхьәм бирә гәнәт зәрәй ән
  чороhо,
  Нурhой чумә дәпарундә, дәхьорлγйә һүл
  имбошум.

  Әз ихьтибор суй нивинγ әшгә сийә дирә
  чумhо,
  Әгγл сәрә дәчарундә, ләрзирәйә ҹүл им-
  бошум.

  Сабурмәндә пәшмуйәти hьәрсә чорә вих-
  дә вәһьдә,
  Аташ дγлә тә ҹарундә хокистәрә кγл им-
  бошум.

  Әлдарбәндә нубот диҝә нәфсәлγйә иштоһ
  хори,
  Хок синәрә дәпарундә, говрәдонә бүл им-
  бошум.

  Бийо ҝәнәш

  Ә хьәсрәт тγ дәмундәйи, ә hороймә бийо
  ҝәнәш,
  Ә мγhләт тγ вәмундәйи, ә чорәймә бийо
  ҝәнәш.

  Зәхьмә фикир нийо кәшγ ҹунсогирә дош-
  дәҝорhо,
  Әхьволәтмә нә мундәйи, ә ворәймә бийо
  ҝәнәш.

  Ә руй офтә гисмәт нибу әз мәнҝ шәви ҹус-
  дәҝорhо,
  Нурмәндирә парундәйи, ә торәймә бийо
  ҝәнәш.

  Мәлхьәмлγйә хумор сохдә, пәнҹ әнҝγшдә
  тиморлγhо,
  Сәр синәрә нәрмундәйи, ә хорәймә бийо
  ҝәнәш.

  Ә дог күлүнҝ нәс зәрәнүт рәхь Тирорә
  рафдаҝорһо,
  Гувот гулә ҹарундәйи, ә корәймә бийо
  ҝәнәш.

  Гул-гәрәвош тәлhой сәси – мγhбәтлүйә
  мәhьнихунhо,
  Тар Әлдара зарундәйи, ә шорәймә бийо
  ҝәнәш.

  Ҝирйәй шоһир


  Әз хьәсрәти хьәл имбоши чγн шәhьәм,
  Ундә митай чγниҝәнәрз тәлхь дәhьәм.


  Мәҹнунйәти дур бисдоҝә әз hьәрәш,
  Зу импаҹу ҝγлә хуно дәрд нә гәм.


  Хушбәхт имбу Лейлитәhәр хойуhош,
  Чәшмиш буhо ҝоһ амбари, ҝоһи кәм.


  Үзйог нисдҝә сәдигирә доруhош,
  Хәстәйә әшг нийо кәшγ тγндә дәм.


  Ә дур нирав, вәҹә бим-буш ҝγрγhош,
  Ә hьәрс ҝиро сәнгә дγлә нә тан нәм.


  Ә нум ХУДО шγкγр сохдҝә сабурлуш,
  Имид мәбош ә сади бисд ән рәгәм.


  Һьәмәлбазhо ҝофсγз hишдҝә Әлдараш,
  Ҝирйәй шоhир нә зил имбу, нәки бәм.

  Шүбһә мәсох

  Чәрхәлγйә йә пәрвонәй ән шәhьәм бош
  әри ҹунмә.
  Әрхәлүйә йә сәрномәй ән дәhьәм бош
  әри нум мә.

  Пәшмуй сабур нитав бирә ә рәхьм ХУДО
  офдорәҝор,
  Әз имидhо палусдиhо миҹәдори зиндә-
  ҝунмә.

  Ә тәлхь бәди суй нәс дорә ширин-шәкәр
  хәйолбәндhо,
  Ә шориhо чарусдиhо мәлхьәмдори мунә-
  ҝунмә.

  Кипәлүйә сәр бирәҝор Тиро хундә ә гәд
  ховиш,
  Ә шγкγрhой ХУДО ҝиро бәди нийов әз
  hьовунмә.

  Чүл-чәмәнһой вишәлугһо йарашуги әри
  Вәтән,
  Йә ҹәйрониш хунлу нибу әз ҹүрһьәти ән
  зомунмә

  Хостәйирә сγрхәлγ дор, ә фурм Әлдар,
  бγтγн hьγмγр,
  Мγhбәтмәндә шәхлγ бирә, шγбhә мәсох
  әз товунмә.
 2. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Нивой мәрә

  Хьол-әхьволә нә ҝγрγhо ҹундәҝуниш ни-
  вой мәрә,
  Әз зар – сγрхи дәҝγрγhо бундәҝуниш ни-
  вой мәрә.

  Әз хьәрими hьәмәлдани ә хок хори ча-
  русдәнки,
  Ә хьололи нә бәрγhо нундәҝуниш нивой
  мәрә.

  Мγhбәтлγйә ов ҝәрәки тәшнәлγйә Мәҹ-
  нунhорә.
  Кγк нәшумо вәҝγрγhо рундәҝуниш ни-
  вой мәрә.

  Шүһрәтлүйә хьүрмәт-һьорә ә хокисдәр
  чарундәнки,
  Рүхь һьәҹәлә вәбәрүһо хундәҝуниш ни-
  вой мәрә.

  Палаша сәр дананйәти нγкәр ичҝи бирә
  ҹиҝә,
  Ә хов мәсти дәбәрγhо мундәҝуниш ни-
  вой мәрә.

  Үмәр –Хәййам од нориҝә зомон-зомон,
  Әлдар, ҝәнәш;
  Әз шор шороб ҝироруhо зиндәҝуниш
  нивой мәрә.

  Мозолмәндә мундәҝун

  Ә фурм hьәсмуй ән зумусту хиник мәбош
  әри ҹунмәш.
  Ҝиров буhо гәм-фикирә зәхьәр мәкәш ә сәр
  нунмәш.

  Фурогусдә виҹдонлунум - әз hьәмәлә хос-
  тәйи тγ.
  Ә гәд ҝәрми ән hәминон гир мәвәни ә хок
  бунмәш.

  Шәггә зәрә әз биhьори хинә мәнγт һьәлбγс-
  лγhо,
  Ә парлγйә рγхь чарусдә, чорә нидγ шәр hьо-
  вунмәш.

  Әз дувунhо гәлп вәхγшдә бихьγрмәтә гәлә-
  тиhо,
  Хьәримә дог нитав рихдә әз хьәлолә Миҹәй
  хунмәш,

  Әфсонәhой Лейли-Мәҹнун вәҝир нийо бошу
  hич вәхт,
  Хосдәхундә сәрсон hишдә, дәблγ нибу зиндә-
  ҝунмәш.

  Һийләҝәрбәнд гудуз дирә, воҹә әз дәс нә ди
  Әлдар,
  Әнҹәг әз йор суроглуни – мозолмәнди мундә-
  ҝунмәш.

  Аташ офто кәм ниимбу

  Хуморлγйә чумhой тγрә нәбу бәсди ә хов
  ҝирош,
  Шит-хиловә хәндәй тγрә зәбу гәсди ә лов
  ҝирош.

  Догуногә пәшму имбу ҝγл богчәрә паҹун-
  дәҝор,
  Ҹофокәшә дγл богбонә шор хьәвәс ди ә хов
  ҝирош.

  Ә никә руз нәс расирә әз бинәдән надан бу-
  hо.
  Сириглγйә ризhой офто нур дәбәсди ә тов
  ҝирош.

  Бичорәйә тәләф мурав нәбз зомонә нә ҝγр-
  дәҝор,
  Ҹун пәсәво нивоҝошду ә гәд ҝирйә ә hьов
  ҝирош.

  Гәһри мундәй hьәрәбири пәшмуйәти овур-
  дәнки,
  Зумустурә гәбул мәсох, йә рузлугә сузов
  ҝирош.

  Дәрдәҹәрhо ниҝорәнә - дγләпәсә мундҝәш,
  Әлдар,
  Аташ офто кәм ниимбу әз сухдәйи йәлов
  ҝирош.

  Әшгәлүни гумор мә


  Хубиhой тγ синәлγни ә йор мә,
  Сәрпуши тγ бинәлγни ә hьормә.


  Рәхь сәдиглγ дәрә-тәпә нәс бирә,
  Бишәклүйә шишәлγни hомор мә.


  Софә богбон хγрд нихойу лγҝәрә,
  Хьәчәлγйә дәстәклγни hәр дор мә.


  Рабилγйә сәрпуш сәри ХУДОй hәгг,
  Тиролγhо гәришлγни ә хор мә.


  Ә пакимә шγбhә мәсох hич мәхьәл,
  Ә дурҝуhо пой нидәнγ бовор мә.


  Ҝоф-ҝәләҹә гәрбол мәзән руз-бәруз,
  Мγhбәтлγйә нуболγни шумор мә.


  Корhой hьилом возиниҝәш, ой Әлдар,
  Зар сγрхийә әшгәлγни гумор мә.

  Тәлхьә ҝоф


  Зирәй чумә фурогундә тәлхьә ҝоф.
  Дурәй нумә сурогундә тәлхьә ҝоф.


  Сγрхә одә сад бо хьәшо зәрәнкиш,
  Шоботхьили нуровундә тәлхьә ҝоф.


  Бәдмозолә сиргә зәрә әз ләhьәш,
  Сәрпуширә фуровундә тәлхьә ҝоф.


  Хосдәхундә ә мәгбуни дәйишдәш,
  Хиловирә шурәвундә тәлхьә ҝоф.


  Тәмарузә мγhбәтлγрә дирәнкиш,
  Нәзникирә дуровундә тәлхьә ҝоф.


  Ә хәлвәти тә имидә вәҝγрдәш,
  Һьәсγллγрә буровундә тәлхьә ҝоф.


  Шоhирбәндhо Әлдар пәрәст бирәнкиш,
  Гәндлγhорә ҹуровундә тәлхьә ҝоф.

  Әз дәстү


  Фикирлγйә сәбәхьлγнγм әз дәстγ.
  Шγкγрлγйә фәрәhлγнγм әз дәстγ.


  Кор Овроhом нубо бири әримә.
  Тиролγйә йә рәхьлγнγм әз дәстγ.


  Саломонлу әгγл чирәш әз ҝофhо,
  Гәнәтлγйә рγвәхьлγнγм әз дәстγ.


  Шоботhорә ә әшгәвоз миҝирим,
  Шәhьәмлγйә хьәләлγнγм әз дәстγ.


  Рγхь Одомә ә ихтилот миҝирим,
  Ҹәннәтлγйә вирәхьлγнγм әз дәстγ.


  Мәҹнунhорә тубо мγдγ әшг иму,
  Мγhбәтлγйә тәмәхьлγнγм әз дәстγ.


  Ә дог-дәрә нийофдону рәхь Әлдар,
  Хьәтонлγйә мәхьәллγнγм әз дәстγ.

  Түни әнҹәг


  Ширнийәти ән мәгбунмәш тγни әнҹәг,
  Ҝәрмийәти ән човгунмәш тγни әнҹәг.


  Ҹофокәшhо софо дирә әз нум ХУДО,
  Бәрәкәти лγгәй нунмәш тγни әнҹәг.


  Мγhбәтлγhо ҝуҹ вәҝγрдә әз миҹәй әшг,
  Хьәрәкәти hγнәр ҹунмәш тγни әнҹәг.


  Ә тγрәвоз шор имбошум бγтγн hьγмγр,
  Әхьволйәти ән омунмәш тγни әнҹәг.


  Үзҝә дурә хәйол нибу гәм-гγссәрә,
  Мәлхьәмйәти чорәй мунмәш тγни әнҹәг.


  Ҝγлә хуно очмиш бирәй бор дорә вәхт,
  Хушбәхтйәти зиндәҝунмәш тγни әнҹәг.


  Әз рәхьмиhой Офуррәҝор муҝйу Әлдар,
  Ҹәннәтйәти ән зомунмәш тγни әнҹәг.

  Нитани рафда


  Әз мγhбәт ә дурhо нидани рафдә,
  Әз хьγрмәт ә дурhо нидани рафдә.


  Ә дγлhо дарафдә одлγйә нумhо,
  Әз шγhрәт ә дурhо нидани рафдә.


  Ә ҹәләй буховhо пой донорәнки,
  Әз гγрбәт ә дурhо нидани рафдә.


  Гийрәтә, номусә тоҹ ҝγрдә вәhьдә,
  Әз мγрвәт ә дурhо нидани рафдә.


  Сабурhо әз имид ворухдә бәгдә,
  Әз мγhләт ә дурhо нидани рафдә.


  Рγхьәлγ пар зәҝә гулhо-гәнәтhо,
  Әз ҹγрhьәт ә дурhо нидани рафдә.


  Әлдарлγ хосдиҝә hьәсәлә йорә,
  Әз гисмәт ә дурhо нидани рафдә.

  Хуби


  Ә дγлhо даравhо шориhош хуби,
  Ә чγлhо вәриhо дориhош хуби.


  Сγфрәhо вγнγҝу бәhәрә, борә,
  Ә Вәтән дәриhо хориhош хуби.


  Әз hьәсγл бофдәнγт хьәйомәндирә,
  Әз обур паруhо hьориhош хуби.


  Әз ҝовләй ән ники бошҝу хәндәhо,
  Ә дәвләт чаруhо вориhош хуби.


  Нубойә дәб мәсох hьәмәл Лейлирә
  Мәҹнунлу хойуhо йориһош хуби.


  Бинәйә дәстәки ҝирошдә салhо,
  Ә тоҹи варавhо пориһош хуби.


  Һьәдәтлγ дошдәнки мγhбәт Әлдара,
  ХУДОлγ буравhо кориhош хуби.

  Әри тү


  Шорәлγйә хәбәрлγнγм әри тγ,
  Рγхьәлγйә вәбәрлγнγм әри тγ.


  Мозолмәнди нитав бирә әзи рач,
  Сурәлγйә бәтәрлγнγм әри тγ.


  Гәрәтикон ән кулиhо ҝγл дори,
  Нурәлγйә йә сәрлγнγм әри тγ.


  Дγрγстирә бәhәм дири ҹофәймә,
  Мәзәлγйә сәhьәрлγнγм әри тγ.


  Нәчогирә ҝилов зәри хәндәhо,
  Ширәлγйә бәhәрлγнγм әри тγ.


  Әз мәлхьәми әшг войурдәм овозә,
  Мγhбәтлүйә hγнәрлγнγм әри тγ.


  Әлдармәндлγ сәдиг мундә ә Тиро,
  Мизузәйә йә дәрлγнγм әри тγ.

  Ҝәнәш мәсти

  Чорәhорә әри бура сәбәб нисдҝәш ә сәр
  гәсди,
  Бофдәhорә тәйтә дурра рушум мәбош ә
  шәр хәсти.

  Нур офторә нә винирә ҹилит имбу туз-
  hой хори,
  Ә мәгбунә хәйол ҝиро мәнҝ шәвирәш
  нәбу пәс ди.

  Ә сад ҹиро войәрәвоз варайусди һьи-
  лом Одом,
  Ҝγлhой богчә нә вокурдә, у дγнйоhәш
  нийо дәс ди.

  Имог-имог кура сохдә әгибәтhой соф
  мγhбәтә,
  Әз доруни әшглγйә дγл, хьәсрәтлγрәш
  бийо сәс ди.

  Йә пәйлә ов хурдә нисди – зиндәҝуни
  сади бисд сал,
  Фәсилhорә сәрин дирә, ҝәрми рәхьмәш
  әз нәфәс ди.

  Әгγл сәрә йор бәрдәнки дәрhой чумә нә
  бәсд, Әлдар,
  Нобҝә ҹәhьмәт муҝуйу ки, әз дәм шороб
  ҝәнәш мәсти.

  Ҝилҝулийә һьәрсһо

  Ҝилҝулийә hьәрсhой чумә нә рих дийә
  ингәдә.
  Әз гобугу ҹиро мәсох, әзимбәгдә дин
  һәдә.

  Мозолмәндә бәхтәвәри ә йә ҝофтγ вә-
  мунди.
  Йә мисголә бәзәк дорә, нушу мәди сад-
  гәдә.

  Йәhәр hьәсблγ ә мәйдуй ҹәнҝ, пар-пар
  доҝәш сγрхәлγ,
  Уйог бош ки, hич мәхьәлиш иҝид нибу
  әз ҝәдә.

  Лугондлγйә фикирhорә сириг мәзән ә
  мувәхь,
  Әз зәрдиhой нәхши парун гутинәhой
  ән бәдә.

  Йә ҹиройҝә мγрбәт нибу - әз алмазиш
  сәхт буhо,
  Брилийанта гошлγйәти ә ҝоф «әшгиш»
  кәм нә дә.

  Ә гәсдәвоз әз чум Әлдар вәнҝәсдиҝәш
  хγшдәрә,
  Һьәсәлмәндә тәhьрифи тγ ә зуhунhой
  һәммә дә.

  Тәлхьә зәхьмһо

  Тәйтә hьәҹәл пой донорә әзтγ ҹиро нитам
  бирә,
  Әйә болуш сәр норәйи ширнә ховhо митам
  дирә.

  Йарашугә вир мисоху – богбонсγзә ҝγлhой
  богчә.
  Дор чинориш буй вошәндҝә, бәhәрγрә ни-
  тай чирә.

  Әз мәлхьәмhой ән дәhьәми ХУДО бәндә
  хәндәй ловhо,
  Зумустуйә човгун бирә, ә дγл шори нә дә-
  бирә.

  Һәр дәрзәрә русмуйуни әри бофдә хуш-
  бәхтирә.
  Гуморлγйә hьәмәл нисдҝә, зәрhо нидγ сой
  сә-бирә.

  Гир-сәггγзлγ мундә ҹиҝә хәмилγйә малад
  хокhо,
  Әз hьәсонти нипарунут шγhрәтбәнди ән
  вәҝирә.

  Йә дγнйоhлуг hьоширирә тә буй hьәсму дә-
  чγрγтҝә,
  Әлдар нитав вәтовусдә тәлхьә зәхьми ән
  тәкирә.

  Очуг һишдә гопуй дәрә

  Шәв тә сәбәхь хисирәҝор руз пинәки
  нитав дирә.
  Әз нур офто рγхь вәҝγрдә боҹ имбәрγ
  ә дог-дәрә.

  Пойу хори тәйтә дирә, - ә сәдиги әшг-
  тγ ҝиро,
  Гәнәтлγйә парлγ бирә, ҹар мизәни и хә-
  бәрә.

  Бәхтәвәрә зиндәҝуни hәйрон hишди
  Лейлиhорә,
  Ширин тәhәр гәм нә дорәй, Фәрhад ә дог
  зәнγ сәрә.

  Ә сәр зуhун әгγлмәндhо ҹиҝә ҝγрди шо-
  нә нумтγ.
  Толихьмәндә тәhьәрифи hьәсәл совуст ә
  руй кәрә.

  Тиролγйә hьор виҹирә, әз дәс мәди воҹ
  мозолә,
  Ә саданhо зәхьм бурбундә бил нәдаровт
  hич ә hьәрә.

  Әз чумәрәхь шәхьәнҝуми, ә сәр соку нγш-
  дә Әлдар,
  Ә сад ҹиро хьәсрәтәвоз очуг hишдә гопуй
  дәрә.

  Мәбош

  Ә hьәрсhой чум дәниширә шәhьәмлγйә
  дγлиш мәбош.
  Хәйоллүйә гәнәт зәрә ворворийә hγлиш
  мәбош.

  ХУДОлγйә минәтлγнγм чорәй әшгә әри
  бофдә,
  Ҝоф ләhьәрә әри дурра тиҹәлγйә бγлиш
  мәбош.

  Әз ҹуркумhой ән офтойи тәнγлγйә руй
  вәҝγрдә,
  Ә мәhәббәт аташйәти хокисдәрә кγлиш
  мәбош.

  Һьәләмлγйә шон-шγhрәтә ә дγ дәси ҝγрдә
  вәhьдә,
  Ә миродhо тә расирә кутәлγйә шγлиш
  мәбош.

  Ә рузҝорә зиндәҝуни γшγг руйә торундә
  вәхт,
  Ә гәд ховhой ширинйәти хуморлγйә лγ-
  лиш мәбош.

  Әз сәрсони Мәҹнунйәти Әлдар әз хьол
  офдорәнки,
  Гул-базуйу ләрзириhо Лейлилγйә ҹγлиш
  мәбош.

  Ә духтәрһо йә һьәдәти

  Кобоблγйә судоглγнγм ә гәд аташ ән
  мγhбәти,
  Үҝәйлγйә суроглγнγм ә hәд талаш ән
  гγрбәти.

  Рγхьбәрлγйә чумә хуно дәрдлγ hишдәй
  хосдәҝорә,
  Әзим бәгдә чγ мисохум әз рузиҝор ән
  хьәсрәти?

  Һәр йәтәнә ҝоф нийо бу, осдугусуз hис-
  дҝәш зуhун,
  Чγнки, бәhәр нитав дорә сәргузиhой ән
  мγhләти.

  Дәсә ә сәр дәс вәнорә, бәрбод мәсох са-
  рай дγлә,
  Хосдәхундә шори нибу әз чорәhой ән
  гәhәти.

  Ә хьол мозол руй туршундә, вәҝир мә-
  дан бәдhьәмәлә,
  Гγзγрҝγлhо зу паҹирә әз шәриhой бәhьә-
  дәти.

  Вәхт сабурhо дурра бәгдә, тә вәрзундә
  әшг Әлдара,
  Нәбу ҝуйит: «Наз дорәйи ә духдәрhо йә
  hьәдәти».

  Ноф хорини Израил

  Фәсилhорәш вәрзунуhо ҝγл дорини
  Израил,
  Нәсилhорәш нәрзунуhо дγл шорини
  Израил!

  Әз данани әгγл ҝиро hозор салhо пар
  зәри,
  Соломонәш фәрзунуhо ҝоф борини
  Израил!

  Обур-хьәйой сәдигирә ә тоорих вә-
  йишди,
  Овроhомәш сәрзунуhо нур hьорини
  Израил!

  Әз зомонhо пузмиш нибу – нум Мәр-
  дәхәй нә Әстер,
  Амонhорәш тәрсунуhо ҹәнҝ корини
  Израил!

  Офуррәҝор – ХУДОй рәхьмhо хьγв-
  сәләрә кγшдәнки,
  Кγк hьиломәш ләрзγнγhо ворворини
  Израил!

  Ә чәhьм дγнйоh хәбәрдор сох хьофт
  милйарда, Әлдар, ҝәнәш;
  Мошийәхьәш ҝәрдунуhо ноф хорини
  Израил!

  Лидер милләт

  Гәләм богә нә кошдәҝор лидер милләт ни-
  тав бирә,
  Хьγрмәт хәлгә нә дошдәҝор лидер милләт
  нитав бирә.

  Сγрхәлγйә дананhорә биhьор-биhьор фур-
  мундәнки,
  Ә дурҝуни вәҝошдәҝор лидер милләт нитав
  бирә.

  Ә дәм тγндә ҝәрми тәнγ сәр хγшдәрә вир
  сохдәнки,
  Ә бихьоли дәҝәшдәҝор лидер милләт нитав
  бирә.

  Ә сәр булә hьоширйәти йә сәhьәтә дуз ди-
  рәнки,
  Әз бәднумә туршийә hьор лидер милләт
  нитав бирә.

  Әз зәхьм ХУДО ранҝ парундә, кипәй сәрә
  дәҝγрдәнки,
  Ә ҹәhьт булә вәхγшдәҝор лидер милләт ни-
  тав бирә.

  Чор тарафγ ә ҝγләвоз варайγсдҝәш әкәр,
  Әлдар,
  Әз борсγзә йә хγшҝә дор лидер милләт ни-
  тав бирә.

  Сәр-синәлү митав зәрә

  Ә руз йәбо әз кучәhо хунә тәкәй имбу
  шушдә?
  Дәсә әсәр дәс вонорә дийә рәхьәт нибу
  нγшдә.

  Һорой зәнит милләтhорә кура бошут
  әйә ҹикә,
  Шолйәхьмәндә ҝовләйирә зу вγҹүтҝу
  әри хγшдә.

  Бил боворим ҹумунуҝу шолумлγйә һьә-
  ләмhорә
  Вәҝирлγйә бәбә мунит, шидрай кәмәр
  тә дәнγшдә.

  Ә пир-оһил мундә ҹиҝә чү һьовуни һьә-
  йилһорә,
  Ә дүлһошу губ дарафда, ә тәрсәвоз тә
  вәхүшдә.

  Әз нимазhо руй чарундә, нә ҝγрдәнки
  һәгг Тирорә,
  Әз ов-сайлов ән дәрйоhhо догһош митав
  чәп дәнγшдә.

  Вәсси дийә, сокит бийлит зәхьмәлγйә
  хьγрш ХУДОрә.
  Нобҝә, Әлдар, сәр-синәлγ митав зәрә
  пәнҹәй мγшдә.

  Таза сал

  ХУДО дийәш нәзник бирә - ә таза сал
  ән ҹувурhо,
  Рәхьми дγләш әз ник дирә - ә таза сал
  ән ҹувурhо.

  Лγҝәлγйә бәhәр дорә - асдараhой гәдим-
  бәнди,
  Мозоллγhош бәхтә чирә ә таза сал ән ҹу-
  вурhо.

  Йарашуглу варайγсдә hьәрγсмәндә шәв-
  лγйә мәнҝ,
  Чумhой офтош нур дәчирә - ә таза сал ән
  ҹувурhо.

  Әз әшг-мγhбәт палусдәйи соворәйә hьә-
  сγллүhо,
  Әз хьәлолиш хурдә ширә - ә таза сал ән
  ҹувурhо.

  Обур-хьәйо сәр норәйи hозор салhо ә пой
  шобот,
  Хәлгhой хориш hьор кәширә - ә таза сал
  ән ҹувурhо.

  Шолйәхьмәндә Офуррәҝор сабур сохдҝә
  ҝәнәш, Әлдар;
  Мошйәхьбәндhош шор вәчирә - ә таза сал
  ән ҹувурhо.

  Тәлхьә һьүмүр

  Вәҝирмәндә йә шоhирә әз гәләм дәс нисд-
  ҝә чорә,
  Ә руй болуш динҹимәндә сәрә нитав рә-
  хьәт норә.

  Нγвγсдәҝор нәхшлγ нибу, таза ҝофһо нәс
  бофдәҝә,
  Богбон богһо сад рәхь ҝәшдә әри ҹалаг
  зәрә дорә.

  Офуррәҝор ә рәхьм мийов, мәhьной һәр
  сәс йә ҝоф буҝә,
  Хосдәхундә мγhбәтлγhо тәк-бәтәклγ ҝүр-
  дә корә.

  Әз чум милләт зу офдорә - γҝәй буһо би-
  лойигhо
  Сугдә зуhун hьәсγллγhо сγрхлγ дошдә ми-
  ҹәй hьорә.

  Һәм бирорлу, hәм хәhәрлγ гуй дориҝә хә-
  рәй гәмә,
  У мәхьәли әз Тиройи бул мизәни хәндәй
  шорә.

  Әз шуморуш хγшҝә фурсhо мәгбун нийо
  боши, Әлдар;
  Чγнки, ХУДО бәдхьисобә әнҹәг тәлхьә
  hьγмγр дорә.

  Ҹувур доги

  ХУДОлуйә чарусдәйи – гүрбәтбәнди
  ҹувур доги,
  Тиролуйә палусдәйи – гγдрәтбәнди
  ҹувур доги.

  Әз гәдими нәхш зәрәйи бинәборуй
  һьәсγллγhо,
  Обурлуйә ҹарусдәйи мγрвәтбәнди
  ҹувур доги.

  Мошйәхьлγйә имидhорә һьәзиз дошдә
  ә дорун дγл,
  Сабурлγйә парусдәйи – мγhләтбәнди
  ҹувур доги.

  Ә хьәлолә гисмәтәвоз тоҹлу нγшдә ә
  сәр тәхтhо,
  Сγрхәлγйә зарустәйи – шγhрәтбәнди
  ҹувур доги.

  Шоботлγйә шәhьәмhорә ә әшгәвоз дә-
  ҝәсундә,
  Мизраблγйә тарусдәйи – мγhбәтбәнди
  ҹувур доги.

  Рγхьлγмәндә hьилом Одом, ә дуриhо
  һисдкәш, Әлдар;
  Сγлмәлγйә сарундәйи – ҹәннәтбәнди
  ҹувур доги.

  Нәйовҝу


  Сийә когоз ә дәхγлмә нәйовҝу,
  Бәдә рузhо ә әгүлмә нәйовҝу.


  Руз вассала хуб хостәнγм әз дγли,
  Шәхтәй човгун ә руй ҝγлмә нәйовҝу.


  Әри йормә йә зәбуни нә хосдәм,
  Хәрәбә ҝоф ә hьәсγлмә нәйовҝу.


  Думон hисдҝәш, сурог нисди әз воруш,
  Хьол тәшнәйи ә хок чγлмә нәйовҝу.


  Ранҝ сγрхирә вәҝγрд зәрдә сγнбγлhо,
  Чум бәхили ә тәхγлмә нәйовҝу.


  Әшг ән Лейли бәднум бири ә hьилом,
  Мәҹнунйәти ә нәгүлмә нәйовҝу.


  Әз хәлг ҹиро ҝәшдә нитав Әлдариш,
  И дәрд, и гәм ә сәр дγлмә нәйовҝу.

  Йәршолойим


  Ә софә дγл йара зәрγм,
  И hьәзобә тәкәй бәрγм?


  Йә дγл вәбәр нәс офдәнγм,
  Ә гәд фикир-хәйол дәрγм.


  Товушә руз торик бири,
  Ә сәр рызһой шәви вәрүм.


  Рачә богчә вишә бисдо,
  Ҝγлhо паҹи – дәрдәҹәрγм.


  Әз ҹәйронhо сурог нә мунд,
  Овчи зәри, дγлгәбәрγм.


  Мәскән мәрә дәҝиш сохдум,
  Әз бәхд-мозол хубтәhәрγм.


  Вәтән Әлдар – Израили,
  Йәршолойим – тоҹ шәhәрγм!

  Һьәсүлтүш


  Нур офтои товуш дγҝу ә дγлтγш,
  Сузов бәйә гәсд нәбуҝу ә ҝγл тγш.


  Сγрхә ҝәндγм йәки әри сад бирә,
  Сийә хокhо тәмарузи ә бγл тγш.


  Обур-хьәйо дәр hьәсмурә вокундҝә,
  Әз ҹәглиһо хәтәр нийов ә кγл тγш.

  Тоҹмәндирә хьисоб сох ки һәмишә,
  Әз буй Шоһдог һүндүртәйи кәкүлтүш.


  Әшгмәндирә вәҝир ҝγрдә рафдәнки,
  Гувот пойhо нә вомуно ә hγл тγш.


  Әз Тироһо дәhьәм ҝофә дирәнки,
  Әз дананhо мәшhуртәйи әгγлтγш.


  Рәхь ХУДОрә ә фурм Әлдар ҝγрдәнки,
  Әз ҹувурhой доги мийов hьәсγлтγш.

  Шәйирһо
  Чүтам зәнүм

  Бәдә зәhмо бәрди мәрә,
  Хәндәй ловә чγтам зәнγм?
  Йә hьиломлуг дәрди мәрә,
  Хәндәй ловә чγтам зәнγм?

  Пәнҹәлγhо – дәсәлγнγт,
  Һьоҹизлγhо – сәсәлγнγт,
  Һьоширлγhо – кәсәлγнγт,
  Хәндәй ловә чγтам зәнγм?

  Бәдхьисобhо – тойәлγнγт,
  Һьәспәлγhо - пойәлγнγт.
  Вошҝуновhо – войәлγнγт,
  Хәндәй ловә чγтам зәнγм?

  Шγhрәтлγhо – ләшәлγнγт,
  Гγдрәтлγhо – дәмәлγнγт.
  Мγhбәтлγhо – гәмәлγнγт,
  Хәндәй ловә чγтам зәнγм?

  Хәндәҝүлhо – думонлγнγт,
  Әгγлмәндhо – ҝумонлунγт,
  Рәхьмәлγhо -- чубонлунγт,
  Хәндәй ловә чγтам зәнγм?

  Әлдарлγhо рγхь парунди,
  Тиролγhо руй тарунди.
  ХУДОлγhо буй сарунди,
  Хәндәй ловә чγтам зәнγм?

  Дирә вәһьдә

  Сәбәхьhоймәш нурлу бирә,
  Чумhой тγрә дирә вәhьдә.
  Бофтоhоймәш сурлу бирә,
  Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

  Мәhәбәтмәш одлу бирә,
  Хьәрәкәтмәш кодлу бирә,
  Бәрәкәтмәш додлу бирә,
  Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

  Зәhьифимәш воруш бирә,
  Хьγршийимәш хомуш бирә,
  Торикимәш товуш бирә,
  Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

  Нәхоhhоймәш әләг бирә,
  Пәхγрhоймәш йәләг бирә,
  Һьәнкорhоймәш ҹәләг бирә,
  Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

  Хьоллимәш сәрлγ бирә,
  Ихьтибормәш дәрлγ бирә,
  Хьγрмәтимәш нәрлγ бирә,
  Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

  Гγзγрҝγлмәш вазлγ бирә,
  Хосдәйимәш назлγ бирә,
  Әлдаримәш сазлγ бирә,
  Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

  ХУДО шино

  Һозор ҹиро дәмә ҝофә,
  ХУДО шино әз ләhьәйтγ.
  Ә фурм Тиро hәмә софә,
  ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

  Ә сәр кипә вәбирәнки,
  Әз хәлг ә дур нә бирәнки,
  Ә мәсләхьәт дәбирәнки,
  ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

  Товушә рәхь виҹирәнки,
  Ә дор мозол пичирәнки,
  Ширинә тост ҝуфдирәнки,
  ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

  Хьилләтйәти тәрҝ дорәнки,
  Зилләтйәти гәрг дорәнки,
  Милләтйәти бәрг дорәнки,
  ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

  Ҝофhо әз сγрх зарустәнки,
  Офто әз ҹγх палустәнки,
  Һьилом әз рγхь зарустәнки,
  ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

  Йәрәг Мошйәхь – код бирәнки,
  Ҝовләй дγнйоh – ход бирәнки,
  Кәлмәй Әлдар – од бирәнки,
  ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

  Бийо ҝәнәш

  Һьәрәлγйә вәхт вәчирә,
  Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.
  Хәрәлγйә бәхт дәчирә,
  Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.

  Зүһунлүйә нунә хуно,
  Сәрпушлγйә бунә хуно,
  Аташлγйә ҹунә хуно,
  Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.

  Войәбәнди тәйтә чирә,
  Хьәйомәнди тәйтә дирә,
  Хосдәхунди тәйтә бирә,
  Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.

  Торик шәви мүрдә-мүрдә,
  Шеһ шәндәнки хүрдә-хүрдә,
  Шүшнәфәси ҝүрдә-ҝүрдә,
  Ҹүрһьәт сохдә бийо ҝәнәш.

  Дγләпәсә мундә-мундә,
  Мәhьәниhо хундә-хундә,
  Синәй кинә рундә-рундә,
  Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.

  Һьәсмуй рузҝор гәм нә ҝγрдә,
  Чум шәхьәнҝум тә дәҝγрдә.
  Әз сәс Әлдар дәм вәҝγрдә,
  Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.

  Динҹирә вих

  Мәҹбур бирә hорой мәзән,
  Гәчәглγйә ихьтиборә.
  Ҹиҝәйγрә ә хок дәзән,
  Тәйтә дорә сийә чорә.

  Бәхтәвәрhо шор зγhγсдә,
  Никә рәхьhо рафдә-рафда.
  Әз гучоги нәс нγвγсдә,
  Ә гуг Шоhдог тә варафда.

  Сәрвориhо – хьγрмәтлγнγт,
  Ә гәриш хәлг одлунγтҝә.
  Ҹγрhьәтлγhо – мγрвәтлγнγт,
  Ә фурм Тиро кодлγнγтҝә.

  Гәрбол зәрә бугчәй шорә,
  Мәшәтhорә овроглу чин.
  Әшглγ ҝәшдә богчәй йорә,
  Әз ҝγлhойу дәстә вәчин.

  Рγхь Одомә вәрасирә,
  Овроhомлу бийо ә хош.
  Ә сади бисд тә расирә,
  Сади бисд бо Тиролу бош.

  Дәрдийәти зәхьм хосдәнки,
  Совоблγйә инҹирәш рих.
  ХУДОй Әлдар рәхьм сохдәнки,
  Сокитлγйә динҹирәш вих.
 3. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Ҹурлу бошҝу

  Чугулпәрәс бирә ҹиҝә,
  Әрхәhойуш гурлу бошҝу.
  Чәнҝилихос дирә ҹиҝә,
  Һьәйнәhойуш курлу бошҝу.

  Пәхγрлγйә шорhойиҝә,
  Гәчәгийә ворhойиҝә,
  Дγруйлγйә корhойиҝә,
  Гәргиhойуш сурлу бошҝу.

  Ләм-ләмәки хиз зәриҝә,
  Иштоhмәтәлγ лиз дориҝә,
  Тәмтәроглу виз нориҝә,
  Гәләтhойуш пурлу бошҝγ.

  Вәшкуново нγшдә-нγшдә,
  Чат бирәйи әз хьγрш хγшдә,
  Имид хәлгә тәйтә кγшдә,
  Арзуhойуш дурлу бошҝу.

  Бәхьсирәнки ә гәд дәстә,
  Суй вәҝγрдә әз хγрд-хәстә,
  Үшγг чумә бәсдә-бәсдә,
  Пилигhойуш турлу бошҝу.

  Әз йәләги ҹарусдәнки,
  Әз ихьтибор парусдәнки,
  Ә рәхь Әлдар равусдәнки,
  Бәhәрhойуш ҹурлу бошҝγ.

  Ҹувурһой Кавкази

  Тәhьәди сохд кәлә-чγклә, нә танустут
  тоб дорә,
  Ә вәҹ хγшдә hич нә ҝγрдγт hәм хунәрә,
  hәм корә.
  Ә гәд мәскән ән бәбәhо әри офдә йә
  чорә,
  Ә хорийγ пой дәнорут, - и ҹувурhой
  Кавкази!
  Ә хокhойу лов вонорут, - ҹувурhой
  Кавкази!

  Ә дγл hәммә ҹиҝә вәҝγрд зуhун Хьово
  нән Одом,
  Чумнәвәҝир ән милләтә нисд мисохут
  әз hьилом,
  Һәр дәh гонун йә рәхь бурбунд, нә hьо-
  ҹизγт, нә овом.
  Ә Израил гул-гәнәтγт, - и ҹувурhой
  Кавкази!
  Һич нә хундәш дипломатγт, и ҹувурhой
  Кавкази!

  Һьәнҝә хуно зәхьмәтлγнγт, дулу нисди
  дәсhошу,
  Әри дусти – бирорйәти ҝуҹлутәйи нәфс-
  hошу.
  Ә ҝуш ХУДО зу мидаров лово хосдә сәс-
  hошу,

  Бинәлγйә hьәсγлмәндγт, - и ҹувурhой
  Кавкази!
  Мозоллγйә хьәсγлмәндγт, - и ҹувурhой
  Кавкази!

  Ҹовонhорә ә кәләтә йә миллйон бо хьγр-
  мәти,
  Һьәрγсhорә обур-хьәйо, доморhорәш
  гейрәти,
  Йәлизаров нә Танхорә бәхш дориhо мил-
  ләти,
  Әз hәр хәлгиш боҹлγтәйи, и ҹувурhой
  Кавкази!
  Әз hәр бәргиш тоҹлγтәйи, и ҹувурhой
  Кавкази!

  Ә Тель-Авив, Хайфа, Ришон, ә Бәр-Шәвәш
  бирәт бәнд,
  Йәршолойим гош шәhәрhо, әри hәммәшγш
  гәлхәнд,
  Йәрәвурди Гγбә, Боку, Налчик, Махач нә
  Дәрбәнд.
  Ки ҝуфдирә догуноги, - и ҹувурhой Кав-
  кази?!
  Ән мγхькәмә кγк Шоhдоги, - и ҹувурhой
  Кавкази!

  Мәрә войисдәни

  Мәрә войисдәни – әз хори дγнйоh,
  Тирактhо сохуhо дγшмә бошу гәрг.
  Мәрә войисдәни – ворвори дγнйоh,
  Һьәләм шолумирә ҹумуну әнҹәг.

  Мәрә войисдәни – чγклә hьәйилhо,
  Әри хушә рузhо нә мунут хьәсрәт.
  Мәрә войисдәни – мәрдә мәйилhо,
  Ә зир хок мәхьәлсγз нә бошут гисмәт.

  Мәрә войисдәни – гирмиш нәбу ҹун,
  Богбонсγз нә муну бәhәрлγйә бог.
  Мәрә войисдәни – нә чару ә хун,
  Палаша – зγм-зγмәй овлүйә булог.

  Мәрә войисдәни -- ә тәhәр ән мум,
  Хьәл нәбу дγл hьәрγс, нисд нәбу шори.
  Мәрэ войисдәни – дийә әз hьәрс чум,
  Ә малад нә чару тузhой ән хори.

  Мәрә войисдәни – ҝушhо нәбу бәнҝ,
  Дусди бу, ә гәриш милләтhо әнҹәг.
  Мәрә войисдәни – суху туп-тγфәнҝ,
  Әз атом әри хәйр боҹ бәрγ hәр хәлг.

  Мәрә войисдәни – бил бошут бирор,
  Инсонhо ә hьилом, әз зәнҹириш сәхт.
  Мәрә войисдәни – hәммә зγhγт шор,
  Чумәрәхь нә мунут дәдәйhо hич вәхт.

  Чинор

  Чәнд салhорә ә сәрйәки оморә,
  Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.
  Кγкhой тγрә ә нәрмә хок донорә,
  Хγшкиhорә ә ов кошдәй, ой чинор.
  Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.

  Ҝуҹ вәҝγрдәй әз миҹәhой ән хори,
  Уни, тγрә бухунлγйә буй дори.
  Гәнәт зәрә, гәсд сохдәнки ворвори,
  Лγҝәhорә hьәзиз хостәй, ой чинор.
  Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.

  Дγ-йәкирә севҝилиhо дорә вәхт,
  Ә сойәй тγ ошкор бири мозол-бәхт.
  Әз войәйтγ ә хушбәхти рафди ҹәхьт,
  У рузhорә ә йор hишдәй, ой чинор.
  Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.

  Нәфәс тγрә вәкоширәй әз Шоhдог,
  Һәр сәбәхьhо ҝузҝи бири ов булог.
  Рγхь вәбәрди ҝγлhой, борhой богчә-бог.
  Ә чор тараф чум докошдәй, ой чинор.
  Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.

  Хγшдәни тγ әйә дәстон бәмзәри,
  Ә hәр вәрәг сурhой ән йә вәлҝ вәри,
  Сγрхә ҝофhо ә дγл Әлдар нәхш зәри,
  Рәхь hьγмγрә шор ҝирошдәй, ой чинор,
  Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.

  Сәхьиб бәдә хәбәрһо

  Чγ нγвγсγм мә әри тγ, hич насданум
  офдә ҝоф.
  Әз ловгойи нәс вомундә - сәхьиб бәдә
  хәбәрhо?
  Йә ҹуркумә йәлов сохдә, ҝγнҹундәни
  чγн сәрраф,
  Һәчи мәхьтәл бирәм мундә - сәхьиб бә-
  дә хәбәрhо.
  Әз ловгойи нәс вомундә - сәхьиб бәдә
  хәбәрhо?

  Әз чγкләйи тәпик зәрәй, дур мундәй әз
  hьәйб, әз hьор
  Ә руй hьилом, тәкәй hәчи инсон мумну
  лап биhьор?
  Һич нәбуҝә әйи буйтγ, ә бухунтγ хьγр-
  мәт дор.
  Әрчγ ә бим тәрс домундә - сәхьиб бәдә
  хәбәрhо?
  Әз ловгойи нәс вомундә - сәхьиб бәдә
  хәбәрhо?

  Сад килорә у сад грамм әрчγ соху бийо-
  бур?
  Войисдәни у зуhунәш вәҝи әз кγк бинә
  бур.
  Тγ хьәйбәри чәндәҝә кәш, у хьәл имбу әз
  обур.

  Бәҝә ҹунтγ ә зуhун дә - сәхьиб бәдә хә-
  бәрhо?
  Әз ловгойи нәс вомундә - сәхьиб бәдә
  хәбәрhо?

  Йарашуг тγ әз ҝγл зийод, чумhой руйтγ
  кишмиши.
  Оммо, тәкәй зуhун тγрә ә гәд зәхьәр ми-
  шиши?
  Әхи hәммә кәлә-чγклә әз дәстγ хьγршлә-
  миши.
  Әрчγ ноhог сәр ҹумундә - сәхьиб бәдә хә-
  бәрhо?
  Әз ловгойи нәс вомундә - сәхьиб бәдә хә-
  бәрhо?

  Дәрд нимәйи ә кәлә хәр, дузә ҝофәш ҝу-
  йиҝә.
  Әгγлмәнд бош, йә руз виниш, думит мә-
  сох ки, бәлкә,
  Ә руй hьилом ҝәнәш мийой тγ дγборә йә-
  бойкә.
  У мәhьнирә нитай хундә - сәхьиб бәдә хә-
  бәрhо.
  Әз ловгойи нәс вомундә - сәхьиб бәдә хә-
  бәрhо?

  Дуст

  Дусти әри инсон ә дγнйо мәлхьәм,
  Ә дуст буhо ҹиҝә дур миҝәшдγ гәм.
  Дусти әри инсон гувот ән хәндә,
  Ә дуст буhо ҹиҝә ниҝәшди мәндә.

  Чәнд салhо оморә ҝирошдҝәш әҝәр,
  Бил дустһо дировҝу hәмишә әз дәр.
  Дустирә доруһо мγвγнγ ники,
  Дуст әри hәр хунә нуни, мγнγки.

  Мәҹлγсhо бирәнки чγклә hәм кәлә,
  Дуст норә дγшhорә ә зир ән шәлә.
  Бәдиhо мәҝәрдо йәкирәш hич вәхт,
  Әри бәдә рузhош дуст гәлхәнди сәхт.

  Тәхьнойи йә гушиш шор нәс зәрә пар.
  Бил бу ә hәр ҹиҝә дустhой тү амбар.
  Дуст гәнәт инсони, дуст hьγмγр ҹуни.
  Дустсγз ҝировнийо шориш әрчγни?

  Дуст ә дγл бәмзәри, - митай дорә сурр.
  Әз дустhо hич мәхьәл нийо боши дур.
  Ә мозол пой зәрә әз йон мәҝирор.
  Софә дуст кәм нибу әз сугдә бирор.

  Әкәр офдориҝә ә гәриби тәк,
  Әз фикир, әз хәйол пур имбу әтәк.
  Әҝәр ә дустәвоз бисдориҝә тән,
  Һәшданки мγзγhи ә мәскән Вәтән.

  Әри йә ҹовон

  Ә гувот ән гулhо сәхт имид бирә,
  Ним-ноhог тәhьәриф мәди хγшдәрә.
  Хунәй ҹовонирә сохдәйҝә бәрбод,
  Ҝу, кирә ҝәрәки пуч бирә әвлод?

  Мәhьәной hьγмγрә биойфдон ә сәр.
  Бил тγрә хьγрмәтҹил тану кәсикә.
  Әз hγнәрмәндәйи зу ҝγрдә хәбәр,
  Бил әзтγ ҝоф соху хәлг ә hәр ҹиҝә.

  Мәнҝ пэхьни бирәнки шәвhой ән шори,
  Думонә лов сохтә, ә товуш чар тγ.
  Әз тәшнә сухдәнки ҹиҝәр ән хори,
  Бирәнгинә зәрә, ә воруш чар тγ.

  Дәс тγрә ҝγрдәнки пойиз hәм васал,
  Ә уhо сәр зәрә, очуг сох сура.
  Һә ки, мәскән дәшәнд рузhой таза сал,
  Никә рәхь вокундә ә сәбәхь бура.

  Ә әшг тγ тәмиз бош дγлтγрә хуно.
  Йәкирәш ҝәрәк нисд лихьә бирә ов.
  Ә хош hәммә бийо ҝγлтγрә хуно,
  Ә кор тγ ошуг бош чγн ширинә хов.

  Чәнгәдә ҹовони нәрлүйә сәр-тән,
  Зәхьмәт - әрәг тәни, тәрсәнҝоh мәбош.
  Әри варайисдәй дγлшорә Вәтән,
  Дананhой иҝидә ҹофокәшhо бош.

  Боку

  Партал васалирә вокундә ә тән,
  Ә синәй Абшерон дәшәнди мәскән.
  Гулә вәкоширә, вәкәндә йәхән,
  Дәс-руйә шушдәни ә Хәзәр – Боку,
  Дустhо гуног бийойт ә шәhәр Боку.

  Йә мәхьәл дәрд хурдә пойисди сәргир,
  Октйабр хәндγст, дγшмә бисдо вир.
  Әз судум ҝовләлγ бирә тә әхир,
  Ә дур мунд hьγмγрлуг әз сәhьәр – Боку,
  Дустhо гуног бийойт ә шәhәр Боку.

  Тов-тови бог-богчә ә тәhәр мармар.
  Ә ҝәрдән мирйәлγ сγрхини булвар.
  Әз милйон зийоди йә мугом ән тар.
  Дγлhорә шор сохдә hәр хәбәр Боку,
  Дустро гуног бийойт ә шәhәр Боку.

  Тик пойисди тәһәр чинор буругһо,
  Ә һәр тараф ҹәрҝә-ҹәрҝәйи уһо,
  Хушбәхт имбу әйи хори зүһүһо,
  Чәнд ҹиро дәһьәм дә ә бәһәр Боку,
  Дустһо гуног бийойт ә шәһәр Боку.

  Шори хәлг нәсиллγ мунди йәдиҝор,
  Милләтhо әйәки тәнγт чγн бирор,
  Ә дγнйоh мәшhури тоҹә нум дийор,
  ХУДОй hәгг гәлхәнди ә кәмәр Боку,
  Дустhо гуног бийойт ә шәhәр Боку.

  Нә воҝордун

  Хγшдәрә ингәдә тәhьәриф дорә,
  Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдәр.
  Руз мийов, ә хьолтγ нийофи чорә,
  Хәзмунирә нә вәҝәрдун, ә духдәр.

  Йә руз минәт сохдә, бисдори гурбу.
  Йә руз рази бирә, ҝуфдири бошҝу.
  Һәрбой мәвәдиро тγ hәчи дурҝу,
  Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдәр.

  Әз сәр hәвәл сохдәйм әйәки игрор.
  Имоhой әри чγ нәс сохдә бовор?
  Ә руз йәбо нийов – нә хойуҝә йор,
  Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдәр.

  Дγлмәрә хьәл hишдә ә тәhәр ән мум,
  Ә гәриш ән ҹәһьмәт hич мәйил бәднум.
  Һьәсγлмәнд буhорә мойу хубә нум,
  Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдэр.

  Хосдәҝор - әз ХУДО рәхьми вәчирә.
  Мγhбәтдор – Тирорә ә ҝуш дәчирә.
  Имоhой рухундә хьγрмәт вәҹирә,
  Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдәр.

  Фикир, хәйол дошдә, ә дурhо мара.
  Әкәр рафданиҝә лап нәзник бура.
  Микәшди нийофи бәгдә Әлдара,
  Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдәр.

  Түрә танусдум

  Әз hьәсму рихдәнки ҝәрмийә аташ,
  Мә сойәй чинорәш – тγрә танусдум.
  Богбон кор хγшдәрә дирәнки палаш,
  Мә бәhәр hәр дорәш – тγрә танусдум.

  Шәв γшγг дорәнки руй коврә hьәсму,
  Мә мәнҝ-асдараш – тγрә танусдум.
  Дордһо гәсд сохдәнки, зу бирә пәшму,
  Мә мәлхьәм йарараш – тγрә танусдум.

  Дәрд тγндлγ бирәнки чγн сийә думон,
  Мә сипрә муй сәрәш – тγрә танусдум.
  Бәхтә боҹ чирәнки нә сохдум ҝумон,
  Мә ники суй мәрәш – тγрә танусдум.

  Гушhорә мәст дирә ә гәриш ҝγлhо,
  Мә hовой васалаш – тγрә танусдум.
  Ворушhо рихдәнки ә нәмиш чγлhо,
  Мә пойиз ән салаш – тγрә танусдум.

  Мәхьсул вәчирәнки әз гәдәр зийод,
  Мә нунә, hәм овәш – тγрә танусдум.
  Хушбәхт зγhγсдәнки әз нум хубә од,
  Мә хәндәй ән ловәш – тγрә танусдум.

  Ҹофоhой Әлдара соф дирә бәгдә,
  Мә зиhим әгγләш – тγрә танусдум.
  Һәки, әз хәзмуни ҝоф бирә вәhьдә,
  Мә мәтләб ән дγләш – тγрә танусдум.

  Мухойум ҝәнәш

  Һәлә әз чγкләйи ҝофhой ән дγлә,
  Мә әтγ ҝуфдирәм, муҝуйум ҝәнәш.
  Тәгсиркор танусдәм чумhой әгγлә,
  Мә тγрә hә ҝәшдәм, мийофум ҝәнәш.

  Әз синәй ән хори нә дγрγм чорә,
  Пар зәрә, чәрх хурдум ҹун дорә-дорә.
  Йә мәхьәл тγ ә мә ҝуфдирәйhорә,
  Мә ә дγл сур дошдәм, мидорум ҝәнәш.

  Гγзγрҝγл богчәhо бирәнки сәлт лов,
  Руй hьәсму дорәнки ҝузҝилγйә тов,
  Чумhо вәрафданки ә ширинә хов,
  Мә тγрә винирәм, мγвγнγм ҝәнәш.

  Дәhьәм ән hьγмγрә, мәлхьәм йарара,
  Ә богчә ҹәйронә, ә дог марала,
  Рузhо офтойирә, шәв – мәнҝ-асдара,
  Мә тγрә танусдәм, митанγм ҝәнәш.

  Чум бәдә саданhо бил әзтγ дур бу.
  Инсоф сох, севҝили, рәхьмирә бурбу.
  Әри дорә ҝофhо нибошум дурҝу,
  Мә ләhьә вокундәм, мокунум ҝәнәш.

  Әз әшг хостәйимә әдәм зәрә пар,
  Шорирә гәдәр нисд, ә дγл ҝоф амбар.
  Нимγрγм ҝуйиҝә - йә бо әз Әлдар;
  Мә тγрә сәд хостәм, мухойум ҝәнәш.

  Мийом йор

  Ҝәнәш ҝγл овурди богчәhой Вәтән,
  Тγ hорой зәриҝә мә мийом әй йор.
  Ә гәриш ән тәнҝи мундүмҝәш бирдән,
  Тγ hорой зәриҝә мә мийом әй йор.

  Сийә холл ә руйтγ йарашуг дорә,
  Әри hәр йараймә бирәни чорә.
  Әри бәнд вошәндә сийә муйhорә,
  Тγ hорой зәриҝә мә мийом, әй йор.

  Ә шори нә бәди тγ бирәй хьәрмәхь.
  Мγhбәттγ вокунди ә хушиhо рәхь.
  Бовор сох, нихγсγм шәвhо тә сәбәхь,
  Тγ hорой зәриҝә мә мийом, әй йор.

  Ә чумтγ әшг дәри, ә дγлтγ шори,
  Йә тγни хосдәймә ә руй ән хори.
  Мәдан ки, Мәҹнунтγ әз хьол офдори,
  Тγ hорой зәриҝә мә мийом, әй йор.

  Нумтγни әримә миҹәhой ән хов,
  Бәхтмәни hьγмγрлуг у хәндәйә лов,
  Ә дәсһо-пойһоймә варафтҝәш бухов,
  Тγ hорой зәриҝә мә мийом, әй йор.

  Әшглүрә дүборә мозол ниимбу,
  Фикирhой ән Әлдар ә сәртγ имбу.
  Әҝәр хосдәниҝә дийә дәрд нибу,
  Тγ hорой зәриҝә мә мийом, әй йор.

  Йәкүмүн когоз

  Йә руз куфд почталйон дәр ән хунәрә.
  Муҝу ки, әз куктγ когоз омори.
  Дәдәй борлу вини сад ҹур мунорә,
  Нә танусд, чγ соху әзи бим шори.

  Вокунд руй конвертә, сохдә тәhьәди,
  Чәнд бо хунд когозә әз сәр тә әхир.
  Муҝу ки: - Дур ҝәрдо әз ҹунтγ бәди,
  Ә пишой Вәтәниш нә мунош сәргир.

  Дәдәй нә фикир сохд, нә хәйол дийә,
  Когоз кук γшγг до ә тәhәр офто.
  Шәв сәрә норәнки әри хисирә,
  Нγвγсдәй ән куку ә йор мийофдо:

  «Ҹон дәдәй! Һовоймә лап хуби амбар.
  Әз ҹунмә мәбош тγ hич дγләпәсә.
  Бовор сох, әз шори әдәм зәрә пар,
  Бирор танусдәнγм инҹо hәр кәсә.

  Пойисдәм ә сәрhәд, автомат ә дәс,
  Ә зир чум вәҝγрдәм хори Вәтәнә.
  Әз дурhо шинирәм мәҝәз сохдҝәш сәс,
  Әдәм зийод хосдә шори Вәтәнә.

  Чәнд салhо hәмишә тγ ховсγз мундә,
  Ә сәр ән ҝуфәрә хурдәй мисирә.
  Имоhой дγл тγрә фирәh вәкундә,
  Митани тә сәбәхь рәхьәт хисирә.»

  Офдумә кук

  Ә хотур кук хγшдә дәҝмиш нә бирә,
  Ә буйиш – бухуниш расундут урә.
  Кγтγрлγ виҹирә рәхь тәнбәлирә,
  Нә рафд ә ошкола, шәнд хундәйирә.

  Дийә фикир сохдә, нәкәши чәнд дәрд.
  Муҝу: «Кор мисохум ә тәhәр ән мәрд».
  Нә бәбә ҝоф ҝуфди, нә дәдэй әву,
  Дийәш ширин ҝирошд hәр дирә хову.

  Бәбәйγ ә hәр кор зу рази бисдо.
  Дәдәйү әз ҹуну годорә висдо.
  Һәрдγшγ әйәки хγшдәрә ҝγрд сук.
  Әз хьγвсәл вәдарафд пазда сала кук.

  «Мәрә иштоһо нисд, чи хурум hәрбой,
  И сохдә нухоруш мәрә hич нивой.
  Нγшит, фикир сохит йә руз әйәки,
  Әхи и хьол мәрә ҝуйум әри ки?

  Йәкишму судйәйит, йәкишму духдир,
  Әрчγ пул дорәнит һәмишә дир-дир?
  Дәнишит хьәл бирәм ә сәйәг ән мум,
  Имоһой мә бийо ә бар чи хурум.»

  Дәдәй зә дәсhорә ә зани хγшдә,
  Муҝу ки: «Тγ мәрә әрчγ лап кγшдә?
  Ҹон бала! Бил сокит бошуҝу дγлтγ,
  Михьтоҹ пул нәкәшо зиһим әгүлтγ.»

  Һәр сәбәхь пул вәҝγрд, вәдарафт ә рәхь.
  Дур мунд әз хундәйи, офдо әз тәмәхь.
  У дийә нә кәши нуминәй корә,
  Шәһәрә чәрх дарафд тәhәрз оворә.

  Нә шәнд папироса әз ләhьәй хүшдә.
  Тәрсунд чәндиhорә - бурбундә мγшдә.
  Әнҹәг конйакәвоз гуллуг сохт ҹунә.
  Лγл-пийон вәромо hәр руз ә хунә.

  Ә гәриш мол-дәвләт сәр бисдо гәриш.
  И корһо әгγлә томом сохд чәшмиш.
  Рузhо ә мәh чарусд, ҝирошд е чәнд сал.
  Таза оморәбу ә Вәтән васал.

  Ҝγлhо ә hәр тараф дорә йарашуг.
  Сохдәбγ ә хγшдә әшглγрә ошуг.
  Гушhо гәнәт зәрә гуног омори,
  Лов hәммә хәндәлγ, дγл hәммә шори.

  Йә нәдан пойисди ә тәhәр ән лол.
  Йә урә вәҝγрди дәрд, фикир, хәйол.
  Дориҝәш ә чәнди мγhбәтлγйә сур,
  Һәммәшу руй чарунд, пойисдγт ә дур.

  Хәйолhо гәдәрсγз, йγ хγшдәнγ тәк.
  Нә бәбә, нә дәдәй нәс офдә кумәк.
  Имоһой рухундҝәш hьәрс чумә дуг-дуг,
  Рәхь мозол нәс офдә - офдумлγйә кук.

  Нәфт

  Мәскән ҝγрди ә зир дәрйоh ән Хәзәр,
  Хәлг пәнҹ γлкә шор вәҝγрди әз хәбәр.
  Ә руй дүнйо рәхь вокунди дәр-бәдәр,
  Сүрхә хуно бул сәрвәти – сийә нәфт,
  Әри Вәтән вор-дәвләти – сийә нәфт.

  Ҝуҹлу бирә ә руй хори вәромо,
  Тәхтлү мундә ә гәд шонhо диромо.
  Әз сурогу әри ҹунhо рγхь омо,
  Сγрхә хуно бул сәрвәти – сийә нәфт.
  Әри Вәтән вор-дәвләти – сийә нәфт.

  Мәскәнγни сәхьро, чγлһо, гуругhо,
  Ә һәр ҹиҝә ҹәрҝә зәри буругhо.
  Войисдәнγт варавт ә руй булутhо.
  Сγрхә хуно бул сәрвәти – сийә нәфт.
  Әри Вәтән вор-дәвләти – сийә нәфт.

  Техникирә ә вәҝири вәрәвунд,
  Азәрбайҹон шорә миhьид ҝировунд.
  Әз ворийγ γлкә бири фирәвунд.
  Сγрхә хуно бул сәрвәти – сийә нәфт.
  Әри Вәтән вор-дәвләти – сийә нәфт.

  Әз мигдору бил кәм нәбу hич йә дуг.
  Әз руз-бәруз бил зийод бу бор буруг.
  Әз дәhьәмγ сγст- мәстлγни hәр гуллуг.
  Сγрхә хуно бул сәрвәти – сийә нәфт.
  Әри Вәтән вор-дәвләти – сийә нәфт.

  Мәнүм

  Һәрки омо әри йә ҝоф ә йон мә,
  Мәхьтәл мундә, сәр мизәнүт ә шон мә.
  Лап һисдүмҝәш хьофдод сала йә зән мә,
  Сад ҹоhилә бофдәҝориш йә мәнγм,
  Сγрхә чорә офдәҝориш йә мәнγм.

  Кук-духдәрә чарундәнγм ә гисмәт,
  Шәвиш-рузиш домундәнγт ә хьәсрәт,
  Әз чγкләйи ә дәб дәри и hьәдәт,
  Ҝофә ә ҝоф бофдәҝориш йә мәнγм,
  Сγрхә чорә офдәҝориш йә мәнγм.

  Ишмуһорә сад нәчогиш бисдоҝә,
  Гәлифәһо ширнә ҹунәш висдоҝә,
  Дәҝүндәйи хьүлгчәкһошуш хьис доҝә,
  Чүп бугозә бофдәҝориш йә мәнγм.
  Сγрхә чорә офдәҝориш йә мәнγм.

  Әз дәс гунши сәлт бирәйтҝә хьγршләмиш,
  Танит, урә hич нисохум бәгшләмиш.
  Дәрд мәкәшит, митайт сохдә синәмиш,
  Зән-шγвәрә бофдәҝориш йә мәнγм.
  Сγрхә чорә офдәҝориш йә мәнγм.

  Боҹихь зәрә, мәдәшәнит ишму сәс,
  Учир ҝирит, чәнҝ мәҝирит ә фурм кәс.
  Мә булдурәш дур hишдәнγм әз гәфәс,
  Ән хушә руз бофдәҝориш йә мәнγм.
  Сγрхә чорә офдәҝориш йә мәнγм.

  Пәшмуйәти

  Ә вәрфи әз кучә рафдәнки йә мәрд,
  Пойу чәмγст офдо, ранҝγ бисдо зәрд.
  Хьәрмәхьγ хәндγстә сохд дγлγ шори.
  Гуз бирә тик нә ҝγрд урә әз хори.
  Зу руйә чарундә рафд рәхь хγшдәрә.
  Һич дийә пәсәво нә чарунд сәрә.
  Муҝу ә дүл хγшдә: «Офдо хубчи у,
  Тәкәй сәртик ҝәшдγ, нобҝә hәчи у.
  Тәйтә кәй тәhьәриф дγ урә ҹәhьмәт?
  Бил әри ҹунсоги зу муну хьәсрәт.»
  Һәчи думит сохдә, рафданки у рәхь,
  Мәтләб дураз бисдо, шорийγ кутәхь.
  Йә ҹиро офдоки, ә сәр ән ҹилит,
  Ә дәр бәхт-мозолу кип вәрафд килит.
  Һәшданки hьγмγрлγг дураз бисдо у.
  Һәшданки ҹун дорә, ҹунә висдо у.
  Сәсγ ҝуҹлу бисдо әз пирәнгинә,
  Чәк зәрә вәҹәсдγт дәндәhой синә.
  Пойунд рәхь хγшдәрә әгрәбhой ән дγл,
  Паҹи ранҝ сифәтγ ә тәhәр ән ҝγл.
  Һьәрсhо ә сәр бәйә рихд диглә-диглә.
  Ҹәhьмәт кура бисдо, йγ мунд ә миҝлә.
  Чәндиhо гуз бирә ҹумундут урә,
  Оммо у йәкирәш нә танусд дирә.
  Ә чуму тор кәши сип-сийә думон.
  Һич әри вәхγшдә нә бисдо ҝумон.
  Ҝәрдәнγ гәд бисдо ә тәһәр луҝу.
  Пәлтәкә зуhуну йәвошләй муҝу:
  «Әйи ҹүр мүрдәйи нибисдорум бәнд,
  Әҝәр нисохдумҝә ә дустмә рγхьшәнд.»

  Нийофи

  Ә ҹиҝәй вонорә ә йара мәлхьәм,
  Бийо зийод мәсох дийәш дәрди гәм.
  Сәлт хьисоб сохдиҝәш хостәйирә кәм,
  Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

  Мә дәрдhой ән дγлә зәрәнки хәрә,
  Тγ дийәш зәвәро вәбәрди сәрә.
  Имоhой ҝәшдиҝәш hозор ҹиҝәрә,
  Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

  Мә hьәзоб хурдәнки, тγ сохди шори.
  Әз хьолмә гәлпә бәрд ҹаруй ворвори.
  И ҹәhьтhо бәhәрсγз мунуhо – дори,
  Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

  Бурбунди хγшдәрә ә тәhәр йә кәс,
  Вир бисдо руйә тγ hисдиhо хьәвәс.
  Имоhой виз зәрә, дәшәндиҝәш сәс,
  Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

  Ә рәхьтγ кәшγрγм амбара ҹофо,
  Хьилләйә руй ҝүрди ә пишой вофо.
  Хьәсрәтлү ҝәшдиҝәш ә сурог софо,
  Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

  Әз когоз нүвүсдә момуну дәс тү,
  Әз ҝирйәй әшгбәнди мүҝүрү сәс тү.
  Әлдариш у мәхьәл муҝуйу әз тү:
  Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

  Тәмарузум

  Йәкγмγнбо руй чарундә зу рафди,
  Гәнәт зәрә ә зәвәрhо вәрафди.
  Әзумоhой ә дγлмә губ дарафди,
  Һич нәсданүм, сәрә әҹә бәрγм мә,
  Тәмарузум, ә хьәсрәт тγ дәрγм мә.

  Сабур сохдә нә буррури, нә бәсди,
  Һьәрсә рихдә, дәрдә ә гәм дәбәсди.
  Визор бирә әз дәс и ҹүр дәм гәсди,
  Хγшдәнимә ә дγл йара зәрγм мә,
  Тәмарузум, ә хьәсрәт тγ дәрγм мә.

  Дәрдәҹәрγм бγтγн шәвhо тә сәбәхь,
  Әри hич кор нә сабури, нә тәмәхь,
  Хγшдәнтγ ҝу, әз рафдайhо гәтрә рәхь
  Чумә чγтам ә ҹойиҝә ҝγрγм мә?
  Тәмарузум, ә хьәсрәт тγ дәрγм мә.

  Руҝәруҝһо ҝофә ә ҝоф дәчарунд,
  Һьәйнәшифһо чәнд хунәрә вәчарунд,
  Сугдәлγhо винирәнки руй чарунд,
  Имоhойиш әри hәммә шәрγм мә,
  Тәмарузум, ә хьәсрәт тγ дәрγм мә.

  Әз ҝуфдирәй мәрдγм бирә йәhьәлмиш,
  Әлдара hич нәбу соху гинәмиш,
  Тә сог hисдγм, митай сохдә синәмиш,
  Хьисоб мәсох, тγсγз ә тоҹ вәрγм мә,
  Тәмарузум, ә хьәсрәт тγ дәрγм мә.

  Сәс ди тү

  Әву ворушә руз, әву ворвори,
  Руйә хγшдә кәши, бәрд тγрә хори.
  Дийә нә танусдум чγниҝә шори.
  Фикирhо, хәйолhо сохд сәрә гәриш,
  Әзумой йә дәрйоһ бири кәдәриш.

  Рафда рәхь хγшдәрә пойундәнки дγл,
  Паҹирүт богчәhо-богһой гγзγрҝγл.
  И ҹиро гәстйәти чаруст ә нәгγл.
  Хәләйиг руйә ҝγрд ә тараф хори.
  Ә γлγҝ кори сохд шивән ворвори.

  Думон кура бирә, ҹәсд бирәнгинә,
  Ә дорhо ләрз офдо, ҹγмγст әз бинә.
  Әлдар дγл сухундә, ҝоф сохт әз синә:
  «Зу очмиш бисдори йә ҝγлә хуно,
  Чγ бивәхт пойисди йә дγлә хуно?!»

  Рачhорә ә йон тγ hич нәбу ҹγрhьәт,
  Това руй мәнҝлү бу, ҹүфтә лов – шәрбәт.
  Мәхьәлсγз бисдори ә хокhо гисмәт.
  Ә бог севмишиhо таза дарафди.
  Войәһо дγрγстлү нә бирә рафди.

  Һьәҹәлә вәhьдә нисд әри оморә.
  Ә бим шор зγhγсдә нәс мундә чорә.
  Нәкуми субойлу ширнә ҹун дорә,
  Дәр чумә әбәди динҹлү бәсди тγ,
  Имоһой әз ховһо бийо сәс ди тγ.

  Зутә бийо

  Мәрә тәхьно шәндә мара тγ, әй йор.
  Әз бим чәтинә руз hич мәбош гәhри.
  Һьγмγрлуг думонлу нәс бирә рузҝор,
  Һәләлуг зиндәҝун ә пишо дәри.

  Чумhо әдәй рәхь кәширә,
  Нисди гәрор, зутә бийо.
  Шор бирәнγм hәрбой дирә,
  Севҝили йор, зутә бийо.

  Мүһбәт тү сәдиги ә сой вәрдүшмә.
  Ә мирод нирасү шәклү войуhо.
  Хәндәрә мәвәни ә лвhой дγшмә,
  Моҝошду зу мийов паклү хойуhо.

  Чумhо әдәй рәхь кәширә,
  Нисди гәрор, зутә бийо.
  Шор бирәнγм hәрбой дирә,
  Севҝили йор, зутә бийо.

  Гәм хурдә hич hьәзоб мәкәш ингәдә.
  Ә рәхьтγ hәмишә имбошум гурбу.
  Әҝәр зγhγсдγмҝәш субой чәнгәдә,
  Әлдарγм, ә әшгмә нибошум дурҝу.

  Чумhо әдәй рәхь кәширә.
  Нисди гәрор, зутә бийо.
  Шор бирәнγм hәрбой дирә,
  Севҝили йор, зутә бийо.

  Бийо-бийо

  Васал омо, зийод бири шориһо,
  Ҝγл вокурди чәмәнлγйә хориhо.
  Мγhбәт тγни мәрә гувот дориhо,
  Хосдәймә - тγ, хәндәймә - тγ, hьормә - тγ,
  Бийо-бийо әҹә мундәй, йормә - тγ?

  Руз иму шәв бошҝу, шәв имуш – сәбәхь,
  Мәнҝиш γшγг дγҝу ә бураймhо рәхь,
  Тγсγз ә йә кориш мәрә нисд тәмәхь,
  Хунәймә - тγ, гувотмә -тγ, кормә - тγ,
  Бийо-бийо әҹә мундәй, йормә - тγ?

  Ә дорhо бәhәр вә, ә богчә ҝγлhо,
  Ловhойтγ бил хәндγ әз паки дγлhо,
  Бәрәкәт бул дγҝу – сγрхә сγнбγлhо,
  Бәhәрмә - тγ, лγҝәймә - тγ, дормә - тγ,
  Бийо-бийо әҹә мундәй, йормә - тγ?

  Әгγллиhо әри хьγрмәт тоҹ сәри,
  Мозоллγhо ә мγхьтоҹи боҹ дәри,
  Хушбәхтлγhо ә сәдиги воҹ вәри,
  Гисмәтмә - тγ, чумhоймә - тγ, бормә - тγ.
  Бийо-бийо әҹә мундәй, йормә - тγ?

  Дәрдәҹәрhо нә дировҝу ә hьәрә,
  Һьәсәллγhо гәриш бошҝу ә кәрә,
  Әлдарлγhо әз гуг зәнγ сәр шәрә,
  Сәбәхьмә - тγ, имсалмә - тγ, пормә - тγ,
  Бийо-бийо әҹә мундәй, йормә - тγ?

  Бовор сох

  Рухун ә сәр ҝәрдән сийә муй тγрә,
  Покун дигләй hьәрсә, дийә әз войҝәш.
  Дирәнки hәҝәнәш рачи руй тγрә.
  Фәм сохдә войисдә йә hозорбойкәш.
  Тγ hьәзиз ҹун мәни, бийо сох бовор.
  Шидрай кәмәр мәрә хγрд мәсох, әй йор.

  Әҹәш бисдорикә мийофум йә руз,
  Дγлә нә войисдҝә, чум микәшдγми?
  Йәбо ә тγрәвоз пойисдә дим-дуз,
  И лолә зуhунмә ҝоф ниҝәшдγми?
  Тγ hьәзиз ҹун мәни, бийо сох бовор.
  Шидрай кәмәр мәрә хγрд мәсох, әй йор.

  Һәмишә ҝәвγлсγз мәдәниш әмә.
  Әри тγрә хосдә чγни тәгсирмә?
  Бәҝәм әри муни и ҹиро hьәдәт?
  Тәхьно ә сал чарусд йә минут сәhьәт.
  Тγ hьәзиз ҹун мәни, бийо сох бовор.
  Шидрай кәмәр мәрә хγрд мәсох, әй йор.

  Һәрбой дәҝиш мәбош ә тәhәр hово,
  Гисмәт ән Әлдар бош, ә тәhәр Хьово.
  Йә руз шор моҝошду әлчи хәзмуни,
  Мозол-бәхт мийору хунәй бәзмуни.
  Тγ hьәзиз ҹун мәни, бийо сох бовор.
  Шидрай кәмәр мәрә хγрд мәсох, әй йор.

  Духдәр Гүбәйи

  Ҝуфдирим, хәндγстим бирәнки hьәйил,
  Оморәм ә йонтγ хотурә мәйил.
  Һәлә әз чγкләйи ҝоф дорәй мәрә,
  Әзу руз мәш офдум сур чорәй мәрә.

  Бәндhойтγ дурази, чумhойтγ – сийә,
  Чγ ҝγзәл бирәй тγ, духдәр Гγбәйи.
  Шор дирә Әлдара, hьәйб мәкәш дийә.
  Чγ hьәсәл бирәй тγ духдәр Гγбәйи.

  Рузhорә шәв сохди, шәвhорә сәбәхь,
  Вәҝγрдә нәйомо чумhой тγ әз рәхь.
  Йә минут әри тγ йә сәhьәт бисдо,
  Ә тγ рγхшәнд сохдә хәндγсдγт дустhо.

  Бәндhойтγ дурази, чумhойтγ – сийә.
  Чγ ҝγзәл бирәй тγ, духдәр Гγбәйи.
  Шор дирә Әлдара, hьәйб мәкәш дийә,
  Чγ hьәсәл бирәй тγ, духдәр Гγбәйи.

  Һәр сәбәхь вәхγшдә ә шорирәвоз,
  Ә никәрәй Гудйол hьәрс чумә дорәй,
  Әз Шоhдог оморә ворворирәвоз,
  У сγрхә муйhорә тγ шунә зәрәй.

  Бәндhойтγ дурази, чумhойтγ – сийә,
  Чγ ҝγзәл бирәй тγ, духдәр Гγбәйи.
  Шор дирә Әлдара, hьәйб мәкәш дийә,
  Чγ hьәсәл бирәй тγ, духдәр Гγбәйи.

  Ҹовоб воруш

  Муҝум: «Әй воруш, пой, мәрих ингәдә,
  Биһил одохлγй мә әкимә бийов.
  Һәрбой тγ омрә hәчи дәh гәдә,
  Ә тәhәр никәрә ҝирошдәни ов.

  Чумәрәхь мундәнγм тәйтә пойисдә,
  Рәхьһорә килитлү бәсдәй чүн очор.
  Әхи, севҝилирә дирә войисдә,
  Әрчү ә тү ҝиро мә мунум бишор?!»

  Воруш гәһри бисдо, нә сохдум ҝумон,
  Һәҝәнәш ә дγлмә губhо диромо.
  Чор тараф торик мунд әз сийә думон.
  Ә ҹиҝәй пойисдә дийәш сайл омо.

  Дорhорә ләрз воно, ҹγмγст әз бинә,
  Бурбунд гәсд хγшдәрә рузhой ән пойиз.
  Әз аташ хәбәр до – сәс бирәнгинә,
  Ворвориш ә зилhо сәр ҝүрд зәрә виз.

  Дәрдәҹәр бисдорум ә гәриш ән бог,
  Сәхдә hьәйб кәшγрγм әз гγзγрҝγлhош.
  Сәргуз пойисдәбу hәшданки Шоhдог,
  Әдәмбу тән шушдә чәмәнhо-чγлhош.

  Воруш муҝу: «Ә вәҹ нисди и корhо,
  Ҹәхьт мәрә һич мәхьәл войә ниҝγрγт.
  Ҝоф дорә, әз дγли нә хосдәҝорhо,
  Ворушә hәмишә воhнә мγҝγрγт.»

  Духдәр Бокуйи 1
  1
  Муҝум: «Йәбо дирәйи,
  Бәнд бирәм әтγ, әй йор.»
  Муҝу: «Ошуг бирәйи,
  Зу әнҝγшдәри бийор.»

  Нәгорәт:
  Мә ән тγнγм, тγ - әнмә,
  Әри тγ гурбу ҹунмә.
  Гәдойтγ ә синәй мә.
  Расо, духдәр Бокуйи.

  Ки ҝуфдирә бирачи,
  Тү, әй духдәр Бокуйи.
  Чγ ширини, чγ рачи,
  Тү, әй духдәр Бокуйи.
  2
  Муҝум: «Тγ ә дγл дәри,
  Һьәзоб мәди лап амбар.»
  Муҝу: «У чγ духдәри,
  Наз нә доҝә ә Әлдар».

  Нәгорәт:
  3
  Муҝум: «Үмγд сох мәрә,
  Әхир сγрхә йә ҝоф ҝу».
  Гәриш сохт муйhой сәрә,
  «Гисмәтмә ҝәрдош», - муҝу.

  Нәгорәт:

  Вәфосүз

  Әкимә омори чумhойтγ hьәрси,
  Минәт сохди тәйтә бирә hьәриси.
  Имоhой ҝуфдири әри мә кәси,
  Тγрә хуно кини hәчи – вәфосγз,
  Доройhо ҝофhойтγ әҹи, вәфосγз?

  Фикирhо ловмәрә нә хәндунт дийә.
  Рузhоймә тор вәҝγрд әз шәвhо сийә,
  Рγгәнлγ дог сохдә, хьәлунди пийә,
  Һьәнкорлγ бисдори hәчи – вәфосγз,
  Әз дγл хостәйитγ әҹи, вәфосγз?

  Ә хьәсрәт дәмундум әри хушә руз,
  Ә йон кәлә-чγклә лоллунум – сәргуз.
  Виҹирә рәхьhой тγ әҝәр hисдҝә дуз,
  Ранҝ әрчγ парунди hәчи – вәфосγз,
  Ширинә зуhунтγ әҹи, вәфосγз?

  Нәhишдγм ә буру вәдаров йә сәс,
  Йараhой ән дγлә нә тануст hич кәс,
  Ҝуфдирәй зуhунә бил нγвγсγ дәс,
  Бил танут бирәни hәчи – вәфосγз,
  Бил ҝуйγт, мәрдитγ әҹи, вәфосγз?

  Бивәхди паҹирәй ҝγлhо әрчγни?
  Бивәхди хисирәй дγлhо әрчγни?
  Бивәхди рундәhой чγлhо әрчγни?
  Сәртγрә гуз ҝγрдәй hәчи – вәфосγз?
  Гәлхәнди нγшдәйтγ әҹи, вәфосγз?

  Тәмбәлә зән
  1
  Әз йәхәнмә вәҝи дәсә,
  Чγ тәhьәриф дγм, тγрә зән?
  Ә хγшдә нә хәндун кәсә,
  Чγ тәhьәриф дγм, тγрә зән?
  Нәгорәт
  Тәмбәлә зән, тәмбәлә зән,
  Чү ҹун ХУДО һә виз мәзән.
  Тәмбәлә зән, тәмбәлә зән,
  Бәхтә ә сәр мозол дәзән.
  2
  Ҝоh шит, ҝоh Шур сохдә чирә,
  Хориhорә нәс вәчирә.
  Дәрдә ә сәр гәм дәчирә,
  Чγ тәhьәриф дγм, тγрә зән?
  3
  Сәрә ҝүрдә пәнҹ минут гуз,
  Нәс зәрәни ҹару чәнд руз,
  Хунәй тγрә вәҝүрди туз.
  Чγ тәрьәриф дγм, тγрә зән?
  4
  Нә шинирγм ширинә ҝоф,
  Хәндәй ловтγ нә бисдо соф.
  Ҝуҝус бирәй, ой биинсоф,
  Чγ тәhьәриф дγм, тγрә зән?
  5
  Бисдорикәш әҝәр гурбу,
  Әлдар чγтам ҝуйу дурҝу?
  Ләhьә вокун, хγшдәнтγ ҝу,
  Чγ тәhьәриф дγм, тγрә зән?

  Ҹовоб лектор

  Әз хγшдә вәдарафд ҝәнәш директор,
  Зәнҝ зә муҝу: «Әрчγ нә омо, лектор?
  Ҹәhьмәт ҝузәт сохди шәву хәйли вәхт,
  Фγрсит урә, мәрә ҝәрәки лап сәхт.»

  Зән лектор боҹихь зә, бисдо хьγршләмиш.
  Хәбәр сохд шγвәрә әз ширинә хов.
  Вәхьш бирә, лап hәчи бисдоки чәшмиш,
  Ә рәхь офдо, муйhо – гәриш, йәхән - лов.

  Рәхьγ кутәхь бисдо, фикирγ дураз.
  Муҝу ки: « Чγн духдәр нитам дорә наз.
  Вәҝγрдә ҝәрәк нисд - әхьвол гузирә.
  Һәйсәhьәт муҝуйум әнҹәг дузирә.»

  Омо ә идорә, вәрафд ә зәвәр.
  Поийсд әки ҝузҝи, дуз сохд муй сәрә.
  Әз дγлγ йә ХУДО ҝүрдәбу хәбәр.
  Ә ҝиров норәбу әгγл хγшдәрә.

  Һьγмγрγ шастирә ҝирошдә буҝәш,
  Әзини hьоҹизи hич нә дирәбу.
  Әдәблү-әрконлγ hьор дошдәбуҝәш,
  Хәҹәләт кәширә зиб-зәрд бирәбу.

  Ә дору йәнуглу нүшдәбу рәхьбәр,
  Чәшмишлү диромо, сәрә нә ҝγрд тик.
  Муҝу: «Мийоморум, бовро сох, әҝәр,
  Рәхь мәрә нибәсдҝә - йә сийә пишик.
 4. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Гисмәт

  Буй – бухун тγ ә дγл йара дәшәнди.
  Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?
  Чγ бисдо ки, хостәй тγрә тәк шәнди,
  Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

  Дийә нә омори ә сәр ән булог,
  Лов нә сохд муй сәрә ворвори Шоhдог.
  Әз дәрд паҹи гγзγрҝγлhой богчә-бог,
  Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

  Мә тγрә әз дγли хосдумҝәш лап сәхт,
  Тγ пой зәри hәм ә мозол, hәм ә бәхт.
  Ә муйhой ән сәриш дон офдо бивәхт,
  Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

  Йә мәхьәл әз шори лап пар зәри тγ,
  Имоhой ә ҹәнҹәл гури дәри тγ.
  Нәсдаки сәртγрә әҹә бәри тγ,
  Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

  Пойунд сәс хγшдәрә никәрәй Гудйол,
  Әдәй йовош рафда ә тәhәр ән лол.
  Әшглγ ошуг нибу ә дәвләт, ә мол,
  Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

  Шоритγ ҝирошдҝәш ә гәд дәб-дәбә,
  Әз мүһбәт ән Әлдар вәҝүрди тубә,
  Вәҝошди пәсәво ә хунәй бәбә,
  Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

  Әй мәрд

  Һәрбой ә дәрйоh әшг зәрәнки γзҝγм,
  Ә лов хәндә вошәнд чәнд ҹиро мәрдγм.
  Дәдәй hьәилhойтγ шәв-руз пойисд ҝγм,
  Шидраhой кәмәрγ бири дийәш гәд,
  Әз обур, әз хьәйо дур мунди, әй мәрд.

  Коh ләhьә ҝуҹ вәҝүрд әз ворвор човгун,
  Сог hьγмγр хγшдәрә hә бәрди мәгбун.
  Әз тәлхьә ҝоф-ҝәләҹ нә вомунд зуhун,
  Гәсдлγйә кәлмәhо ә дγл губ дәбәрд.
  Әз обур, әз хьәйо дур мунди, әй мәрд.

  Ә сугдә балаhо сәхт зәри тәпик,
  Ә әhьвол ән йәкиш нә дори кәпик,
  Әнҹәг ошноhорә пойунди сәртик.
  Әз бим кифләтhошу ранҝтγ бисдо зәрд.
  Әз обур, әз хьәйо дур мунди, әй мәрд.

  Әз пичи-пичиhо ҝγрдикәш хәбәр,
  Ә ҝәрдән ән hьйб-hьор вонори тәвәр.
  Һьγмγртγ hисдикәш әз пәнҹоh зәвәр,
  Пирирә ә йәккә дориҝәш ә гәрд,
  Әз обур, әз хьәйо дур мунди, әй мәрд.

  Ә кәлләй hьәзобhо вәйишди зәнәш,
  Ә гәриш мәгбуни дәйишди зәнәш,
  Согломә нимәҹун нәйишди зәнәш,
  Йә әри γзҝәhо домунди ә дәрд.
  Әз обур, әз хьәйо дур мунди, әй мәрд.

  Дәрдәҹәрүм

  Дәрдәҹәрγм, әз дәстγ мә,
  Догуноги гәриш дγлмәш.
  Чγтам hой дγм ә сәстγ мә,
  Вир бириҝә ҝуҹ әгγлмәш.

  Ҝофә ә сәр ҝоф дәчири,
  Нәзникhоймә, дуриhоймәш.
  Ә дγ-йәки вәпичири,
  Әврγшγмә руриhоймәш.

  Хов винирәм гәтмә-гәриш,
  Йә ов - лихьә, йә ов – палаш.
  Йәлов ҝγрдә, бирәм чәшмиш,
  Әдәм сухдә ә гәд аташ.

  Шәв-руз гәрбол зәрә-зәрә,
  Дурҝуниһо - дузhоймәрәш.
  Әдәм кәшдә чум нә дирә,
  Мозоллγйә рузhоймәрәш.

  Тәмарузум – лов бу думон,
  Вәди бошҝу асдараймәш.
  Ә ҹун соги нисди ҝумон,
  Лов-тум бири асдар руймәш.

  Һәвәлдәнhо пар мизәри,
  Имбурбунди – hγнәрмәнди.
  Имоhой ҝу, чγ хәбәри?
  Кәй муҝуйи, кәй михәнди?

  Һьәсγлмәндә ҝәрәк нисди,
  Һьәнкорсγзә сәркушиhо.
  Йә ҝулләйә ҝофтγ hисди,
  Әз хәнҹәлиш зу кγшγhо.

  Похли-похли, килә-ҝилә
  Һьәрс рухундәй, мә покундәм.
  Әри йәкиш сәр әнҝγлә
  Әз тγ бәгшәй нә вокундәм.

  Әз хγшдәнмә ихтийорсγз,
  Әз гәд чуммә ҹуркум ҹәсдә.
  Мәҝу, тγни ихьтиборсγз,
  И ҝоф әмә нәс ҝγнҹγсдә.

  Дәрдәҹәрγм, чәнд ҝγзәлhош
  Ҝоф зәрәнγт hәрбой дирә.
  Дәрдәҹәрγм, фәнд ҝγзәлhош
  Нийлγ дийә чәшмиш бирә.

  Дәрдәҹәрγм, әз ворвориш,
  Дәҝиш бири әвир hово.
  Дәрдәҹәрγм, ҝуйҝә хориш
  Әдәй хурдә чәрх – пәсәво.

  Дәрдәҹәрγм, и чγ кори
  Довшан әдәй ҝγрҝә ҝγрдә?
  Дәрдәҹәрγм, әшг ҝуҹ дори,
  Инсон әдәй бивәхт мγрдә.

  Дәрдәҹәрγм, миҹәй ән ҹун
  Зәхьәр бирә, ҝγрди ҹиҝә.
  Дәрдәҹәрγм, әнҹәг Мәҹнун
  Митав, хьолмә чγтамиҝә.

  Дәрдәҹәрγм, нә ләрзунди
  Бәйәй човгун hәчи мәрә.
  Дәрдәҹәрγм, нә тәрсунди
  Һьәҹәл ән ҹун hәчи мәрә.

  Дәрдәҹәрγм, ранҝмә кγмγр,
  Сойил-бойил әдәм хундә.
  Дәрдәҹәрγм, бγтγн hьγмγр
  Чумә рәхьтγ әдәм мундә.

  Дәрдәҹәрγм, шәфти сүлмә,
  Әз сәр әну пой вәҝи тγш.
  Дәрдәҹәрγм, мγрди дγлмә,
  Хәнҹәл зәрә, тох мәҝи тγш.

  Дәрдәҹәрγм, әз ҹун буhош
  Пулиш - дурҝу, сγрхиш – дурҝу.
  Дәрдәҹәрγм, ов дәрйоhош
  Тән хорирә нә шуруҝу.

  Дәрдәҹәрγм, hә йә бирдән
  Хурдәнγмhо овиш тәлхьи.
  Дәрдәҹәрγм, hәрдән-hәрдән
  Дирәнγмhо ховиш тәлхьи.

  Дәрдәҹәрγм, дәвләтлγhош
  Кәләй hьилом воийст бошут.
  Дәрдәҹәрγм, гувотлγhош
  Һьоҹизhорә тәкәй вошшут?

  Дәрдәҹәрγм, hьәрγс-духдәр
  Ә руй дәдәй шох пойисдә.
  Дәрдәҹәрγм, hәр ҝиҹбәсәр
  Ә сәр милләт шоh войисдә.

  Дәрдәҹәрγм, чγн азарhош
  Руйhо әрчγ чәрми дорә?
  Дәрдәҹәрγм, миллйард салhош
  Офто чγтам ҝәрми дорә?

  Дәрдәҹәрγм, нәрлγ буhош
  Лγгәй нунә нәсда офдә.
  Дәрдәҹәрγм, шәрлγ буhош
  Сад ҹγр hьәмәл әдәй бофдә.

  Дәрдәҹәрγм, йә гозини
  Һьоҹизбәнди – мундәҝуниш.
  Дәрдәҹәрγм, йә возини
  Сәhнәлγйә - зиндәҝуниш.

  Дәрдәҹәрγм, мәндәhорә
  Чорәй зиндәш мийост бирә.
  Дәрдәҹәрγм, бәндәhорә
  Гәрдһой мγрдәш нийост бирә.

  Нәсданүм

  Һә нимноhог ә ҝоф кәсhо мәст бирә,
  Сипи мәсох сийә муйhой ән сәрә.
  Ҝуфдирәнки садан дәри ә hьәрә,
  Әрчγ нγшдә ә тәhәр гог, - нәсданγм,
  Әрчγ ә ҹун кәширә дог, – нәсданγм.

  Гулум-гунши хинә воно ә руй дәс,
  Зу офдорим ә зуhунhой ән hәр кәс.
  Әз дузә рәхь тәкәй муним әхи пәс,
  Әрчγ мәрә тәхьно шәндә, - нәсданγм.
  Әрчγ әз лов дур бу хәндә, - нәсданγм.

  Ә кин hәммә шγбhәлγнγм ә фурм кәс,
  Әз hәр ҹиҝә бурра омо чорәй дәс,
  Ҝовлә буhо нидомуну ә гәфәс.
  Дәрдәҹәрγм, әз тγ ҹовоб нәсданγм.
  Тәмарузум, тәкәй дγм тоб, – нәсданγм.

  Әз бихьоли нимәҹунум гәдәрсγз,
  Әдәм тγрә ҝузәт сохдә тәhәрсγз,
  Бийо, йә бо дәрә вәкун хәбәрсγз,
  Сурог тγрә әзки пγрсγм, – нәсданγм.
  Шәв тә сәбәхь чγтам хγсγм, – нәсданγм.

  Бийо, бивәхт хәзон мәдан чγлмәрә,
  Бийо, бивәхт hьγмγр мәди ҝγлмәрә,
  Бийо, бивәхт бикор мәйил дγлмәрә,
  Әхи дγлсγз мә зγhγсдә нәсданγм.
  Әхи тγсγз мә нγвγсдә нәсданγм.

  Ҝирйәй Дәдәйһо

  Йә вәхтhо бу, әзир судум сәhьәр хурди
  Бәбәhо,
  Әз мәгбуни визор бирә, ҹәнҝhо ҝγрди
  Бәбәhо,
  Кукә ә буй нә расундә, бивәхт мγрди
  Бәбәhо,
  Бун хунәрә чәрх дәкунди – сохдә ҝирйәй
  Дәдәйhо,
  Ә гутинә әрх вәкунди – сохдә ҝирйәй
  Дәдәйhо.

  Салhо бири мәскән ҝγрди - әвулиһо ә
  хунә,
  Сәгγзбәнди нә ҹавусдәт – хγшҝә лγгәй
  ән нунә,
  Хонлγ – бәҝлγ нә зγhундәт – хьоләтсγзә
  hәр ҹунә,
  Әз бинәдән йә дәб бири – сохдә ҝирйәй
  Дәдәйhо.
  Әри мγрдә сәбәб дири – сохдә ҝирйәй
  Дәдәйhо.

  Хьәсрәт мундәт әри офдә хушбәхтлγйә
  рузhорә,
  Хори рундәт әри кошдә шәфтәлγйә гуз-
  hорә.
  Тиро хундәт әри дошдә ХУДОлγйә руз-
  hорә,

  Гәдәрсγзә hьәрс рухунди – сохдә ҝирйәй
  Дәдәйhо.
  Йәловлγйә нәфс сухунди – сохдә ҝирйәй
  Дәдәйhо.

  Әз бәдиhой човгунйәти дәhьәмбәнди нә
  дирәт,
  Әз хьγкγмhой шоботйәти шәhьәмбәнди
  дәчирәт,
  Әз тәрсиhой хьγкәмәти ләгәбмәнди вәчи-
  рәт,
  Зарунҹийә йәдиҝори – сохдә ҝирйәй Дә-
  дәйhо.
  Зәрәнγмhо мугом тари – сохдә ҝирйәй
  Дәдәйhо.

  Йә руз хәлгhо, шәггә зәрә, ә дәрйоh шор
  дарафд дγл.
  Бәйәй човгун хьәлим бирә, гурбуй хәзон
  нә рафд ҝγл,
  Әhәр хунә миhьид дирә, әсәр садан варафд
  кγл,
  Әз шорлγйә чумhо палуст – сохдә ҝирйәй
  Дәдәйhо.
  Ә хорлγйә мәhьни чарусд – сохдә ҝирйәй
  Дәдәйhо.

  Бәһәр мидо

  Руз ән васал хушбуй дорә,
  Ә гәд богчә чәнд ҹиро ҝγл.
  Пойундәки рәхьҝирорә,
  Мәст сохдәни әз дорун дγл.

  Гәрәтикон әз дγл дирә,
  Лов сохдәни пәхγр дγлә.
  Войисдәни пәнҹә зәрә,
  Гирмиш соху hьγмγр ҝγлә.

  Тиҹә тәвәр зу вәҝүрдә,
  Нәзник бирә пирә богбон,
  Йә кәм бәгдә йәлов ҝγрдә,
  Ә гәд аташ – гәрәтикон…

  Виҹ әри тγ рәхь дузирә,
  Гәрәтикон мәбош hич вәхт.
  Бурбундәнки гудузирә,
  Үлγм мийов әз күчә ҹәхьт.

  Ә гәриш кор - ә гәд hьори,
  Хосдәй дγл бош, тγ, әй ҹовон.
  Әри Вәтән бийор шори,
  Дәстәй ҝγл бош зомон-зомон.

  Чγ мисохут пучә кукә,
  Ә буй-бухун нә дә hинор.
  Әкәр hочу имбисдоҝә,
  Бәhәр мидо дорhой чинор.

  Йәхән

  Мәhьәной гәрболә әҝәр нәсдакәш,
  Йәкиму шор бирәйм, йәкиму – пәшму.
  Ҝурундә нәфәсә дийәш аста кәш,
  Бил воруш хγшдәрә пойуну hьәсму.

  Чγнтγни бәндәрә мәҹбур ҝәрәк нисд.
  Тγ чорәй азара лап зу мивини.
  Чәнгәдә хьилләйи ә гәд дγлтγ hисд.
  Руймәрә йәбойҝә дийә нивини.

  Һьәзобhой hьиломә амбар кәширγм.
  Ҝофмәрә hәмишә ә руй зәри тγ.
  Чγ фәрги косибγм, нобҝә hьоширγм?
  Софә әшг мол-дәвләт нәбу әри тγ.

  Әз чәшмиш бирәйи әдәм тәрсирә,
  И ҝофhо ә Тирой ән Мишиш нә вә.
  Әз сәртγ шәндиҝәш ҝурни тәгсирә,
  И hьәдәт ә гәриш миҹәй хунтγ дә.

  Сифрой тγ марайγст, шор бирим hәлә,
  Ихтилот мисохдим шәвhо тә сәбәхь.
  Мγнγшдим ә гәриш богчәй мәхьәлә,
  Һич әри хисирәш нисохдим тәмәхь…

  Ворушhой хγшдәрә пойунди hьәсму,
  Вәдирә әз хунә ихьтибор дәҝәш,
  Әҝәнәр йәболуг бирәйҝә пәшму,
  Йәхәнә әз дγлмә дийә дур мәкәш.

  Хьәйкәл нини

  Хьилләйи вәҝγрди ҝәнәш руй тγрә,
  Чәнд ҹиро воhнә дә ә гәриш дγлтγ.
  Хинәлγ пәхни сох сипрә муй тγрә.
  Ә ҝузҝи дириҝә импаҹу ҝγл тγ.
  Чәнд ҹиро воhнә дә ә гәриш дγлтγ.

  Мәнҝ шәви ә hьәсму hисдиҝәш вәди,
  Думонhой пойиз вә ә пишони тγ.
  Һьоширмәнд бирәйиш йә мисво ниди,
  Сад тәпик мизәни ә hәр hьони тγ.
  Думонhой поийз вә ә пишони тγ.

  Шуморуш сохдәйи ә пәсәй кәмәр,
  Тә кәйhо ә зир пой чолә мәкәни?
  Мунуhо hьγмγриш ҝирошдҝә hәдәр,
  Әз боләй ҹγрhьәти бийо дәс кәни;
  Тә кәйhо әзир пой чолә мәкәни?

  Әз тγ гәйр hич йәкиш нә куфт дәр тγрә.
  Ә ХУДО hисдиро гәрди дәмундәй.
  Кәләлγ, чγкләлγ вәҝуфт хәйр тγрә.
  Ә бихьол нәчоги зәрди вәмундәй.
  Ә ХУДО hисдиhо гәрди дәмундәй.

  Нә ә кор хьγрмәти, нә ә гәд хунә,
  Әз хγшдә одлγйә йә хьәйкәл нини.
  Хьилләйи ән руйә зәриҝәш шунә,
  Һьиломә догуног войисдә вини.
  Әз хγшдә одлγйә йә хьәйкәл нини.

  Вәтән Гүбә

  Ошуг бирәм ә хок-сәнг тγ,
  Тγни мәскән ән hьәйили.
  Дур бирәмҝәш әҝәр әз тγ,
  Оммон, дγлә нәбу бийли,
  Тγни мәскән ән hьәйили.

  Хостәнγм сәхт савзәҝәйә,
  Бәhәрлγйә богhой тγрә.
  Хостәнγм сәхт у hγндγрә,
  Сипрә муйә догhой тγрә.
  Бәhәрлγйә богhой тγрә.

  Әз синәйтγ буй вәчирәм,
  Шор винирәм мә hәр сала.
  Ә гуҹог тγ вокоширәм,
  Нәфәс пойиз нән васала.
  Шор винирәм мә hәр сала.

  Дәhьәмлγни булә бәhәр,
  Бәрәкәт дә ә хори тγ.
  Асдарайә сойлγ гәдәр,
  Кәм нә ҝәрдо hич шори тγ,
  Бәрәкәт дә ә хори тγ.

  Мәш ә тәhәр Хьово-Одом
  Йә гуногум, Вәтән Гγбә.
  Тоҹ имбоши ә руй hьилом,
  Тәйтә согум, Вәтән Гγбә.
  Йә гуногум, Вәтән Гγбә.

  Пой вәҹәсдә, чәк зәрә дәс,
  Гушhо хундә тә мәhьнирә.
  Әзи рачә овоз ән сәс,
  Ҝγлhой богhо лγл-мәст бирә.
  Гушhо хундә тә мәhьнирә.

  Варавунди зәхьмәт тγрә,
  Бәхтәвәри кук-духдәр тγ.
  Һьәзиз дошдәй гисмәт тγрә,
  Әри хәлгhо очуг дәр тγ.
  Бәхтәвәри кук-духдәр тγ.

  Ҝузҝий руйтγ - ов ән Гудйол,
  Мәлхьәм чорә - hовой Шоhдог.
  Руй hьәсмуйтγ дорә тов-тов,
  Йарашугтγ гәд богчә-бог.
  Мәлхьәм чорә - hовой Шоhдог.

  Тγ – Дәдәйи, Дәдәй – тγни.
  Бил hәмишә сәртγ тик бу.
  Вәтәнсγзә кук әрчγни?
  Рәхь hьγмγртγ бил hә ник бу.
  Бил hәмишә сәртγ тик бу.

  Балайтγнγм тәйтә мγрдә,
  Хьолмә тγсγз нибу бобот.
  Нум ХУДОрә hьәзиз ҝγрдә,
  Әлдар шәhьәм сухунд шобот.
  Хьолмә тγсγз нибу бобот.

  Пучә хәләф

  Пучә хәләф әзу руз,
  Рафда рәхь тγ нисди дуз.
  Сәр hәммәрә сохдә гуз,
  Ки сәс мγдγ ә сәстγ?

  Нубоhорә нә хундәй,
  Бәдиhорә нә рундәй,
  Дγләпәсә нә мундәй,
  Хутә бирәй ә нәхьс тγ,
  Ки сәс мγдγ ә сәстγ?

  Мозолhорә чарундәй,
  Хьәлолhорә зайундәй,
  Һγндγрhорә сарундәй,
  Боләй гур дә ә бәхьс, тγ,
  Ки сәс мγдγ ә сәстγ?

  Гувот дори гулhорә,
  Кγксγз hишди кулhорә,
  Шобош нори пулhорә,
  Нә мунд палтар нә мәхьс тγ.
  Ки сәс мγдγ ә сәстγ?

  Мозол ә хок дәчаруст,
  Чәрмийә руй нә чаруст,
  Йәлов ҝγрдә вәчаруст,
  Чәнд хунәhо әз дәстγ,
  Ки сәс мγдγ ә сәстγ?

  Сиргә норәй әз пәлγ,
  Дәрзә зәрәй чγн тәлγ.
  Бисдорикәш hьәспәлγ,
  Ҝәнәш мундәй hә пәс тγ.
  Ки сәс мγдγ ә сәс тγ?

  Ә һовойтγ hә хγр дә,
  Воийсдәни тә мγрдә,
  Әз йә ҹуркум су ҝγрдә,
  Чγн шәhьмәлә дәҝәс тγ.
  Ки сәс мγдγ ә сәс тγ?

  Сәнәhьәт тγ – кор хуни,
  Боҹәхьәт ки, шор муни,
  Һγмγрлуг тәк мумуни,
  Тә әхири нәфәс тγ.
  Ки сәс мγдγ ә сәс тγ?

  Зимиhойтγ бәм бири,
  Хәйолhойтγ гәм бири,
  Ширинитγ кәм бири,
  Зәхьәрлγни хьәвәс тγ.
  Ки сәс мγдγ ә сәс тγ?

  Чинорлγйә хγшҝ зәрә
  Әз кγк зәри - нγшдәрә,
  Хγшдәнитγ – хγшдәрә,
  Дәшәнди ә гәфәс тγ.
  Ки сәс мγдγ ә сәс тγ?

  Имбошум

  Ә руй хори ҝәшдиҝә,
  Кутиhойтγ нибошум.
  Ә сәр лγҝә нγшдиҝә,
  Гәнәтhойтγ имбошум.

  Рәхь богчәрә офдиҝә,
  Хγшҝи дор тγ нибошум.
  Сγрхә hьәмәл бофдиҝә,
  Тумhой бор тγ имбошум.

  Әри нγшдә дәрд мәкәш,
  Тәлγй чγл тγ нибошум.
  Әри ҝγрдә йә донәш,
  Лγҝәй ҝγл тγ имбошум.

  Ә сәр чәмән ҝәшдиҝә,
  Гиров пойтγ нибошум.
  Йә дор гәләм кошдиҝә,
  Хотурхойтγ имбошум.

  Торики пой доноҝә,
  Асдарай тγ нибошум.
  Мәгбуни сой воноҝә,
  Сурр йарайтγ имбошум.

  Чумhо ә хов вәрафдҝә,
  Болуш шәртγ нибошум.
  Дγнйо ә ов дәрафдҝә,
  Мозол сәртγ имбошум.

  Хуб-хәрәбә дирә вәхт,
  Тур гәрбол тγ нибошум.
  Әри сγрхи бирә тәхт,
  Чорәй хьолтγ имбошум.

  Хьиллийәти дәҝγрдә,
  Човгун сог тγ нибошум.
  Әз Одом руй вәҝγрдә,
  Богбон бог тγ имбошум.

  Пой зәриҝә ә хуби,
  Нур сәбәхь тγ нибошум.
  Фойдә нибу әз губи,
  Сурр тәмәхьтγ имбошум.

  Чәм-чәмәки бирәнки,
  Гәсди ҹунтγ нибошум.
  Ләм-ләмәки дирәнки,
  Пәлтәк нумтγ имбошум.

  Шунәй сәрә нориҝә,
  Ворвори тγ нибошум.
  Ә ҝәрдән дәнориҝә,
  Мирвори тγ имбошум.

  Әри зәхьми винирә,
  Гувот дәстγ нибошум.
  Әри ХУДО шинирә,
  Тирой сәстγ имбошум.

  Руйә ранҝлγ сохдиҝә,
  Ҝузҝий руйтγ нибошум.
  Ҹовонирә хосдиҝә,
  Хинәй муйтγ имбошум.

  Рәхьмә дγлә нә сухун,
  Гәчор дәр тγ нибошум.
  Су мγҝγрγм мусухум,
  Хокисдәр тγ имбошум.

  Гәhри мәбош әз думон,
  Чат хори тγ нибошум.
  Һич нә сохдә йә ҝумон,
  Һьәнкори тγ имбошум.

  Ә чумhой йод мәдәниш,
  Човгун кγл тγ нибошум.
  Чγн овчиhой ән гәмиш,
  Ҝулләй дγлтγ имбошум.

  Хосдәҝорә дәрд мәди,
  Сойәй буйтγ нибошум.
  Офто мундҝәш hә вәди,
  Гәрәнтγй тγ имбошум?

  Ҹарундиҝә әгγләш,
  Дамар хунтγ нибошум.
  Әри дирә гәд дγләш,
  Шәhьәм ҹунтγ имбошум.

  Әри сәрә чәп ҝγрдәш,
  Дәстәгир тγ нибошум.
  Нум хоhини вәҝγрдәш,
  Йә фәгир тγ имбошум.

  Әри мγhбәт хьәл бирә,
  Сәнг доги тγ нибошум.
  Әри сади бисд дирә,
  Ҹун соги тγ имбошум.

  Ә Тиро чум нориҝә,
  Лол зуhунтγ нибошум.
  ХУДОлу бисдориҝә,
  Һьәсәл нунтγ имбошум.

  Мәhәббәтә кошдиҝә,
  Сәбәб пучтγ нибошум.
  Миҹәй әшгә дошдиҝә,
  Чогә гуч тγ имбошум.

  Әнҝγшдәри тә ҝγрдә,
  Сγврәй сәстγ нибошум.
  Тә γлчγрә вәҝγрдә,
  Заркәр дәстγ имбошум.

  Сайла воруш омоҝәш,
  Ләрз бәдәнтγ нибошум.
  Офтой һьәсму ҝәрм доҝәш,
  Сойәй тәнтγ имбошум.

  Дәс-руй шушдә войисдҝә,
  Лихьәй ов тү нибошум.
  Шоһдог гәлхәнд пойисдҝә,
  Ҝовләй хов тү имбошум.

  Сүрхә мозол хосдиҝә,
  Һьәнкор бәхт тү нибошум.
  Әҝәр хьүкүм сохдиҝә,
  Нγкәр тәхт тγ имбошум.

  Хиник зәҝә әз дәр тγ,
  Аташ ҹунтγ нибошум.
  Чәрх мухурум ә сәртγ,
  Гип-гурбун тγ имбошум.

  Һьиломҝәзи дирәйи,
  Йә огой тγ нибошум.
  Бәхт асдара чирәйи,
  Сәдогой тγ имбошум.

  Әз дог-дәрә hой дорә,
  Гәләткор тγ нибошум.
  Ә рәхь ХУДО пой норә,
  Һьәдәтдор тγ имбошум.

  Ҝуҹлу дирә шоhворә,
  Дор чинор тγ нибошум.
  Гәл мγҝγри - Әлдара,
  Хьәтон шортγ имбошум.

  Офдумә духдәр

  Кәлә бири лап әркәвон,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.
  Нәдинҹиhо сохдә йәмон,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Йә әз хγшдә сохдә шори,
  Гәнәт зәрә чүн ворвори,
  Һә ә пәсәй мод офдори,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Ә сәр йәкәм әгγл дәри,
  Чәнд мәтләбhо ә дγл дәри,
  Ә богчәhой ән ҝγл дәри,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Китоб нәсда ҝγрдә ә дәс,
  Дәhьно нитав зәрә йә кәс.
  Әз хундәйи мунди пим-пәс,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Ә сәр сифрой шильхон хунә,
  Хуб нәс норә чирә - нунә,
  Ә гәд пәмбә дошдә ҹунә,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Хьәрмәхь ҝγрди чәнд ҝузҝирә,
  Хутә нисди ә гуз бирә.
  Шәфтиhорә hә дуз дирә,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Гуног – гәрә hич нихойу,
  Ләпәй ҝофә пуч михойу.
  Ҹун hәммәрә гуч мивойу,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Буховлγйә гисмәтлγни,
  Гәргγшлγйә нифрәтлγни.
  Оh – войлγйә хьәсрәтлγни,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Тәhәр γкγз ҝγрдә нәhьсә,
  Ә hәр ҹиҝә бәрдә бәхьсә.
  Ә сәр hәммә шәндә мәхьсә,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Нә гоhумә, нә йә дусдә,
  Һич шинохдә нәс войисдә.
  Ә сәр нифир шәх пойисдә,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Ә руз йә бо дорәни вәхт,
  Ә ҝәшдәhо ошуги сәхт.
  Әз кучәhо мийов бивәхт,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Сохдә ҝофу дурҝу бири,
  Бәбә әйγ гурбу бири.
  Әнкγшдлγйә бурбу бири,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Һьәйбә-hьорә нәс танусдә,
  Руйә hьәсγл нәс чарусдә.
  Ә тәhәр сγрх нәс парусдә,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Һьәсмулуйә - думонлуни,
  Хәйоллγйә - ҝумонлуни,
  Нәхирлγйә - чубонлуни,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Әлчәглγйә - зәвәрлγни,
  Нәҹәглγйә - тәвәрлγни,
  Әнҹәглγйә - бәтәрлγни,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Хьилләйирә дошдәҝори,
  Гәләтирә хосдәҝори,
  Гисмәтирә кошдәҝори,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Боҹлγhорә ховундәни,
  Воҹлγhорә шовундәни,
  Тоҹлуhорә ковундәни,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Нәс оморә гоhум-гуног,
  Әз хәзмуни нисди сурог,
  Әз hьәрсhой чум сохди булог,
  Офдумлγйә духдәр дәдәй.

  Һьошир бошҝу

  Дәдәй мәрә мәди hьәзоб,
  Әз гилигмә мәҝи битоб,
  Ә hәр хунә мә нидγм тоб,
  Имид нисди ә сирр хошҝу,
  Нγмкγрдәймә hьошир бошҝу.

  Ә дәр шγвәр зәнγм тәпик,
  Сәр хγшдәрә нә ҝγрγ тик,
  Пулә дγҝу тә йә кәпик,
  Фикир мәди ә сирр хошҝу,
  Хосдәҝормә hьошир бошҝу.

  Хори хунә - товә мар-мар,
  Гозонҹу бу амбар-амбар,
  Гуллугчийγ әри базар,
  Дәсә вәҝи әз сирр хошҝу,
  Гәбиләймә hьошир бошҝу.

  Мошин нисдҝә чумhьәрсирә,
  Нәбу кәши нум hьәрсирә,
  Әзтγ митам бим тәгсирә,
  Боглу мәбош ә сирр хошҝу,
  Одохлуймә hьошир бошҝу.

  Һәм шәвхәhәр, hәм шәбирор
  Бил бошутҝу йә рәхьҝирор.
  Руй мәҝγрγм әз зәхьмидор,
  Хәйир нийов әз сирр хошҝу,
  Хунәдормә hьошир бошҝу.

  Әнҝγшдәри вәҝγрдәнки,
  Мәйофдәнит hич ә тәнҝи,
  Сγрх вәди бу хәндγстәнки,
  Ләзәт нибу ә сирр хошҝу,
  Хосдәхундмә hьошир бошҝу.

  Висдонуҝу кәлә виллә,
  Хосийәтγ нәбу хьиллә,
  Войисдәнки зәнγм силлә,
  Ләпә нәдә ә сирр хошҝу,
  Һьәйилдормә hьошир бошҝу.

  Әрәгирә дәб нә нγҝу,
  Ҹәhьмәт әйγ сәр зәнγҝу,
  Ә бонкhойу пул дәнγҝу,
  Чумә мәни ә сирр хошку,
  Офдодормә hьошир бошҝу.

  Ә гуг сәрмә сәвҝәнд хунут,
  Вәҝирирә хуб бурбунут,
  Хьγрмәт сохдә, мәхьтәл мунут
  Локо дәри ә сирр хошҝу,
  Годолγймә hьошир бошҝу.

  Ә вәhьдәйγ чи бийорут,
  Гоб-гиҹогә γшγ шурут,
  Мәрә ә гәд пәмбә дорут,
  Бәд мидобу ә сирр хошҝу,
  Севҝилимә hьошир бошҝу.

  Бог-богчәйγ әз тийнә ҝγл,
  Рәйhон, нәрҝиз, hәм гγзγрҝγл,
  Ә хош бийов овоз бγлбγл,
  Пой нидаров ә сирр хошҝу,
  Зиhимлγймә hьошир бошҝу.

  Ә сал йә бо бурам ә дач,
  Рузhо - әз руз ҝирору рач,
  Дәрдγ нисди – hисдҝәш бирач,
  Сәр нидәнγт ә сирр хошҝу,
  Войисдәймә hьошир бошҝу.

  Бил hич мәхьәл нә ҝγрγ нәхьс,
  Ә шорәвоз нә бәрγ бәхьс,
  Әри поймә чару ә мәхьс,
  Һьонийи дә ә сирр хошҝу.
  Мγhбәтлγймә hьошир бошҝу.

  Брилийантһо шарлγ ҝәрдо,
  Бош-палтарhо зарлγ ҝәрдо,
  Хьол-әхьволhо парлγ ҝәрдо,
  Нәhьләт сохим ә сирр хошҝу,
  Һьиломдормә hьошир бошҝу.

  Бәбә, дәдәй сохит шори,
  ХУДО ҝәнәш әлчи дори.
  Лап пириҝәш ә руй хори,
  Фикир нидγм ә сирр хошҝу,
  Гисмәтлγймә hьошир бошҝу.

  Әри бәбәhо

  Сәрпуш кифләт буhо бәбә,
  Кәлә сохдҝә кук-духдәрә.
  Ә хьол hәр дγ әз йә дәбә,
  Бийо ҝγрγ кγк хәбәрә.

  Бәбә кукә хосдәнки сәхт,
  Әз духдәриш дур нийо бу.
  Әри hәрдγ hәрбой, hәр вәхт
  Рәхь бурбуйә нур бийо бу.

  Ә hьәрәлуг чγклә-кәлә
  Хьγрмәт сγрхи бийо дәбу.
  Ә хәрәлуг ҝушhош hәлә
  Пучә ҝофhо нийо вәбу.

  Бәбә hисди – hәр духдәрә
  Нәс фирсорә әри хундә.
  Бәгдә куфтә-куфтә сәрә,
  Сәр ҝγрдәни дγл сухундә.

  Бәбә hисди - ә мәh васал
  Чарусдәни ә бәд човгун.
  Бәгдә пәшму бирә hәр сал,
  Вәнҝәсдәни ноhогә хун.

  Бәбә hисди - әз ранҝ руйу
  Ләрзирәни әвлодhойу.
  Бәгдә сипи бирә муйу,
  Бор нәс рихдә әз ходhойу.

  Бәбә hисди – тәлхьә дамар,
  Әз зәхьәриш бәтәр бирә.
  Һьәйилhойу hисдҝәш амбар,
  Тәрбийәйγш hәдәр бирә.

  Бәбә hисди – hәр ҝоф бирә,
  ХУДОлγни, Тиролγни.
  Шоботирәш әз соф дирә,
  Әз саданиш ҹиролуни.

  Бәбә hисди - әри hьәйил,
  Холчә норә ә зир пойуш.
  Ә бим кифләт мундә hәр ҝил,
  Ә руй дγнйоh нибу тойуш.

  Бәбә hисди - әз дог, дәрә
  Хушбәхтирәш овурдәни.
  Ҹофокәшлγ кγлγнҝ зәрә,
  Сәнг дәхьорәш войурдәни.

  Бәбә hисди – сγрхә тикә,
  Гулум-гуншиш хәйир дирә.
  Шоhирбәндлγ нγшдә ҹиҝә,
  Ҝоф-ҝәләҹγш шәйир бирә.

  Бәбә hисди - әз дәрд вихдә,
  Йγнҝγл дирә гәсди ҹунәш.
  Әрәг руйә рихдә-рихдә,
  Шор овурдә ә гәд хунәш.

  Бәбә hисди – академик,
  Духдирини сәнәhьәтγш.
  Ә рәхь ночог, ә hәд ән ник,
  Парлγ бирә гул-гәнәтγш.

  Бәбә hисди – йә богбони,
  Холинчәйγ – сәрмәшуги.
  Зиhисдәйγш чγн бәҝ, хони
  Ә кор хγшдәш сәлт ошуги.

  Бәбә hисди – йә чубони,
  Тγтәк – чомог ә йә тән дә.
  Хьовур офто нән думони,
  Хурдә нунуш ә рγгән дә.

  Бәбә hисди – йә рәхьбәри,
  Әз дәс кифләт нәс вирихдә.
  Әри хәлгиш рγхьвәбәри,
  Кәлмәhойуш әз сγрх рихдә.

  Бәбә hисди – дγлвәбәри,
  Йә гушунәш нубо мидγ.
  Чγн офтойи ә нур дәри,
  Мәнҝ шәвирәш тубо нидγ.

  Бәбә hисди – йә шоhири,
  Ҝоф ләhьәйγ әз Одоми.
  Шәфтәш-дузәш әз чум дири,
  Нγвγсдәйγш йә hьиломи.

  Йә дәдәйә сәhьәр доҝә,
  Ә йон кукhо, әри кγшдә.
  Әз пийони hьәдәт ноҝә,
  Бәбәш митав дирә мγшдә.

  Әки hьәйил, әки ән зән,
  Хьγрмәт нисдҝә йә бәбәрәш,
  Һьору дән-дән рихдә әз тән,
  Ә гур мγдγ дәбдәбәрәш.

  Бәбә әз хьγрш бисдоҝә пәрт,
  Ә гәд кучә, ә гәриш кор,
  Оммо, ҝәнәш руйә кифләт,
  Воҝошдуҝу hәмишә шор.

  Һәр доморә йә кук хундҝә,
  Һәр hьәрγсәш – сугдә духдәр.
  Сади бисд сал әҝәр мундҝә,
  Әри бәбәш нийов рγхьбәр.

  Согломиҝә әҝәр сәр-тән,
  Ә дγл ХУДОш мийов хошу.
  Әри ҝовлә мундәй Вәтән
  Бәбәш уйог бийо бошу.

  Һьәрγс, духдәр, домор, кукә
  Кәй войисдҝә шән-бәшән бу,
  Ә тирозуй чум ән бәбә
  Һәммә бийо тән-бәтән бу.
 5. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Бирә ҹиҝә

  Мә плова чγ сохдәнγм,
  Сийә нунтγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә hьәсәл ҝәрәк нисди,
  Ҝоф зуhунтγ бирә ҹиҝәш.

  Мә шәкәрә чγ сохдәнγм,
  Ә ховhойтγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә гәймог ҝәрәк нисди,
  Ә ловhойтγ бирә ҹиҝәш.

  Мә товушә чγ сохдәнγм,
  Мәнҝә руйтγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә сим тар ҝәрәк нисди,
  Бәндhой муйтγ бирә ҹиҝәш.

  Мә шунәрә чγ сохдәнγм,
  Коh нәфәстγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә хундә ҝәрәк нисди,
  Овоз сәстγ бирә ҹиҝәш.

  Мә богчәрә чγ сохдәнγм,
  Хγшдәнтγ ҝγл бирә ҹиҝәш.
  Мәрә бор дор ҝәрәк нисди,
  Тγ бәhәр дγл бирә ҹиҝәш.

  Мә шәрбәтә чγ сохдәнγм,
  Пәйләй овтγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә чорә ҝәрәк нисди,
  Офтәй товтγ бирә ҹиҝәш.

  Мә ләмпәрә чγ сохдәнγм,
  Шәhьәм мумтγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә булог ҝәрәк нисди,
  Дәрйоh чумтγ бирә ҹиҝәш.

  Мә хьγҹәтә чγ сохдәнγм,
  Тγ сабурлу бирә ҹиҝәш.
  Мәрә hьәйб-hьор ҝәрәк нисди,
  Тγ обурлу бирә ҹиҝәш.

  Мә сурhоhорә чγ сохдәнγм,
  Тγ хәбәрдор бирә ҹиҝәш.
  Мәрә ҹовоб ҝәрәк нисди,
  Чумhойтγ шор бирә ҹиҝәш.

  Мә hьәзобә чγ сохдәнγм,
  Софә мγhбәт бирә ҹиҝәш.
  Мәрә hич дәрд ҝәрәк нисди,
  Мозол сад гәт бирә ҹиҝәш.

  Мә хәйолә чγ сохдәнγм,
  Тγ толихьмәнд бирә ҹиҝәш,
  Мәрә у рач ҝәрәк нисди,
  Дγл әтγ бәнд бирә ҹиҝәш.

  Мә фикирә чγ сохдәнγм,
  Тγ hьәсγлмәнд бирә ҹиҝәш.
  Мәрә дәвләт ҝәрәк нисди,
  Тγ әгγлмәнд бирә ҹиҝәш.

  Мә дәhьворә чγ сохдәнγм,
  Хәлгә тубо бирә ҹиҝәш,
  Мәрә булә ҝәрәк нисди,
  Зәхьми ХУДО бирә ҹиҝәш.

  Мә вәhьдәрә чγ сохдәнγм,
  Дәгигитγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә шγбhә ҝәрәк нисди,
  Сәдигитγ бирә ҹиҝәш.

  Мә шәрбәтә чγ сохдәнγм,
  Гәймог ловтγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә hьәсәл ҝәрәк нисди,
  Ширни ховтγ бирә ҹиҝәш.

  Мә тәhьрифә чγ сохдәнγм,
  Кγкhой тумтγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә ләмпә ҝәрәк нисди,
  Нурhой чумтγ бирә ҹиҝәш.

  Мә тов мәнҝә чγ сохдәнγм,
  Сγрхә руйтγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә хинә ҝәрәк нисди,
  Сугдә муйтγ бирә ҹиҝәш.

  Мә нәгγлә чγ сохдәнγм,
  Йә риз хәтмә бирә ҹиҝәш.
  Мәрә хьәсрәт ҝәрәк нисди,
  Тγ гисмәтмә бирә ҹиҝәш.

  Мә нәhьләтә чγ сохдәнγм,
  Хьγкγм ҹәhьмәт бирә ҹиҝәш.
  Мәрә тәнҝи ҝәрәк нисди,
  Һьәсму чәнд гәт бирә ҹиҝәш.

  Мә аташа чγ сохдәнγм,
  Йәлов мум тγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә сайлов ҝәрәк нисди,
  Дәрйоh чумтγ бирә ҹиҝәш.

  Мә бомборә чγ сохдәнγм,
  Һорой сәстγ бирә ҹиҝәш.
  Мәрә йә чγп ҝәрәк нисди,
  Чорәй дәстγ бирә ҹиҝәш.

  Мә әдәшә чγ сохдәнγм,
  Суй паруни бирә ҹиҝәш.
  Мәрә хоһин ҝәрәк нисди,
  Руй чаруни бирә ҹиҝәш.

  Мә кγп сγрхә чγ сохдәнγм,
  Ҹун соги вор бирә ҹиҝәш.
  Мәрә - Лейли ҝәрәк нисди,
  Әлчиhо шор бирә ҹиҝәш.

  Мә ҹиhизә чγ сохдәнγм,
  Йә дәс палтар бирә ҹиҝәш.
  Мәрә рачhо ҝәрәк нисди,
  Тγ йор Әлдар бирә ҹиҝәш.

  Бәмзәри

  Ә ҝоф ҝәсhо ҝуш пойуhо,
  Хәбәрә зу ҹар ҝуйуhо,
  Шәвhо-рузhо ҹәнҝ войуhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Әри hәр кор hә тәрсγhо,
  Әз дәс ән зән hә ләрзγhо,
  Ноhог әз чум hә hьәрс дγhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Әз ки ән зән вγрγхγhо,
  Похли-похли hьәрс рγхγhо,
  Һьәҹәл ҹунә зу вγхγhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Дәндүй зәнγ тиҹлγ буhо,
  Әгγл сәрγ ҝиҹлγ буhо,
  Ә гәд хәрhо биҹлγ буhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Ә ҝоф дурҝу бирәниhо,
  Ә зән гурбу бирәниhо,
  Әнҝγшдбурбу бирәниhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Ә сәр ән зән кγл вәнγhо,
  Ә пәсэй хәлг сәнг шәнγhо,
  Ә мγрдәй пой дәнγhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Ә васалhо вәрф войуhо,
  Ә бивәхди зән хойуhо,
  Ә нәчоги тик пойуhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Ә бирәхьмлγ дγлә дγhо,
  Овсар сәрγ ә зән буhо,
  Әз дγләсти гәмлү зγhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Ә нун тәпик hә зәнγhо,
  Ә зән хьγрмәт hә нәнγhо,
  Ә лов килит hә вәнγhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бэмзәри.

  Дузә рәхьә боҹ нәравhо,
  Әз ҝоф ән зән тоҹ вәравhо,
  Руз ә бинәй чол дәравhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Ә вәһьдәйγ нә хунуhо,
  Ә мувәхь зән вәмунуhо,
  Ә зир судум дәмунуhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Һьәнкор зуhун бирәниhо,
  Боләй нунә дирәниhө,
  Һьәҹәл ҹунә чирәниhө,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Зуhунә лол ҝγрдәниhо,
  Шидрай кәмәр хγрдәниhо,
  Ә зир пой зән мγрдәниhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Йодhорә вор сохдәниhо,
  Ошнәрә шор сохдәниhо,
  Зәнләрә хор сохдәниhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Гобуг тәнә дурраниhо,
  Нәфәс зәнә бурраниhо,
  Паки шәнә гурраниhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Шолийәхьлγ шор пойуhо,
  Хошийәхьлγ йор хойуhо,
  Мошийәхьлγ hьор войуhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Ә Соломон вәрзунуhо,
  Ә Овроhом фәрзунуhо,
  Ә суй Давид нәрзунуhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Кγк дγшмәрә рундәниhо,
  Тирой hәггә хундәниhо,
  Ә хьол Әлдар мундәниhо,
  Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

  Васал

  Ҝузәт сохдә нуботә,
  Васал hич дир нәйовҝу.
  Мәрә васал войисдә,
  Васал лап зу бийовҝу.

  Ҝурундирә шәнγҝу,
  Әз дγш хγшдә ләшәй бун.
  Сәхдә ләрзhой хиники,
  Вәдаравҝу әз hәр ҹун.

  Очмиш бирә руй hьәсму,
  Хьәл бошуҝу вәрф Шоhдог.
  Ҝәрмә нәфәс офторә,
  Вокошуҝу дорhой бог.

  Гәнәт зәрә лγҝәhо,
  Шовунуҝу ҹилидә.
  Богбон очор вәҝγрдә,
  Вокунуҝу килитә.

  Шәх-шәхәлγ оморә,
  Зийод бошҝу ов Гудйол.
  Әхи тәкәй мәhьнирә,
  Ә зир бәйә хуну лол?

  Сәхт бәсдуҝу гилинҹә
  Ә кишд хγшдә ворвори.
  Хиникирә ки хосдә?
  Ҝәрмиhойи – вор шори.

  Хәбәр бирә әз ховhо,
  Гушhо ҹәh-ҹәh зәнγҝу.
  Ә сәhнәhой чәмән-чγл,
  Ҹәйронhо пой вәнγҝу.

  Вәдировҝу савзаhо,
  Гошлу буҝу гγзγрҝγл,
  Ә hәр ҹиҝә расуҝу,
  Зәнҝγләhой ән бγлбγл.

  Таза палтар вокундә,
  Хәйир дγҝу әгибәт.
  Әз hьәрγсиш зийотдә,
  Варайуҝу тәбиәт.

  Мәст бошуҝу дор чинор,
  Сәр хγшдәрә ҝγрд тик.
  Чор тарафа фәм сохдә,
  Чәшмиш бошҝу художник.

  Һьәрисиhо сәр ҝγрдә,
  Ә дәс зәнγт хинәрә.
  Шоhир ә пой вәхγшдә,
  Шовунуҝу синәрә.

  Кәлә бирә нәвәhо,
  Ә богчәhо даравҝу.
  Шәггәлγйә хәндәhо,
  Ә руй hьәсму варавку.

  Зәхьмәткәшә инсонhо,
  Кор сохуку әз дγли.
  Әз поринә зийотдә,
  Мәхьсул корит әз були.

  Вәҝошдуҝу пәсәво,
  Ҝγйчәҝиhой – ҹәннәти.
  Ә сәр ҝγлhо нγшγҝу,
  Пәлпәлγhой – гәнәти.

  Ә кор диртә нәйовҝу,
  Хориhорә рундәҝор.
  Ә боворим бийовҝу,
  Ә мәхьтәли мундәҝор.

  Әз hьәсәлhо паруҝу
  Борлу мундо ҝумонhо.
  Ә ворушhо чаруҝу
  Вәрфәлγйә думонhо.

  Бикор нγшдә hич йә миг,
  Буш нә муну hәр йәтән.
  Әз разилуг хәләйиг,
  Бил хәндγҝу чум Вәтән…

  Ҝузәт сохдә нуботә
  Васал hич дир нәйовҝу.
  Мәрә васал войисдә,
  Васал лап зу бийовҝу.

  Һәчи танусдум

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әри дәрдә парундә,
  Әнҹәг дәрму имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Дγлә ә сәнг чарундә,
  Йәләг фурму имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әри шәвмә тә сәбәхь
  Ширинә хов имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум ,
  Гилинҹ ҝγрдә ә сәр рәхь,
  Зәнҹир – бухов имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әз hьәсγлhой ән кγки,
  Нәрмийә руй имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Чγн губиhой ән чγки,
  Чәрмийә руй имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әри богчә, әри бог
  Хубә богбон имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Ә сәр ҝγлhо сохдә лог,
  Гәрәтикон имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Ә вәҝири вәрафда,
  Чорәй йара имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Ә гәд дγлhо дәрафда,
  Ҝγвәй кара имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Торикирә войурдә,
  Әнҹәг, товуш имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Ә чум думон овурдә,
  Вәрф нә воруш имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әз шγhрәтә дәми шон,
  Сәхьиб ов-нун имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Ә гәриш мәh hәминон,
  Шәхтәй човгун имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Дорhой ҝγлә шуруhо,
  Шоhлγйә хγр имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Синәй дγлә дурруhо,
  Сиркәй пәхγр имбоши.

  әрдән hәчи танусдум,
  Тәйтә ҹунтγ hисдҝә сог,
  Хәндәйә лов имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Ә миҝләлуг ән булог,
  Лихьәйә ов имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әри чугул ән hьилом
  Үҝәй ҹуну имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Зу чарусдә ә овом,
  Лγгәй нуну имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әз вәҝирә хостәйи,
  Хәhәрмәндмә имбоши.
  Оммо, hич нә данусдум,
  Әз дγруйә сохдәйи,
  Зәхьәрбәндмә имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Асдарай бәхт чирәйи,
  Лейли – Мәҹнун имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Һьоширә чәхьт дирәйи,
  Зәбуй бәднум имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Хубә шәйир нγвγсдә,
  Тоҹә шоhир имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Хγшдәнхоhлу зγhγсдә,
  Йә мγрдәшир имбоши.


  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әз брилийант парустә,
  Рачә hьәрγс имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Ә мγhьγҹγз чарусдә,
  Пучә hьәлбγс имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Бирорйәти хосдәйи,
  Хубә хьовур имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  «Гур-гур, гур-гур» сохдәйи,
  Бәг йә новур имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Ә hьриси hәр бала
  Йә сәрпойи имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Кγшдә γшγг васала,
  Йә шәр зойи имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әри рачи тәбиәт
  Ҹун сухунлу имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Әз мγхьтоҹи әгибәт,
  Чум хусунлу имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Хундә-хундә - «шикәсдә»,
  Зарлγйә бәҝ имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Зәнҹир сәрә нә бәсдә,
  Равлуйә сәҝ имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Һәрбой нγшдә-вәхγшдә,
  Йә вихтә нур имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Дог вонорә ә хγшдә,
  Бибәхтә кур имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әри зәвәр бирәйтγ
  Шγкγрбәндлγ имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Әри сәhьәр дирәйтγ,
  Тγтγрбәндлγ имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Мозолhорә дәчирә,
  Шор - хәбәрлγ имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Нәчогирә вәчирә,
  Хьол - гәбәрлγ имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Һьәҹәл ҹунә ҹарундә,
  Сәдигмәндлγ имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Әри нунә парундә,
  Дәгигбәндлγ имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әз сәррафи ән талант
  Бәрглγйә сγрх имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Дәм дәҝәшдә ә малад,
  Гәрглγйә ҹγх имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Әгγлмәндә од норә,
  Ә әлм боглу имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Матлγ hишдә ходhорә,
  Догуноглу имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Нәфсә ә дәс вәҝγрдә,
  Хьололхурлу имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Гәймог hәггә нә ҝγрдә,
  Дололгурлу имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Ә вәҝирhо суй зәрә,
  Сәхьиб гуллуг имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Тимор сохдә руй шәрә,
  Туршә ҹурлуг имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Винирә тов офторә,
  Ә кор боглу имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Әз тәхт шоhи офдорә,
  Һьәнкор гоглу имбоши.

  Һәрдән hәчи танусдум,
  Рγхь hьиломә парундә,
  Һә мәнәмлγ имбоши.
  Оммо, гәти нә ҹусдум,
  Руйә ә чәрм чарундә,
  Ҹәhәннәмлγ имбоши.

  Вәдиро, йор

  Сәбәхь-сәбәхь әз сәхьәри,
  Зу ә богчә вәдиро, йор.
  Дγлмә тγсγз сад тәhьәри,
  Руз – шәhьәнҝум нә бирә тор,
  Зу ә богчә вәдиро, йор.

  Гәнәт зәри – шеh сәбәхьи,
  Әз ширинә ховhо вәхи,
  Чγтам пойум тγсγз, әхи?
  Нәхойhойму тә бирә хор,
  Зу ә богчә вәдиро, йор.

  Һәлә синәй хори нәрми,
  Бийо ҝәшдим тәйтә ҝәрми,
  Раст нәйовҝу руйhой чәрми,
  Гулум-гунши нә дирә кор,
  Зу ә богчә вәдиро, йор.

  Дәр хунәрә вәкун йовош,
  Вәди бошҝу у чум нә гош,
  Оммон, йәкәм хьитийот бош,
  Әз миҹ hьәсγл вәчирә hьор,
  Зу ә богчә вәдиро, йор.

  Әз рачә сәс – овоз бγлбγл,
  Чум вәкунди чәнд ҹиро ҝγл,
  Ә сәр тәрсhо вошән әнҝγл,
  Әз әшг Әлдар тә чирә бор,
  Зу ә богчә вәдиро, йор.

  Ҹγрhьәтмә нисд, - дәшәнγм сәс,
  Вәхьш имбошу – хисирә кәс,
  Хәм-хәйолә шәндә ә пәс,
  Ә фурм хьәвәс дәбирәҝор,
  Зу ә богчә вәдиро йор.

  Кәләтәhо ҝоф ҝуфтиҝәш,
  Әз hьәдәти гәйгу мәкәш,
  Ә воhнәй ов дорә буҝәш,
  Тәhәр хори вәчирәҝор,
  Зу ә богчә вәдиро, йор.

  Әз hьәйили әтγ бәндγм,
  Тγсγз ҹүтам ҝуйум, хәндүм.
  Дур нибошум тә шәхьәнҝум,
  Сәйәг войә дәчирәҝор,
  Зу ә богчә вәдиро, йор.

  Мәрә инчо тәхьно дирә,
  Ҝγлhо әдәй бикәйф бирә,
  Әхи, әдәм hьәйб кәширә,
  Сурог нибу әз вирә шор,
  Зу ә богчә вәдиро, йор.

  Гγзγрҝγлhо сәлт бири лов,
  Чор тарафа сохди тов-тов,
  Әз әшг ширин ниинбу хов,
  Әз бәхт Әлдар тә дирә вор,
  Зу ә богчә вәдиро, йор.

  Һич вәхт

  Ҝәшдәнбирим чγн бирор,
  Чәнд салhойи дγ хьовур.
  Очуг бу hәр сохдә кор,
  Пәхьни нәбу ә дүл сур.

  Дәh сал нγшдә әйәки,
  Һәм нγвγсдә, hәм хундәйм.
  Ҹиро бирә - әз тәки,
  Ә чумәрәхь домундәйм.

  Вәҝγрдәймhо сәнәhьәт,
  Гисмәти әз сәр иму.
  Ҝәнәш кγһнәй ән hьәдәт,
  Дәбә бири әриму.

  Салhо зийод бириҝәш,
  Тәнҝийәти нә дирәйм.
  Һьγмγр ширни дириҝәш,
  Ә дустйәти дәбирәйм.

  Һәр шорирә мγфтәлγ
  Ҝировундәйм ә динҹи.
  Дәрдә, гәмәш ҹγфтәлγ,
  Тәнлγ норәйм ә минҹи.

  Оммо, пәхγр буhо бәд,
  Хуби хәлгә - тәлхь мойисд.
  И дустирә гәт-бәгәт,
  Ә чум дирә нивойисд.

  Дуст – тонишә дирәйи,
  Йә инсофиш hич нисохд.
  Әри дγшмә бирәйи,
  Сад hьәмәләш пуч мисохд.

  Йә руз омо – руй-бәруй,
  Шәhьмәләсγз йәлов ҝγрд.
  Пойисдимкәш буй-бәбуй,
  Ә гәд ләhьә hә ов ҝγрд.

  Муҝум: «Мәсох гәләти,
  Сийә мийни хунтγрәш.
  Кәлмәй зуhун - әбәди,
  Ә хок мγдγ ҹунтγрәш.

  Әз кәширәй ән нәшә,
  Пәслγ мундәй әз зомон.
  Йә чγнтγни угрәшә,
  Ә бод мидо Соломон.

  Бәдхьисоби мәбәр ки,
  Йодлу буhо – дγ кәсим.
  Ә әгγлтγ дәбәр ки,
  Ә йә бәдән – дγ дәсим.

  Әз hьәдәт шән – ҹусдирәш,
  Шәhьәм нисдим – бошим хьәл.
  Әнҝγл бирор – дустирәш,
  Нивәкәни hич мәхьәл.»

  Ошуг бирә

  Әтγ hисдhо и чум, и гош,
  Хьәл сохд мәрә йовош-йовош.
  Дырә ҝүрдә, гәhри мәбош,
  Сәдигирә очуг дирә,
  Дγл хойуhо ошуг бирә.

  Ә богчәhо hәр таза ҝγл,
  Йарашуги чγн гγзγрҝγл.
  Мәhьни хундә ҝуфди бγлбγл,
  Һьәсәлирә очуг дирә,
  Дγл хойуhо ошуг бирә.

  Тәйтә әз ҹун нисдγм визор,
  И әшгг тγрә әримә дор,
  Тγни чумә сохдәйhо шор,
  Гәймогирә очуг дирә,
  Дγл хойуhо ошуг бирә.

  Нум ХУДОйи – имид, сабур,
  Әз Тиройи – хьәйо, обур,
  Оммон, әзмә мәмун ә дур,
  Һәйронирә очуг дирә,
  Дγл хойуhо ошуг бирә.

  Варайусди тән богчә-бог.
  Ҹунә мәкәш умог-умог,
  Бийо нγшим ә сәр булог,
  Хостәйирә очуг дирә,
  Дγл хойуhо ошуг бирә.

  Әзмә дури фикир-хәйол,
  Ә тγрәвоз омо мозол,
  Ҝγнҹγсдәни ә руйтγ хол,
  Ҝүйчәкирә очуг дирә,
  Дγл хойуhо ошуг бирә.

  Әгγл сәрә мәсох чәшмиш,
  Рγхь мәбәрγ софә әшгиш,
  Гушә хуно мәбош учмиш,
  Һγнәрирә очуг дирә,
  Дγл хойуhо ошуг бирә.

  Фойдә нидγ – хьγршләмиши,
  Рәхьм ХУДОйи – бәгшләмиши,
  Шон нийору – йәhьәлмиши,
  Вәҝирирә очуг дирә,
  Дγл хойуhо ошуг бирә.

  Соломонә кофлу мундә,
  Овроhомә софлу мундә,
  Мошийәхьә бофлу мундә,
  Хушбәхтирә очуг дирә,
  Дγл хойуhо ошуг бирә.

  Әз хьәсрәти мγрдә-мγрдә,
  Тимор сохдә хγрдә-хγрдә,
  Әз дәс Әлдар ҝγрдә-ҝγрдә,
  Гисмәтирә очуг дирә,
  Дγл хойуhо ошуг бирә.

  Нә омори

  Чуммә ә рәхь дәмундиҝәш,
  Ә сәр булог нә омори.
  Ә ҹовонә дγлмә ҝәнәш,
  Кәшири дог нә омори.

  Ҝуфдири ки, мәкәш гәйгу,
  Ә хосдәймә нисдγм дурҝу,
  Әй инсофсγз имоhой ҝу,
  Әрчγ ә бог нә омори?

  Ҝоh хәндγсти, ҝоh ҝирисди,
  Дәhьәм бәхтә нә войисди,
  Ә йә ҹиҝәш нә пойисди,
  Ә тәhәр дог, нә омори.

  Дәрдhой гәмә зәри хәрә,
  Чәшмиш сохди әгγл сәрә,
  Чарундиҝәш гәд хунәрә
  Ә йә чордог, нә омори.

  Зуhунтγрә вәҝγрд лоли,
  Сәртγ варафд ә сәр боли,
  Нә танусдум и чγ хьоли.
  Бисдори гог, нә омори.

  Йә вәхт мγhбәт ә дγл дәри,
  Гушмәзәйә гәнәт зәри,
  Имой әрчγ сад тәhәри?
  Һисдиҝәш сог, нә омори.

  У ширинә hьәдәтhорә,
  Зомонhорә, хушвәхтhорә.
  Мозолhорә hәм бәхтhорә,
  Зәри гундог, нә омори.

  Шинирәнки - әлчи дәри,
  Сγст бисдори әз сәхьәри,
  Ә ҝиров мунд әнҝγшдәри,
  Сәhьәт, гулбог, нә омори.

  Тәпик зәри лγгәй нунә,
  Сур бисдори әз гәд хунә.
  Догуногум, әзтγ ҝәнә
  Нисди сурог, нә омори.

  Софә дγлә сохди ворә,
  Бәднум hишди хосдәҝорә,
  Һәчи hьәзоб дорә-дорә
  Кγшди гучог, нә омори.

  Ә гәд рачә - рачhой хори,
  Әз бирәхьми тоҹ бисдори,
  Үлγҝ ҹунә боҹ висдори
  Умог-умог, нә омори.

  Ә сәр дәрдhо зәри йара,
  Хәрәб сохди хьол Әлдара,
  Коми мәрдγм ҝуфди мара,
  Ә йон ночог нә омори?

  Тү рафданки

  Һьәзоб hьилом ә дγл дарафд,
  Тγ рафданки әй севмиши.
  Ә чумhоймә хов нә варафд,
  Тγ рафданки әй севмиши.

  Ранҝhой руймә вошәнд зәрди,
  Ә ки ҝуйум – и чγ дәрди?
  Үшγг чумhой мәрә бәрди,
  Тγ рафданки әй севмиши.

  Сухдум әри хушә хәбәр,
  Зийод бисдо дийәш сәhьәр.
  Ловhой ләhьәш вошәнд гәбәр,
  Тγ рафданки әй севмиши.

  Дур бисдори, - сохдә ҹγрhьәт,
  Ә ҹун йара зәри гәт-гәт,
  Һәрки йә ҝоф сохт әз гисмәт,
  Тγ рафданки әй севмиши.

  Ә ҝоф бирәхьм дәниширә,
  Хьәрим сохди хурдә ширә.
  Пойһо тәнә нәс кәширә,
  Тү рафданки әй севмиши.

  Сәбәбсγзә фәткә дори,
  Әз әшг Әлдар паруст һьори,
  Ә пәсәй тγ пар зә шори,
  Тγ рафданки әй севмиши.

  Духдәр Дәрбәнди
  1
  Тγ у рачә муйhорә,
  Ә сәр ҝәрдән рухундәй.
  Ә йә фәм сохдәрәвоз,
  Әгγл мәрә вурхундәй.
  Нәгорәт
  Бийо вγнγм руй тγрә,
  Бийо дγл әтγ бәнди.
  Түни γшγг чумhоймә,
  Рачә духдәр Дәрбәнди.
  2
  Һәрбой әз дур винирә,
  Әрчγ сәрә гуз ҝγрдә?
  Хγшдәнитγ ҝоф дорәй;
  Әнйәкиним тә мγрдә.
  3
  Онҝурhо ҝилә-ҝиләш,
  Вокун сурhой ән дγләш.
  Ә ҝәрдәнмә гәл дәшән,
  Бәгдә вошән әнҝγләш.
  4
  Һьәсәллγни мундәҝун,
  Ә мγhләттγ дәмундәм.
  Әри хушә зиндәҝун,
  Ә мγhбәттγ вәмундәм.
  5
  Мәнҝә хуно hәмишә,
  Руйтγ әдәй тов дорә.
  Йә минутиш мә дийә,
  Нитам тγсγз тоб дорә.

  Әрчү ҝәрәки

  У саз әрчγ ҝәрәки,
  Тәлhо нисдҝә ә ҹиҝә?
  У наз әрчγ ҝәрәки,
  Мәтләб дγрγст бириҝә?

  У hьәнҝ әрчγ ҝәрәки,
  Сурог нисдҝә әз hьәсәл?
  У ҹәнҝ әрчγ ҝәрәки,
  Дусти рихдҝә әз hьәмәл?

  У сок әрчγ ҝәрәки,
  Боглуниҝә ә зәхьәр?
  У хок әрчγ ҝәрәки,
  Ҹунә хурдҝә чγн бәhәр?

  У сәр әрчγ ҝәрәки,
  Говгушиҝә әз бинә?
  У хәр әрчγ кәрәки,
  Ҝоф нә офдҝә әз синә?

  У сәс әрчγ ҝәрәки,
  Шәфт-шурийγ hисдиҝә?
  У дәс әрчγ ҝәрәки,
  Әнҝγшдhойу нисдиҝә?

  У нун әрчγ ҝәрәки,
  Бирҹириҝә әз хьиллә.
  У хун әрчγ ҝәрәки,
  Зәрәниҝә ә кәллә?

  У тов әрчγ ҝәрәки,
  Йәлов доҝә тәйтә бун.
  У хов әрчγ ҝәрәки,
  Тәлхьи доҝә ә миҹ ҹун?

  У ҝγл әрчγ ҝәрәки,
  Гисмәтиҝә ә говрә.
  У дγл әрчγ ҝәрәки,
  Ранҝγ зәҝә ә коврә?

  У чум әрчγ ҝәрәки,
  Нәс дирәҝә hьиломә.
  У нум әрчγ ҝәрәки,
  Пәс норәҝә овомә?

  У руй әрчγ ҝәрәки,
  Чәрмиhойу hисдиҝә.
  У муй әрчγ ҝәрәки,
  Гәдγртанγ нисдиҝә?

  У бог әрчγ ҝәрәки,
  Гутуриҝә бәhәрсγз.
  У дог әрчγ ҝәрәки,
  Сәргузиҝә тәhәрсγз?

  У дор әрчγ ҝәрәки,
  Ҝγлγ нисдҝә тә әхир?
  У йор әрчγ ҝәрәки,
  Дγлγ hисдҝә hә пәхир?
 6. Лев Валентинович Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0


  За это произвидения отдельное спасибо и низкий поклон!!!:hi:
 7. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Ошуг бирәм

  Ҝγлә хуно очмиш бирәй,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.
  Шори сохдәй hәки дирәй,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Вокун бәндhой ән муйтγрә,
  Пәхьни мәсох хол руйтγрә.
  Мәхьтәл мγйлγм бәдҝуй тγрә.
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Тγни чорәй ән hәр йара,
  Үшγг бирә ә чум дара.
  Ә дур мәмун чγн астара,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Мәйил бошум дγләпәсә,
  Бухов мәзән пойә-дәсә.
  Әз гәрбол кәш – ҝофhой кәсә,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Әри шәвмә тγни товуш,
  Тәлхьә ҝофтγш әримә хуш,
  Чγ мисоху гәнәтсγз гуш?
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Әри сәстγ ҝушмә мγхьтоҹ,
  Әз хол руйтγ мәҝγрγм моч,
  Йә ә дәстγ мидобу воҹ,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Хьолмә бири ҝурунд тәhәр,
  Тγрә әзмә нисди хәбәр.
  Хосдәҝорә мәди сәhьәр,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Сәхт хойуhо никәшγ дог,
  Ҹун нибәрγ умог-умог.
  Богбонсγзиш пуч имбу бог,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Ә бәш зуһун вәйил мәрә,
  Ә гәриш дγл дәйил мәрә.
  Догуноглу мәйил мәрә,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Әри инсон хуби обур,
  Тубо мγдγ хьол бийобур.
  Әдәй дурра хьәйой сабур,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Боглγ мәни дәр хγшдәрә,
  Сәсмә мийов әз дог-дәрә.
  Разиниҝә ҹумун сәрә,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Әри ҹунтγ ҝәрдом гурбун,
  Хосдәй Әлдар нибу дурҝун,
  Ҝоф «hәрирә» хәтлγ бурбун,
  Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

  Воруш

  Әз сәбәхьи тори һовош,
  Нә пойисди һәлә воруш.
  Ҝоh рихдәни йовош-йовош,
  Ҝоh рихдәни кәлә воруш.

  Малад бирә хокhой хори,
  Әз думон-хγр чум нәс дирә,
  Һәшданки лап сайлһой пори,
  Тийи бирә әз бәдирә.

  Боҹихь зәрә, сәс дәшәндә,
  Үшγг дорә бирәнгинә.
  Сәйәг аташ ҹуркум шәндә,
  Сухдә дорhо тәйтә бинә.

  Назук бирә вәрфhой Шоhдог,
  Һγндγр рафдә ов ән Гудйол.
  Лихьә ҝγрдә руй ән булог,
  Чγл-бийобон мундә бихьол.

  Нәм кәширә синәй хори,
  Ов вәчирә кγкhой дорhо.
  Кәлә-чγклә сохдә шори:
  Муҝйут: «Бәhәм имбу корhо.»

  Бийо воруш, зу бийойҝә,
  Имисалиш ҝәнәш мәхьсул;
  Әри Вәтән әз шор войҝә,
  Лап гәдәрсγз имбошу бул.

  Духдәр гунши

  Әз хундәйи оморә вәхт,
  Чумәрәхь мунд духдәр гунши.
  Һьәйб кәширә әз хосдәй ҹәхьт,
  Ҹунә сухунд духдәр гунши,
  Чумәрәхь мунд духдәр гунши.

  Әшг хγшдәрә нә ҝүрд уҹуз,
  Ловоhо хосд битәв сог руз.
  Ә сәр сифрә нγшдә сәргуз,
  Дγрγст нә хурд духдәр гунши.
  Һьәзобә хурд духдәр гунши.

  Әз чәнд ҹиҝә әлчи омо,
  Һә ҝуфди ки, хош нәйомо.
  Ә ҹун hәммә тук диромо,
  Ранҝә парунд духдәр гунши.
  Руйә чарунд духдәр гунши.

  Варасдәнки хундәйирә,
  Зу воҝошдум ә бим дирә.
  Ә мәхьәлә нәзник бирә,
  Дәсдәй ҝγл до духдәр гунши.
  Ҝәнәш дγл до духдәр гунши.

  Һьәрсә рγхунд ҝилә-ҝилә,
  Бәгдә чәк зә ә фурм силлә,
  Дγ «дγшмәрә» сохд гәбилә,
  Ҹиhиз висдо духдәр гунши,
  Һьәрγс бисдо духдәр гунши.

  Ҹиҝәй сурәт

  Ә дγ-йәки сурәт дорә,
  Ҹиро бисдо севҝилиhо.
  Ҝоф дорут ки, тә оморә,
  Ә йәкиш дγл нидγт уhо.

  Духдәр фикир мисохд һәр вәхт,
  Дийә нәбу γзҝәйә кор.
  Ә дγләсти дәбу лап сәхт,
  Сурәт мисохд дγлγрә шор.

  Бәбә-дәдәй hә ҝуҹ воно,
  Чәнд әлчиhо куфдут дәрә.
  Ҝоф hәммәрә ә хори но,
  Әри кук дошд сур хγшдәрә.

  Ә гәмәвоз хьәрмәь мундә,
  Дәрдлγйә хьол миҝирәвунд.
  Зирзуhуни хундә-хундә,
  Һәр гуллугә ҹәлд мәрәвунд.

  Сγст нγшдәбу ә сәр сифро,
  Иштоhойу бирәбу кәм.
  Зутә мәхγшд әз сәр сифро,
  Хәйолhорә моно ә дәм.

  Нγмкγрдәрә ә йор ҝγрдә
  Чуму ә хов нисохд тәмәхь.
  Когоз-гәләм зу вәҝγрдә,
  Нγвγсдәнбу тәйтә сәбәхь.


  Әз әхьволәт нγшдә мәгбун,
  Ә сәр когоз вәмундәнбу.
  Дәрдимәнд бу тәhәр Мәҹнун,
  Ә әшг Ләйли дәмундәнбу.

  Рузhой гәми ә мәһ чарусд.
  Мәһhош томом сохдут сала.
  Чумhой пойиз әз хов парусд,
  Вәҝγрд ҹиҝәй ән васала.

  Һәчи салhо чәрх дарафда,
  Воҝошд омо әз салдати.
  Войисд әки духдәр рафда,
  Ә зир воруш ән малади.

  Тәнҝә нәфәс ә рәхь офдо,
  Руйу ә руй ән йор раси.
  Духдәр бәнд муй бофдә-бофдә,
  Мәтләб дγлә шор вараси.

  Бурбунд сурәт ән духдәрә,
  Муҝу: «Дәниш, нисдγм дурҝу.»
  Духдәриш гәл ҝγрдә урә,
  Әз хушбәхти хγшдә муҝу:

  «Сурәттγрә мә әй ошуг,
  Ә гәд албом нә дәнорәм,
  Әзу вәhьдә hәмишәлγг
  Ә руй дувор дγл вәнорәм.»

  Чубон бирор

  Ҝусбәндhорә кура сохдә,
  Зән тγтәкә, чубон бирор.
  Сәнәhьәти сура хосдә,
  Сәрә тик ҝи ә фурм чинор,
  Зән тγтәкә, чубон бирор.

  Амбар ҝәшдәй хориhорә,
  Зийод дирәй сγриhорә,
  Пәмбә тәhәр пәшмhо дорә,
  Дγл ҹәhьмәтә дошдәни шор,
  Зән тγтәкә, чубон бирор.

  Хьγрмәт тγрә нисди гәдәр,
  Нумту лови ә кәнд, шәhәр.
  Хурдәниҝәш шәв-руз сәhьәр,
  Әри дәстγ hьоҹизи кор.
  Зән тγтәкә, чубон бирор.

  Нәс тәрсундә тγрә hич вәхт;
  Воруш, човгун бисдоҝәш сәхт.
  Ә хотурәй шонлуйә ҹәхьт,
  И hγнәрә hәмишә дор.
  Зән тγтәкә, чубон бирор.

  Ошуг мундә ә савзай дог,
  Үзйог дара әз дәр йәйлог.
  Сүрхә зәхьмәт од нисд ноhог;
  Рәхь hьγмγрә hә шон ҝирор.
  Зән тγтәкә, чубон бирор.

  Тоҹ сәр

  Әйә ҹиҝәш hәр бой дийә,
  Хγшҝлγйә фурс мәбош, әй кук.
  Шәвhо hисдҝәш торик-сийә,
  Ҝуриндирә мәвин супук.

  Салтγ нисдҝәш hәләлуг кәм,
  Сәхьиб ән шәш hьәйили тγ.
  Әхи әзи зулмәтә гәм,
  Дәдәйә кәй дур мийли тγ?

  Ә ҝоф зәнтγ бирә ошуг,
  Оворәлγ мәҝәшд бикор.
  Әкәр hьәрсә рихдҝәш дуг-дуг,
  Бәhәр нидγ дорhой чинор.

  Ә дәр бәхтhо килит дирә,
  Иштоhойтγш нибу амбар.
  Ә гулhойтγ имид бирә,
  Гушо хунош низәни пар.

  Руй зәнтγрә дирә тәлхьи.
  Биhьорлγйә йә кук мәбош.
  Әри рәхьмhой ән тәмәхьи,
  Ә ҹунсоги дәдэй дәбош.

  Пул-мол кәсә винирәнки,
  Ә йә нәдан чарусдәни.
  Оммо, ә бим дәбирәнки,
  Ранҝ әз сифәт парусдәни.

  Зәнтγ сохдәш нифир hьилом,
  Хүшҝә сәрә нә ҹумунди,
  Дәдәйә һәм хундҝәш овом,
  Тγ hьәйилә вәҹәвунди.

  Нә ҝуфдири йә кәлмәлә,
  Гудуз hишди тγ hәр вәhьдә.
  Сухд ә тәhәр ән шәhьмәлә,
  Ә сәртγш кγл воно бәгдә.

  Дәрди-сәрә ә ҹар дори,
  Тγ ҝуфдири әри hәммә.
  «Ҹун ә бугоз воромори,
  Дәдәй догә кәши әмә.»

  Оммо, дәдәй әри хьолтγ,
  Руз - офтойи, шәвиш мәнҝ бу.
  Ворихдәнки әз дор кол тγ,
  Дγлтγ әнҹәг ә суй сәнг бу.

  Фонтан зәрә чγн буругчи,
  Тәпик мәзән ә бәхт дәдәй.
  Әри зәнтγ йә гуллугчи
  Нийо бошу hич вәхт дәдәй.

  Ә пәшмуни тә дарафда,
  Ә гобуг ҹун мәвәни тох.
  Әзи hьилом тәйтә рафда,
  Дәдәйтγрә тоҹ сәртγ сох.

  Буһо ҹиҝә

  Килит маров ә дәр ән гәм,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.
  Сийә дәрдhо имбошу кәм,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Руй hьәсмуйу мγдγ тов-тов,
  Әз хәндәhо кәм нибу лов.
  Әз нәфс чумhо дур имбу хов,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Очмиш бирә овозәй сәс,
  Гәдәрсγзлγ маров хьәвәс.
  Чәхhой шорә мизәнγ дәс,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Сәхтә мγхькәм дошдҝә кγкә,
  Һәр сал бәhәр хубтә дγҝә,
  Әз дор бурра нийов лγҝә,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Һәми hьәрγс, hәм гәбилә,
  Вокундәнки сәр әнҝγлә.
  Гәhр ниҝγрγт hич йә ҝилә,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Ухшәр нибу ә hәр йәтән,
  Әри хушә рузhой Вәтән;
  Миҝирорут әз сәр, әз тән,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Ә дγ-йәки сохдә хьγрмәт,
  Мозол нә бәхт имбу гисмәт.
  Вәтәнхоhлу мумну гγрбәт,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Лихьә нирав овhой булог,
  Гәлхәндирә мγдγ Шоhдог.
  Бәhәр мγйнγ hәр богчә-бог,
  Ә әшг-мγрбәт буhо ҹиҝә.

  Хьол рузҝорә дирә ҝурун,
  Тәлхьи нидγ ҝофhой зуhун,
  Һьәсәл бәндлγ мураов зүhун.
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Шоботлγйә шәhьәм мγйнγт,
  Дγрγстлγйә бәhәм мγйнγт,
  Ләзәтлγйә дәhьәм мγйнγт,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Офдорәнкиш ә һьәрә ҹәнҝ,
  Космос hьәсму бисдоҝәш тәнҝ,
  Әз офто сур ниимбу мәнҝ,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Лап виниҝәш йә чәнд ҝүзәл,
  Нинγвγсγ hич йә гәзәл,
  Һәр ҝоф Әлдар имбу һьәсәл,
  Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

  Һьүмүр мүһбәт

  Йә огуйә - тәлхьә ҝофтγ,
  Йара бисдо әри дγлмә.
  Нә ҝуфдири hич йә «оф» тγ,
  Чати зәрγм ә фурм бγлмә.

  Һьовункори тγ hәй сәhьәт,
  Боворлγhо мундәт мәхьтәл.
  Нә ҝуфдири бирәм гәләт,
  Чγтам бәсдγм мә әтγ бәл?

  Бихәбәри гоhум-гәрдәш,
  Мәрә шоhид ҝәрәк нисди.
  Һич нәбуҝә йәбо hьәйб кәш,
  Бәҝәм руйтγ әз сәнг hисди?

  Пәхир пури гәриш дγлтγ,
  Пишоҝири мәҝи мәрә.
  Имбисдоҝә ҝуҹ әгγлтγ,
  Нийофдори ә дог, дәрә.

  Сәркуш hьилом зәрә ҹиҝә,
  Әз зәхьм ХУДО нә тәрсири.
  Әз чγнтγни шәрә тикә,
  Әхи, мәрә чγ тәхсири?

  Һәр кор ХУДО ә тараз дә,
  Ә вәhьдәйγш хосдә гәрдә.
  Һьγмγр мγhбәт нә варасдә,
  Рγхь ән йорәш нитай бәрдә.

  Пишотоhо муҝум очуг;
  Бил ә чумтγ γшγг даров.
  Сәс ән говол, овоз ошуг,
  Рәхь виҹирә ә дур бурав…

  Зу пой зәри ә бәхт – мозол,
  Гәриш бисдо әгγл сәртγ.
  Әрковони нисд – хубә хьол,
  И тәшвишә ә дур бәр тγ.

  Ә хәрәби нә дә дәhьәм,
  Торик бисдо аташ әшгмә.
  Бәди овурд човгун ән гәм,
  Ҹунә висдо хьәвәс мәшгмә.

  Ҹγх дорәнкиш ә фурм пәмбә,
  Хинәлγhо ә шор домунд.
  Ҝγрдә бәгдәш әз йә ләмбә,
  Ә никитγ ҝумон нә мунд.

  Нә вәҝγрди әз кәләтә
  Сγрхә кәлмәй нәсиhәтә.
  Куйә сохдә, ҹәhьм гәләтә,
  Ә бод дори әгибәтә.

  Фурмунд тγрә сәхтә тәмәхь,
  Әри сабур нә мунд мγhләт.
  Әлдар тәхьно воҝошд әз рәхь,
  Тәләф бисдо– hьγмγр мγhбәт.

  Гүбәйинүм

  Мә инҹойум, дγлмә унҹо - ә сәр говрәй
  дәдәймә,
  Бил әз чуммә дур нә ҝәшдγ - мозолә рγхь
  бәбәймә,
  Лап ә ҹәннәт ухшәз зәрә - сәр говрәhой
  Гγбәймә,
  Гγбә - Вәтән дәдәйини, Хайфаш – Вәтән
  бәбәйи.
  Ә Израил зγhγсдγмҝәш, Гγбәйинγм –Гγ-
  бәйи.

  Әри ҹиро офдорәйи дγл ән Шоhдог нә
  равҝу,
  Ов булогhо шәггә зәрә, ә сәр сәнгhо ва-
  равҝу,
  Сәс мәhьнирә хундәй Гудйол, ә ҝушhоймә
  даравҝу.
  Гγбә - Вәтән дәдәйини, Хайфаш – Вәтән
  бәбәйи.
  Ә Израил зγhγсдγмҝәш, Гγбәйинγм – Гγ-
  бәйи.

  Локой пойhой hьәйилимә ә рәхь сγртhо
  вомунди,
  Бичин сохдә, сиб чирәйи әйи йормә hә
  мунди,
  Сәс тар зәрә, хундәйимә ә дуворhо
  домунди,

  Гγбә - Вәтән дәдәйини, Хайфаш – Вәтән
  бәбәйи.
  Ә Израил зγhγсдγмҝәш, Гγбәйинγм – Гү-
  бәйи.

  Һьәрγс – духдәр ә никәрә hоловhорә му-
  шушдут,
  Гәләйчиhо ә гобовоз ә ҝәрм аташ мγнγш-
  дγт,
  Кәләтәhо мол – гәрәрә ә кин Раби мγкγшд-
  γт,
  Гγбә - Вәтән дәдәйини, Хайфаш – Вәтән
  бәбәйи.
  Ә Израил зγhγсдγмҝәш, Гγбәйинγм – Гү-
  бәйи.

  Мә - Әлдарγм, hәр ҝоф гәләм ә йә лово
  бәмзәри,
  Мәрәш дγл вә, ә гәришγ әз дγ Вәтән шор
  дәри,
  Әз рәхьм ХУДОш, әсәр hәрдγ мозол вәри,
  бәхт вәри,
  Гγбә - Вәтән дәдәйини, Хайфаш – Вәтән
  бәбәйи.
  Ә Израил зγhγсдγмҝәш, Гγбәйинγм – Гγ-
  бәйи.

  Әҹи

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Вор – дәвләтә вир сохдә,
  Дγшмә бошҝу - вәч-вәчи.

  Думон ҝирошд, мәнк әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Ә йә ҝγзәл сур дорум,
  Ә хок чарусд - бивәҹи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Ҝушд ҝусбәнди висдорум,
  Әз чи омо - буй кәчи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Гунши ә ваз чум докошд,
  Чатиш бисдо әз минҹи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Ә йә бирәхьм сур дорум,
  Әри кγшдә сәнг әҹи?

  Думон ҝирошд мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин һьәнҝ әҹи?
  Ники сохдум ә гоһум,
  Ә гәд дүлмә губ дәчи

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Шγвәр hисдҝәш гунширә,
  Һәр hьәйилγ йә биҹи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әчи?
  Әз косиби гуншиhош,
  Хьәсрәт мундум ә динҹи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Һәр руз пийон буhо дуст,
  Дәмунд ә зир михьтоҹи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Одом сабур hә сохдҝәш,
  Хьово әз дор сибә чи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Шәвγ тәлхьлγ бирәҝор,
  Рузәш мγйнγ hә hәчи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әчи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Дуст ә хунә - әгγлмәнд,
  Ә гәд хәлгиш hә ҝиҹи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Домор дирә ҹиhизә,
  Ә пой гәблә вәпичи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл ширин, hьәнҝ әҹи?
  Нә мәрд ә хәлг дог воно,
  Ҝуллә ә мәрд вәпичи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Нәдан әри зән – залум,
  Әри ошнәш - тиб-тоҹи.

  Думон ҝирошд мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Шγвәр ҹәнҝә әз ҝуш шәнд,
  Зәнγш - ә дγл дәрд дәчи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Кисә-кисә пул бәрдҝәш,
  Әхир гуморбаз пучи.

  Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
  Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
  Әлдар, арзу булиҝәш,
  Оммо, hьγмγр йә миҹи!

  Израил

  Чум ҝәрәки, вини чәмән-чγлhорә,
  Ҝγзәллγни – ХУДОлγйә Израил!
  Һьәнҝсγз нитай чум докошдә ҝγлhорә,
  Һьәсәллγни – ХУДОлγйә Израил!

  Асдараhо рач вәҹәсдә hәр шобот,
  Шәhьәмлγни – ХУДОлγйә Израил!
  Әз мәйвәйγ ночог бирә бим бобот,
  Дәhьәмлγни – ХУДОлγйә Израил!

  Сә дәрйоhу суй зәрәйиш ә бәзму,
  Зәрдγшлγни – ХУДОлγйә Израил!
  Һьәрсhой чумhо нә рихдәйиш әз hьәсму,
  Вәрдγшлγни – ХУДОлγйә Израил!

  Бγтγн hьγмγр әз шәхтәй вәрф нә човгун,
  Һьәрәлγни – ХУДОлγйә Израил!
  Ә гәд рγгән гәнәт зәрә лγгәй нун,
  Кәрәлγни – ХУДОлγйә Израил!

  Ҝирйәй зилә сур сохуҝу дәдәйhо,
  Ловолуни – ХУДОлγйә Израил!
  Мозол дγлә пур сохуҝу дәдәйhо,
  Хьоволγни – ХУДОлγйә Израил!

  Һьор кәшγҝу нәбәләдә бγхь hьилом,
  Ҹиролуни – ХУДОлγйә Израил!
  Шор бошуҝу гәдимийә рγхь Одом,
  Тиролγни – ХУДОлγйә Израил!

  Дувор ҝирйәһо

  Ҝәнәш чум вонорум ә Йәршолойим,
  Ҝәнәш пой донорум ә Йәршолойим.
  Ҝәнәш дүлә дорум ә Йәршолойим,
  Ҝузҝий мундәйини “дувор ҝирйәһо”.
  Сәһнәй хундәйини “дувор ҝирйәһо”.

  Әйинҹо бийовһо мозоллү имбу,
  Әйинҹо бийовһо ҝүзәллү имбу,
  Әйинҹо бийовһо һьәсәллү имбу,
  Миҹәй мундәйини “дувор ҝирйәһо”.
  Сәһнәй хундәйини “дувор ҝирйәһо”.

  Миродә нүвүсдә әз дүли дәнит,
  Ловһорә мочәлү ә сәнгһо вәнит,
  Ә һьәрсһой чумәвоз ҝиловә зәнит,
  Чорәй мундәйини “дувор ҝирйәһо”.
  Сәһнәй хундәйини “дувор ҝирйәһо”.

  Йарашуг руй танит кипәй ән сәрә,
  Сүрхәлү вокунит сурһой хүшдәрә,
  Хоһиши Мошйәхьә нәбу дит һьәрә,
  Ловой мундәйини “дувор ҝирйәһо”,
  Сәһнәй хундәйини “дувор ҝирйәһо”.

  Ҹувурһо боҹ бәрдә ә туборәвоз,
  Руй-бәруй мундәнүт ә Худорәвоз,
  Имтоһон дорәнүт ә нуборәзәвоз,
  Тирой мундәйини “дувор ҝирйәһо”,
  Сәһнәй хундәйини “дувор ҝирйәһо”.

  Мошийәхь

  Мәрә ҝәрәк нисди һьүмүр ән Одом,
  Сади бисд нә бирә, бәлкә мимүрүм.
  Мошийәхь бирәнки шолийәхь һьилом,
  Дийә нум мүрдәрә чуткә ниҝүрүм.

  Чапарһо вәҝүрдә мийов әз һьәрә,
  Дү гунши сәр йә ҝоф һә ҹон миҝуйут.
  Шолуми мәҝүрү дү әгрәбәрә,
  Нәсилһо әз йәки дүшмә ниҝуйут.

  Динҹи ҹилит нибу вәрфһорә хуно,
  Һьониһо-һьоширһо тән-бәтән имбу,
  Әнҹәг ә нум ХУДО мисохут муно,
  Мәйвәһо – һьәсәллү, овһо шир имбу.

  Һьәзоблу-һьүзоблу низиһим рузә,
  Әз мәлхьәм импару рихдәһой билог.
  Дәрәлү-тәпәлү нивиним дузә,
  Ҹәннәтлү марайу һәр богчә, һәр бог.

  Әз ширһой һьәсәли мизәним ниһрә,
  Нәшәрһьи нитанү вәҝүрдә дүнйоһ.
  Бәхт-мозол мирүхү әз “дувор ҝирйә”.
  Нәшумо мидиров ә “мүрдә дәрйоһ”.

  Дананһош ҝуфдири: “Мошийәхь мийов,
  ХУДОш – хуб-хәрәбә мизәнү гәрбол.
  Һомонһо-амонһош ә тәмәхь нийов,
  Хәлгиш рәхь Тирорә мивүнү хьолол”!
 8. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  1
  Һьγмγр томом бирә вәхт,
  Чорә нитав дирә бәхт.
  2
  Бинәборуй зиндәҝун –
  Хостәйини әри ҹун.
  3
  Һьәдәтhорә нә ҝγрдә,
  Шори нибу вәҝγрдә.
  4
  Ҹәhьм каплиhо парустә,
  Ә йә дәрйоh чарустә.
  5
  Сәхьиб әгγл нә бирә,
  Чорә ә дәс дәбирә?
  6
  Лойигбәндлγ нә нγшдә,
  Ә hьәсб нибу вәнγшдә.
  7
  Әз зирчγми фәм сохдә,
  Дγлә нибу нәм сохдә.
  8
  Әз ҝирошдә рузhой тγ,
  Бил, зγhγҝу дузhойтγ.
  9
  Әгγллγйи ән сәрә,
  Ҝиров нәни ә hьәрә.
  10
  Кәй ки, чумhо ә нур дә;
  Офтош шори овурдә.

  11
  Лово-нисдҝә әз дγли,
  Чорәй рәхьмиш йγнҝγли.
  12
  Ә хьγсминә йә йобу,
  Йәкиш тойγ нийо бу.
  13
  Вәмундиҝә ә фолчи,
  Ҹун согирә әз хьол чи.
  14
  Нә ҝγнҹγстҝә ә руй тγ,
  Хинә мәзән ә муй тγ.
  15
  Вомундиҝә ә бирор,
  Ә лов хәндә нә бийор.
  16
  Әри кγшдә гәм тγрә,
  Ә сәнг чарун нәм тγрә.
  17
  Чарусдиҝәш ә шох, тγ
  Дγләш ночог мәсох тγ.
  18
  Тә вәҝγрдә тәнҝирә,
  Әз хγшдә вин – мәнҝирә.
  19
  Һьәсонтиҝәш hьәрс рихдә,
  Ә дγл нибу тәрс вихдә.
  20
  Тγндлγ буhо гәбилә,
  Пәшму имбу йә ҝилә.

  21
  Хьәвәс дγлә кγшдә вәхт,
  Ә hьәсб нидай нγшдә сәхт.
  22
  Әз дурҝуни воҝошдә,
  Дор растирә ки кошдә?
  23
  Әз пуч буhо одоми,
  Кәм ниимбу од хоми.
  24
  Әз хγрлγйә ворушhо,
  Шеh минишγ ә рушhо.
  25
  Йәрәг ҝγрдә зәнҹирә,
  Хγшдәрә ки вәнҹирә?
  26
  Шәлә-кγлә вәчирә,
  Бәднум мәсох вәҹирә.
  27
  Әри нәфәс зәрмуни,
  Йә гум овиш дәрмуни.
  28
  Әри әз кор нә мундә,
  Дәсиш ә пой вәмундә.
  29
  Ә гәд губи домундә,
  Ә чγп митай вомундә.
  30
  Бәдхьисоби нә дирә,
  Ҹура бәhәр ки чирә?

  31
  Гобугу чат нә зәрә,
  Нитай ләзәт ләпәрә.
  32
  Чγл-бийобу нә дирә,
  Бәҝәм, Мәҹнун нәс бирә?
  33
  Кәй ки, шорә вәхтγни,
  Һәр Ләйлирәш бәхтγни.
  34
  Тәйтә дәс-пой ләрзирә,
  Сухун ләшәй тәрсирә.
  35
  Имидлγйә кор дирә,
  Митай hәр бой шор бирә.
  36
  Кәй ки, тоҹи – hәрчγни;
  Фураморәш әрчγни?
  37
  Ә богчәй hәр бомбулу,
  Нәс расирә омбуру.
  38
  Бәhәр дγhо йә дорә,
  Ә фурм hγзγм ки дорә?
  39
  Үзүлмишиш бирәнки,
  Ҹурай мәзән әз тәнҝи.
  40
  Әз гудузи кγмәхьиш,
  Гәриш бирә мувәхьиш.

  41
  Сәр гәзгурә вокундә,
  Зәхьәр нибу докундә.
  42
  Тγртγр сохдҝә синәрә,
  Дустhош мәнγ хинәрә.
  43
  Зарал сохдҝә әз мойә,
  Әз hьошири чγ сойә?
  44
  Бүл нә зәрә зир дорә,
  Нивокуни сирр шорә.
  45
  Әри хокhой гүрбәтлү,
  Гәриб нибу хьүрмәтлү.
  46
  Кәй, гәришә сәр мибу,
  Әз hоволим нәр нибу.
  47
  Ә тәхьнойи офдорә,
  Тγтγр мәсох бофдәрә.
  48
  Әз пәринә бәдә шән,
  Һич ә йортγш нә дәшән.
  49
  Әз пийонhой ән лγли,
  Ҝоф нийинбу әз дγли.
  50
  Әз ҝоф-ҝәләҹ ән дийнә,
  Нунәш мухурут – тийнә.

  51
  Әз онҝурә соф чирә,
  Шороб нибу ҝуфдирә.
  52
  Әҝәр космос hәрчγни,
  Сурр дошдәйиш әрчγни?
  53
  Әз асдарай – шәhьәми,
  Дγнйоhәш чγ дәhьәми?
  54
  Тор нәбирә йә миси,
  Чум руз бәҝәм нихиси?
  55
  Алиш-вериш нә бирә,
  Ә ҹиб пәм-пул дәбирә?
  56
  Зиндәҝун ән бәхтәвәр
  Ниләрзγ әз сәхтә шәр.
  57
  Мәhьγлγмәй hомуну,
  Ә пәсә руз нимуну.
  58
  Ә хәлг сохдҝә зобуни,
  Сәhьәр хурдәш тобуни.
  59
  Кәй ки, дγлә бим имбу,
  Сәбәхь вәдиш нийимбу.
  60
  Сәнглγ дирә зәхьмәтә,
  Нишиноху рәхь бәдә.

  61
  Дәниширә ә кәм-кәс,
  Рихшәнд мәсох ә бәм сәс.
  62
  Әри зәвәр варафдә,
  Дәр-дәр нибу дарафдә.
  63
  Булә хунчә винирә,
  Говол мәзән - синирә.
  64
  Ә мәхьәләй шорхунә,
  Әз вәҹәсдәш дор ҹунә.
  65
  Кәләтәрә дирәнки,
  Ә пой вәхис зирәнҝи.
  66
  Навад сала нә бирә,
  Ә пири ки дәбирә?
  67
  Һәләлугә ҝоф дорә,
  Һәггә нибу соф норә.
  68
  Амбариҝәш ҝоф зуhун,
  Мәнлиҝирәш соф зγhун.
  69
  Нә шинирә ҝоф-ҝәләҹ,
  Ә дуст нибу бофдә гәҹ.
  70
  Әз зәхьм ХУДО тәрсирә;
  Әз сәр мәшән тәгсирә.

  71
  Рач нәбуhо йә духдәр,
  Хьәсрәт имбу ә рγхьбәр.
  72
  Вәнγшдәнки ә фәйтун,
  Ҹарлγ мәбош ә мәйдун.
  73
  Нәфс хγшдәрә нә ҝγрдә,
  Бәтәртәйи әз мγрдә.
  74
  Әри гумор дәр бәди,
  Ә ҹунәвоз гәрд мәди.
  75
  Йә миси рәхьм нә дирә,
  Ә ҹәhьм хубhо ки бирә?
  76
  Әз ҹәглирә вошәндә,
  Мозол нибу вошундә.
  77
  Әз фәм сохдәй хун-хуни,
  Хγшдәрә босс нихуни.
  78
  Кук-духдәрγ нә бирә,
  Бәбәйәти ки дирә?
  79
  Кәй ки, сийә шол мобу,
  Бәҝәм, йослγ бийо бу?
  80
  Бурбундиҝәш гәйчирә,
  Нитәрсуни кәйчирә.

  81
  Ә сур-сурог дарафда,
  Тә хьγлг нибу варафда.
  82
  Әз ҝилҝәзи парустә,
  Ә хәр нибу чарустә.
  83
  Ә сәр билог бийовhо,
  Дәhьәм мγйнγ әз овhо.
  84
  Ә гәд ҝγлhо дарафда,
  Мидав тәлγ варафда.
  85
  Нәҝиройи тә ҝγрдә,
  Чи нихурут тә мγрдә.
  86
  Нимә мәнҝә гошhорә -
  Чумсγз нибу хош дорә.
  87
  Хосийәтγ – зәхьмлγhо,
  Гәлпи әри рәхьмлγhо.
  88
  Нә шинирә, нә дирә,
  Ә пул – домор ки бирә?
  89
  Әри бушә гисгәнҹи,
  Дор hьγмγрә ки вәнҹи?
  90
  Кәй сабурә бәхтγни;
  Пәйләй чойәш вәхтγни.

  91
  Кәләгәди бурбундә,
  Хәлгә нибу фурмундә.
  92
  Рафдә бәгдә ә ҹой-мой,
  Әз ки хәсбуш ә лой пой.
  93
  Воровундҝә тә бугоз,
  Манҹар дәшән ә дугоз.
  94
  Әз лисирә ләгәрә,
  Чог нивини ләгәрә.
  95
  Әз hьәрс чумә рухундә,
  Дγл кәсә ки сухундә?
  96
  Ә чор дувор мγнγши,
  Ҹун согирә мγкγши.
  97
  Ҝоф шγвәрә нә ҝγрдә,
  Дγрγҹдиш имбу хγрдә.
  98
  Пучкγнәндә бирәҝор,
  Әз дог сγрхиш нибу шор.
  99
  Ә сәр аташ варафда,
  Ә чум нибу дарафда.
  100
  Кәй әз гуги фәм имбу,
  Зир ән чумиш нәм имбу.

  101
  Әз дәhьвоhой шәрхуни,
  Мисә нәбу зәр хуни.
  102
  Домундәнки ә болә,
  Дордиш мγдγ әз нолә.
  103
  Нәхисирә тә сәбәхь,
  Нә хьол инбу, нә тәмәхь.
  104
  Ә чухрәки мунэ ов,
  Сирог мγдγ әз ҝилов.
  105
  Рузиш, шәвиш нγвγсдә,
  Мидай садиш зγhγсдә.
  106
  Ә ширинә ҝоф ҝиро,
  Нидав мундә соф ҹиро.
  107
  Әри домундә рузhо,
  Хинә мәнγ гудузhо.
  108
  Пишой нәштәрә ҝγрдә,
  Хьәйфә имбу вәҝγрдә.
  109
  Руз – шәхьәнҝум нә бирә,
  Шәвиш hьγмγр нәс дирә.
  110
  Нә бурбундә ҹәхьтирә,
  Хов нимәшәв сәхт бирә.

  111
  Пийон буhо руз-бәруз,
  Ә гур мурав дуз-бәдуз.
  112
  Шороб-шороб ҝуфдирә,
  Лап әз дәвәш туф дирә.
  113
  Оhилирә нә дирә,
  Муйhо сипи нәс бирә?
  114
  Әри йә бо хγр зәрә,
  Войә мәсох – мγрдәрә.
  115
  Шинирә «нәhь» духдәрә,
  Гобул мәсох – сухтәрә.
  116
  Хьәтон дирә хγшдәрә,
  Нә дог мидав, нә дәрә.
  117
  Әри соглом әбәди,
  Сарп овурдәш hьәдәти.
  118
  Чи нәхурә-нәбәрә,
  Тәлхь мисоху – хәбәрә.
  119
  Сәдиг мундә ә обур;
  Әз дурази муй нә бур.
  120
  Йарашугә чумhорә,
  «Ковуш» имбу нум дорә.

  121
  Әри миhьид вәч-вәчи,
  Ҝәрәк буhо хәрҹ әҹи?
  122
  Ә лγхьγчәк дәҝәшдә,
  Һьиломә нибу ҝәшдә.
  123
  Лγхьγф кутәхь бирәнки,
  Пойhош микәшγ тәнҝи.
  124
  Ә дγширә ов тийон,
  Сәр мидәнγ лγл-пийон.
  125
  Овhо дәглγ палустә,
  Ә йә дәрйоh чарустә.
  126
  Әри хәлгhой дγнйоhиш;
  Йә hомбори дәрйоhиш.
  127
  Сγрхәлγйә гутинә,
  Кур мисоху бидинә.
  128
  Бәhьәлийә чумhорә,
  Үзҝә нибу нум норә.
  129
  Әз хьәримә бибәхши,
  Хьололирәш мәрәхши.
  130
  Тә ночогә соф дирә,
  Һозор ҹиро ҝоф бирә.

  131
  Шәв ән шобот нә бирә,
  Ош-йәрпәги ки дирә?
  132
  Хәндәйә лов нә бирә,
  Ә дγл йәлов дәбирә.
  133
  Ә сәр сифрой миhьиди,
  Ҝоф ҝуйуhош иҝиди.
  134
  Әгγл мувәхь гитиҝә,
  Сәрсон имбу – чи диҝә.
  135
  Әз нә рихдәй ән воруш,
  Хокәш миҝγрγ хоруш.
  136
  Ширинә хорәй әнҝγшд,
  Дәрдлγ буhо гәмәш кγшд.
  137
  Ә йγкәво вәхγшдә,
  Чат мәвәни ә хγшдә.
  138
  Сәр ән корә нә бәсдә,
  Һьәрәбә ки дәбәсдә?
  139
  Ә бим фәгир-фγгорә,
  Әз бирәхьмhо чγ чорә?
  140
  Дγләпәсә дәҝәшдә,
  Ширнә ховә ки ҝәшдә?

  141
  Әри дорәш шовундә,
  Нәвсиш ә гәд hьовун дә.
  142
  Сәр әшглγрә пучундә,
  Нибу гәллγ гуҹундә.
  143
  Нγмкγрдәлγ бирәҝор,
  Дγрγст нитав дирә кор.
  144
  Дγләпәсә нә бирә,
  Ә рәхь сабур дәбирә.
  145
  Тә нунhорә бурҹундә,
  Руйәш нибу туршундә.
  146
  Ҝофә ә дγл ҝәрдундә,
  Һәггә нибу шәр рундә.
  147
  Вәдиниҝә сәр болә,
  Ә кор дәшән гәрболә.
  148
  Кумәкйәки нә бирә,
  Ә тәки зәхьм дәбирә.
  149
  Имид нисдҝә ә хγшдә,
  Ә ҹәнҝ нибу вәхγшдә.
  150
  Шорә хәбәр шинирә,
  Хунчәлγ сох синирә!

  151
  Әз кутәхьи ән зуhун,
  Гәзәб дγләш нә зγhун.
  152
  Зәрәниҝәш вой бәди,
  Бибәхшлγрә hой мәди.
  153
  Дарафдиҝә ә hьәрә,
  Хьәлиш имбу чγн кәрә.
  154
  Насданиҝә вәҹәсдә,
  Пийонбәндлү чγ ҹәсдә?
  155
  Боләй кәсә кәширә,
  Ә ҹар мәди хьәширә.
  156
  Вошҝунәво нγшдәҝор;
  Зобу митав кγшдә шор.
  157
  Нифир – гәргγш нә сохдә,
  Шолумирә ки хосдә?
  158
  Сγрхлγниҝә кор – пишә,
  Сифир мәнγ ә кишә.
  159
  Ә зир гопоз домундә,
  Ә сикә ки вомундә?
  160
  Хуни дирә винирә,
  Ошкор мәсох ҹинирә.

  161
  Чи нәдәҝә ә гобу,
  Хәр ә чуткә нидобу.
  162
  Ә зир пойhо чγк дорә,
  Әз әлчәги чγ чорә?
  163
  Әнҝγшдәри мәҝγрγ,
  Ҝγл пур имбу бγҝγрγ.
  164
  Бир-нәбирә фурухдә,
  Ог кәфәнә ки духдә?
  165
  Ругән вәҝәш ә дәндә,
  Гәзәбдорә чγ хәндә?
  166
  Әри пучә нәвило,
  Дәрдиш мийов йә кило.
  167
  Гәриш буhо кор-борә,
  Нибу ә кәс шор дорә.
  168
  Рачә войә нә бирә,
  Ә хьол зәхьәр дәбирә,
  169
  Омориҝәш ә хоштγ,
  Дәдәговол мәбош тγ.
  170
  Гилинҹәвор тә ҝγрдә,
  Ә пойдә ҝәшд тә мγрдә.

  171
  Ә вәхт чирәй зимиhо,
  Тәрҝ бийо бу – бимиhо.
  172
  Ҹәhьм бирәнки сәрә-сәр,
  Ҝовлә мγйнγт тәвәссәр.
  173
  Ҝγлhо ә вәхт ән хәзон,
  Хилос нибу әз ҹәзон.
  174
  Һәвәлини – нихрини;
  Һәр hьәйил зәр сγрхини.
  175
  Хилосбәнди мγрсирә,
  Әз йод нибу пγрсирә.
  176
  Йә сγркәлγ, йә сирлγ
  Һингәр нибу – йәсирлγ.
  177
  Әз чγк-чонәй йә гәрди,
  Ҝγм пойисдәш йә дәрди.
  178
  Вәкγрдәнки пул чиҝәш,
  Нә шумордәш гул мәкәш.
  179
  Әри дошдә тоҹирә,
  Әз зуhун хой боҹирә.
  180
  Дәстәй ҝγлә чирәнки,
  Кγкәш нәбу ди тәнҝи.

  181
  Ә сәр митой мγрдәҝор
  Нийов, гисос ҝγрдәҝор.
  182
  Әз ҝиловә зу зәрә,
  Миhьид нийов ә hьәрә.
  183
  Гинәмиши нә бирә,
  Синәмиши ки дирә?
  184
  Дәрму хурдә имоглу,
  Йон мәдәниш ә соглу.
  185
  Әри ҝәшдә суроглу,
  Ҹигир бошҝу зулоглу.
  186
  Руз сухундә пурсузә,
  Үшγг ниди курсузә.
  187
  Лумә зәрә әз хийә,
  Пирә мәсох дәхийә.
  188
  Кәй сәhьәрә ҹәхьтγни,
  Нәрми дγләш вәхтγни.
  189
  Нум нисдиҝә вәҝириш,
  Зәнә хунош мәҝирис.
  190
  Иҝидмәнди ән ҹофо,
  Рγхь мәҝγрγ әз софо.

  191
  Ә гәд хуну нә дәҝә,
  Үҝγд ниди ҝәдәҝә.
  192
  Әз бушә hәтәр-пәтәр,
  Йә мучәкәш чγ хәтәр?
  193
  Ә гәд дγлмә дәри тγ,
  Әдәм мγрдә әри тγ.
  194
  Зиhисдәйи йәбош тγ,
  Хьәрмәхь пучhо мәбош тγ.
  195
  Әрәг покун, hьәрс покун
  Гилийә дәр нә вокун.
  196
  Әри дорә тәки – хош,
  Әз дәh мәрдиш йәки бош.
  197
  Мәhьәнирә нә хундә,
  Войәй дγлә ки рундә?
  198
  Әз дәhьвоhой шәш рузи,
  Кәмәр дγшмә деш гузи.
  199
  Ҹиҝә ҝγрдә ә тән ҹин,
  Ловгойирә нә вәнҹин.
  200
  Нә бисдоҝәш «hәри» тγ,
  Ә дәрди-сәр дәри тγ.

  201
  Имид бирә ә дурҝун,
  Хиловирә нә бурбун.
  202
  Әз хьәлимә ҝоф-ҝәләҹ,
  Әри хьолтγ нибу вәҹ.
  203
  Сәлигәлγ нә бирә,
  Чумиш ә тор дәбирә.
  204
  Нәрлγмәндә hγнәрлγ,
  Буй мошону чинорлγ.
  205
  Хурдәниҝәш хьололә,
  Һьәрγс нибу – хьомолә.
  206
  Хунийә кор винирә,
  Тәсдиг мәсох ҹинирә.
  207
  Дошдә бәгдә нәхьсирә,
  Бәхьслγ мидай тәхьсирә.
  208
  Шәв шобот, әз шәхьәнҝум,
  Һьәрс рухундә шәhьәм – мум.
  209
  Дудунайә ләпәhош,
  Ә йә гобуг зәрә лош.
  210
  Офдорәнки ә боләш,
  Дур нимуни әз ноләш.

  211
  Тәйтә чумhо винирә,
  Ҝушhо зутә шинирә.
  212
  Мәлхьәмиҝә ә вәхтγ,
  Ә сәр шороб чγ бγхтγ?
  213
  Тәлхьә зуhун бирәнки,
  Зу мофдону ә тәнҝи.
  214
  Зәхьм дирәнки әз зобу,
  Ә чумуш хов нидобу.
  215
  Әз дирә руз хойуhо,
  Нибу hәчи войуhо.
  216
  Әзтγниҝә бим хоши,
  Йә донәлә имбоши.
  217
  Әз аташа ҹигирhо,
  Дәрдлγ имбу фикирhо.
  218
  Ә гәд богчәй зиндәҝун,
  Әз сад зәвәр зиндә мун.
  219
  Әри хәләф – кишмиши,
  Пойә нәбу сәхт шиши.
  220
  Ҝоф бирәнки әз були,
  Бәд мийору – ҝилҝули.

  221
  Рγхь парнуhо зимиләрз,
  Һәм дәрд мидγ, hәми – тәрс.
  222
  Кәй бәхили мисоху,
  Имборокбуш нисоху.
  223
  Раби ә хош нәвс ҝиро,
  Ҹиро нибу әз Тиро.
  224
  Чи әз дγли нә бирә,
  Бәҝәм дәhьәм дәбирә?
  225
  Дγшмәниҝә әз дору,
  Виҹдонуш hьор нийору.
  226
  Тәлә гурмиш сохдәҝор,
  Дустә нидав хосдә шор.
  227
  Тәйтә ә дγл омун дә;
  Ә хәр нибу вомундә.
  228
  Талант нисдҝә әз бинә,
  Ҝофиш нийов әз синә.
  229
  Хьисоб сохдә –хьәвәс ҹун,
  Әз хундәйи пәс нә мун.
  230
  Кәрәй ниhрә нә бирә,
  Дәhьәм дугә ки дирә?

  231
  Тәйтә әгγл сәр бурра,
  Ихьтиборә ки дурра?
  232
  Әз нум Тиро, ә hәгг дин,
  Инҹимишә кор нә вин.
  233
  Әз йор сурог нә бирә,
  Нумиш ә лог вәбирә.
  234
  Хилоскорә рәхьмәлγ.
  Әри йоди – зәхьмәлγ.
  235
  Тиройиҝә тәмәхь тγ;
  Мәнҝ мофдону ә рәхь тγ.
  236
  Тә тγ сохтә тәhьәди,
  Йорсγз мумни әбәди.
  237
  Хиник буhо ворвори,
  Дγл әнкирә шор дори?
  238
  Һьәзиз буhо хостәлγ;
  Рγхь мәбәрγ – хоштәлγ.
  239
  Хәрәб буhо гунширә
  Мәйил, әз дγл хун чирә.
  240
  Зу ҝирошдҝәш рузhой тγ,
  Нубо бошҝу – дузhой тγ.

  241
  Әз зулмәтhой ән гәрги
  Хуби, кәрҝәлуй кәрҝи.
  242
  Ә дәвә суй мизәнγ,
  Бәлгәм туфәш мишәнγ.
  243
  Ә ичҝи чум докошдә,
  Нибу газлγ воҝошдә.
  244
  Лγм-лγт буhо йә бәндә,
  Кушд нивәйлγ ә дәндә.
  245
  Тәмизкори дирәки,
  Ов лγләйиш ҝәрәки.
  246
  Богчә мундҝәш ҝγләсγз,
  Чойник нибу лγләсγз.
  247
  Ҝәлирсγзә кор дирә,
  Һьони мийли ворчирә.
  248
  Гәрәвулә кор дирә,
  Йорә нидай шор дирә.
  249
  Әз вәхьшийә бәдидор,
  Гәлпγ мундә йәдиҝор.
  250
  Кәй hьәмәлγ зой мибу,
  Фирилдогә той нибу.

  251
  Йә марча моч нә бәрдә,
  Әнҝγшдәри дәбәрдә?
  252
  Йә лγгә нун нә хурдә,
  Ә кор чγларз вохурдә?
  253
  Лγхьγф-дγшәк дир дорә,
  Һьәрγсә ки фирсорә?
  254
  Гушәлγләй ән бәди,
  Ә гәриш хәлг чү вәди?
  255
  Ҝов шир доҝәш дγҝәсγз,
  Дор – hγзγми лγҝәсγз.
  256
  Марча-марча әшглγhо,
  Нишони әз мәшглγhо.
  257
  Бухун мибу, буй мибу
  Обурсγзә руй нибу.
  258
  Вәрдγшлγйә сәнәhьәт,
  Дәблγ мундә әз hьәдәт.
  259
  Әри дошдә ҹунтγрә,
  Дәhьәмлγ ҹав нун тγрә.
  260
  Ә фурм овчи – йәрәглγ,
  Шоhир бирә – вәрәглγ.

  261
  Ә овхунә дарафда,
  Ә зил нибу варафда.
  262
  Хунә hисдҝә оводу,
  Рихшәнд нийов ә оду.
  263
  Әри зәхьмәт талани,
  Йәрәг хәриш палани.
  264
  Ов-hьәйилγ бирәҝор,
  Әз рәхьм ХУДО дирә шор!
  265
  Хубә палтар вокундә,
  Дәрдәш митай покундә.
  266
  Пар-парлавуш нә дорә,
  Әз вид hьәрγс чγ чорә?
  267
  Пулсγз буhо одоми,
  Ләпәсγзә бодоми.
  268
  Әгγл әри пур бирә,
  Чумә нибу кур дирә.
  269
  Пур сохдиҝә чоләрә,
  Пой нийору боләрә.
  270
  Радиорә ҝуш дошдә,
  Ә hьилом чум докошдә.

  271
  Әз фәм рачә-бәрачә,
  Гуй нисохут бирачә.
  272
  Пишобәрә рәхьбәрә,
  Ки ә миҝләй рәхь зәрә?
  273
  Пусткәниҝә ов-hьәйил,
  Дийә дγләш лов мәйил.
  274
  Хосдә бәгдә расда-расд,
  Мәҝу: «Һьγмγр зуш варасд!»
  275
  Бихьγрмәтә рафдориш
  Ҹәнҝи, әри шәв шориш.
  276
  Һәр бой мито дирәнки,
  Рәхьмәтә хой – зирәнҝи.
  277
  Ә чумәвоз нә дирә,
  Әдәш Мәҹнун ки бирә?
  278
  Ҹәhьмәт нисдҝә бирази,
  Ә хубә руз мираси!
  279
  Нә овурдҝә бәд йә бош,
  Гәhри бирә, рәд мәбош.
  280
  Ә рачәй йор пойисдә,
  Пар зәрә ки войисдә?

  281
  Тәйтә рундә - бәдшәрә,
  Пәрдә мәдор ә hьәрә.
  282
  Пәпәхәсәр нә ҝәшдә,
  Бихьол имбу дәҝәшдә.
  283
  Әри сарпә овурдәш,
  Йә балала обур кәш.
  284
  Охмох буhо – хәртәhәр,
  Мичәмγ әз сәр йәhәр.
  285
  Парча-парча нә сохдә,
  Әз шир ҝовлә ки хосдә?
  286
  Паразитә мучәкиш
  Рәхьми нидγ ә йәкиш.
  287
  Парамәндә фирәвунд,
  Рγхь мәбәрγ дирәмунд.
  288
  Тәйтә риҹа дәшәндә,
  Зәхьмәт хокә ки шәндә?
  289
  Бурбундәнки бизәхьми,
  Рәхьмәт хундәш әз рәхьми.
 9. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0

  290
  Биг нә вәҝә иҝидәш,
  Хәлг нибуру имидәш.

  291
  Синихмиши дирәҝор,
  Әз ләгәри бирә шор.
  292
  Нә сохдәйҝә синәмиш,
  Дусдә мәсох гинәмиш.
  293
  Силлә зәҝә ә шәклγ,
  Һьәрс мγрγхγ – әтәклγ.
  294
  Дәрд-фикирә ҹγх дорә,
  Хәндә зәрәш рγхь дорә.
  295
  Хәто диҝә шγвәрлγ,
  Ов имбәрγ сγмәрлγ.
  296
  Сохдҝә hорой-хьәширәш,
  Нәвсγ кγшдә hьоширәш.
  297
  Тәкабура бәдҝирә
  Митай, әз чум рәд дирә.
  298
  Тәҹрγбәлγ нә бирә,
  Ә дәрйоh ки дәбирә?
  299
  Тарталамиш сохдә вәхт,
  Әри мγрдәш нә сох ҹәхьт.
  300
  Ә тараф hәгг нә бирә,
  Чумhойу дәг зу дирә.

  301
  Ә hәр йәтән мγшд зәрә,
  Лов мәбош чγн гумбәрә.
  302
  Миҹәлγйә хәмирә
  Чорә дорә – хьәмирә.
  303
  Ночогирә нә ҝγрдә,
  Әз хәндγстә ки мγрдә?
  304
  Әз вошҝунәй шәрт бәди,
  Хәлгә тγндә дәрд мәди.
  305
  Хәйолпәрәс нә бирә,
  Ә дәм чγhо вәбирә?
  306
  Хәбәрәтәр нә бирә,
  Кориш ә сурр дәбирә.
  307
  Үзγлмишә кор дирә,
  Бәгдә митай бор чирә.
  308
  Ә хәйол тγ нә бирә,
  Ә фикир ки дәбирә?
  309
  Ә сәр бишәрк вәхγшдә,
  Шәрик мәсох ә хγшдә.
  310
  Әз кәширәй гәләткор,
  Хилос нибу hьәдәткор.

  311
  Әри хьγрмәт вәчирә,
  Пулә нибу дәчирә.
  312
  Ҝәшдәниҝә ҝәрдәнгир,
  Тәбийәтә чγ тәгсир?
  313
  Үшγгмәнди нә бирә,
  Һовош ҝәрми нәс дирә.
  314
  Кγшдә имид сабура,
  Әз зил, ә бәм нә фура.
  315
  Ҝәшдәниҝә ә пой, тγ
  Йγнҝγл имбу hовойтγ.
  316
  Кәйки, йә рәхь дурҝуни,
  Ә хәлг нийо бурбуни.
  317
  Моч вәҝγрдҝә әз назу,
  Догиш маров ә базу.
  318
  Әз рәхьмиhой дγлнәрми,
  Тәхьно сәрә чγ ҝәрми?
  319
  Кут нә бирә әз чоги,
  Әз видовhо оф соги.
  320
  Тов офторә нә дирә,
  Әз пурсуз мәнҝ чγ бирә?

  321
  Әри hәгги тирозу,
  Сәвҝәндә әз Тиро ҝу!
  322
  Әз тәрс сайлов никәрә,
  Хьәл мисохут ҹиҝәрә.
  323
  Тиҹ нисдиҝә карасти,
  Кор нийимбу әз расти.
  324
  Әри хушә зиндәҝун,
  Ночогсγзә зиндә мун.
  325
  Әз сәр говрә воҝошдә,
  Йә hьәдәти – йос дошдә.
  326
  Чой дγшиҝә бугә-буг,
  Ә лов мәзән дугә-дуг.
  327
  Әри хьγлчγг кәләҝәд,
  Суй манҹари – кәлә бәд.
  328
  Әз hьонкори нәбәләд,
  Тәрсәнҝоhи нибу рәд.
  329
  Палтар мундҝә ә нәми,
  Ҝγвә хурдәш йә гәми.
  330
  Кәй ә hьәрә квит дә,
  Ә дәр гәрдиш килит вә.

  331
  Зәхьәриҝә лγгәй йор,
  Мәҹнунирә чγ hьәйб-hьор?
  332
  Сәрә ноҝә ә кутук,
  Дγлиш мукуфу тук-тук.
  333
  Тәйтә ләрбә ҝγрдә куз,
  Сурог нибу әз гудуз.
  334
  Савзай хори рихдҝәш hьәрс,
  Кутончирә чγ тәрс-мәрс?
  335
  Муйкутәхьә духдәрhо
  Әдәши, чγн рγхьбәрhо.
  336
  Килит нисдҝә йә чорә,
  Ә дәрйоh шән очорә.
  337
  Әз тәhьәди вәхт ҝиро,
  Дуймиш мәбош әз Тиро!
  338
  Ә мәхьәли ихтилот
  Хьәл имбошу, - вихтә мод.
  339
  Ә ҝиснәйә мәхьәлhо
  Тәк-тук мумну, – бихьолhо.
  340
  Кәйки, мирод соф мибу,
  Мәхьәл пучә ҝоф нибу.

  341
  Әҝәр ә руй ҝоф ниҝуйут,
  Ә пәсәйγш соф ниҝуйут.
  342
  Әз ширини ән мәхьәлиш,
  Сәнгә дγлhо нибу хьәлиш.
  343
  Ә пирә вәхт ән оhилиш,
  Ҝоф мәнҝәнγт әз ҹоhилиш.
  344
  Кәйф әхьволә бисаз дирә,
  Йориш митав биназ бирә.
  345
  Әри ҝγлhо мәhьни хундә,
  Дорәш нибу әз кγк рундә.
  346
  Гурбуниҝәш ә чум нә гош
  Әз әгγлγш хәбәрдор бош.
  347
  Кәләкбази севҝилирә,
  Чγн микроскоб киhо дирә?
  348
  Инҹимиши дирә бәгдә,
  Чγ мисохи пирә вәhьдә?
  349
  Аташ рихдҝә хьγкγм hьәсму,
  Ки момуну ә дγм русму?
  350
  Тәрбийәрә әри дорә,
  Ә сабуриш дәри чорә.

  351
  Хосдә бәгдә йор әз дγли,
  Бирачhойуш ә фурм ҝγли.
  352
  Шорә хәбәр ән сәбәхьи,
  Саламата никә рәхьи.
  353
  Чум йор дәрйоh hисдҝә әҝәм,
  Гошуш нимәй мәнҝ нисд бәҝәм?
  354
  Асдараhо әз дәвр бинә,
  Гәнәтлγнγт ә сәр синә.
  355
  Әҝәр дγлγш палашлγни,
  Коh нәфәсγш аташлγни.
  356
  Рәхьми дγhо руй севҝили,
  Ә чәтиниш ә суй ҝγли.
  357
  Йорә дирә әз зир чуми,
  Сәрсон мәбош ә нәкуми.
  358
  Һәр бой тәнә варавундә,
  Нәхоh митав пара мундә.
  359
  Әз хосийәт нәхш нә дорә,
  Ә хош hәммәш ки оморә?
  360
  Ә руз йә бо гиног рафда,
  Әз хьγрмәт ки вадарафда?

  361
  Йә мәхьәлhо буhо корhо
  Суйи, – ә бор дγhо дорhо.
  362
  Чәмән, чγлә ҝәшдә-ҝәшдә,
  Ҝоh мәhьни хун, ҝоh шикәсдә.
  363
  Бәҝәм әри сирр чубонhо,
  Әз сәнг бирә зир добонhо?
  364
  Әз мәhәббәт нγвγсдәнки,
  Дγләш зобу имбу тәнҝи.
  365
  Нә хисирә мундә вәhьдә,
  Таза шәйир хундә бәгдә.
  366
  Һәр ворвори оморәнки,
  Бил hьәмәлγ нәбу ҹәнҝи.
  367
  Зиhисдиҝәш тә сади бисд,
  Дәрдhой дорди – ов хурдә нисд.
  368
  Домундиҝәш ә мәнҝәнә,
  Бийо хуни мәhьни шәнә.
  369
  Ҝирошдиҝә әз дγлитγ,
  Һьорлу бошҝу севҝилитγ.
  370
  Гәм нә кәдәр hәр бой рундә,
  Инсон митав субой мундә.

  371
  Ҹовоб йорә нә вомухдә,
  Дγл пәмбәлγш митав сухдә.
  372
  Мγhләт доҝәш ҹаруй гγрбәт,
  Ә хун нийо чару мγhбәт.
  373
  Воhнә ҝγрдә йә hәнәҝәш,
  Ә хунәй йор воҝошд ҝәнәш.
  374
  Әри куфдә дәр имконәш,
  Дγл ҝәрәки hәр инсонәш.
  375
  Гушмиш бирә ә мәрдмазар,
  Согә дγләш мәди азар.
  376
  Ә тγнд вишәй зәхьм-бийобу,
  Дәҝишуҝә рәхь нийо бу.
  377
  Ширин буhо сийәчәрдә,
  Нәзник нийлγ дийә дәрдә.
  378
  Нә пәймундә ҝуҹ әгγләш
  Зиндон мәҝу, – гәфәс дγләш.
  379
  Вәдарафда ә пишой рәхь,
  Йорә рγхь ди әз нур сәбәхь.
  380
  Ҝγлә әз кγк дәпарундә,
  Дγлә ә хун ки чарундә?

  381
  Йә мәхьәл ки, гәрдә миди,
  Дийә дγләш дәрдә ниди.
  382
  Гәhри бирә, рафдҝә әҝәм
  Вәҝошдәйγш сγрх нисд бәҝәм?
  383
  Кәйки, сурог мунәш нидγ,
  Хьәзγр бирә, ҹунәш мидγ.
  384
  Әз Тиройиш зәҝә әнҝγл,
  Әз ҹиройиш хун имбу дγл.
  385
  Әз мγhбәтγ кәй нихγсγ,
  Мәhьниш чγтам нә нγвγсγ?
  386
  Гонунhорә пузмиш сохдә,
  Әhдә нивой йихмиш сохдә.
  387
  Ҹун рафданки йовош-йовош,
  Ә рәхь hьәсму хьитийот бош.
  388
  Чәнд салhорә пәслγ хундә,
  Шәрәфә руз вәслγ мундә!
  389
  Хокисдәрә ҝәрмов дирә,
  Әз кγл – аташ нитав бирә.
  390
  Дγрγстлγйә вәрдиш мийов,
  Мγрγстлγйә дәрдиш нийов.

  391
  Кук ә духдәр хушҝоф шәндә,
  Митав әз рәхь вәдәшәндә.
  392
  Хьәл бисдоҝә тоб имидγ,
  Талаш тәрси хуби нидγ.
  393
  Аташ дγлтγ тәйтә нибу,
  Шанс хостәйиш кәмтә мибу.
  394
  Вомундәйҝәш ә тохә-тох,
  Ә әшг дγлсγз тәмәхь мәсох.
  395
  Сәдигмәнди нә дәбирә,
  Нум зәхьмәткәш ә дәб бирә?
  396
  Ә фурм пәни нә вәнҹирә,
  Әз бог пиш сох тәвәрчирә.
  397
  Бәндhой муйә тә войурдә,
  Бимhо митав дорд овурдә.
  398
  Чарусдиҝәш ә хγшҝә шох,
  Бигәдγрә йә пишкә сох.
  399
  Тәйтә кура бирә кәрә,
  Кор ниhрәрә нибу hьәрә.
  400
  Зиhисдиҝәш сади бисдә,
  Ә пишой зән ки ҝирисдә?

  401
  Ош нә вәҝә ә сәр ән пич,
  Бим ләгәрәш никәшγт hич.
  402
  Мәнҝпаралγ hисдҝәш гоштγ,
  Ә зумустуш йә ҝγл бош тγ.
  403
  Фәрәhләнмиш ән йор бирә,
  Әз богуш ҝγл митай чирә.
  404
  Бул бисдоҝә дәрди-сәрγ,
  Хәйолγрәш ов имбәрγ.
  405
  Зиндәҝуни нисдҝәш ә хош,
  Ә гәд гәмиш батмиш мәбош.
  406
  Һәр hьәрγсә - хәhәр хундә;
  Әшглγ нибу чум ҝәрдундә.
  407
  Әз дәбәhой ән зомони,
  Йәки – нγкәр, йәккәш – хони.
  408
  Ҝилов зәрә ә чум нә гош,
  Әри толог хьәзγр мәбош.
  409
  Кәй ки, кәлә ховhош имбу,
  Әз йә домҹи – дәрйоhш нибу.
  410
  Әз битоби сохдә шивән,
  Ә бәхт hьγмγр ләхтә нә зән.

  411
  Зәхьм рихдәнки әз ҹовобу,
  Ә гийрәтиш ҝоф нивобу.
  412
  Әз дурази бәндhой ән муй,
  Һьәсγл hьори мәбу ә руй.
  413
  Тәйтә ҝәшдә ә сәр ән пой,
  Сокитирә динҹә шән хой.
  414
  Әри йә бо хурдәйи нун,
  Ә hәр йәтән сурр нә вокун.
  415
  Тиhи сохдә хьγршhой дγлә,
  Хьәрмәхь мәсох пийон – лγлә.
  416
  Пγтγрγҝә пәм-палтара,
  Уту зәрә, ә hьор вара.
  417
  Һьовдәзәрә бирәйинҹә,
  Косиблγ ху лγгәй динҹә.
  418
  Әз ловгорә вәнҹирәйиш,
  Хьγрмәт инсон имбу дәҝиш.
  419
  Ә руй hьәсму дәниширә,
  Нәкошдәрә нибу чирә.
  420
  Дустә әз йор вәдәшәндә,
  Ә пәсәйγш ки сәнг шәндә?

  421
  Мурдалахур сохдә чирә,
  Ә бγлмәй кәс ки дәчирә?
  422
  Ә хьγҹәти нә дарафда,
  Әз хγшдә ки вадарафда?
  423
  Йолов дγләш зу нә кγшдә,
  Рγхьиш митав ә йос нγшдә.
  424
  Чумhой кәсә дорәнки - hьәрс,
  Әз хγшдәни виҹдонтγш тәрс.
  425
  Чум зимиләрз тә нихγсγ,
  Тәбийәтиш миҝирγсγ.
  426
  Хәлг хотурә хуб нә хостә,
  Бәҝәм хьγрмәт митав сохтә?
  427
  Кәй hәр иҝид – йә шир имбу;
  Һәр әгγллγш – hьошир нибу.
  428
  Сад ҹγр войә сохтә-сохтә,
  Әз hәммә вор нитай хостә.
  429
  Мәҹнуниҝә ә дог-дәрә,
  Фойдә нидγ - гәрбол зәрә.
  430
  Ә фурм палтар ән сәр-тәни,
  Тγтγр бирәш - әз шәр зәни.

  431
  Рγхь дорәнки хьәвәсчирә,
  Мәhьәниhош нәфәс чирә.
  432
  Хьәримә шор – бәдмозоли,
  Хун палундә әз бихьоли.
  433
  Бәхилйәти хәhәр-бирор,
  Гисмәт нибу ә рәхьҝирор.
  434
  Ә кәсиҝә чум докошдә,
  Йорә нибу нимдош дошдә.
  435
  Әри кумәк ән әгγли,
  Сәймγн чумиш – хγшдән дγли.
  436
  Ә сәр хойә «гγрт» нә нγшдә,
  Кәрҝиш ә hәгг нәс дәнүшдә.
  437
  Нун мγнγкә нә вәҝγрдә,
  Борухорә ки сәр ҝγрдә?
  438
  Әз зәвәри нәшумой дγл,
  Дәрәтәйи - hинәр әгγл.
  439
  Хуруз кучәш нә бирәҝор,
  Сәйәг вәчәш нәс дирә шор.
  440
  Гушhо пойлγ hисди, әҝәм
  Дундугиш дәс нисди, бәҝәм?

  441
  Боҹормиши нә дирәҝор,
  Әз бог имид ничγнγ бор.
  442
  Ә сәр зуhун hьәсонтиҝәш,
  Хәйр нә дирә, ҹариш нә кәш.
  443
  Дәр ләhьәрә нә вокундә,
  Һьәрс сәхьибә ки покундә?
  444
  Торлу-товлу суй зәрәйи,
  Ранҝ ән hьәсмуш – дγруйәйи.
  445
  Әҝәр сәрә ә сәнг зәҝә,
  Һьовунhойу бул нисд, бәҝә?
  446
  Ҹин дарафдҝә ә сәр-тәнγ;
  Хγшдәкγшиш пой мидәнγ.
  447
  Һьәйб ҝγрдәнки әз сәр-тәни,
  Әри мγрдәш хәсәр мәни.
  448
  Дγл әшглγрә хγрд нә сохтә,
  Рәхьм ХУДОрә имбу хостә.
  449
  Ҝγрдә бәгдә әз хьγлг битоб,
  Гәйгуhорә чγ сой-хьисоб?
  450
  Кәйи ки, ҝофhо әз тәлхь мибу,
  У ләhьәрәш хьәрмәхь нибу.

  451
  Һьәйил гиҹог нә винирә,
  Шорә соглом нитав бирә.
  452
  Ҹәнҝәсури вихдә-вихдә,
  Әз ҝуҹ дәсhо пул нәс рихдә.
  453
  Әз ҝоф шγвәр мити дирә,
  Мозол хунәш митав бирә.
  454
  Ҝәрм офторә вотовусдә;
  Ә гәд аташ ки товусдә?
  455
  Кәй ки, ҹиҝәр ворәлγни,
  Йә хγп овиш – чорәлγни.
  456
  Ҹун согирә хуб дошдәҝор,
  Дγләш зийод сохдә әз шор.
  457
  Ҝов – зиhисдҝә ә гәд ҝовдуш,
  Мәдәрәхшγ шир ән ҝовдγш.
  458
  Кәй ки, чумhо милйон дири,
  Комини пир – ҹоһил бири?
  459
  Кәй әз лихьә палаш имбу,
  Һочуш әз кγл – аташ нибу.
  460
  Әз hозор ҹγр hьәмәл дирә,
  Йә тәкләйγ – hьәҹәл бирә.

  461
  Әз хундәйи домундәҝор,
  Чум бәхилә нәс рундә шор.
  462
  Әнҝγшдәри нә овурдә,
  Пәшм болушә ки войурдә?
  463
  Ә севҝили чум нә норә,
  Әнҝγшдәри ки висторә?
  464
  Әнҝγшдәри вәҝγрдә вәхт,
  Сәнгәш сула мисоху бәхт.
  465
  Дγл хьовурә шәнлγ хундә;
  Хγшдәнхоhhо тәклγ мундә.
  466
  Ҹун дорәнки ә рәхь ватан,
  Сад дγшмәрәш йә кγмәхь тан.
  467
  Сγрҝ вонорәй ән пишони,
  Ә рәхь гийрәт чγ нишони?
  468
  Рγшвәт норә ә ҹибдонтγ;
  Локо мәзән ә виҹдонтγ.
  469
  Зәхьәр рихдҝәш әз лугәй нун,
  Әз ҹγрhьәт тγ пәслγ нә мун.
  470
  Нә ҝγрдәтҝәш әз йәхән ҹун,
  Ә мγрдәй кәс лов нә хәндун.

  471
  Һәрдән-бирдән әгγлмәндиш,
  Мәҹнун бирә әз дγлбәндиш.
  472
  Әз ҝурундә шәр ән ҝофиш,
  Батмиш имбу сәр-тән софиш.
  473
  Әз уҹузә нухоруш ҝушд,
  Һич фәләкиш дәhьәм нә ҹусд.
  474
  Сийә дурә ә гәд хунә,
  Зәхьәр дорә рγхьәй ҹунә.
  475
  Гисмәтиҝә әз бәхш космос,
  Дәс – кут нибу әз миси йос.
  476
  Чγн асдара әри ҹәсдә,
  Дγл хосдәҝор гәнәт бәсдә.
  477
  Рәхьм ХУДОрә вәҝγрдә вәхт,
  Ә гизмиши ки сохдә ҹәхьт?
  478
  Йә кәлмәрәш нә бурҹундә,
  Мәҝу: «Мозол ә хурҹун дә.»
  479
  Вомундәнки әз ҝирисдә,
  Мγзγhγми сади бисдә?
  480
  Гγҹундәйи ән дәгмәрә,
  Әнҹәг митав әлчәг зәрә.

  481
  Һьоширйәти бул бирәнки,
  Ә дγл ҝирош нибу тәнҝи.
  482
  Дорд шγгәмә нә вәчирә,
  Дәрд шγвәрә ки кәширә?
  483
  Пуст ән тәнә сохдҝәш дәҝиш,
  Әз мар - дусти нәди йәкиш.
  484
  Хьγршә әз кγк әри чирә,
  Рәхьми дγлә ки дәчирә?
  485
  Ә ночоги домундәҝор,
  Дустог имбу ә чор дувор.
  486
  Әри hьγмγр сади бисди,
  Кор бисдоҝәш, вәhьдә нисди.
  487
  Әри чγклә - hьәйил кγрси,
  Гисмәт мумну - кγпәй сγрхи.
  488
  Әз хәр йә муй кәнγhо мәрд,
  Әри дγлиш мийофу дәрд.
  489
  Нә расиҝә шәр hьәҹәлиш,
  Муйлу нибу сәр кәчәлиш.
  490
  Сәр сифрорә бушов дирә,
  Коми гиног хушов бирә?

  491
  Әз думдумә суй вәҝγрдә,
  Чәрхәдуду киhо ҝγрдә?
  492
  Ә тәхьнойи норә йорә,
  Ҹунә митай дорә – ворә.
  493
  Ә гәлизә кор дарафда,
  Гγҹов морой рафда-рафда.
  494
  Сәбәхьирә әри рундә,
  Әз пишони нибу хундә.
  495
  Ә чумәвоз дирә ҹиҝә,
  Дәрд нисд, ҝушиш нә шиниҝә.
  496
  Шәк-шγбhәhой зән-шγвәри,
  Ә рискәвоз тән hγнәри.
  497
  Әз мир-муни хушбәхтиhо,
  Ошкор бирә бәхш ҹәхьтиhо.
  498
  Һьәсмулγйә мәләкирә
  Нибу, ә фурм кәләк дирә.
  499
  Ә шәхьәнҝум ән васали,
  Ә йорәвоз руз – йә сали.
  500
  Ә косиби чум докошдә,
  Әшглγйә зән нәс воҝәшдә.

  501
  Кәй ә чγлhо вәрф мирихγ,
  Әри ҝγлhо сәрф нирихγ.
  502
  Тәлатγми йорә дирә,
  Митай сγрхә чорә бирә.
  503
  Кәй әз ҝиснә мγрдәҝор hисд,
  Йә ләмбәрәш хурдәҝор нисд.
  504
  Ә воруши рузҝор ҝиро,
  Нибу мундә әз йор ҹиро.
  505
  Бовор сохдә тәhәр hьәйил,
  Ҹунә ә хьγкм ән шәр мәйил.
  506
  Йә әз дγли шор хәндγстә,
  Ночогирәш митав кγшдә.
  507
  Кәй ләшәйγ гγҹ мийору,
  Ләгәрйәти кγч нийору.
  508
  Хосдә бәгдә әбәдилуг,
  Килит маров ә бәдилуг.
  509
  Әз ширинә ҝофhой зуhун,
  Һьәсәлирә hәр вәхт зγhун.
  510
  Саданлγйә hьәмәл бофдә,
  Һич хγшдәрәш нитай офдә.

  511
  Ә сәр кифләт чум нә норә,
  Ә шәр ҹәhьмәт чγ чәм-чорә?
  512
  Ә шәфтә рәхь офдорә вәхт,
  Хәлг әз дәстγ ниҝγрγ сәхт.
  513
  Әз «ҝиләки» нәхьс парусдә;
  «Әри» ә «нәhь» нәс чарусдә.
  514
  Әз товорих сγрхгәт бирә,
  Бәҝәм мγрдә хьγрмәт дирә?
  515
  Чи ә ләhьә нәрасирә,
  Дәhьәмә ки вәрасирә?
  516
  Әз ширинә хәйол тәмәхь,
  Ховиш нийов тәйтә сәбәхь.
  517
  Кумәк сохдә ә hьәрәбәш,
  Әри косиб сәhьәрә кәш,
  518
  Әз ҹунбәрә корhой хәри,
  Гәм пәшмуни – той зәхьәри.
  519
  Офдориҝәш ә ҹәхьт бәди,
  Ҝоф дγшмәнә гәнәт мәди.
  520
  Тә әз йә ҝов – нәхир дирә,
  Довомирәш әхир бирә.

  521
  Ә и hьилом hәр ҹунсоглу,
  Ә сад салиш имбу боглу.
  522
  Руз hәминон ә фурм сәр-тән,
  Йγнҝγл бирә партал Вәтән.
  523
  Хори динҹсγз чәрх дарафда;
  Руз ә пәсәй ән шәв рафда.
  524
  Ә бәднумә бушhорәвоз
  Ә хор нγшдә, мәди овоз.
  525
  Һовой нәфәс нә расирә,
  Хьγлг hьәҹәлиш зу тасирә.
  526
  Рәхьмийә ҝуҹ виҹдонлуhо,
  Әз ҝоф – сγрхи, әз шон – буhо.
  527
  Ҹин ҝγрдәнки пәхирhорәш,
  Фәләк нитав әхир корәш.
  528
  Әз бәдә чум γзҝәйә кәс,
  Руй hьәйиләш ҝγрдәнγт пәс.
  529
  Ҝәрмийәти одомирә,
  Дананлγhо әз од дирә.
  530
  Ә руй гиног дәниширә,
  Дәрдлγ-гәмлγ мәни чирә.

  531
  Дәс вонорә ә Тирой дин,
  Пәхьәникә корhо нә вин.
  532
  Ә дγләвозә ә бәхьс мундә,
  Пулсуз нибу нәхьсә рундә.
  533
  Нә ҝγрдиҝәш ә ләhьә ов,
  Әз сурхә ҝоф бәди нийов.
  534
  Думдумалγ дачарустә,
  Һьилом нитав вачарустә.
  535
  Ә сурр офто әз сγрх софтә,
  Әз ХУДО гәйр ки рәхь офдә?
  536
  Гәнәт нә чум нә вәбирә,
  Думон чγтам кура бирә?
  537
  Милйард ҹγрә асдараhо,
  Сурог нидγт әз асдарhо.
  538
  Визор бирә әз бәд хγрдов,
  Бугмиш мәбош ә гәд мγрдов.
  539
  Инҹимишә ҝоф сохтә вәхт,
  Тγш митани бирә бибәхт.
  540
  Ә дγл кинә дошдә-дошдә,
  Ә гур митай чум докошдә.

  541
  Мγхькәмлγйә гойим мундә,
  Йә ләшкәрә митай рундә.
  542
  Әз лугондә мγрдов боди,
  Хилос бирәш кәлә оди.
  543
  Домундәнки ә зир ән мγрс,
  Хьол-әхьволә әз пир мәпγрс.
  544
  Кәй ки, шорә мәтләб нибу,
  Патент дорәш ә дәб мибу.
  545
  Әз шир тәйтә чорә хосдә,
  Пара-параш митав сохдә.
  546
  Һовун парса ҝγрдә вәhьдә,
  Һич ҝәрәкиш нибу бәгдә.
  547
  Кәй гушшәйә зар нишәнγт,
  Шара хунош парт мишәнγт.
  548
  Дәм хурдәнки әз гәм видγ,
  Мγздсγзә кор дәhьәм нидγ.
  549
  Кәй hьγмγрлγ фәгир мибу,
  Ә руз мγрдәш вәҝир нибу.
  550
  Гобул сохтә нур офторә,
  Йәкиш әз чум нәс офдорә.

  551
  Тәйтә офто чум вокундә,
  Гушhош руйә нәм покундә.
  552
  Дәфә ә дәс вәҝγрдәҝор,
  Әз мәhьниhош мийору шор.
  553
  Әз хьилләhой hьәмәл хуни,
  Ҝулләй дγшмәш hьәҹәл ҹуни.
  554
  Һьәрәбәчи бисдориҝәш,
  Зәхьмәт дәсә әз дγли кәш.
  555
  Чумә хумор тә нә бәсдә,
  Мәлхьәм нибу сәс шикәстә.
  556
  Сәр сифрорә ҝγнҹγндәҝор,
  Ә сәлигәш нибу биҝор.
  557
  Сәс нә мәhьни бирә ҹиҝә,
  Пар мизәни hγндγр-тикә.
  558
  Ҝγл нә тәлγ ә фурм чум-гош;
  Дорлу-руйлу мийовт ә хош.
  559
  Духдәр нә кук «hәри» дорә,
  Ә гәрг мγйлγт шәриhорә.
  560
  Ә чәтинә сәргир хγшдәш,
  Нәс ҝγнҹγсдә фәгир нγшдәш.

  561
  Ә бим кәләбәбә бирә,
  Хьомол бәҝәм hьәрγс дирә?
  562
  Одомирә тә ҹун дәри,
  Ночогийγш ә хун дәри.
  563
  Кәй ки, корә hомор бәрди,
  Гозонҹурәш hозор дәрди.
  564
  Әз зарали диҝә дәрдә,
  Гәйгу ҹунә митав бәрдә.
  565
  Ҹәнҝәсури ән пийони,
  Ҝирисдәйә йә нишони.
  566
  Әз борухой кәлә мәрди,
  Комини кук шәлә бәрди?
  567
  Ә коф ләhьә имид бирә,
  Пулсуз нитай миhьид дирә.
  568
  Әз чи хурдә домундәҝор,
  Хок говрәрә мисоху шор.
  569
  Кәй ки, шороб – ов ләhьәйи;
  Дәр ән ҝофиш – лов ләhьәйи.
  570
  Шγкγр нисдҝә әз ХУДОйи,
  Йогин тγрә сад тубойи.

  571
  Кәй әз ичҝи сухдәш нийов,
  Ог кәфәнγ духдәш мийов.
  572
  Һьәҹәл тγрә вихдә вәhьдә,
  Һьәрсә нитай рихдә бәгдә.
  573
  Кәй ә вәхтγ фәләк нийов,
  Әз чум хγшдәш ә шәк мийов.
  574
  Һьәҹәл – дγлә ниләрзуну;
  Әри мγрдә митәрсуну.
  575
  Сγрхи диҝә әз hәр ҝофуш,
  Гурбу имбу ә сәр софуш.
  576
  Ҝофә ә сурр дәйишдәнки,
  Губ мийору – дәҝиш тәнҝи.
  577
  Фурәгустҝә әз тәрсиhош,
  Тәлхьи мийнγ әз hьәрсиhош.
  578
  Пәшмулγйо сәhьәр дирә,
  Воҝошдәрәш тәhәр бирә.
 10. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0

  579
  Аташа коh мурухуну,
  Руй сифәтәш мусухуну.
  580
  Гәзәб доҝә хγшҝә войу;
  Тγрәш нγкәр хγшдә мойу.

  581
  Фикирбәндә дәрдлγhорәш,
  Һьәсонт нибу ә шәрт норәш.
  582
  Хотур хәлгә хостә вәhьдә,
  Сәнәhьәт до бәҝәм бәгдә?
  583
  Ҝирошдиҝә дәвр ҹоһилиш,
  Һьәзизмәнди, – hәр оhилиш.
  584
  Тә сад сали зомон дирә,
  Рγхь-нәшумо ҹовон бирә.
  585
  Нәшуморә тә вәҝγрдә,
  Һьәҹәл – пәрдә нәс дәҝγрдә.
  586
  Әз hγндγрә ҹой – амбари,
  Самалотиш – той камари.
  587
  Пойисдәнки – видов-вирих,
  Кутлу нγшдә сәнг товорих.
  588
  Кәй ки, дγлә ә мәрд мидγ,
  Сипри муйиш йә дәрд нидγ.
  589
  Пәнҹәрәрә куфтә вәhьдә,
  Соф хостәйиш ә гәд hәгг дә.
  590
  Кәй әз ичҝи тухтәш нийов,
  Вәрҝγл бәгдә нγгтәш мийов.

  591
  Йә кәмләйиш hисдҝә hьортγ,
  Хәрҹ нә бошҝу ә сәр кортγ.
  592
  Үҝәйиҝә дәндγhойтγ,
  Пий нивинγ дәндәhойтγ.
  593
  Әз тәмизи кәйки ҹурут,
  Әз ов воруш сәр мишурут.
  594
  Ә шорәвоз чум докошдә,
  Чун hьәйилә дәдәй дошдә.
  595
  Тубо дирә әз зәhьифчи,
  Ләрз хиникә ә вәҹтγ ҝи.
  596
  Бурра бәгдә раҝ тәрсирә,
  Әз шор мийни – пак hьәрсирә.
  597
  Чγтам ҹунә тәрҝ мисоху,
  Һич фәләкиш дәрк нисоху,
  598
  Әз гәйгулу нγшдәй hомон,
  Тәрҝ-вәрҝ нибу шәрhой зомон.
  599
  Дәhьәм мочә вәҝγрдәҝор,
  Ә руй нитав дәҝγрдә hьор.
  600
  Ә фикиртγ hисдhо корә,
  Ордовиҹсγз нә тан чорә.

  601
  Слух нисдҝә одомирә,
  Сәсә нитав ә тон дирә.
  602
  Пәнҹәрәйγ нә сухдәҝор,
  Әз хов нитав вомухдә кор.
  603
  Шоhир буhо, ҝγрдә тәмәхь
  Ҝоф миҝәшдγ тәйтә сәбәхь.
  604
  Пийон тәйтә лγли дирә,
  Овҝγрдә чиш пәлγ бирә.
  605
  Мγнγкҝγрдә шура ҹәhьә,
  Гисмәт нә тан әри ләhьә.
  606
  Руй әшглγрә кәй нивинγ,
  Чуму чγтам хов мивγнγ?
  607
  Әз дәс ән зән фурәгусдә,
  Йә әз хγшдә митай ҹусдә.
  608
  Әлчәглγйә кор нә ҝγрдә,
  Тәрс ән дγлә - шор вәҝγрдә.
  609
  Сәр хγшдәрә нә дошдиҝә,
  Кγч имбоши әз хош ҹиҝә.
  610
  Офдорәнки ә кин мәрглγ,
  Гәрд нә дорә, мәмун гәрглγ.

  611
  Кәй ҝәрәки ә чум винγ,
  Ҝушиш бийо очуг шинγ.
  612
  Кәлә hьошир бәд-бирәхьмә
  Хок мистону, - лγт-бирәхьнә.
  613
  Әҝәр hисдҝә ҝофуш дурҝу,
  Ундә имбу софуш дурҝу.
  614
  Динҹимәндә вир сохдәйи;
  Әнҹәг, ҹунә пир сохдәйи.
  615
  Ҝγлә ә ҝγл том нә бофдә,
  Хубә корәш чγтам офдә?
  616
  Кәй зимустуй пири мийов,
  Дийә рузҝор ширин нийов.
  617
  Һисдҝә дγлә вәнҹирәҝор,
  Ә гәрг мурав динҹийә шор.
  618
  Визор бирә әз шәр ән зән,
  Сәнг мγрирә ә сәр мәзән.
  619
  Хунлуниҝә әҝәр нумтγ,
  Пәрдәрә кәш ә сәр чумтγ.
  620
  Бисдориҝә әрхәй ҹәhьмәт,
  Нәсил-нәсил муҝйут: «Рәхьмәт!»

  621
  Гәhриләhо ҝγрдә-ҝγрдә,
  Зән-шγвәрhо дәм вәҝγрдә.
  622
  Ә hьәрәлуг ән чум нә гош,
  Пилигhойи – гәрәвулдош.
  623
  Үҝәйә чум дәшәндәнки,
  Руйә нибу шивән тәнҝи.
  624
  Зиндәҝунә тәлхьлγ дирә,
  Бивәхт нитав рәхьлγ бирә.
  625
  Әри дәhьво ҝγрдәҝорhо,
  Ә вәҹ нибу мγрдәҝорhо.
  626
  Кәй нәфәсγш – Тиро имбу,
  Йә мγрдәнки ҹиро имбу.
  627
  Кәй оhили ә наз имбу,
  Дγймγн хунәш нимаз имбу.
  628
  Пишой пири пой донорә,
  Ҹәхьт пийодә фойдә дорә.
  629
  Нγшдә-нγшдә ә гәд хунә,
  Импойуни – сәhьәт ҹунә.
  630
  Әз Тирохун – войҝәвәҝи,
  Рушәш-бигәш воhнә мәҝи.

  631
  Ов-hьәйилә шор винирә,
  Ә тикиhо дор винирә.
  632
  Әз hьәсәлә ҝофhой зуhун
  Бул виҹирә. әйор зγhун.
  633
  Сәр-зир рихдә гәргγшhорә,
  Һәр бой нибу ә ҝуш дорә.
  634
  Хьәл нә бирә дγмбәл ҝәрдән,
  Хәто дирә әнҝәл сәр-тән.
  635
  Зийодә чи нә хурдәнки,
  Ә хов нийов нәхир ҹәнҝи.
  636
  Тә йγкγрә шәрсγз чирә,
  Йәмишдорhо сәр гуз бирә.
  637
  Гәдγр дорә нә танусдә,
  Әз дәс митав зу парусә.
  638
  Кәй ә вәхтγ «бγл» нә бәрди,
  Дγл богбонәш булә дәрди.
  640
  Кәй ки, ә руй зәрди вәри,
  Йә вәчәрәш дәрди-сәри.

  641
  Ә гәриш кәф ән пәнҹәйтγ,
  Хунә мәрих әз hьәнҹәйтγ.
  642
  Ә бәш зуhун гγдгγдә - зән,
  Мих вәнорә, кәчукәш зән.
  643
  Тиртилово буhо корhо,
  Гәсди - әри hоводорhо.
  644
  Тγлки кәрҝә дирә мундә,
  Ләшәйγрәш сәр-зир рундә.
  645
  Ә гәчәги нәфс ҝγрдәҝор,
  Дуймиш нибу әз хγрдә кор.
  646
  Чγш омоҝә ә әгγл сәр,
  Суй hәммәрә ә нәгγл бәр.
  647
  Ә дγл хγшдә бирә имид,
  Рәхь дγшмәрә нирав иҝид.
  648
  Гуз ҝγрдәнки ҝәрдән тγрәш,
  Ворә мәсох сәр-тән тγрәш.
  649
  Фәм сохдәнки чγн мγшдәри;
  Шәриш ә чум дγшмә дәри.
  650
  Әйи hьилом ән мγрдәйи,
  Ән хубә кор – дәс ҝγрдәйи!

  651
  Хуш-буй доҝә чирә ҝγлhо,
  Дийәш рәхьмлγ бирә дγлhо.
  652
  Ә рәхь дγшмә чум докошдә;
  Ә зир хокиш митай кошдә.
  653
  Хγр ҝγрдәнки әз войәйтγ,
  Тәнки мәкәш әз сойәйтγ.
  654
  Мәсәб биhәгг ләнҝγсдә вәхт,
  Әз дγл нитав хәндγстә сәхт.
  655
  Ә шәфтә рәхь рафдә вәhьдә,
  Ки миҝуйγ: «Нәфс ә hәгг дә?»
  656
  Бийобуриш нисдҝә ә вәҹ,
  Дәhьәм мийни әз бурагәҹ.
  657
  Растә-дузә одомиhош,
  Ҝоф зуhунә мәнγ ә лош.
  658
  Рәхьм ХУДОрә вәрзундәҝор,
  Рγхьәш митав фәрзундә шор.
  659
  Хьәвәс нисдҝә әри хундә,
  Митай дәрди-сәри мундә.
  660
  Пуст хорирә кәчәл дирә,
  Ҝγлсγз hьәсәл әзҹә бирә?

  661
  Ә мγшдәвоз тәрсундәҝор;
  Сәс ҝулләрә шәнди әз йор?
  662
  Гудурмишә дустә дирә,
  Митай, кобоб бγсҝә чирә.
  663
  Тәйтә вәчә ҹив-ҹив сохтә,
  Әзу нибу хойә хостә.
  664
  Дуст ҝуфдирә - хγшдәнхоhә,
  Нийимбәгши пәшмуй оhә.
  665
  Тγндә сγркәй колә сибhо,
  Шәhьмәләйи ә хьол типhо.
  666
  Буй hьошири лов нә бирә,
  Ә чумhойу хов дәбирә?
  667
  Әз гонунhой Тиро хундә,
  Дγздә митай тиракундә.
  669
  Хосдәниhо одомирә,
  Ҝγлә хуно киhо чирә?
  670
  Һьәләм Вәтән ә дәс дәҝә,
  Сәр низәнγ йә кәс бәҝә?

  671
  Имид ҹәhьти зәрәнки лох,
  Тирохундә корhош мәсох.
  672
  Кәләгәди дошдә-дошдә,
  Ә нәвс рәхьми ки воҝәшдә?
  673
  Кәй ки, чогол - ҝγрҝиш имбу
  Әз кәрҝ-вәчә мγргиш нибу.
  674
  Әз дγм ләгә нә ҝγрдәҝор,
  Ошә нитав дәбәрдә шор.
  675
  Ов бәйәрә хурдә-хурдә,
  Хьисоб сох ки, ә гәд гур дә.
  676
  Ә шәhьәту бәмзәрлγhо
  Суй мизәнγт, - ә шәрлγhо.
  677
  Тә вәхт hьγмγр томом бирә,
  Дγлhо динҹи нитав дирә.
  678
  Ә соги дγл вомундәҝор,
  Әз ҝуҹ әгγл нивγнγ шор.
  679
  Ә дγләсти нә дәбирә;
  Әз hьәҹәл ки hәдә дирә?
  680
  Шори-ники войисдәҝор,
  Рγхь вәҝγрдә әз сохтә кор.

  681
  Әри духдәр ән хьолвәчи,
  Һьәсәл буhо әхьвол әҹи?
  682
  Бәдә hьәҹәл мәрҹ зәрәки,
  Әри мγрдәш хәрҹ ҝәрәки.
  683
  Әз хәндγсдә нә ҝирисдә,
  Һьәйил дийәш ҹәлд зиhисдә.
  684
  Ҝγл нә тәлγ ә сәр йә дор,
  Гисмәт имбу ә шәр, нә шор.
  685
  Шγвәрсγзә дәдәй әвлод,
  Әри йәтим мидору од.
  686
  Ә ворушhой сәрвасали,
  Вәрдγш бирәш – сал-бәсали.
  687
  Ә сәр тәшво нә сәр годо,
  Зәхьәргәриш hьәсәл ки до?
  688
  Ордовиҹә нәфслγ ҝγрдә,
  Әз билог ки ов вәҝγрдә?
  689
  Тәйтә ә руй нә пойисди,
  Биhәглγрә чγ войисд, ди.
  690
  Әри бәрдә бирәhорәш,
  ХУДО бурра чорәhорәш.

  691
  Һьоҹизмәнди ән гәчәгә
  Мисгол нә тан, - ә гәд ләhьә.
  692
  Фәрәхьмәнди буhо ҹиҝә
  Хумор имбу, – чумhо диҝә.
  693
  Йә хунхурә тәйтә кγшдә,
  Ә hәгг нә дә сокит нγшдә.
  694
  Йәсийовә хγшҝлγ дирә,
  Имид митав пγшҝлγ бирә.
  695
  Һьәйилвози буhо корhо
  Фәнди, - әри hоводорhо.
  696
  Үшγгмәнди рачә hьилом
  Нурлу нибу ә чум овом.
  697
  Бәмзәр hисдhо ә руй дγнйоh;
  Чγклә - чуми, дγрγҹ – дәрйоh.
  698
  Ә рәхь-рувәхь ән зиндәҝун,
  Кγч дәшәндә, ә тин мәмун.
  699
  Хьγрмәт хәлгә нә ҝγрдәҝор,
  Ә сәр хγшдә овурдә кор.
  670
  Хγрдә-хγрдә бийовhо пул,
  Ә сой милйон имбошу бул.

  701
  Ә кор дирә мәндә - сәрә,
  Васал митав хәндә зәрә.
  702
  Сипрә лγхьγф – вәрфhой хори,
  Хокә мидγ әз шор - пори.
  703
  Кәй ки, шәрhо сәр микуйу,
  Хосдәҝорhо «мә» ниҝуйу.
  704
  Хусундәнки ҹγрhьәт вәҹә,
  Зулум әҹә, мγhбәт әҹә?
  705
  Ҝγлә хуно вокурдәнки,
  Васал мγшнγ шγкγр тәнҝи.
  706
  Әз әшг хушдә шәк сохдәҝор,
  Мумну ә фурм тәк хосдәҝор.
  707
  Ә йә γзҝә чарундҝә руй,
  Сипи имбу hәм руш, hәм муй.
  708
  Руз чарусдҝәш ә hьγмγр сал,
  Нивоҝошду кγhнә васал.
  709
  Тәйтә ә чум йә тир дирә,
  Йориш ә бим фикир бирә.
  710
  Йорә дирә ә гәд дәрә,
  Дγлиш гушлу гәнәт зәрә.

  711
  Пойундәнки нәфәс тγрә,
  Әз хок мийни гәфәс тγрә.
  712
  Кәй хьәрмәхьγ шәриш имбу,
  Мувәхь сәрγш гәриш имбу.
  713
  Әри хундә нәгул нидγт;
  Утанмаза әгγл мидγт.
  714
  Әри пишо варафдәйи,
  Сабур дийәш сәрафтәйи.
  715
  Әз хәбәрhой пγрсимәнди
  Зийод бирә, - кγрсибәнди.
  716
  Сәнәhьәткор буhо бәндә,
  Әз кор хγшдә нибу мәндә.
  717
  Тум ҝәндγмә шәндә-шәндә,
  Хәлг дийорә миди хәндә.
  718
  Вәлҝә хуно кәй миләрзи,
  Йә әз ХУДО бийо тәрси.
  719
  Ҝоф ләhьәрә тәлхьлγ дирә,
  Һьәрс чум митав похли бирә.
  720
  Тәрсәнҝоhи дәҝә ә дγл,
  Шороб хурдә, нибошут лγл.

  721
  Ҝуҹ дорәнки боҹ мәнәми,
  Ә сәр мәрдγм тоҹ нә вәни.
  722
  Чәх бирәнки бәйәй оh-вой,
  Ә пойизиш васал мәхой
  723
  Кәй ки, әз ҹәhьм тикәй ҹунут,
  Әгγл сәрәш нипәймунут.
  724
  Сәр ҝγрдәнки дәhьвой хуни,
  Бәхьслγ имбу мәhьвой муни.
  725
  Әз йәхәнтγ ҝγрдәҝорә,
  Гәрдә нибу хγрдә дорә.
  726
  Әз мәгбури ән войисдә,
  Хори әз чәрх нәс пойисдә.
  728
  Әз гәhрйәти нәхьсә корhо,
  Хун мәҝирγ бәхьсәдорhо.
  729
  Ә кусов кγл пой дәшәндә,
  Йорә әз дγл нибу шәндә.
  730
  Ә фурм бәҝhой ән мәнәми,
  Пәпәх одә йон мәвәни.

  731
  Әз лγҝәhой кәлә дорhо,
  Дуллу имбу hәлә борhо.
  732
  Кәй ә мәҹлγс нγшдә мибу,
  Иштоh нәфсә кγшдә нибу.
  733
  Сугдә хәйол ҹовонирә,
  Шәксγз нибу йовон чирә.
  734
  Инсон пишой күчмиш бирә,
  Мәләкhорәш учмиш дирә.
  735
  Ә пишой хун ән Вәтән тγ,
  Гурбу бийо бурав тәнтγ.
  736
  Һьәсму сула сохуhо дог;
  Нуму – Синай, хγшдәнγ – сог!
  737
  Ә тәhәр ҝγл – бәнәвишә,
  Сәрә мәни ә гәл кишә.
  738
  Гонмиш бирә әз ишорә,
  Ә дγл дәшән хьәзи шорә.
  739
  Мәhьәниhой ән кәләки,
  Ворворирә чγ ҝәрәки?
  740
  Нә бисдоҝә мәнҝ, офтойи
  Һьилом имбу ҹәнҝсγз тийи.

  741
  Рафда бәгдә ә гиногhо,
  Сγрхлγ ҝирор әз синогhо.
  742
  Ә човгунә, вәрфә рузи
  Ә сәр hьәсму чγ гудузи?
  743
  Ә кәлләhо вәhо hьәләм,
  Ә руй мәнҝш мәбу hәләм.
  744
  Инсон буhо гәбиләhо,
  Чун бирори hәр ҝиләhо.
  745
  Гәд нәбуhо ә фурм догhо,
  Нәр бийобу ҹуну согhо.
  746
  Йә имконәш нәбу йон ди;
  Нубо хундә, имтиhон ди.
  747
  Гудуз бирә, кәй ҹиблγни
  Инсонйәтиш воҹиблγни.
  748
  Куку буhо бәбә-дәдәй,
  Ә бим hьәрγс мумунут кәй?
  749
  Мәhәббәтә ә фурм гумор
  Йә хәр имбу, – вонорәҝор.
  750
  Рихдә-рихдә ҝәрмә hьәрсә,
  Дγл мотову чәрмә тәрсә.

  751
  Ә фурм сәҝлγ-пишиҝлγ,
  Зән-шγвәрә чγ тиклγ?
  752
  Әри ә чум дәшәндә,
  Дәрйоh hьәрсә ки шәндә?
  753
  Әри ҝәнәш воҝошдә,
  Бирәйирә ки дошдә?
  754
  Әз бәл гобой бәләдчи,
  Сәхт мәпγчγ гәләтчи.
  755
  Кγйлγ зәрә хьәширә;
  Ә чум пәрдә кәширә.
  756
  Имид дорә - мәнәми;
  Ә ҝоф пәлγ нәвәни.
  757
  Фурәгусдә чγн дγ чум,
  Ә софә дγл чγ hγҹум?
  758
  Пәнҹ класа нә варасдә;
  Мәҝу: «Корһо ә тараз дә!»
  759
  Пәлγ-пинә нә сохдә,
  Бикорирә ки хосдә?
  760
  Ә пәниhой ҝусбәнди,
  Комини хәлг буз шәнди?

  761
  Хорипули вәчирә,
  Әз дәс мәди вәҹирә.
  762
  Парчоhлγйә тәмәхьhо,
  Тийи нисди ә рәхьhо.
  763
  Кәй ки, дәрди, кәдәри
  Пар зәрәрәш гәдәри.
  764
  Имид нисдҝә хьәвәсә,
  Әз hγндγри хьәр нәзә.
  765
  Әз йарашуг әдәби,
  Пәhриз ҝγрдәш йә дәби.
  766
  Кәй ки, вәлҝhо зәрд бирә,
  Парустәкиш дәрд дирә.
  767
  Минхьолγйә шәхьәнҝум,
  Гәрди әри дәhьәмхун.
  768
  Минкин нисди ҝуфдирә,
  Нибу, әз йод туф дирә.
  769
  Хьәрмәхь хосдәй пасуләш,
  Милйон сохдәй пәм-пуләш.
  770
  Әз вәкәндә - чоләй тγ,
  Зу мәдиров ноләй тγ.

  771
  Мγhбәт дәрди нә ҝγрдә,
  Әз согломи ки мγрдә?
  772
  Хәндәлγйә мәзәки,
  Әри согиш ҝәрәки.
  773
  Әз hγндγрә мәтрәбә,
  Лово зу до – мәтләбә.
  774
  Асдарлγйә миҹәнәт,
  Зәрҝәрлγни ә сәнәт.
  775
  Ошкор бирә зәрдйәти,
  Микроблγйә дәрд мәди.
  776
  Чорә буҝә ә hой тγ,
  Ә минәтиш мийой тγ.
  777
  Милисәнир винирә,
  Ә хок мәзән - винирә.
  778
  Әҝәр минкин нисдиҝә,
  Ә гәд пәмбә чγ ҹиҝә?
  779
  Гәрг нә бирә пγрсйәти,
  Ә минҹи хәлг фурс мәди.
  780
  Хилос бирә әз мγрси,
  Һьәйил вәни ә кγрси!

  781
  Нγвγсдәнки тә сәбәхь,
  Руз мофдону әз тәмәхь.
  782
  Әри мара хусундә,
  Дγл ҝәрәки сухундә.
  783
  Кәй, мазала чәх зәрә,
  Хуниш митав пәх зәрә.
  784
  Ә дәрд-фикир мимуни,
  Әз чγп чогтәш нимуни.
  785
  Ә гәд мәҹлγс дананhо,
  Нийо нγшγ «сазанhо.»
  786
  Шәрhорә сохдә дивих,
  Мәҹбур бирә хун мәрих.
  787
  Ә сәр стол ән мәҹлис,
  Кун ләгәрәш тән мәлис.
  789
  Кγч сохдәнки ә мγргhо,
  Рәхь нийофу γшγгhо.
  790
  Кәй ки, нолә ә hой дә,
  Әз бихьоли чγ фойдә?

  791
  Милләт зийод бирәнки,
  Вәтән никәшγ тәнҝи.
  792
  Тиҹлγ рундә гәләмә,
  Тәhьәриф ди hьәләмә!
  793
  Әри вәди нә бирә,
  Сад ҹγр бәди ки дирә?
  794
  Әз гәфәсhой полати,
  Мγшкγллγни азади.
  795
  Ә вәhьдәйγ нә чирэ,
  Хәхәрә ки вәчирә?
  796
  Зийодиҝәш дәсдәй тγ,
  Сайләш нитай бәсдә тγ.
  797
  Кәширәнки бәл нәрә,
  Әз Тиро ҝу, - кәлмәрә.
  798
  Тәфәhьәтә нәдирә,
  Ә дγлиш губ дәбирә.
  799
  Тә руй-бәруй нә бирә,
  Мәнфиhьәтә ки дирә?
  800
  Коми мәхьәл нун мидγ,
  Рγхь хγшдәрәш ҹун мидγ.

  801
  Ә саловоз ә йос нγшдә,
  Дәрдә «мити» митав кγшдә.
  802
  Ҝоф синәрә буш нә сохтә,
  Рач hиломә ки хуш хостә?
  803
  Сγрхлγ тәhәр нә парустә,
  Руйә hьәйил ки чарустә?
  804
  Рәхьмлγниҝә хәйолhойтγ,
  Ә зәхьм нирав хьәлолhойтγ.
  805
  Рγхьә әри ҹунлу дирә,
  Рәхьhой ХУДО – нунлу бирә.
  806
  Мәлхьәм мочә нә вәҝγрдә,
  Хьγрмәт йорә нибу ҝγрдә.
  807
  Әз гәд губи нә парустә,
  Әз хьγрш –хуби нәс палустә.
  808
  ХУДО дирә - гучә ҹәхьтәш;
  Ә пәс норә - кγчә вәхтәш.
  809
  Әзир пойhо чол нә дирә,
  Әз дуриhо хьол ки чирә?
  810
  Соги сада нә дәчирә,
  Дәрд ән бистә ки кәширә?

  811
  Әз сәр догhо нә рихдҝә ов,
  Дәрйоh бәҝәм ә ҹун мийов.
  812
  Ә зәхьмәтә корhо ҝиро,
  Әз хәндәй лов мәмун ҹиро.
  813
  Хьол-әхьволә дурра вәhьдә,
  Пәлγш нитай бурра бәгдә.
  814
  Тәйтә ә раҝ - әнҝγл нγшдә,
  Мугойәт бош әз дγл хγшдә.
  815
  Ә сәр кәмәр ән хәр хγшдә,
  Сәркәмәрсγз ки вәнγшдә?
  816
  Сәркәмәри – палан хәрәш,
  Ә йәhәр hьәсб – нγшу нә кәш.
  817
  Әз чум ән дγзд вирихдҝә хов,
  Ә дγ пойуш маров бухов.
  818
  Ә сәр сифрой бишән хунә,
  Пәртоволу мәшән нунә.
  819
  Гәдγр нунә нә танустә,
  Руйә ХУДО ки чарустә?
  820
  Ә гәд сад сал дәҝә - hәрчγ,
  Әз ХУДОйи – бистиш әрчγ?

  821
  Кγhнә hьәдәт – hьәрγс бәрдә,
  Ә муштулуг пишой дәр дә.
  822
  Ә сәр-тәнтγ аташ вәҝәш,
  Имид дγлә мәбур ҝәнәш.
  823
  Хγшдәкγшәш hәдәр дирә,
  Вой зәрәрәш гәдәр бирә.
  824
  Әз ләзәт чи хьәз вәҝγрдә,
  Догәш митай әз ләрз ҝγрдә.
  825
  Ләггγртийә гγд-гγдирә,
  Дγләдордуш гитлγ бирә.
  826
  Әз сад ҹγрә hьосийә ҝоф,
  Әри дγлтγ hьәҹәл мәйоф.
  827
  Ҝоф хγшдәрә ә вор дорә,
  Ә hьорсγзи ки вонорә?
  828
  Һьәрγсвори вокундә вәхт,
  Шорә hьәрсәш покун рәхьәт.
  829
  Ә йосхунә лγл бирә вәхт,
  Һьорсγз хәндә низәнγт сәхт.
  830
  Әз дәс бирәхьм – әз тох hьоси,
  Ә дγләвоз мәсох вози.

  831
  Бизмудлγйә hьәҹойибәш,
  Ә гәриш хәлг нишон нә кәш.
  832
  Сәр ҹоhили буҝәш дән-дән,
  Һьәрәбириш әйор вәнҝән.
  833
  Әз гуншиhо hьәрә бурра,
  Һьор хьγрмәтә нибу дурра.
  834
  Һьәрә-hьәрә әз динҹ бимиш,
  Чорәй нәвсә әз дин виниш.
  835
  Әз вошкунәй ән лол нә кар,
  Ә hьәрәлуг ә мол нә чар.
  836
  Тә куз дорә йарай сабур,
  Йә кәмбишиш hьәрәрә бур.
  837
  Йә кәлмәйтγш нисдҝә ә хош,
  Ә hьәрәлуг аташ нә бош.
  838
  Рушумирә суй хәсд дирә,
  Һьәйбнәкәшә руй нәс бирә.
  839
  Имой нә хон, нә бәҝ мунди,
  Һьәнҹ вәҝγрдәш әз сәҝ мунди.
  840
  Йарашуг тγ hисдҝәш ә хош,
  Һьәмәлсγзә пишкәш нә бош.

  841
  Вәди нисдҝә әломәт,
  Гупмиш инбу гийомәт.
  842
  Һьәйбәҹәрлγ бирәҝорә,
  Әгγлмәнди дирә чорә.
  843
  Ә сәр сифрой мәхьγсә ош,
  Йә hьәйбкәшә hьәрγс нә бош.
  844
  Ә йә hьәмәл нә ҝγнҹγстәш,
  Тәстиг нә сох - шәк бγмγздәш.
  845
  Хьγршлγ-хьγршлγ ҹар дәшәндә,
  Һисдhо hьорәш митай шәндә.
  846
  Хунлу нисдҝә - шәк одоми,
  Хьγкγмномәш – аксиоми.
  847
  Тараз сохдә hγндγр-сара,
  Ә хьγршлγйә ҹәнҝ нә дара.
  848
  Тә хубирә әз рәхьм дирә,
  Хьилләкориш әз зәхьм бирә.
  849
  Хьәзγрлуги тәйтә дирә,
  Әз дәс нәди бир-нәбирә.
  850
  Ә сәдигә хьовур ҝирош,
  Биҹлγмәндә хьәриф нә бош.

  851
  Шәфтдор дузә буй нә ҝγрдә,
  Дγздиш нитав руй вәҝγрдә.
  852
  Чγн йә гәсоб пуст микәнγ;
  Дγзд - әз дγзди дәс никәнγ.
  853
  Шоhириҝә әз дγл-ҹуни,
  Ә бушә вәхт нивомуни.
  854
  Әз бәдхәбәр раста ҝофhош,
  Тузhой хори имбу - софhош.
  855
  Чумнәвәҝир тә hьор дирә,
  Ҝушhош ҹиро кор винирә.
  856
  Ә чγл-вишә дәҝәш hәрчγ,
  Шир-пәләнҝә хунәш әрчγ?
  857
  Ә миг-миги домундәҝор,
  Һич әз хγшдәш ниимбу шор.
  858
  Ә дәhьволу буhо ҹәнҝиш,
  Ҝулләлγни – чγклә сәнгиш.
  859
  Әз нәсиhәт – пишой мγрдә,
  Ә ҝуш пәмбә нибу ҝγрдә.
  860
  Әз тәрсиhой дәсә бурраш,
  Дγзд - дγздирә нитав дурраш.

  861
  Гәриш бирә әз шивәни
  Бәстәш, ә зир пой нә дәни.
  862
  Чордог имид вачарусдҝәш,
  Ҝәнәш вәхтә сабурлу кәш.
  863
  Ә гәд ширнә ҝофhой зуhун,
  “hәлләм-гәлләм” – ҝоф нә зγhун.
  864
  Ә чγ ҹикә пой мидәнγт;
  Әз бим шори вой мизәнγт.
  865
  Йордош әгγл нисдҝә тәмиз,
  Дирә ховиш имбу гәлиз.
  866
  Кәй ки, дγлγ шорә нидγ,
  Әнҹәг фикир чорә мидγ.
  867
  ХУДО доҝә - бәгшләмишиш,
  Кумәк имбу Тирой Мишиш.
  868
  Әхир hьγмγр тә вәс дирә,
  Гуморбази тәрҝ нәс бирә.
  869
  Һьоҹиз мундә әз фәм боҹу,
  Чәрхлγ мәбош ә фурм ҹоҹу.
  870
  Хутә бирә ә бофә-боф,
  Хәто нә ҝәшд әз софә ҝоф.

  871
  Аташбәндә әшглγйирә,
  Кәлә-чγклә нитав бирә.
 11. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0

  872
  Хьәйомәндә hьәрγсhорә,
  Әз чәтиниш имбу чорә.
  873
  Тәрс ән дγлә нәвәҝγрдә,
  Рγхьәш гәйгуй соги ҝγрдә.
  874
  Кәчәл сәйәг чиҝә пустә,
  Нә дирә, ки тиракустә?
  875
  Ә пишой дәр ән рγхьвәбәр,
  Хьγршлγ мәбош әз хьγлг зәвәр.
  876
  Әз ранҝ-рγвәхь ән мәйити,
  Рафда рәхьγш – нимәлити.
  877
  Товуш hьәсму ә чум дәҝә,
  Урә гимәт имбу бәҝә?
  878
  Дәҝиш бирәй ән хосийәт,
  Әри хуби имбу – нийәт.
  879
  Сәр лγнҝ хәрлγ hисдҝә әҝәм,
  Ә ҝәшдәйиш мәрзγ бәҝәм?
  880
  Бугозбури сохуhо хәр,
  Рәхьсо нидγ әз гγлп тәвәр.

  881
  Әз пәхγри “гәзгунчә”hош,
  Йос мγрγхγ әз хунчәhош.
  882
  Тәрси-ләрзи дирә вәhьдә,
  Гисмәт хори бирә бәгдә.
  883
  Кәй, дордирә бәгдәйγни,
  Йә дәндγрәш – вәhьдәйγни.
  884
  Сад бо hисдҝәш лап мәдәни,
  Сәрә әзир пой нә дәни.
  885
  Әл-виләйәт биҝор имбу;
  Раст нә дурҝу – бирор нибу.
  886
  Үшγг чумә ә тор бәрдә,
  Ки мисоху ошкор – дәрдә?
  887
  Кәй, гәлпәй руй ә од мәбу,
  Ҝилов зәрәш ә мод мәбу.
  888
  Ә кәлләй дог – соглу варафд,
  Ә миҝләй бог – оглу дарафд.
  889
  Сәнг товорих – hозорсали,
  Әз рγхь мундә – сγрхпартали!
  890
  Әри рихдә кин тәгсирә,
  Әз сәхьибсγз ки тәрсирә?

  891
  Рәхь сγрхирә әри офдә,
  ХУДОлу бош, әз соф – софтә!
  892
  Ловго-ловго ҝоф сохдәҝор,
  Рихдә овәш “мәчинγ” – шор.
  893
  Нур мидоҝә ә фурм офто,
  Әз хьγрмәти hич нийофдо.
  894
  Борлγйә дор нә буҝә гуз,
  Шоhир нитав нγвγсдә дуз.
  895
  Ә вәтәкәй ән ҹәhьчиhо,
  Гимәт hич вәхт нибу буhо.
  896
  Ә шон виҹдон хәто зәрә,
  Нәвсә ә дγл ки дәзәрә?
  897
  Нγкәр ҝγрдҝәш пич офторә,
  Рәхь дурҝу тов нитав дорә.
  898
  Муҹуҹидор бисдоҝә - зән,
  Әз шор шγвәр – ҝоф нәвәнҝән.
  899
  Һәгглγ нисдҝә ҹәнҝ hәнәҝиш,
  Һич нибисдо – дәҝәнәҝиш.
  900
  Кәй ки, Тирош ә од имбу,
  Үшγг чумhош зийод имбу.

  901
  Лихьә буhо ә тәhәр ов,
  Әз дур дирә, нәзник нийов.
  902
  Әри кәпик гуз бирәҝор,
  Һьәйб никәшγ әз дирәҝор.
  903
  Винирә тик вошәндәҝор,
  Суй вәҝγрдә әз дор чинор.
  904
  Ҹайҹиhо кәй сγст михγсγт,
  Ә гилгилиш нивәхγсγт.
  905
  Әз хьәвәсγ - хγрд бирәҝор,
  Хьγкγм нәвсә ә вәҹ нә дор.
  906
  Хәйирхоhи нисдҝә вәди,
  Дәрдлγhорә зәхьмиш нәди.
  907
  Дәрдимәнди зомонhорә,
  Нибу ә хьγкм hомон дорә.
  908
  Ҹәглибәндә кәмтәхтәрә,
  Һәрки ә фурм дәмкәш зәрә.
  909
  Мγhбәтлγйә гәбәрәтлγ;
  Шикәст мундә – хәсәрәтлγ.
  910
  Ә чум γшγг овурдәҝор,
  Учмиш нибу әз дор - ә дор.

  911
  Ә hьәрәбә тә дәбәстә,
  Ә хәр имид нибу бәстә.
  912
  Әз чумhойу γшγг дирә,
  Дγллγ митай ошуг бирә.
  913
  Дәндγhорә сохдә вәди,
  Рγхшәндлγйә хәндә мәди.
  914
  Вәлҝhой дγлә ҹγфтлγ хосдә,
  Әшгә - гумор нибу сохдә.
  915
  Ә зир судум сәр донорә,
  Ә хов нибу чум вонорә.
  916
  Ә руз йә бо мәшг нә сохдә,
  Ҹәлдлγ нибу әшгә хосдә.
  917
  Әдәб-әркон дирә-дирә,
  Әз hьәйб, йәнҝә нитай бирә.
  918
  Йә рабирә руш нәвәҝә,
  Хьγрмәтγ тоҹ имбу, бәҝә?
  919
  Рачи руйә әри дирә,
  Һәр биглγрә руш нәс бирә.
  920
  Хурдә бәхшәй, йә hьәнҹ нунәш
  Нибу шәндә, ә кγнҹ хунәш.

  921
  Һәр согә руз, нур сәбәхьи
  Нитав мундә, - ә дәб, әхи.
  922
  Бир-нәбирә ҝиров дошдә,
  Ә ҹовони ки воҝошдә?
  923
  Руй хорирә чәрх нә хурдә,
  Ә хотур дγл ки вохурдә?
  924
  Тәмәхьәй кор бирә-бирә,
  Нәвсә hьәнкор киhо дирә?
  925
  Пишой чумәш нәс дирәҝә,
  Кучәрилγ хуби бәҝә?
  926
  Сәрәнҹоми нә винирә,
  Бәд – нишәнγ бидинирә.
  927
  Ә гәсд-гәрәз нә пойисдә,
  Мγрдәйирәш ки войисдә?
  928
  Воруш рихдҝә дγрγҹ-хγрдә,
  Шори хокә нибу ҝγрдә.
  929
  Войәй дустә дγрγнҹ дирә,
  Сәр бирйони ҝиринҹ бирә.
  970
  Буз доноҝә ә гәд hәрчγ,
  Әз лов ән сәҝ – мочиш әрчγ?

  931
  Ә йос ҝиро – вой кәширә,
  Муйhой сәрәш ки кәширә?
  932
  Ә йәhәр hьәсб чәлд вәнγшдә,
  Нәвс пойдәрә митай кγшдә.
  933
  Әз дуст - әри хуби дирә,
  Биҹлγ-киҹлγ нибу бирә.
  934
  Боворимлγ нисдҝәш гунши,
  Чум мәдәкγн ә фурм хунчи.
  935
  Әри хәләф – бәhьәдәти,
  Ҹун сухундәш әз hьәдәти.
  936
  Кәй пәхγрhо кинлγ мибу,
  Дилибочhош ҹинлγ нибу.
  937
  Дγгәт русму нә дәзәрә,
  Дәрзәй огә нибу зәрә.
  938
  Овсар хәрә ҝировундә,
  Сәнгә дγлә митай рундә.
  939
  Сәр сифрорә бим-буш норә,
  Дγлә нивой сихмиш дорә.
  940
  Әз пәнҹәhой ән бибәхши,
  Нә тапарун әhәнҝ вәхьши.

  941
  Әз лободәй ән пәмбәйиш,
  Ә дγл зийод бошҝу ҝәрмиш.
  942
  Ә hозор ҹγр зобунә кор,
  Йә бәхили – тойи ошкор.
  943
  Хубиниҝә тобу hәрчγ,
  Ҹовоб ники – зобу әрчγ?
  944
  Дγл әз бәйә нә ворихдә,
  Ҝоф әз ләhьә ҝәрмлγ рихдә.
  945
  Гисмәтиҝә - пәхγр губи,
  Әз бәхили зәхьәр хуби.
  946
  Ош рγгәни войисдәҝор,
  Чум нивәнγ ә ҹура дор.
  947
  Дәрмуй хәрә әри бофдә,
  Йәкиш hьәмәл нитав офдә.
  948
  Дәрдәҹәри кγшγhорә,
  Йә γлγми – нγшуй чорә.
  949
  Кәй, әз дγнйоh сурр михойγт;
  Әз сийә шәв нур нихойут.
  950
  Тә ә данан суй нә ҝγрγт,
  Әз хәр нийо руй вәҝγрγт.

  951
  Сәхт куфдиҝә бушә чәнәш,
  Сәсγ кәлә имбу ҝәнәш.
  952
  Нә ҝγнҹγсдә ә hәгг диниш,
  Биhьәдәтә кор мәвиниш.
  953
  Тәhьәдирә туршов дирә,
  Руз нитану зу шәв бирә.
  954
  Кәйки, әз hьәсб дәhьно мәҝγрд,
  Нум ән «хәр»әш hич нивәҝγрд.
  965
  Әз дәҝγрдәй руй hьәсмуhо,
  Торик нибу суй бәзмуhо.
  956
  Воруш hьэсму рихдә-рихдә,
  Гуроглугиш ҹәлд вирихдә.
  957
  Кәй, хγрдирә гәдәр нә бу,
  Дγшмәш әзир бун мидәбу.
  958
  Кәй ки, соги - әрхәлγни;
  Тәмизйәтиш сγрхәлγни.
  959
  Ҹәнҝәсурлу буhо инсон,
  Мәхьрум имбу әз hәр имкон.
  960
  Нә вомундә ә хьәр-хьәри,
  Гәрд номусиш әз зәхьәри.

  961
  Нә офдиҝә чорәй дәрдә,
  Пойәш митай ә гур бәрдә.
  962
  Әз ҹурлуйә хәбәр – бәди,
  Хубә әхьвол нибу вәди.
  963
  Вомундәки ә пул, ә мол
  Гәм мухуру ә фурм хьәмәл.
  964
  Гәриш сохдә ә гош нә лов,
  Рачи руйәш мәзән ҝилов.
  965
  Гәрхундлγйә кγhнә гәрдhо,
  Буз хәнҹәли әри мәрдhо.
  966
  Кәй, нγшдәйи «гγрт» мойору,
  Сугра заниш дорд мийору.
  967
  Сәрбәhәмлγ нә буhо кор,
  Тәhәр нибу ә хγшҝә дор.
  968
  Мγhьγҹγзлγ буhо фикир,
  Гур мойору йә - зу, йә - дир.
  969
  Үшγг ә чум кәй мидаров,
  «Гәhри» әз йор зу мадаров.
  970
  Әз руз - тә руз мундҝә зәhьиф,
  Ҝиснәйирә чγ тәhәриф?
  971
  Вәрф нә тәҝәрҝ нә оморә,
  Ә ҹун бәйә дироморә?
  972
  Пойу буhо – чәм-чәмәки,
  Ҝофуш имбу – дәм-дәмәки.
  973
  Әри хурдә шорә нунә,
  Ки хиники дорә ҹунә?
  974
  Той хγшдәрә нә ҝәшдәҝор,
  Дγлә дγрγст нәс hишдә шор.
  975
  Сад ҹγр hьәмәл бофдә мийов,
  Чорәй γлγм офдә нийов.
  976
  Ошкор мундҝә - бовор бәди,
  Йә минутәш ә вор мәди.
  977
  Ә дәм норә ҝуҹ әгγлә,
  Ә нәвс ҝиро мәкγш дγлә.
  978
  Һьәйб хγшдәрә танусдәҝор,
  Сγлмә нинγ ә гугчәй дор.
  979
  Гәришиҝә әз мувәхьиш,
  Дәс буруҝу әз тәмәхьиш.
  980
  Әз тәнҝиhой hозор вәҹи;
  Хьәсрәтлγрә мозол әҹи?

  981
  Сәр зәрәйи ә hәр дузиш,
  Мидомуни ә сәргузиш.
  982
  Әз хушә руй – митийотдош,
  Нифри бәгдәш хьитийот бош.
  983
  Әз буй-бухун hисдҝәш шору,
  Гγсγрә дор – бор нийору.
  984
  Ночогирә сәхт нә ҝγрдәш,
  Әз биҝори митав мγрдәш.
  985
  Руй ҝγрдәнки әз ләг ҝәдә,
  Ҹәнҝәсури - ә hәгг нә дә.
  986
  Бәсгунлγйо – hγҹγмhорә,
  Әз кγк нибу ә тум дорә.
  987
  Ә хγрм вини дәниширә,
  Нивәрәхшγт пәни-ширә.
  988
  Ә хәрәби вәрдиш бирә,
  Бәдбәхтирә митай дирә.
  989
  Ҝирйәсох - hьәрс мипокуну,
  Мγрдәҝор – нәвс нивокуну.
  990
  Ә hовойи әри рафдә,
  Ә кәлләй дог ки варафда?

  991
  Әз кон дγли ҝуфдирә вәхт,
  Нифри дәдәй нийору бәхт.
  992
  Әз чум вәди нисдҝә мγhбәт,
  Дийә әз дγл мәхой мγhләт.
  993
  Үшγг хунә нә бирәҝор;
  Ә шор ҹәhьмәт чγ дирә кор?
  994
  Кәй, нәвс hьәҹәл ә гумор дә,
  Мол-дәвләтә нәс шумордә.
  995
  Тәйтә дирә - дәҝәнәҝи,
  Сой рγшвәтә ә дәб мәҝи.
  996
  Әгγлмәндә кәмә ҝофлу,
  Ә вор мидγ гәмә - софлγ.
  997
  Кәй, хунрихи митав дирә,
  Шовhьо зомун нитав бирә.
  998
  Йә гутинәй – гәлизрәнҝиш,
  Тов-тов нидγ – тәмизhәнҝиш.
  999
  Кәй, йә шириш сәрә минγ;
  Тәпик хәриш hьәрә нидγ.
  1000
  Амбар гәнәт зәнγhо гуш;
  Нитав бирә әз әгγл буш.

  Әз бәл әтәк ҝγрдә-ҝγрдә,
  «Һәри» йорә ки вәҝγрдә?

  Кәй ки, зомон ә дәҝиш дә,
  Шәhьәмдонә буш ки hишдә?

  Сәгдγш-согдуш хьәвәс дорә;
  Шор hьәрγсә ә нәвс норә.

  Кәй гәришуг ә гәҹ мибу,
  Нәлоигhо ә вәҹ нибу.

  Рγхь войәрдә әз обур-hьор,
  Дәс мәвәҝи әз әтәк йор.

  Нә винирә чомог-кγтәк,
  Гудуз имбу hәрбой кγпәк.

  Ә сәр ҝәрми ән пиләтәш,
  Нибу сохдә йә гәләтәш.

  Шугәмә пур нә войундә,
  Иштоh нәвсә ки пойундә?

  Кәй ки, хәлгhо хуш нибисто,
  Йәрәгхонәш буш имбисто.

  Хушбуйлγйә ҝγл нә бирә,
  Хьәсрәтлγйә дγл ки дирә?

  Хьәйф хγшдәрә ҝγҹлγ дирә,
  Кумәк бирәхьм пучлу бирә.

  Кәй ки, ә фурм ән зәлγнγт;
  Тәрс нә хостәш - дγшмәлγнγт.

  Кәй, руй-бәруй чарусдәнγт,
  Ҹәнҝhош әз ҝоф парустәнγт.

  Хилов бирәй нәhьәләти,
  Һәммә әз хьγкм ән гәләти.

  Гәйгуй йорә нә кәширә,
  Шорhой дγлә ки дәчирә?

  Бихошиҝәш hәд вәчвәчи,
  Пучәш ә гәд вәҹ мәдәчи.

  Чорә ҹусдә әз бивәхти;
  Ә бим динҹиш мәсох сәхти.

  Ә дγл нγшдҝә ширәй дәhьәм,
  Ҝоф ниимбу әз сой рәгәм.

  Ҝурунд дирә нәхш туборә,
  Рәхьм нә дорәш хой ХУДОрә!

  Әз Тиро бәхш бирә бәгдә,
  Инсонйәти ә гәд hәгг дә?

  1021
  Томом нисдҝә әҝәр hьγмγр,
  Рузhош нибу ә ранҝ кγмγр.
  1022
  Рγхь бәрдәнки ә суй hьәбу,
  Хәҹәләтиш ә руй мәбу.
  1023
  Лов-тум бирә ә сой хошхош,
  Ә гәриш хәлг русвой мәбош.
  1024
  Ә дγлдинҹи нә дарафда,
  Ховиш ә чум нитав рафда.
  1025
  Әз бим ҝирйә хурдәнки ов,
  Ә гәд пәйләш hьәрс мидаров.
  1026
  Ҝәрдән дәвә тә дуз мибу,
  Фәгир буhош, гудуз нибу.
  1027
  Һьәсәл рихдҝәш әз ҝγмон гәсд,
  Ә хәрәби имид мәбәсд.
  1028
  Парс нә нγшдә ә сәр хоштγ,
  Әз ҝоф-ҝәләҹ ҝовлә бош тγ.
  1029
  Кәй, согломә вориш нибу,
  Әхирсγзә шориш мибу.
  1030
  Пуч нә сохдә губор дәрдә,
  Хьγршә әз хьγлг ки фубәрдә?

  1031
  Әгγл ә сәр тә оморә,
  Суй мәвәҝи әз оворә.
  1032
  Сәрлуг hьәйбә нә дәҝγрдә,
  Войҝәй шәрhьәш ки вәҝγрдә?
  1033
  Дγлә ә сәнг нә чарундә,
  Ҹузлай базу ки вәҝγрдә?
  1034
  Әз дурҝуни тγндә хәбәр,
  Миҹәй губәш ә дγл мәбәр.
  1035
  Әри рафда йә ҹигирәш,
  Войҝә имбу hәр фәгирәш.
  1036
  Ҝуш нә дошдә кәләтәрә,
  Ә пой митай тәлә зәрә.
  1037
  Гәзәб рихдҝә әз рәхьм шону,
  Догhош ә ләрз миофдону.
  1038
  Гәзәбиҝә сәбәб вәхьшγ,
  Әз дγ чумиш хун мәрәхшγ.
  1039
  Зиндәҝуни чәхь бирәнки,
  Фироhуниш нидγ тәнҝи.
  1040
  Һәггсγзиҝә әз пой тә сәр,
  Тγндлγ буhо хьγршәш фубәр.

  1041
  Әз йарашуг ән тәбиәт,
  Бил йә кәсәш нәбу гийбәт.
  1042
  Бун вәнγhо ә сәр бору,
  Бирәй кәсә нишумору.
  1043
  Хәрә «момо» буhо hәр кәс,
  Ә рγхшәндиш мидγ хьәвәс.
  1044
  Һәр кγнҹ-биҹог ән руй хори,
  Әз рәхьм ХУДО дирә шори.
  1045
  Әри биhәгг ән дәрдвәчи,
  Әз ХУДО гәйр рәхьмлγ әҹи?
  1046
  Кон зәхьләрә бәрдә-бәрдә,
  Хунәш ә сәр ки вәбәрдә?
  1047
  Һьәҹәл ҹунә кәширәҝор,
  Момну ә гәсд вәхьшийә кор.
  1048
  Әз ношумо бихәбәрhо,
  Ҹунә мәйлγт ә бим шәрhо.
  1049
  Тапдаламиш ән зирпойи;
  Хубә рузуш hә оh-войи.
  1050
  Рγхьә ә гәд тән нә дошдә,
  Әз гийомәт ки воҝошдә?
  1051
  Бул-булиндә hисдҝәш hәрчγ,
  Сәлигәсγз hьγмγр әрчγ?
  1052
  Ә бәзмуй йор тә дарафда,
  Әз хγшдә ки вадарафда?
  1053
  Кәйки, дγшмә кγмγртγни;
  Нимәлитә hьγмγр чγни?
  1054
  Чумнәвәҝир бирә ҹиҝә,
  Ләзәтлγ ҝу, - лош ән чиҝә.
  1055
  Боҹә кукhо буй тә ҝγрдә,
  Әз бәбәhо руй вәҝγрдә.
  1056
  Һьовункорә ҝγрдә хоши,
  Әз хәрәби тоҹ нибоши.
  1057
  Гәзәб диҝә әз туфшәнγ,
  Ә гәд говрәш имфушәнγ.
  1058
  Дγлә әри хомуш сохдә,
  Нәвсә нибу гизмиш хосдә.
  1059
  Корhой дәсhо hәгглγниҝә,
  Хуб митани дәб чγниҝә.
  1060
  Ә пишой чум зәхьәр норә,
  Дγлә нибу сәhьәр дорә.

  1061
  Вошҝунәво нγшдәниҝә,
  Ә гәд мәхлуг мәҝәшд ҹиҝә.
  1062
  Үзҝγм зәрә ә дәрйоh шор,
  Лγҝәй дорәш тиморлу дор.
  1063
  Әгγлмәндә дананhорә,
  Ә бәдә руз нибу норә.
  1064
  Гәзәб дγлә әри кγшдә,
  Ә пийони нибу нγшдә.
  1065
  Әз ХУДОйи бәхш нә дирә,
  Ов никәрәш шәх нәс бирә.
  1066
  Тәлатγмә гутинәлγ,
  Тәхьсирәни әз бинәлγ.
  1067
  Синәмишә кор нә бирә,
  Ә чум γшγг нәс дәбирә.
  1068
  Гисмәтиҝәш hγзур хуни,
  Мәрдйәтирә чγ дурҝуни?
  1069
  Кишмиш-хирмов нә бисдоҝәш,
  Ҝиснәйирә әз ловош кәш.
  1070
  Ҹунсуз дирә йә шох ҝγләш,
  Дәрмәдогун мәсох дγләш.

  1071
  Хәлг хγшдәрә ХУДОй hьилом,
  Ә гәhр нинγ ә суй Одом.
  1072
  Әри тубо дирәй әлчәг,
  Никә корhо виниш әнҹәг.
  1073
  Шидралγйә шәлә духдә,
  Ә фурм hγзγм нибу сухдә.
  1074
  Тиро хундә әз дин вәҹи,
  Ҝофә хуно – ширин әҹи?
  1075
  Кәйки, ә сәр хун варафди;
  Ә гәриш дγл ки дарафди?
  1076
  Лапаткәлγ зәрәнки бил,
  Согә ҹунәш чγ тартапил?
  1077
  Миродhорә сиргә зәрә,
  Тγтγр мәйил ҝушhой сәрә.
  1078
  Миҹәй рачә әри дирә,
  Чумhо нитав шәри бирә.
  1079
  Ә ҹар дорә чумкγшдәрә,
  Русвой мәсох нум хγшдәрә.
  1080
  Лов-ләhьәрә әри бәсдә,
  Воҹ овсара ки дәбәсдә?
  1081
  Ә hәр хубиш нәвслγ дәмун,
  Әз чγрhьәтиш пәслγ мәмун.
  1082
  Әз чум пири палусдҝәш хун,
  Хов динҹирә - говрә мәхун.
  1083
  Йә балала сγврγсдәрәш,
  Әз сәбәhо дγрγстдә кәш.
  1084
  Ә шәрәвоз нисдҝә рафтар,
  Ҹγг низәнγ сәйәг кафтар.
  1085
  Йә шорә ҝоф нә шинирә,
  Ҝузәт мәсох пәсинирә.
  1086
  Кәй, ләпәлγ согиш нийов,
  Ләрзундәйә догиш мийов.
  1087
  Ә сәчҝуйә нубот бәди,
  Ҝоф дурҝурә гувот мәди.
  1088
  Ә hьәрсәвоз кошдә чирә,
  Ә нәвсәвоз хош вәчирә.
  1089
  Гонун ХУДО дәҝә ә дγл,
  Ҝәрәк нибу йәҝәй әгγл.
  1090
  Әри кγшдә гәзәб дәрдә,
  Йә чап овиш дγл вәбәрдә.

  1091
  Әз тәфγргәй – йово войи,
  Ә гәсд ҹуниш нийо пойи.
  1092
  Кәйки, мозол бурмиш нибу,
  Сад ҹур hийләш гурмиш мибу.
  1093
  Кәй, йә кәлмә хушиш нийов,
  Ә буз гилинҹ тушиш мийов.
  1094
  Новур ҝγрдҝә шәх-шәхәй ов,
  Боләлγйә салhош мийов.
  1095
  Чумә бәсдҝә нур васалиш,
  Ә фурм нәфәс мурав салиш.
  1096
  Тәйтә мундә зуhун – биҝоф,
  Орхойинә зγhун бийоф.
  1097
  Пул-мол-дәвләт hисдҝә догиш,
  Ҝγвәнмиш бош ә ҹунсогиш.
  1098
  Әз шорә кор офдорәҝор,
  Руҝәруҝуш имбу ошкор.
  1099
  Рγхь парундҝәш гәмиш охмох,
  Ә тәгсиртγш нифрәтә сох.
  1100
  Вомундиҝәш hәрдән – hәрҝой,
  Ә хәрәбэ рәхьhо нә пой.

  1101
  Мγгәддәси - әбәдиhо,
  Ҝилов зәрә ә бәдиhо.
  1102
  Ә дγл дәhо мәтләбhорә,
  Ә буз шорвор нибу дорә.
  1103
  Әз никиhо рихә шори,
  Гул-гәнәтиш рγхьә дори.
  1104
  Ә ләhьәhо офдорәҝор,
  Әз хубиhо мойору вор.
  1105
  Гәнәтлγйә гушлу дирә,
  Һәдәф нифри тушлу бирә.
  1106
  Үҝγд дорәй ән hәр бәбә,
  Миhьидлγни ә фурм дәбә.
  1107
  Нәшуморә тәйтә бәрдә,
  Тихьорут сох гобуг дәрдә.
  1108
  Әз ҝучлγйә бәхьс ләпγрhо,
  Бәди миойв – hозор ҹγрhо.
  1109
  Бγхтγ рихдҝә ә сәр кγчγ,
  Ә гγдрәтγш ҝуҹ мәпγчγ.
  1110
  Ҝикәрмишә нәхγлγрә -
  ХУДО митав әхирγрә.

  1111
  Бисдориҝәш йә биҹ, йә ҝиҹ,
  Бичорәйә рәхьиш мәвиҹ.
  1112
  Суй – гәрәнтγ hисдҝә әҝә;
  Дурә – зәхьәр нисди бәҝә?
  1113
  Сγрх парусдҝәш әз тубойтγш,
  Ҝγвәнмиш бош ә ХУДОйтγш.
  1114
  Тә синогә зу вәҝγрдә,
  ХУДО әз дәс митав ҝγрдә.
  1115
  Әз синәмиш пиш - овнәки,
  Ә фурм овчиш нишон мәҝи.
  1116
  Ҝәрдәниҝәш гиров зәмун;
  Ә зуhун хәлг ҝиров мәмун.
  1117
  Ә сәр базу нә зәрә тох,
  Осдугурәш гирмиш мәсох.
  1118
  Ҝоф дорәтҝәш – сγрхийә тәшд,
  Әз зулум йод, йослу мәҝәшд.
  1119
  Кәлә-чγклә hисдҝәш дәндγ,
  Дордәш йә чγр бийо зәндγ.
  1120
  Әз ошпалу нә палусдә,
  Дод хьәлимә нибу ҹусдә.

  1121
  Әри чорәй –лγҝγй лохи,
  Әнҹәг рәхьми бийо сохи.
  1122
  Ә хγрт-пγртγ зәрәнки тох,
  Ә фурм дγшмәш тәhгир мэсох.
  1123
  Пой бγнγhо әз hәд дини,
  Тәhьриф ХУДО - әбәдини.
  1124
  Чум гисгонҹә hич нә духдә,
  Әз гәзәбиш имбу сухдә.
  1125
  Ә мγрдәйи ән гийомәт,
  Ҝузәтлγни – hәм хуб, hәм бәд.
  1126
  И дγнйоhә тәйтә зәндә,
  Нә мγрг бири, нә йә бәндә.
  1127
  Әз хошлγйә хьәрәкәтhо,
  Ә рәхь миойв хәрә бәдhо.
  1128
  Әзәмәтлγ буhо ҹγрhьәт,
  Огой сәри - әри гγрбәт.
  1129
  Әзир гәзәб домундәҝор,
  Киш бисдоҝә нивγнγ шор.
  1130
  Кәйки, hьәҹәл - әгрәб мибу,
  Ҝиринҹә сәр ә дәб нибу.

  1131
  Сәдиг мундә ә пишә,
  Чорәлγ бош hәмишә.
  1132
  Чалмай hьорә вәҝγрдә,
  Әз лγҹγй кәс ки ҝγрдә?
  1133
  Әз бихьоли хьγрш зәрә,
  Һьәнкор мәсох хγшдәрә.
  1134
  Нәвслγ hисдҝәш фойдәлγ,
  Ә дур нирав пойдәлγ.
  1135
  Аташ дγлә тә ҝγшдә,
  Локо мәзән ә хγшдә.
  1136
  Гәләт дирә хьовурә,
  Нишон нидγт новурә.
  1137
  Кәй, әз хγшдәш миләрзγ,
  Ә йә ләмбәш нивәрзγ.
  1138
  Мозол нисдҝә сәрбәрәхь,
  Әз дәрдисор чγ хьәрмәхь?
  1139
  Әри офдә бәхт тγрә,
  Әз гәрбол кәш вәхт тγрә.
  1140
  Гиров сохдә пой-дәсә,
  Әз рәхь ХУДО чγ пәсә?

  1141
  Әз муҹуҹи ободhош,
  Миhьидлγ бош – шоботhош.
  1142
  Гәйтонә нә сухундә,
  Һьәрс шәhьмә ки рухундә?
  1143
  Имидсγзә зиндәҝун,
  Пучи - ә бим дин зәкун.
  1144
  Әри сәрсон ҝәшдәҝор,
  Фәткәлγни бәш дәхьор.
  1145
  Әри дузә рәхь чорә,
  Шәвг ән чумиш рγхь дорә.
  1146
  Ә сәхтә гувотәвоз,
  Ширин нийов hәр овоз.
  1147
  Гувот пойә нә ҝγшдә,
  Ә чорзани ки нγшдә?
  1148
  Ҹγл зәрәнки ә гәд хов,
  Сокунәрә чγ гәндов?
  1149
  Ҝоф нә рихдҝә әз садан,
  Силисчирәш дәрдлγ тан.
  1150
  Тәхьсирәнки войәhош,
  Батмиш имбу мойәhош.

  1151
  Хьолокото тә кγшдә,
  Пустәш мәкән әз хγшдә.
  1152
  Биhьи-биhьи возирә,
  Лγт ки hишдә - гозирә?
  1153
  Сәрсон дирә ҹәхьтлγрә,
  Тәслих мәсох – шәфтлγрә.
  1154
  Бор нә дорә - дор бәдин,
  Фантазийа кор мәвин.
  1155
  Әри мγшкγл гәзәби,
  Фасон сохдәш йә дәби.
  1156
  Хосдәниҝә hә лово,
  Ә фәгир чγ хьәлово?
  1157
  Ләмпәй дәси нә ҝγрдә,
  Чоләрә ки дәҝγрдә?
  1158
  Әри хγрдә сәрдәҝи,
  Ә дәс бәйбут мәвәҝи.
  1159
  Мәмзγриҝә йә хәләф,
  Әз биҹийγш чγ тәләф?
  1160
  Һә пойисдҝәш ә сәр рәхь,
  Әз бомбулиш чγ хьәрмәь?

  1161
  Дәҝәшдәнки биморлу,
  Дәвриш мурав биҝорлу.
  1162
  Ҝушдсγз буhо ләгәрhо –
  Хγшҝи, ә фурм ҹәгәрhо.
  1163
  Ә хәспушә кор дирә,
  Дγл нитану шор бирә.
  1164
  Әз бәдлγйә хушунә,
  Нийо муну нушунә.
  1165
  Ә бим фасон шәрҹуни,
  Ләй-луй хурдәш әрчγни?
  1166
  Вәпичирә ә хьәчә,
  Ә фурм ҝудил мәвәҹә.
  1167
  Ә суй хγрдә апарат,
  Чап-чап мәзән ә малад.
  1168
  Чγларз парчоh – тәхтлγни;
  Гилгилирәш вәхтγни.
  1169
  Үшγгмәндә кор-борә,
  Бәҝәм имбу hьор дорә?
  1170
  Битәнәшумолγhош -
  Ҹури, - ә фурм әлγhош.

  1171
  Кәй, ә сәр дәрд гәмиш нибу,
  Һорой-хьәшил кәмиш мибу.
  1172
  Нәвә-нишрә нәдирә мәрд,
  Кγнд нийобу бәдийә дәрд.
  1173
  Әри әз чум нә офдорә,
  Әз зир сәнгиш бийоф чорә.
  1174
  Хәми зәрә ә сγрхә тәшд,
  Әз тәмизи локо мәҝәшд.
  1175
  Ҝофә сохдә софлу – шобош,
  Әри hәр кор инсофлу бош.
  1176
  Әри дорә суй hьәсәли,
  Һәр миҹәрә йә hьәмәли.
  1177
  Инсоф дγлә вир сохдәҝор,
  Ә чум ХУДО чγ хосдәҝор?
  1178
  Шәнлγ мундә әз пой бәди,
  Имид дγлә ә зой мәди.
  1179
  Әз кγкиҝә паҹирәй тох,
  Бим виҹдонәш рихринҹ мәсох.
  1180
  Нәфс хγшдәрә бурҹлу дирә,
  Хостәй дәдәй ҝуҹлу бирә.

  1181
  Әз дγл хәбәр нә дорә,
  Мγһбәтлγрә чγ чорә?
  1182
  Һәр зомониш, hәр вәхтиш,
  Очмиш нибу дәр бәхтиш.
  1183
  Ә дγл ҹиҝә нисдиҝә,
  Әз бим мγhбәт чγ сикә?
  1184
  Ә рәхь мундҝәш чумhойтγ,
  Ҹур нийо бу тумhой тγ.
  1185
  Дәрд-кәдәриш ә hьилом,
  Руй вәҝγрди әз Одом.
  1186
  Ки ә дγлγ пәхир дә,
  Дγшмән бирә әхирдә.
  1187
  Һовун дирә - мисирә,
  Бәхтиш митав хисирә.
  1188
  Нун-мγнγкә шиширә,
  Пәрт нисохут – киширә.
  1189
  Әз амбари дәрди-сәр,
  Мγрдлγ имбу зәрди шәр.
  1190
  Дγрγст хәбәр нә бирә,
  Ә дγл човгун дәбирә.

  1191
  Әз дәдәйhой ән вәҹиш,
  Ширин нибу hич йә чиш.
  1192
  Тә вәхьш бирә тори - кин,
  Әзи hьилом шори вин.
  1193
  Кәйки, дәр дγл очуги,
  Данки, чумhош ошуги.
  1194
  Тә меhрибон, тә хошит,
  Ә дγ-йәки тән бошит.
  1195
  Хилос бирә әз кәдәр,
  Кинә ә дγл мәдәбәр.
  1196
  Гәләт сохдә шәринәш,
  Хәрлγ мәзән – hьәринәш.
  1197
  Әз дәр хунә дарафда,
  Ә ҝγнҹ нибу варафда.
  1198
  Хәрәбиҝә hәр кору,
  Дийә чγтам сәр дору?
  1199
  Кәйки, рачи йә мәнҝи,
  Чγ мγвγнγ әз тәнҝи?
  1200
  Хәрәй гәмә дәчирә,
  Дәрдиш митав кәширә.

  1201
  Әз ошугhой руй хори,
  Ә шори ки суй дори?!
  1202
  Ә вор бирә ҝγвәнмиш,
  Рγхшәнд мәсох ә мәнҝиш.
  1203
  Әз әшг Мәҹнун нә Ләйли,
  Ҝофhо имбу hә хәйли.
  1204
  Ә гәд дәвләт зиhисдә,
  Фикир мәсох – дивисдә.
  1205
  Мγhбәт ән йор нә бирә,
  Кор шоhирә ки дирә?
  1206
  Торик бирәй ән hьγмγр,
  Суй мизәнγ ә кγмγр.
  1207
  Туфонбәндә дγлhорә
  Нибу, ә буз бγл норә.
  1208
  Ә дγләсти дәмундә,
  Ә надан ки вәмундә.?
  1209
  Муйә дγ бәнд нә бофдә,
  Миҹәй рачә ки офдә?
  1210
  Руй вәҝγрдә әз Одом,
  Әри ки мунд и hьилом?

  1211
  Кәй рγхьволуш соф нибу,
  Әз чи хурдәш ҝоф мибу?
  1212
  Дγлγ торик буhорә,
  Үшγгмәнди ки дорә?
  1213
  Әз ләг-ләгә ҝоф-ҝәләҹ,
  Ҝγрдә нийов соф ә вәҹ.
  1214
  Дурә дγhо пиләтәш,
  Ҝәрми дорә кифләтәш.
  1215
  Әри бәсдә ләhьәhо,
  Ҝәрәк нибу ләгәhо.
  1216
  Әз ҝоф мундә бирази,
  Ә миродиш нираси.
  1217
  Кифләт кәлә бирәнки,
  Дγлиш никәшγ тәнҝи.
  1218
  «Мә ән тγнγм!» - ҝуфдирә,
  Дуз нисоху – шәфтирә.
  1219
  Әгγл нисдҝә ә тоху,
  Нәрмә зуhун чγ соху?
  1220
  Нушу дорә иҝидә,
  Гирмиш мәсох имидә.
 12. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  1221
  Мозол шәндҝә кγклγйә тох,
  Кор хәлвәтәш шәклγ мәсох.
  1222
  Тә сиройи ҝоф нә бирә,
  Бор войҝәрә соф ки дорә?
  1223
  Ә бәхтәвоз әз ҹой – дурлу,
  Нийимпойут руй-бәруйлу.
  1224
  Дәдәй мозол ә тум дәҝә,
  Һьилом хәндγст ә чум, бәҝә?
  1225
  Тә сад ҹиро хьәвәсиш hисд,
  Үзҝә мγhбәт ҝәрәкиш нисд.
  1226
  Ә дγ рәхьи пәртлγ мундә,
  Гисмәтә ки шәртлγ хундә?
  1227
  Ә сәр ән ҝγл пар нә зәрә,
  Пой мәдәни ә дог, дәрә.
  1228
  Воhнә ҝγрдә зумустурә,
  Килит мәзән дәр бустурә.
  1229
  Кәй, әз васал хәбәр нийов,
  Хγшҝә ләмбәш ә йор мийов.
  1230
  Тә паҹирә әз ҹиройи,
  Әз әшг-мγрбәт чγ сиройи?
  1231
  Зиндәҝуни нисдҝәш ә хош,
  Ә гәм-гγссәш лойиг мәбош.
  1232
  Рәхь дузирә hомор дәшән,
  Ҝофhой дγләш әз йор мәшән.
  1233
  Вәҝγрдә хьол дидәрҝинәш,
  Зинҹир мәзән ә сәр синәш.
  1234
  Гилиг тγрә сохдиҝә вир,
  Пәшмуйәтиш hич нибу дир.
  1235
  Әз дәс hьәрγс рундә сәсә,
  Нифри мәсох духдәр кәсә.
  1236
  Бγсҝә хуно кәйки товуст;
  Ҝурнә ҝофә ки вотовуст?
  1237
  Чәрхундиҝәш мγhрәhорә,
  Дурәй гәйлон сγврә дорә.
  1238
  Ә суд дивон залумйәти,
  Шәрә әз hәгг парун гәти.
  1239
  Нәр ә тәhьриф кәйки мәрзγ,
  Әз пуф зәрәш дог ниләрзγ.
  1240
  Рγхь бәрдәнкиш губорә ҹой,
  Ә хәлвәтиш ХУДОрә хой.

  1241
  Хори ХУДО әз зәвәр,
  Үшγг хурдә - хьәзтәhәр.
  1242
  Данусмәндә талантәш,
  Боҹийγрә талан кәш.
  1243
  Зәхьәрбәндә зуhунhош,
  Сәбәб бирә ә хунhош.
  1244
  Нә домундә ә хγшдә,
  Нәвс йәловә ки кγшдә?
  1245
  Хийәh зәрә дәрдhорә,
  Ки тәрсундә мәрдhорә?
  1246
  Тәлхь бирәнки хов нәдан,
  Рәхь имидәш тов мәдан.
  1247
  Нә пичирә ә рәхьтγ,
  Гудуз нибу тәмәхьтγ.
  1248
  Ҝәрдәнгирлγ зиhисдә,
  Шәhьәмлγ ки ҝирисдә?
  1249
  Ә дγл мәтләб нә дәҝә,
  Инсон нибу әз ҝәдә.
  1250
  Ә чи хурдәй – чиҝәрәк,
  Рγхшәнд сохдә чγ ҝәрәк?

  1251
  Рәхь офдәнки ә бәхтәвоз,
  Гәмиш мурав ә вәхтәвоз.
  1252
  Соворәлγ нә ҝирисдәш,
  Ки бәхьш мγдγ сади бисдәш?
  1253
  Әри чумиш нә вохурдә,
  Рихдә hьәрсәш киhо хурдә?
  1254
  Боришмишә ҹәнҝ нә бирә,
  Офтош ә бим мәнҝ дәбирә.
  1255
  Бγтγн hьγмγр тәки дирә,
  Дγ дγл чγтам йәки бирә?
  1256
  Дәрйоh дирә әз дәг Тирош,
  Ҝумонлу бош ә hәгг ҝирош.
  1257
  Чум тә дирә булундирә,
  Йγк гисмәтиш ҝурунд бирә.
  1258
  Әз хьәсрәт йор сухдә-сухдә,
  Кγлә ә хок ки фурухдә?
  1259
  Хәтолγйә кор нә бирә,
  Ә дγл дγшмә шор дәбирә?
  1260
  Йорә әйор овурдәнки,
  Нәштәр мγйнγ обур тәнҝи.
  1261
  Хьәйомәнди нә дошдә,
  Комини руй ә хош дә?
  1262
  Әз бγхтγhой бичорә,
  Гәм хурирә чγ чорә?
  1263
  Ә кәф дәс тγ нә дәҝә,
  Бәхш нивини әз ҝәдә.
  1264
  Әз буг дорәй ҝәрмә-хош,
  Нәданлγйә сәр мәбош.
  1265
  Әри гисмәт нәри - бәхт,
  Ә тартапил дәри – вәхт.
  1266
  Әри шоhвор ән ҹару,
  Ҝуҹиш әз дог импару.
  1267
  Әри ә хош оморәш,
  Синәмиш сох - доморәш.
  1268
  Нәс хундәҝә дγлтγрәш,
  Импаҹуну ҝγл тγрәш.
  1269
  Воруш hово нә рихдә,
  Хориш чатирә вихдә.
  1270
  Ҹγг зәриҝәш сәрә-сәр,
  Һьони мәбош – дәрә-дәр.

  1271
  Имкон офдә лап йә дәнәш,
  Ә и дәврон нийой ҝәнәш.
  1272
  Меhрибонә хостәйирә,
  Ә чум имбу хоштә дирә.
  1273
  Әз ҝγл хγшдә әшг нә дирә,
  Ә гәриш хәлг – гәшгә бирә.
  1274
  Ә кәф пәнҹә нә зәрә мих,
  Ә фурм зәлγ хунә мәрих.
  1275
  Сәр-сәрийә ворвориhош –
  Ҹузлә бәрдә әз шориhош.
  1276
  Сәс-ҝγй сохдҝәш ә гәриш хәлг,
  Нитав бирә кәдәриш гәрг.
  1277
  Кәйки, йорә хьәвәс мибу,
  Чумhойтγрә әвәз нибу.
  1278
  Сокит рихдә ворушhорә,
  Хγшдән ХУДО хомуш дорә.
  1279
  Хори кәлә бәбәhорә,
  Ә йод нибу дәбә дорә.
  1280
  Шγгәм - ҝиснә нә бирәнки,
  Әз йор имбу әнҹәг – тәнҝи.
  1281
  Әз лов вишә дур бирә вәхт,
  Ә гәчориш мисоху ҹәхьт.
  1282
  Фикир дорә хьәзлγ hәр бой,
  Хәлг вәтәнә hьәзизлγ хой.
  1283
  Әз hьәмәлhой hьәрәгәҹи,
  Дγлхγрдирә чорә әҹи?
  1284
  Ҝиснәйирә сәбәб дирә,
  Дγлиш митав битоб бирә.
  1285
  Ә сад фикир шәрик дәҝәш,
  Ә чум имид торик мәкәш.
  1286
  Ләпәсγзγ ән пучә ҝоф,
  Йә локойи ә вәҹ инсоф.
  1287
  Чγн асдарай чәрхә hьәсму,
  Товушлу бош ә рәхь – хьәзму.
  1288
  Хосдәниҝәш әз дγл-ҹуни,
  Ә мγлк кәдәр нәбу муни.
  1289
  Кәй, туз hәггә покундәни,
  ХУДО дәриш вокундәни.
  1290
  Гәриш дγлγ нисдҝәш вәди,
  Мγhбәт тγрә әз дәс мәди.

  1291
  Дурҝун әри хьәвәс дирә,
  Дγ-дγдγйи «чор» нәс бирә.
  1292
  Тә әз душоб - hьәсәл вихдә,
  Әз гәләтиш hьәрсhо рихдә.
  1293
  Нурлуниҝә зиндәҝуни,
  Нийо ә гәд кин дәмуни.
  1294
  Сәвҝиниҝә миҹәй hәрчγ,
  Хосдәҝорә тәркиш әрчγ?
  1295
  Кәй, ә зуhун ҝофиш нийов,
  Бәҝәм, ә чум ховиш мийов?
  1296
  Кәй, сад ҹγрә нифриш мибу,
  Йә кәлмәйγ сγрхиш нибу.
  1297
  Гәдγшлγйә хориhорә,
  Әнҹәг, ХУДО – hьори дорә.
  1298
  Танусдәнкиш хγшҝи – зобу,
  Хурдә нуниш нуш бийо бу.
  1299
  Дγләхури сохдҝәш - вошҝу,
  Хилоскортγш ХУДО бошҝу.
  1300
  Ә тирозу нә донорә,
  Шәләй кәсә ки вонорә?

  1301
  Човгуниҝә коh нәфәсγ,
  Тон ниҝγрγ тәлhой сәсγ.
  1302
  Дустә hишдҝә әз нун нә ов,
  Дурәловуш зу мәдиров.
  1303
  Факт бәсдәнки чум ловгорә,
  Әз зуhунуш нибу чорә.
  1304
  Сәр сурдорә нә вокундә,
  Чγлк хәторә ки покундә?
  1305
  Виҹдон – сабур тәйтә вихдә,
  Зуhун – ләhьнәт митав рихдә.
  1306
  Хьγрмәт одтγ ә сәр вошҝу,
  Әз hьәсмуhош зәвәр бошҝу.
  1307
  Тәмизкорhо әз туз буру,
  Ә лоҝониш пой мушуру.
  1308
  Сайлhо нисдҝә никидору,
  Әз сәрγш ов миҝирору.
  1309
  Кобоб дирә сәхьиб дәрдә,
  Зиндә-зиндә ки фубәрдә?
  1310
  Әгγлбәндлγ диҝәш сәрә,
  Пишбонгулиш ноhог зәрә.

  1311
  Вәхт ҝирошдҝәш йовош-йовош,
  Әp рәхьм ХУДО сабурлу бош.
  1312
  Кәләй бγтγн γлкәhорә,
  ХУДО митав чγклә норә.
  1313
  Мγхькәмлγйә әбәдилик,
  Ә сәр дузи пойисдә тик.
  1314
  Гγдрәтлγйә корhо дирә,
  Митав сәхьиб hьорhо бирә.
  1315
  Дәсочуги бурбундәҝор,
  Фәгирhорә пой мγдγ – шор.
  1316
  Гәзәб ән руз вокундҝә чум,
  ХУДО әнҹәг мисоху тум.
  1317
  Бимәhьлγмә сәс шинирә,
  Гудуз мәсох нәвс кинирә.
  1318
  Ә домундә тәнҝийә руз,
  Ҝәрдән дәвә ниимбу дуз.
  1319
  Һьәмәл рихдҝә әз Тиройиш,
  ХУДО мγдγ тә сиройиш.
  1320
  Гәдәрсγзә сабурhорә -
  Имбу дошдә ә бим чорә.

  1321
  Худотәрси ә руй hьилом,
  Йәдиҝори әз дәвр Одом.
  1322
  Һәм мγгәддәс, hәми зәхьмлγ,
  Йарашуги әри рәхьмлγ.
  1323
  Кәй, хьәримәй пули нийов,
  Ә хунәйγш були мийов.
  1324
  Хьγкм хγшдәрә гучлу дирә,
  Имид бәдhо пучлу бирә.
  1325
  Һәгг рихдәнки әз чум шону,
  Дγшмәш ә пой мийофдону.
  1326
  Әз булог чум рихдҝә хәтош,
  Ә бәдә руз гәлхәндлγ бош.
  1327
  Ә ҝәрдәнтγ кәй вәhишди;
  Кγк hьәсγлә гувотиш ди.
  1328
  Хьофд зуhунә ҝоф сохуhош,
  Әз хьγкм ХУДО мийов ә хош.
  1329
  Мәнликирә шәндә ә бод,
  Тарафкәши мәсох ә йод.
  1330
  Гуйлумәндә тәрҝи дирә,
  Ә гәриби нәр ки бирә?

  1331
  Һәдәрәмлγ дγл сухундә;
  Ә сәр митай ҝγл рухундә.
  1332
  Гәрушугә корhо дирә,
  Имбу гурбуй ворhо бирә.
  1333
  Зийод сохдә дәрди-сәрә,
  Сәгәт мәди – гәрдибәрә.
  1334
  Ә әнҝγшдтγ вәҹәвундә;
  Нун дуhорә ки hьовундә?
  1335
  Хьγлг бисдоҝәш ворә-ворә,
  Бушә хәндә бор нәс дорә.
  1336
  Домундәнки ә гәд тәнҝи,
  Дγл имбәрγ дәhьвой ҹәнҝи.
  1337
  Тә хәзмуни куфдә дәрәш,
  Ә гәрбол кәш - әгγл сәрәш.
  1338
  Тә әнҝγшдә hьәнҹ вәҝγрдә,
  Зу ҝәрәки hьәйбә ҝγрдә.
  1340
  Сәргуз мундҝәш ә тәhәр гог,
  Руй нә бурбун ә бодолог.

  1341
  Гәриш дγлә тγнд губәрдә,
  Рγхшәндирә ки фубәрдә?
  1342
  Кәйки, синә бәлгәмлγни;
  Хьәлим ошиш мәлхьәмлγни.
  1343
  Вомундәнки ә дәс гизмиш,
  Сийә нуниш мибу – кишмиш.
  1344
  Нәҝγрдәнки ҝоф ән дγлә,
  Лихьә мәхун – соф әгγлә.
  1345
  Тоҹә хьγрмәт нә дирәҝор,
  Чγп нивγнγ әз бирәҝор.
  1346
  Хушә руйә нә бурбундә,
  Нә дан, мозол ә хурҹун дә.
  1347
  Инҹимиши буhо ҹиҝә,
  Нәвсиш имбу тикә-тикә.
  1348
  Сәронҹоми корә дирә,
  Һьорлу митав чорә бирә.
  1349
  Гγҹ зәрәнки ә локой хун,
  Гәзәб хьγршә hинәр мәхун.
  1350
  Тә нәбирә корhо зобу,
  Бирорбәхши тән бийо бу.

  1351
  Зән хосдәнки – hәлγсти,
  Дәрд ән дγлγш палусти?
  1352
  Әз әшгиҝә чуму хьир,
  Урә дийә чγ әхир?
  1353
  Һьәрәчиhо нә бирә;
  Әз ҹәнҝ – хоши ки дирә?
  1354
  Әри кәчәл буhо сәр,
  Сурог ҝузҝирә мәбәр.
  1355
  Әз ковнәй дγл hисдҝә сәхт,
  Шәкиш мәсох, - нисдҝә бәхт.
  1356
  Әз чәнд ҝилә оморә,
  Ә кук чарун – доморә.
  1357
  Дγл сәхьибhой духдәрә,
  Һәрбой нибу ҹγх зәрә.
  1358
  Әз сәр сохдә гунширә,
  Тәхьно мәху нун-чирә.
  1359
  Әз хотурәй ән войку,
  Йәзугитγш бийовҝу.
  1360
  Тәйтә ошкор бирә ҝоф,
  Дγләш нитай дирә соф.
  1361
  Кγhнә лоҝон ән хьомум,
  Нибу әри тәхьно нум.
  1362
  Мар расиҝә ә лγҹγ,
  Ә ҝәрдәниш мәпγчγ.
  1363
  Әз вамасhой ән гәбәр,
  Мγрдәҝорә чγ хәбәр?
  1364
  Бирор – хьовур нисдиҝә,
  Бийо вәхсγ әз ҹиҝә?
  1365
  Вәнҹγрγтҝәш чγн пәни,
  Ә нун гунши чум мәни.
  1366
  Соги дγлә нә ҝγрдә,
  Ләзәт нибу вәҝγрдә.
  1367
  Әз гәлизә зиhисдә,
  Нә сада хой, нә - бисдә.
  1368
  Тә әз чуму рихдә hьәрс,
  Әз торики дγлγш тәрс.
  1369
  Ә човгунә руз бәди,
  Дуст бийо бу дуз - вәди.
  1370
  Голиндиҝәш дγгәдә,
  Имид мәбәсд ә ҝәдә.

  1371
  Чγк-чонәлγ буhо кор,
  Бәhәр нидγ чγн чинор.
  1372
  Әз рихшәнди вәхγшдә,
  Ошуг мәбош ә хγшдә.
  1373
  Дәрди-сәрә нә кγшдә,
  Дог мизәни ә хγшдә.
  1374
  Тә кәмәрә нә куфи,
  Хурдә чирәш мокуфи.
  1375
  Соги нисдҝә йә кәмбиш,
  Ә дәвләт чγ ҝγвәнмиш?
  1376
  Әз бим хурдә, вокундә
  Һьәрс чумә ки покундә?
  1377
  Дирә бәгдә әлчәги,
  Мумуну дәб – гәчәги.
  1379
  Зиhисдиҝәш чγн овом,
  Ләзәт вәҝи әз hьилом.
  1380
  Нә сохдиҝәш йә бо мәшг,
  Лол нийо бу зуhун әшг.

  1381
  Ә рәхь шәфтлγйә кор-бор
  Йә миҹәш ә дγл мәдор.
  1382
  Нәрасирә ҝоволу,
  Нитав бирә - hоволу.
  1383
  Туршов бирә әз хәсдhо,
  Тушлу мәмун ә гәсдhо.
  1384
  Әри мозол тәмәхьиш,
  Очмиш имбу сәбәхьиш.
  1385
  Хγшдәнхоhиҝә әнҹәг,
  Йә хәйр нийов әз әлчәг.
  1386
  Сайлов бәрдҝә бун тγрәш,
  Зу хилос сох ҹунтγрәш.
  1387
  Васал – ҝәрми нә хурдә,
  Ҝγлhош нитав вокурдә.
  1388
  Имид норә ә инсоф,
  Фурмиш мәбош ә бим ҝоф.
  1389
  Голмоголә ҹәхьтиҝәш,
  Әри мозол тәхьди кәш.
  1390
  Әз буләhой – hәдәхун,
  Ә рихшәнди мәдәмун.

  1391
  Гәhрийә кор нә дирә,
  Сәрсон шγвәр ки бирә?
  1392
  Нә омоҝә ә чум – хош,
  Дγлнәхоhә чγ томош?
  1393
  Воhнә ҝγрдә йә ҝофә,
  Ә вор мәди инсофә.
  1394
  Духдәр – hьәрγс тә бирә,
  Ә сәр гәрбол вәбирә.
  1395
  Ә гоhимә дγл ҝиро,
  Рγхьә әз ҹун чγ ҹиро?
  1396
  Әри дошдә хьγрмәтә,
  Уҹуз мәҝи мγhбәтә.
  1397
  Руз ҝирошдҝә hәдәрлγ,
  Гәмиш мийов – кәдәрлγ.
  1398
  Хубә чи-чәм нә хурдә,
  Хьисоб сох ки, ә гур дә.
  1399
  Пирсирәнки хьол кәсә,
  Йослу мәдор хьәвәсә.
  1400
  Йә тәфәhьәт нә дорә,
  Корә мәвин дуборә.

  1401
  Әҝәр вәрдиш – hәрчγни,
  Дийә дәрдиш әрчγни?
  1402
  Вәҹә - ә бим нә ҝγрдә,
  Хәторә ки дәҝγрдә?
  1403
  Нγшдә бәгдә ә гумор,
  Хушә рузә мәшумор.
  1404
  Нәс дирәҝә тγндирә
  Митай, ә гәм кγнд бирә.
  1405
  Варавундә хγшдәрә,
  Әз рачи ки хьγрш зәрә?
  1406
  Сирдоглγйә дγлhорә
  Нивой, ә фурм кγл норә.
  1407
  Руй вәҝγрдә әз дәблγ,
  Дәҝиш мәбош – хәрәблγ.
  1408
  Шәвә ә руз чарундә,
  Хов чумә ки парундә?
  1409
  Бимγхьтоҹә кор дирә,
  Әз дγл нибу шор бирә.
  1410
  Тәйтә офдә никә рәхь,
  Ә сәнгәлуг чγ тәмәхь?

  1411
  Сой мигдору нәбуhо-
  Дәрд овурдә - зәбуhо.
  1412
  Гәришмәтил буhо кор,
  Сәбәб нибу ә бим шор.
  1413
  Йә тәнкәшә вәҝγрдәш,
  Чорәлγни чγн әдәш.
  1414
  Тә нәзәнγ лγҝγй лох,
  Гәзәб дγлә тиhи сох.
  1415
  Хγрд нәбирә hәчәй ҹун,
  Дγлә ә сәнг мәчарун.
  1416
  Пойисдәйҝә ә сәр ҝоф,
  Бәхтлγ имбу дәр инсоф.
  1417
  Әз дәрд – болә вәчирә,
  Согирә ки дәчирә?
  1418
  Хәм-хәйолә гунширәш,
  Һәрдән-бирдән ә бим кәш.
  1419
  Әри офдә дузҝирә,
  Томошә сох ҝузҝирә.
  1420
  Ә ихтилот нә нγшдә,
  Ә тәхт нибу вәнγшдә.
  1421
  Әз дγлбәнди битов хосдә,
  Бәхтә рәддиш митав сохдә.
  1422
  Хостә дγлhо гәм нә дирә,
  Һәр вәхт ә сәр дәм вәбирә.
  1423
  Һәр кәлмәрә чәрх нисохут;
  Ә дустәвоз фәхр мисохут.
  1424
  Тә тәхьсирә ҝоф ихтилот,
  Һәр кәлмәрә ҝу, - хьитийот.
  1425
  Кәй инсонә кәдәр мибу,
  Һьәзийәтәш гәдэр нибу.
  1426
  Шәк сохдиҝә әз бивәхтиш,
  Очмиш имбу йә руз бәхтиш.
  1427
  Әз бирәйи чум нисдҝәш тух,
  Чун асдараш парлγ мәсух.
  1428
  Рэхьмибәриш кәй никәши,
  Һьәзийәтәш тγ микәши.
  1429
  Сәрәдорди нә ҝирошдә,
  Хьәвәс пәсә нәс воҝошдә.
  1430
  Бургов кәпәк хуруhо – ҝов,
  Мγхьтоҹ нибу ә хγшҝ ҝийов.

  1431
  ХУДОйикә - никидору,
  Һьәҹәл әз йон миҝирору.
  1432
  Һьәрсhой чумhо нә бирә вәхт,
  Дγлhош ә тәрс дәбирә сәхт.
  1433
  Әри мундә ә гәм тобу,
  Ширинә ҝоф кәм нийобу.
  1434
  Пәшму hишдә ҹусдәҝорә,
  Булә шор ди дустә - йорә.
  1435
  Кәй, әз фәрзәнд – мәрдиш нибу,
  Әз дог ҝурунд дәрдиш имбу.
  1436
  Әз дор бәди тубо чирә,
  Ҝγлә - руйиш зу паҹирә.
  1437
  Дорhо бәhәр овурдә вәхт,
  Богбон – гәймог ҝγрдә әз ҹәхьт.
  1438
  Хуну ширин нисдҝә әҝәр,
  Чγ мисоху hьәсәл, шәкәр?
  1439
  Дγлшорийә инсонhорә,
  Хγшдән ХУДО имкон дорә.
  1440
  Ә мәтләб дγл нә расирә,
  Гисмәтә ки вәрасирә?
  1441
  Әз лγҹγй әшг тә нәхш норә,
  Пәшмунирә ки бәхш дорә?
  1442
  Сәрсон hисдҝәш кимиhошу,
  Дәрд мγhбәтә ки никәшγ?
  1443
  Шинирә сәс ошугhорә,
  Хунәш шорлγ γшγг дорә.
  1444
  Зиндәҝуни хуб нә бирә,
  Ә дγл сәр вәхт губ дәбирә.
  1445
  Гәhри буhо пәртә хуно,
  Бил ә рәхьтγ шәр нә муно.
  1446
  Һьиломә рач хосдәҝорhо
  Софи, әз ҹәhьм сохдә корhо.
  1447
  Гәришиҝә ә шәр hәр кор,
  Чумhо чγтам нийору тор?
  1448
  Ә рәхь мундә чумhой йорә,
  Руз пишнәвиш тор ки дорә?
  1449
  Чәнд гәлизә мγсибәтhо,
  Һьәсонт рихдә әз дәс бәдhо.
  1450
  Хостәй ән дγл нәбуhо йор,
  Әхи, чγларз дәбу ә шор?

  1451
  Зиндәҝунә тә пәс дирә,
  Ним-ноhогә кор нәс бирә.
  1452
  Кәйки, фикир – зәхьәр ҹуни,
  Мәhьни хундәш йә дәрмуни.
  1453
  Рәхьм ХУДОрә хубмиш дирә,
  Лово әз лов гупмиш бирә.
  1454
  Тә ҹиҹ шәндә тазай бәди,
  Әхир корәш ә зай мәди.
  1455
  Һәки, имид митав мγрдә,
  Әз дәс йориш нитав ҝγрдә.
  1456
  Мәлхьәмиҝә кәрми тәнγ,
  Ә hәгг дузиш сәр мизәнγ.
  1457
  Нә омоҝәш сәр-дγм ә хош,
  Ә тәбиәт шәрлγ мәбош.
  1458
  Әз аташа мәсәлhой кәс,
  Ҹγх низәнγ hьәсәлhой нәвс.
  1459
  Кур - чәнгәдә бисдоҝәш шәр,
  Ҝәнәш ҹәгли мәкәш ә сәр.
  1460
  Хурдәниҝәш нун ән ҹγйи,
  Тә кγч бирәш бийо зγhи.

  1461
  Әгγл мувәхь hисдҝәш ә хош,
  Әз чум дγлиш пәхьни мәбош.
  1462
  Әз фикирhой ән кγшә-кγш,
  Ҝәрдәнгирлγ сәргуз мәнγш.
  1463
  Хомлу мундә әз хошә-хош,
  Хьәрифмәндә хьомбол мәбош.
  1464
  Хьәйфлγбәндә пәшму бирә,
  Имбу шәндә хәспуширә.
  1465
  Хьисоблγйә сой мигдорә,
  Мәрд - ә hьәрә сәдиг норә.
  1466
  Хьәлимоши сохдә дәрдә,
  Хьәловолγ – моч ки бәрдә?
  1467
  Сәрбәрәхьи корә дирә,
  Мәхьлγ митай борә чирә.
  1468
  Хьәйомәндә hьәсγлдорhо
  Бәхши, әри hьәрγс шорhо.
  1469
  Әз бихьоли шәклγйә ҹун,
  Бихьәрмәхьә - тәклγ мәмун.
  1470
  Тәмбихьhорә ҹусдә бимбуш,
  Хьитийотлу дәбәр ә ҝуш.

  1471
  Әз дорунә фикири тγ,
  Вәхьш ниимбу - фәгиритγ.
  1472
  Ҹофокәшә булә дорә,
  Шәләйγрә ки водорә?
  1473
  Мойәлγйә гәзонҹлγhо,
  Фурсиш мγдγ ә хонҹлγhо.
  1474
  Дәрвозәй дуст нисдҝә очуг,
  Ә сγфрәйγш мәбош ошуг.
  1475
  Ҝурни ҝофә нә пәймундә,
  Хγшдәрә - хәр митай хундә.
  1476
  Һьәсγлмәндә гәноҹоглγ,
  Әз дγл нитав бирә доглγ.
  1477
  Пәхьни бирә ә хγр чәмән,
  Ә кор хьәрмәхь пәхγр мәшән.
  1478
  Ә зир судум шәлә-кγләш,
  Ә ҹар мәди ҹурай дγләш.
  1479
  Ловhой ләhьә зәҝә килит,
  Ҝофә әз сәр сохит хирит.
  1480
  Әри ҹγфтә гул хьәшори,
  Гувот дорә пул hьошири.

  1481
  Әз ворсγзи тәнҝи сохдә,
  Ә шәртәвоз зән ки хосдә?
  1482
  Шорә әз чум вәдәшәндә,
  Ә руй хγшдә ки туф шәндә?
  1483
  Бәхтә-бәхтлγ тә руз дирә,
  Хьәзγрхуриш гудуз бирә.
  1484
  Мәшгуләтә кор нә бирә,
  Ә руз дәhьәм нәс дәбирә.
  1485
  Бәхьсә-бәхьслγ буhо корhо,
  Тәк-тук мундә әз hозорhо.
  1486
  Ә бим мозол, ә хотур бәхт
  Үшγг чумә мәбәр hич вәхт.
  1487
  Кәй, номусә мәрд никәшγ,
  Биhьәнкориш дәрд микәшγ..
  1488
  Зәхьм дирәнки әз hәр гудуз,
  Сәхьибсγзә чγ хубә руз?
  1489
  Дәсγ ә хун тә дәбирә,
  Һич гирмизиш нитав бирә.
  1490
  Вор рихдәнки әз имидγ,
  Һәләмәhәл дәсиш нидγ.

  1491
  Нун тә хурдә әз тәшт губи,
  Ҝиснә мундә дийәш хуби.
  1492
  Сурр әгγлә тәйтә офдә,
  Сурр hьиломә киhо бофдә?
  1493
  Аташ ХУДО йәлов дирә,
  Вишәhош лγт митав бирә.
  1494
  Хәрәбә дγл нийәтлγhо
  Мγмрγ, - әз әшг гийрәтлγhо.
  1495
  Инсоф нәвсә нә пәймундә,
  Хьγкγм хәлгә тәкәй хундә?
  1496
  Гәсд ворихдҝә әз коhнәйγш,
  Дәрд мγрγхγ әз воhнәйγш.
  1497
  Һьәсәл ҝγрдә пәтәк-пәтәк,
  Ҝоф мисоху пәлтәк-пәлтәк.
  1498
  Дγл сухдәнки ә доруhош,
  Дурә моров ә буруhош.
  1499
  Фурс дорәнки ә суй пәләнҝ,
  Ҝуллә рихдә ә руй нәhәнҝ.
  1500
  Ҝоф чарусдҝә ә ҹәгҹәгәш,
  Тәнҝи мәкәш йә дәгдәгәш.

  1501
  Кәй, ХУДОлу, ә hәгг мирав,
  Йә дәгдәгәш нәhог нирав.
  1502
  Фурмиш бирә ә шәр – субук,
  Сәр мәвәни ә сәр кутук.
  1503
  Әз дуролов ән ҝәзинә,
  Пәшмулурә чγ пәсинә?
  1504
  Әз хәтолγш дирә шәрhьов,
  Хилос нитай бирә hәрдов.
  1505
  Пар зәрәнки ҝәбәй гәргγш,
  Шәр мойору дәбәй вәрдγш.
  1506
  Ә чум бәдлγ ҝγрдә тирәш,
  Дунә мәхун – хγрдәкирәш.
  1507
  Тә варасда думон ҹәнҝә,
  Ки никәшγ ҝумон мәнҝә?
  1508
  Вәхьш бисдоҝәш әз шәк мәрдγм,
  Нәр ниҝуйу: «Әз тәрс-зәрдγм.»
  1509
  Әри дорә ҹунә илhом,
  Офтоини – чорәй hьилом.
  1510
  Ә йә брура нәхуй ән мәрд,
  Һич нивәрзγ базуй нәмәрд.

  1511
  ХУДОмәндә тики норә,
  Әри ҹуhур ники дорә.
  1512
  Ранҝ парундә әз hьор шивән,
  Кγчмγширә әз йор мәшән.
  1513
  Зулмәтиҝәш сийә фәндγ;
  Дγшмә әз дγл нийо хәндγ.
  1514
  Гәләтлγйә ҹәхьтә дирә,
  Хунлу мибу ләхтә бирә.
  1515
  Әз чγк-чәной ән зәхьмиhош,
  Чат мизәнγ чән рәхьмиhош.
  1516
  Әри hьәләм Йәршолойим,
  ХУДОмәндлγ бийо пойим.
  1517
  Фәм сохдәнки әз hьор тини,
  Әдәб-әркән хубә чини.
  1518
  Һәгг-хьисобә ҝγндә зәрә,
  Ә кор мәйор хьγндәвәрә.
  1520
  Һәр назлγйә сәлигәлγш,
  Нидәмуну ә бим пәлγш.

  1521
  Һьәблγ ҹусдә мәндәйирә,
  Зийод мәсох хәндәйирә.
  1522
  Әз ҹγр-бәҹγр ҝоф шәндәhо,
  Тәслих бирә руй зәнчәhо.
  1523
  Чумәрәхьи хосдәҝорә
  Нибу, ә буз шоhвор дорә.
  1524
  Рγхь парусдҝәш әз гәләткәш,
  Әз hьәмәлтγш хәҹәләт кәш.
  1525
  Әз ҹγх зәрәй ән биҹә ҝиҹ,
  Ә йодовоз чγ пичә-пич?
  1526
  Әз тоорих гәдимбәндhо,
  Мәхьрγм бирә - йәтимзәндhо.
  1527
  Нәнуйхунә гәмлγ дирә,
  Сәhьәр хурдәш дәмлγ бирә.
  1528
  Ҝофhой дγлә вәдәкγрдә,
  Гушә - парлγ «ҝәдә» ҝγрдә?
  1529
  Чип-чиҝиҝә сурог хоши,
  Субукмәндлγ нийо боши.
  1530
  Әз сад ҹиро тоҹә имкон,
  Ҝирйәлγни әхир инсон.

  1531
  Ә гәдγшә мәскән хори,
  Әз ХУДОйи сәр-тән шори.
  1532
  Әри «бәhьә - вәчә» инсон,
  Сγрхиш имбу пучә имкон.
  1533
  Нәштәрлγйә ҝоф шинирә,
  Ә йор бийор соф динирә.
  1534
  Шәв-руз әри Йәршолеим,
  Ҝовләйирәш бийо хойим!
  1535
  Ә мγлкәдар чарусдиҝәш,
  Әз сәр hьони ҹару мәкәш.
  1536
  Әри хотур ән бигәдγр,
  Әзир фәткә ки зәрә хγр?
  1537
  Вәрф рихдәнки тә ноф тикиш,
  Бугоз мийов әз хиникиш.
  1538
  Ә гәтрәйә ҹозорәвоз,
  Мәhьни хундә, нидγт овоз.
  1539
  Тәрбийәдор дананиҝә,
  Мәхьтәл мумну hәр ки диҝә.
  1540
  Зийод хостә тәмәхьтγрә,
  Биод мәсох мувәхьтγрә.

  1541
  Гирлигонә чγләконлу,
  Кγчмиш бирә, - кγләдонлу.
  1542
  Миҹәй дγлγ тә гәм дирә,
  Чәрми ҝомиш ә дәм бирә.
  1543
  Ҝофә әри шох ҝуфдирә,
  Ҝилов мәзән – лох шәфтирә.
  1544
  Ә чум кәсhо нисдҝәш вәди,
  Ихьтиборәш әз дәс мәди.
  1545
  Тәйтә чумhо товлу дирә,
  Әз Тиро дур нибу бирә.
  1546
  Әз гилигтγ ҝγрдәнγткәш,
  Гәйгуhорә әз γҝγд кәш.
  1547
  Кәй, әз губи дур нимуни,
  Әз ҹәзониш ҹурр мимуни.
  1548
  Хубә ҝофә ҝуш нә дошдә,
  Ә богчәйγ ки дор кошдә?
  1549
  Шоhирбәндлγ нә зγhγстә,
  Ә ҝуҹәвоз ки нγвγсдә?
  1550
  Тәмбәлирә - сабур хундә,
  Зәhьифмәнди ки бурбундә?

  1551
  Хосдәйәти ән сад гәди;
  Әз чум нә руй бошҝу вәди.
  1552
  Хосдәхундә рγхь нә дорә,
  Әри хьолтγш нийов чорә.
  1553
  Әз тәфγргәй гәтийәтиш,
  Дәглγ рихдә hьәрсhой бәдиш.
  1554
  Дγл хγшдәрәш фурмундәҝор,
  Нәшдәр зәрә ә ҹун нә hьор.
  1555
  Рихдә-рихдә дәгhой ән бун,
  Ә вәхьш миойв дәгмәй ән ҹун.
  1556
  Әз соворә - хинҹлγй вошҝу,
  Рафдә рәхьтγш динҹлγ бошҝу.
  1557
  Пар зәрәнки әз чәхьәни,
  Хушә руйә чγ пәхьәни?
  1558
  Ә дәб дәҝәш – сийә войу,
  Һьәзоб – нәзник нийо пойу.
  1559
  Кин ворухдҝәш әз хьγҹәткор,
  Дәс растирәш әз хәто дор.
  1560
  Әз гәлпиҝәш ҹәлби йобу,
  Кәлләй дγшмәш хьәл бийо бу.
  1561
  Әз ҹустәй йор hәдәр дирә,
  Софйәтирәш гәдәр бирә.
  1562
  Парс рихдәнки әз соф нәдан,
  Пәсә-пишой ән ҝофә дан.
  1563
  Ихтилотә сохдҝәш кутәхь,
  Кәм ниимбу дурази рәхь.
  1564
  Ә бим чорә нисдҝә тәдбир,
  Софйәтиhош имбу – тәкбир.
  1565
  Руҝәруҝә мәнәмhорә,
  Ә ҝофәвоз нибу чорә.
  1566
  Әз бәдиҝә йә ләгәмиш,
  Һич нидобу йә дәhьәмиш.
  1567
  Ҝәвγлсγзә чи хурдәнки,
  Әхьвол согиш мγдγ тәнҝи.
  1568
  Хьолбоҹлγйә нәвс нә бирә,
  Ә кор дәhьәм нәс дәбирә.
  1569
  Әри дошдә рγхьтоҹирәш,
  Нийо кәши мγхьтоҹирәш.
  1570
  Ә зулумә човгун бәдиш,
  Хәйрлγ бошҝу әгибәтиш.

  1571
  Һьәдәтhорә әри дошдә,
  Кγчмишиhо нәс воҝошдә.
  1572
  Ә муйhой сәр офдоҝәш дән,
  Имидhорәш гәрбол мәзән.
  1573
  Ә сурр ХУДО рәхь нә офдә,
  Дәрмуй ҹунә нтай бофдә.
 13. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  1574
  Мәhьәнолγ нисдҝә фикир,
  Лов нихәндγ – нә зу, нә дир.
  1575
  Ә чумәвоз дәниширә,
  Ә дγләвоз гәм кәширә.
  1576
  Дәрдәҹәри дγhо корhо,
  Гәлпи, - әри гәзәбдорhо.
  1577
  Гәнәт зәрә - хьәсрәтиҝәш,
  Гәйгубәнди пойhорә кәш.
  1578
  Хьәсбошолум – ҝуфдирәҝор,
  Дурҝунийγ нийов ә йор.
  1579
  Рачә хәләф – сурхибәнди,
  Шәрә - әз сәр кγрси шәнди.
  1580
  Үлγҝ бәхтә дәчарундә,
  Зәхьләй зәнә ки парундә?

  1581
  Әз бәдиhой ән дγлтәнҝи,
  Бәсдә мийой - әнҝγлhәнҝи.
  1582
  Әз тәлхьиhой хәбәрсγзи,
  Кумәксγзhош – кәмәрсγзи.
  1583
  Һьор-hьәсγлә сохдҝә фурмиш,
  Вәчәй хәрә чγ андурмиш?
  1584
  Ә зир гопоз домундәҝор,
  Хов ән чумәш нәс рундә шор.
  1585
  Домундиҝә ә дәс ҝәдә,
  Тик нипойи әз дγгәдә.
  1586
  Корә диҝә мувәхьлγтә,
  Хәтош имбу кутәхьлγтә.
  1587
  Нәҝирошдҝә әҝәр ҝофтγ,
  Тәхьс мγҝγрγ шәкәр софтγ.
  1588
  Әзир гәрги ҝәрмә hово,
  Ә дγл мәбош сәхт хьәлово
  1589
  Гитлγниҝәш нәвс – hәнәҝи,
  Әз согломиш дәс мәвәҝи.
  1590
  Зиб-зиндәлγ нә бирәҝор,
  Нимәлитлγ винирә - кор.

  1591
  Хәлг нә рафдҝә әз йә рәхь,
  Тγш вәдәшән әз тәмәхь.
  1592
  Әри хунәй дγлдинҹи,
  Говрә бошҝу ә минҹи.
  1593
  Тәйтә ҝγрдә дәсдәчуш,
  Ҹәлдлγ митай ҝәшдә хуш.
  1594
  Бәхт омоҝә әз пәсиш,
  Рәхьсо мәди әз дәсиш.
  1595
  Аташ тәнә пәймундә,
  Гγздγрмәрә кәй рундә?
  1596
  Хәмилγйә ҝγндәҝир –
  Нун тәнγрәш сохд вәҝир.
  1597
  Әри дирә - хγдγрә,
  Гәйгулу дор – хγсγрә.
  1598
  Сокит зγhо – асдалγ,
  Пир ниимбу әз салγ.
  1599
  Зәhьифиҝә әҝәр дγл,
  Мγрдәйирәш чγ мγшкγл.
  1600
  Нидир сохдә hьәҹәлә,
  Ҹун ки хосдә әз ҹәлә?
  1001
  Вәрҝәвуш сохдәнки әгγл хγшдәрә,
  Әз йортγ вәдәшән вәхтә кγшдәрә.
  1002
  Ә зγлмәт зиндонhо дәбирә вәhьдә,
  Мәдан ки, шәритγ ә дузи hәгг дә.
  1003
  Ҝурундә нәчоги нә вәпичирә,
  Әләгhой согирә зу имбу чирә.
  1004
  «Нәhь» - «әри» ән йорә тәйтә вәҝγрдә,
  Кипәрә шорилγ нибу дәҝγрдә.
  1005
  Әз судум бәдбәхти тә хилос бирә,
  Кәмәрә шидралγ имбу сов дирә.
  1006
  Хьγрмәтә годолу дошдәҝорлγhо,
  Борлуни ә тәhәр кошдә дорлуhо.
  1007
  ХУДОлу данустә хьәсγлмәндирә,
  Ә сәйәг hьәләм дор hьәсγлмәндирә.
  1008
  Ихьтибор нә дγhо бисурнәлγhо,
  Сад руйә мәҝγрγ әз ҹур әлγhо.
  1009
  Миҹәhой сәдиги рихдҝә әз hьәдәт,
  Инсонhо әзйәки нибу бирәхьәт.
  1010
  Ҝоф-ҝәләҹ нисдиҝә ә пәсәй кәмәр,
  Руй-бәруй мәҝγрγт әзйәки хәбәр.
  1011
  Тәхьнойи мундиҝә ә дγлтγрәвоз,
  Васала нийори ә ҝγлтγрәвоз.
  1012
  Гәлпиhой дγлhорә офдорә ә сәр,
  Йә лγнҝәш ниимбу соф норә hәдәр.
  1013
  Лойигбәнд нисдиҝә әҝәр сәркәрдә,
  Дәhьворә нитану тәвәсәр бәрдә.
  1014
  Мәтләбhой ән дγлә бәhәм нә дирә,
  Әз дор зиндәҝуни дәhьәм ки чирә?
  1015
  Хоhишә сохдәнки әз бигәдγрhо,
  Йә чорә нивини әз дигәмγрhо.
  1016
  Чγ вәхти омоҝә ә hоройтγ бәхт,
  Фурсәлγ сәр мәзән әз чорәйтγ сәхт.
  1017
  Хьәзγрлγ пойисдҝә ә гуллуг ән хәлг,
  Ҝилҝәзиш низәнγ ә буллуг ән гәрг.
  1018
  Ҹәхьтирә сохдәнки әри hәр хуби,
  Очорә ниҝәшдγт әри дәр губи.
  1019
  Мозолhо әз инсон кәй ки, дур нирав,
  Әз γшγг ән чумhош, әнҹәг нур миров.
  1020
  Шорлγйә хәбәрhо нәбирә ҹиҝә,
  Мәлхьәмлγ ниимбу γзҝә вәҹиҝә.

  1021
  Хәндә ловлу әри дирә дγшмәрә,
  Хокәливә нийо сохи хγшдәрә.
  1022
  Фәргγ нисд, hьγмγрhо тә сади бисди,
  Иҝидә мәрдhорә шγhрәт hә hисди.
  1023
  Ҝовләйи ән хәлгә әз дγл хосдәҝор,
  Хокбәндә әрәгә рухундә әз hьор.
  1024
  Бинәдор залумә лов-тум сохдәкор,
  Вәтәнә әз дγли митав хосдә шор.
  1025
  Гәзәбhой виҹдонhо рәхьмә нә ҝγрдә,
  Дγрγстhош миданγ зәхьмә вәҝγрдә.
  1026
  Чәнгәдә нәфәсә мидай кәширә,
  Ә хγшдә нуш нәдан hорой-хьәширә.
  1027
  Лап визор мундикәш әз гәм ҝуруни,
  Һич мәхьәл ә зуhун мәйор дурҝуни.
  1028
  Нә пәймундә hγндγрирә нә сара,
  Һә ним-нәhог ә гәд мәйду нә дара.
  1029
  Гәзәбә нәчоги нә доҝәш омун,
  Һәҝәнәш ә пәнҹәй мәрдγм мәдәмун.
  1030
  Хьәл сохдә нәсдаҝә йә ләшҝәр дәрдә,
  Вихьдәрә ниимбу ә бәш шәр бәрдә.

  1031
  Һьәзизи дγнйоhә нәсдакә ҹусда,
  Һич мәхьәл сγрхәлγ нитай парусдә.
  1032
  Һозорhо, милйонhо мγрдҝәш сал-бәсал,
  Һәҝәнәш чәрх хурдә моҝошду васал.
  1033
  Киhо ки, руй ҝγрди ә хунәй ХУДО,
  Һьәҹәлиш hьәзобә лап пәмбәлγ до.
  1034
  Дәндγрә гиҹундә әз тоб бәхили,
  Войҝәрә мәвәни әз шоботхьили.
  1035
  Бичорә мундәнки ә пәнҹәй вошҝу,
  Нәштәрә зәрәнкиш рәхьмәлγ бошҝу.
  1036
  Бир-нәбир бәбәрә сохдәнки талан,
  Йәбойҝәш момуни ә хәр, нә палан.
  1037
  Разилуг нисдиҝәш әз hьилом ән бәхт,
  Хγшдәрә ә зир пой мәвәнҝән hич вәхт.
  1038
  Тәкәй ки, пәхγрәш, кинәш миданут
  Гәдγрhой Тирорәш, динәш ниданут.
  1039
  Надани хγшдәрә нәсдаҝә инсон,
  Сарайγш мичару ә торә зиндон.
  1040
  Йә дәг ов нирихдҝә әҝәр әз hьәрәш,
  Залуми нә сохдә, нибурут сәрәш.

  1041
  Мәхьтәлиш мундиҝә әри сохдә кор,
  Һозор ҹγр ҝоф имбу әз обур, әз hьор.
  1042
  Тәхсиркор мундәнки ә пишой ән хәлг,
  Шәhьәмhой ән дγлтγш нидав дорә бәрг.
  1043
  Ҝиснәлγ-тәшнәлγ мундҝә йә оhил,
  Әлбәт ки, ҹун мγдγ әз сойил-бойил.
  1044
  Ҹуркумhо ҹәсдәнки әз чγкhой сәриш,
  Сухдә чи мичару ә хокисдәриш.
  1045
  Әз йәлов офтои тәйтә сирр чирә,
  Әз аташ ән тәнγ нунhо бирҹирә.
  1046
  Нәсдаҝә кәширә хьәйфи ән ҹунә,
  Гол-могол мидәбу ә гәриш хунә.
  1047
  Гейрәтhо-номусhо шишиҝә мәрдә,
  Фәләкиш ниданγ хьәл сохдә дәрдә.
  1048
  Рәхьмәҝγн нисдиҝә дγшмәhой бәди,
  Кγкγрә вәкәндә, нисд сох - әбәди.
  1049
  Кәй ки, гәрди ә мәхьәлγ хьәл мибу,
  Әри мγрдә шори сохдә ниимбу.
  1050
  Әз дәhьвой мγрдәи тә хилос бирә,
  Иҝидиш хγшдәрә нитав бос дирә.
  1051
  Ә зγмрγд чарусдҝәш гәйиш мишини,
  Әз фәләк хубтәтә ҝофиш нишини.
  1052
  Ошугиш бирәйҝә ә ҝγзәлә йор,
  Сγрхийә догhорәш ә тов чум мәйор.
  1053
  Фәргγ нисди ошуг бирәй, бәнд бирәй
  Әз у зомон, комини руз хәнд дирәй?
  1054
  Ә hьилом зγhγсдә тәйтә ки, шәнγт,
  Сәдигә дусдhорә әз йор нишәнγт.
  1055
  Кәй йортγ ә пишой дугозиш нийов,
  Әз хиник ән човгун бугозиш мийов.
  1056
  Әз хуну - ширини ҹусдәйә вәhьдә,
  Ә нисйә мәфурух хьәзγрә - нәгдә.
  1057
  Йорәбәнд ҝәшдәнки рузhой hәминон,
  Ә сийә муйhой сәр ниофдону дон.
  1058
  Дγлшори винирә әз кук, әз духдәр,
  Имидә hәмишә ә софә рγхь бәр.
  1059
  Мозолhо хәбәрсγз омоҝәш - кәйhо,
  Хγшдәрә пәс мәдан әз хушәз бәйhо.
  1060
  Мозолмәнд бисдоҝә духдәртγ-куктγ,
  Ә гәриш тобудиш мусуху тук тγ.

  1061
  Әҝәр ки, нә буҝә йорә вәфойу,
  Әз чуму мәдиров софәй ҹофойу.
  1062
  Әз тараф ән ХУДО расирәнки бәхт,
  Никирә пәймундә нәс бирә hич вәхт.
  1063
  Дуборә ҝәшдәнки ә дугоз ән йор,
  Манҹара кәширә ә бугоз мәйор.
  1064
  Пар зәрә вәhьдәhо ә сәр ән ҝγлhо,
  Йә ХУДО хәбәрдор имбу әз дγлhо.
  1065
  Доглγйә вишәрә сохдә томошә,
  Сәртγрә hәмишә зәвәро вошә.
  1066
  Үшγгhой ән шәвә кγшдәнки hьәсму,
  Хок хори әз воруш ниимбу пәшму.
  1067
  Ә инсоф омоҝәш йә-дγ бо фәләк,
  Һәҝәнәш хγшдәрә хуб дор әз кәләк.
  1068
  Магнитлγ кәширә, ә сәйрγ дәбош,
  Һич зомон әз дγнйоh ҝиләйлγ мәбош.
  1069
  Дγшмәhо бәдә рәхь ҝәшдәйә вәhьдә,
  Нимәҹун – пәләмγрд моҝошдут бәгдә.
  1070
  Ә hәлгә вәҝγрдә hәндәвәр дустә,
  Әз куку-духдәрγ ниимбу ҹустә.
  1071
  Ә мγхьтоҹ йә русму вәбирәҝорhо,
  Һич мәхьәл нивγнγт вәҝирә корhо.
  1072
  Әз гәзәб дγл хγшдә хун ҝγрдәҝорhо,
  Ухшәри ә дәhьәм - ҹун мγрдәҝорhо.
  1073
  Нәштәрә зәрәнки ә сәр дγ-йәки,
  Мозолhо әз hьәрә мурав чәпәки.
  1074
  Ә дγшмә чарусдҝә сәдигмәндә дусд,
  Ҝомишлγ суй мγдγ - ҹузлай гәндә пусд.
  1075
  Гәчәгә дγздирә сәнәhьәт сохдә,
  Әз ХУДО нидани гул-гәнәт хосдә.
  1076
  Әз ләhьәй әнйәки нунә парундә,
  Хорирә пәсәво нибу чарундә.
  1077
  Ә hьәрәй ҹувурhо дәбирә вәhьдә,
  Пәшмуни нәйово, ҝоф сохдә бәгдә.
  1078
  Динлγйә Тирорә нориҝә ә йон,
  Ә чумтγ тов нидγ - ХУДОлγйә шон.
  1079
  Әз хунәй ән ХУДО руй чарундәҝор,
  Әз рγхьhо ниданγ суй парундә шор.
  1080
  Әри инсон hьәзиз буhо - хосдәхун,
  Гәриш дγлә hич вәхт нидав сохдә хун.
  1081
  Үшγгhой hоворә нә дирә вәhьдә,
  Бәҝәм ки, зиндәҝун ә тоҹә hәгг дә?
  1082
  Ә фикир домундә әз гублγйә дәрд,
  Нидани чарусдә ә хублγйә мәрд.
  1083
  Вәнҹирә-вәнҹирә дорhой hьγмγрә,
  Вор-дәвләт мидани - хәрәй кγмγрә.
  1084
  Ә мγгγр овурдә зобуй биҹирә,
  Һьәсонтә ҹәзорә нибу виҹирә.
  1085
  Ибрәтә вәҝγрдә әз дирәйhо хов,
  Пойhорәш дәсәлγ мәди ә бухов.
  1086
  Ә дγнйоh вәдилγ нә буhо зулум,
  Таза гәсд бийо бу әри ҹун залум.
  1087
  Мγhбәтә - гирлигон кәй ки, мисохут,
  Һьәилә әз дәдәй ҹиро нисохут.
  1088
  Руй hьәсму бисдоҝәш hәмишә коврә,
  Сокитә динҹирә овурдә говрә.
  1089
  Ҝуҹлуйә йәрәгә дәшәндә ә кор,
  Бир-нәбир hьорирә мәсох торимор.
  1090
  Ә гуг сәр вонорә рγхьбоҹлγhорә,
  Ә зир пой мәвәнҝән мγhьтоҹлγhорә.

  1091
  Руй ХУДО чарусдҝә әри зәхьм дирә,
  Ә нимаз рәхь воку тә рәхьм нә бирә.
  1092
  Һьовунә хγрриҝә йә сγрхә бала,
  Зумусту марасγ – рузҝор васала.
  1093
  Мәгсәдә норәнки ә пишой хγшдә,
  Хубhорәш хәрәблγ нимбу кγшдә.
  1094
  Тәҝәрҝлγ рихдәнки ҝулләйә сәнгhо,
  Ә чγ хьол мирасγ гәтрәйә ҹәнҝhо?
  1095
  Михьилло сохдәрә hьәдәтлγ ҝγрдә,
  Ов-hьәил ҹәhьмәтә мәкγш тә мγрдә.
  1096
  Гәндәйә пәрдәрә кәширә ә руй,
  Сипирә донhорә мәвәнҝән ә муй.
  1097
  Бәрәкәт бирәи йә донә дәниш,
  Ә хори ән вәтән уҝәй мәдәниш.
  1098
  Хокисдәр бирәнки - сухуhо hγзγм,
  Ҹызинә нә дорә, нитав зәрә ҝγм.
  1099
  Тәкәй ки, инсофу ә хуш нимибу,
  Һәггирә кγшγhо бәдбәхтиш имбу.
  1100
  Сәнглγйә дәврhорә хьәсγллγ дирә,
  Торикә магараш нәсиллγ бирә.

  1101
  Аташhо әз hьәсму бисдоҝәш тийи,
  Һәҝәнәш тәрҝ нибу hьәдәт пинтийи.
  1102
  Фәргγ нисд, ә шор дә, нобҝә, ә вой дә
  Һәгсγзә мәхьтәлә ниимбу фойдә.
  1103
  Ә бихьол биҝори әри чарусдә,
  Инсонhо әз шәфти әрчγ палустә?
  1104
  Шәш гушшә вошәндҝәш ҹγфтлγйә зәрγ,
  Гәзәбhой ән тγнди ҹунәш имбәрγ.
  1105
  Тәлатум бисдоҝәш ҝуҹhой зийоди,
  Ә гомбур зулмәти довом бийо ди.
  1106
  Имтоhон вәҝγрдҝәш залумә фәләк,
  Бор-бәhәр нә чирә пур нибу әтәк.
  1107
  Әләглγ чирәнки зулмәт войhорә,
  Рәхьм ХУДОш дошдәни милләтхойhорә.
  1108
  Чәнгәдәр ҝуҹлγтә hисдиҝәш садан,
  Һьәсонтә тәслимә мәвих чγн надан.
  1109
  Һьиломә йә сәhнә хьисоб сохдәҝор,
  Әз синәй тәбиәт нидав хосдә вор.
  1110
  Разилуг нисдиҝә әз зәвәр hьәсму,
  Имид тγ момуну ә hәдәр русму.

  1111
  Догуног бирәнки фирәhhо-тәнҝhо,
  Әз бәди суй мγдγ кәләйә чәнҝhо.
  1112
  Мγhләтә парундә әз пәнҹәй вошҝу,
  Тәклифhой боришмиш сγрхәлγ бошҝу.
  1113
  Кумәки нәбирә әз гәдәр зийод,
  Әз бәбә нә дәдәй нимуну йә од.
  1114
  Ҝовләйи ән хәлгә әри войисдә,
  Чγн салдат ә гуллуг имбу пойисдә.
  1115
  Инсофсγз - вишәрә тә чγп вәнҹирә,
  Ә дәсγ буховлу пучун зәнҹирә.
  1116
  Хисирә - ширинбәнд нисдиҝә әҝәр,
  Сγрхә вәхт ән шәвиш миҝрору hәдәр.
  1117
  Духдәрhо ә дәдәй нәзәҝә ухшәш,
  Рачирә сириглγ ниимбу духдәш.
  1118
  Дәhшәтлγ бисдоҝә ҝуҹ зимиләрзhо,
  Ҹиҝәрhо хьәл имбу әз бими тәрсhо.
  1119
  Сәхтлγйә ҝәрмиhо рихдәнки аташ,
  Ә синәй тәбиәт имбошут саташ.
  1120
  Ҝуҹлуйә ворвори омоҝә гуног,
  Хунәhой сәхьибәш мγйлγ догуног.
  1121
  Вәрҝоруш ҹәхьтирә әри сохдә хьәл.
  Гәрболә әз йортγ мәшән hич мәхьәл.
  1122
  Шәhьмәлә офдоҝәш әҝәр ә шох тγ,
  Нәhьләтә ә сәр хәлг тийи мәсох тγ.
  1123
  Әз зулум hьәзийәт сохдә дод-бидод,
  Тоҹhорә hьәнкорлу мәсох од-бәод.
  1124
  Нухоруш парустҝәш әз гәриш гобу,
  Чәтинә корhорәш әхир бийо бу.
  1125
  Йәршоләйим – hьәзизмәнди ҝуфдирә,
  Бγтγн hьилом hәр кγнҹγрә соф дирә.
  1126
  Ә сәр хγшдэ оморәрә кәй нидав,
  Гәришγгә кор hьиломә ки мидав?
  1127
  Әри hозор ән салиhой тоорих,
  Йә зиндәйә мәhьлумәти товорих.
  1128
  Ә чум бәндә вәди нисдҝәш hьәрәҝи,
  Говрәhорәш ҝγллγ дошдә ҝәрәҝи.
  1129
  Фәргγ нисд, гәйгу бу, йә нобҝәш бим бу
  Ҝиснәйи кәшγhо ночогиш имбу.
  1130
  Әри хуби сохдәниҝә хьәрәкәт,
  Пишойтγрә нийо буру шәрә бәд.
  1131
  Туфонhой ләрзиhо пой донорәнки,
  Мγhьγҹγз мивини – фойдә дорәнки.
  1132
  Зар-зари вокундә гобоhой тәнә,
  Ә хγшдә суй зәнит рачhой вәтәнә.
  1133
  Һьәзизхоhи ән бәбәрә тоҹундә,
  Ҝуҹ-гувотә рγхьлγ митай боҹундә.
  1134
  Разилуг нә дорә хγшдәни духдәр,
  Ҹунсоги нийилγ hәр рузә рγхьбәр.
  1135
  Ә чум хγшдә әри бәди нәдирә,
  Йәкиш нивнγ сәбәхьинә вәдирә.
  1136
  Бәhәмлγй шәхиҝә ә бим γҝγдγ,
  Һәркирәш бисдоҝә сәдого мγдγ.
  1137
  Хьололбу хосдәнки ә пишой мγрдә,
  Кинhорә ниимбу тә әхир ҝγрдә.
  1138
  Водорә насдаҝә чунәй гудузә,
  Дирәнки дулу сох hәрбой лов-бузә.
  1139
  Хуб-хәрәб чγниҝә әри данусдә,
  Һәр чирә ә ләhьә нибу ҹавусдә.
  1140
  Хунәлγ, ҹиҝәлγ нисдиҝә инсон,
  Әз хубә зиндәҝун дур имбу имкон.

  1141
  Әз ночоги визор мундә тәкәй мунд,
  Тийи бирә hьәрсhой чумә ки пәймунд?
  1142
  Нишонә дорәнки сурhой ән дγлә,
  Бушләмә мәвошән тохhой әнҝγлә.
  1143
  Пирәнгинә нибисдоҝә hьәсмурә,
  Софә гимәт hич нидорут хьәз нурә.
  1144
  Ә дорун ән космос рәхь бофдә-бофдә,
  Йә ҹура әлγрәш ниданγ офдә.
  1145
  Гәтмәгәрушугә корhорә дирә,
  Әз сабур ниимбу борhорә чирә.
  1146
  Әз зулум косиби әри вирихдә,
  Обурәш, хьәйорәш ниимбу рихдә.
  1147
  Сәhьәрә дорәнки әз гәдәр зийод,
  Ә ҹәhьмәт, әз нумтγ нидав мундә од.
  1148
  Дорә ҝоф хγшдәрә хурдәнки – инсон,
  Йә кәлмәш ниимбу әз шγhрәт нә шон.
  1149
  Бәробәр бисдоҝә азади hәр кәс,
  Хушбәхтиш мидобу ә пәнҹәй hәр кәс.
  1150
  Әз согломи - ә ночоги чарусдә;
  Шәв тә сәбәхь ховиш митав парусдә.
  1151
  Гәрболhо бәхьсәлγ кәй ки, бийо бу;
  Бγзγрҝә инсонhо hьәйблγ нийо бу.
  1152
  Йә хγп нәхурдәйи әз миҹ hьовуни
  Фикир сохдә, нәбу ә бим домуни.
  1153
  Ҝγлhорә винирә ә лоh hәр ҹиҝә,
  Ҹәннәтлγ нидани γзҝә мәрҹиҝә.
  1154
  Ә кон дγл нәдәҝә гисмәтhой мγhбәт,
  Фойдәрә нивγнγ имидhой мγhләт.
  1155
  Ә ҹиҝәр дарафдҝә зәхьәрә тузhо,
  Тазадан моҝошду сәhьәрә рузhо.
  1156
  Әз hорой ән боҹихь бисдоҝәш гизмиш,
  Туршәлγш - ничару ә ширнә кишмиш.
  1157
  Мурдала бинәвсә әри сохдә рәдд,
  Хьололә рәхьмирә нишәнγт әз бәд.
  1158
  Ҝовләйи вәтәнә бугмиш сохдәкор,
  Әз hьәсγл ән хγшдә нидав хосдә hьор.
  1159
  Кумәки нә бирә - әрхәрә хуно,
  Хунhорә микәшγт әрхhорә хуно.
  1160
  Ә хори Израил зγhγсдәҝорhо,
  Хәбәрдор бийо бу әз сура корhо.
  1161
  Йә милләт сәhьәрлγ ҝировундҝә руз,
  Тә hьγмγр ҝирошдә, кәмәр нибу дуз.
  1162
  Әри рундә дγшмәлγйә бодhорә,
  Әз нәшдәрhо миҝировнут йодhорә.
  1163
  Бинәдон Фараон, кәй ки, вачарусд,
  Гул бирәй ҹуhурhо ә нәгγл чарусд.
  1164
  Ә гирог никәрәй ән Гудйол нγшдә,
  Ә гәнәт хәйолhо митай вәнγшдә.
  1165
  Ә дугоз залумhо вонорә килит;
  Һьәилә йәтимлγ – йәсир мәйилит.
  1166
  Ә хьәсрәт ән вәтән дәбирәҝорhо,
  Әнҹәг ки, әз Тиро вәҝγрдә шорhо.
  1167
  Тә думон дәҝγрдә сәр ән догhорә,
  Хьγвсәлә ниимбу чәмән богhорә.
  1168
  Гурбуни кγшдәнки әз дγли-ҹуни,
  Һич нәбу әз мисвой ән були муни.
  1169
  Әз рәхьбәрhо вәҝγрдәнки мәсләхьәт,
  Ә нәвсәвоз ҹуниш бийо бу рәхьәт.
  1170
  Кәлә ХУДОй ән Овроhом нә Миши,
  Дәрйоhhорәш пур сохд әз бим нәмиши.

  1171
  Әри пар зәрәйи – йә ҝушдокошку,
  Ҝγчмишә вәhьдәйтγш hьоширлγ бошҝу.
  1172
  Йә соглом, йәнобҝә, йә хәстә буҝә,
  Әз дәдәй зийотдә ки хостә кукә?
  1173
  Ранҝ-бәранҝ hисдиhо ҝγлhой ән чәмән,
  Йәрәвурд ҹәннәти - әрач ән вәтән.
  1174
  Гисмәт ә бәхтәвоз сохдәнки гуллуг,
  Һәндәвәр вәтәнәш мәҝγрγ буллуг.
  1175
  Фаҹийәh нәкуми тγнд бирә вәhьдә,
  Фәләкиш кумәки нисоху бәгдә.
  1176
  Разийәт дустирә нә сохтҝә гобул,
  Хәндәhой ловhорә нидай дирә бул.
  1177
  Ә хьγкγм ән йә пой вомундәҝорhо,
  Мумуну ә хьәсрәт видово корhо.
  1178
  Әз дәhьәм ҝовләйи ҹусдәнки инсон,
  Шорийγ кәм нибу әз ҝурунди тонн.
  1179
  Нәсдаҝә вәҝγрдә дәсә әз бәди,
  Мγрдәнки говрәйтγш ниимбу вәди.
  1180
  Ә сәхьрой ән гумhо ҹун дγhо әлчәг,
  Ә дәндγй гиргушhо мофдону әнҹәг.

  1181
  Догуног сохдиҝә бир-нәбир тγрә,
  Ә ҝозит мивәни сирр вәҝир тγрә.
  1182
  Пойундә нәсдаҝә дигләhой hьәрсә,
  Ә мγгγр миойри миҝләhой тәрсә.
  1183
  Әз дγли бисдоҝә хосдәйи әҝәр,
  Килитсγз мумуну гилиhой ән дәр.
  1184
  Сәрбәhәм нә дирә сәбәхьи рузә,
  Пәймундә нитани тәмәхьи дузә.
  1185
  Тәйтә ки, әбәди сәхьиб ән hьорут;
  Гәришә мувәхьә тәхьно нидорут.
  1186
  Ә гәнәт хәйолhо вәнγшдәниҝә,
  Пәләмγрд мәвәхиз әз нγшдә ҹиҝә.
  1187
  Мозолиш әз кинтγ чарусдә вәhьдә,
  Зар сγрхиш, бочәхьәт, парусдә бәгдә.
  1188
  Зәхьәрбәндлγ хурдә бәгдә гәм бәхтә,
  Ә хубә руз зу нирасу – кәмтәхтә.
  1189
  Пойисдә нәсдаҝә ә сәр ән ҝофтγ,
  Йә тонн йγк момуну ә ҝәрдән софтγ.
  1190
  Ә хьγрмәт варафдҝә әз ҹәхьттγ – диниш,
  Һьәсонтә йә корәш ә вәхтγ виниш.

  1191
  Әз сәр Синай ҹар бирәнки ловойγш,
  Ә дог ҝиро дәҝиш имбу hовойγш .
  1192
  Һә ним-ноhог вадарафдҝә әз хγшдә,
  Согломирә дийәш мидав зу кγшдә.
  1193
  Һьәйнәшифро локо зәҝә ә динγ,
  Һьәсб hьәҹәлиш хьәзγр имбу ә кинγ.
  1194
  «Мәрмәкинио» - ҝуфдирәҝор hәмишә,
  Гәлифорә зу фушәндә әз кишә.
  1195
  Ә чәҝәрәҝ офдорәнки бим хошу,
  Гәләтлγhош бурра зуhун имбошу.
  1196
  Имидлγйә мити бирә ә шәhьво,
  Сәгәлγйә вози нибу ә дәhьво.
  1197
  Сурәт сγрхи бирә ҹиҝә - балаhо,
  Әз кин γшγ дур мумуну болоhо.
  1198
  Хәхәлγйә бор шовундҝәш бәhәрдор,
  Ҹун сухундә, гәриш мәбош ә hәр кор.
  1199
  Догhой вәрфи тγгйон зәҝәш хьәлә - хьәл,
  Ҝәрдәнхγрдә - корhо мәвин hич мәхьәл.
  1200
  Әз ХУДОйи хьололиҝә мәндәйγш,
  Ә чәнд дәрдhо мәлхьәм имбу хәндәйγш.

  1201
  Ҹәнҝәсур бисдоҝә одоми әҝәр,
  Әз чумhо мофдону ә фурм бәднәзәр.
  1202
  Мγhьγҹγз дγнйоhә әри сурр хундә,
  ХУДОймуш гувотә мидав бурбундә.
  1203
  Ҝуҹә сәсhо шинирәнки әз hьәсму,
  Зиндоҝуниш нγкәр имбу - ә русму.
  1204
  Йодпәрәстә дәшәндγтҝә ә тәнγ,
  Әз зәхьм дγшмә хилос имбу вәтәнγ.
  1205
  Кәй, инсонhо әри йәки гул нибу,
  Гәйгуй хәлгә кәширәҝор бул имбу.
  1206
  Ә зир хори тә дәшәндә пучhорә,
  Израилә хγшдән ХУДО ҝуҹ дорә.
  1207
  Ә гәсд хәлгмә поисдәнки дγшмәhо,
  Әз дәс ХУДО хилос нибу кγшмәhо.
  1208
  Дузиhорә әзир пойhо сохдә хьәл,
  Дурҝуhорә томом мәхой hич мәхьәл.
  1209
  Пәшмулуйә хγрд бисдоҝә софә дγл,
  Ә дод нолә мәлхьәм бошҝу ҝоф әгγл.
  1210
  Әз бомбоhо дур нисдиҝә бим сәрγ,
  Кәлә дәhшәт софлγhорәш имбәрγ.

  1211
  Әз тор шәви, кәйки, ә сәр хун маров
  Бәләд буhо, ә гәд губи нидаров.
  1212
  Әз сγрхә Тироhо hәрбой нәхш дирә.
  Хәйолбәнд зγhγhо фикиркәш бирә.
  1213
  Имидә кγшγhо әз бγмγздйәти,
  Нә хьәвәс, нә тәмәхь ниимбу вәди.
  1214
  Ширинә хәйолhо hисдҝәш йә гушун,
  Фәрсγзә хьовурә ә гуг мәнушун.
  1215
  Йә хγпләй ән овәш әри вокуфтә,
  Сабура дошдәҝор сәр нитав куфтә.
  1216
  Ә hьәрә, тә кәйки, софә хьовур дә
  Наданәш ә мγгγр имбу овурдә.
  1217
  Думонhо ворушә нә овурдәнки,
  Сайловә нирγхγ ловоhой ҹәнҝи.
  1218
  Мγhьγҹγз ләшҝәрhо сурлуйә вәhьдә,
  Лоллγйә ҝγмиhош ә сабур ҹәhь дә.
  1219
  Зийодә дәвләтә әри войисдә,
  Ә имид ловоhо нибу пойисдә.
  1220
  Ҹофолγ нә дирә тγндлγйә корә,
  Софолγ ничини бәндлγйә борә.

  1221
  Руйтγрә чарундә нәсдаҝәш әз йор,
  Шγбhәhой бγхтγрәш әз ҝушу пәс дор.
  1222
  Ә гәд хун дәриҝә дәс сийә бәдhо,
  Бул бәhәр ничини әз гийәмәтhо.
  1223
  Инҹимиши нә бисдоҝә ә hьәрә,
  Хәҹәләтбәнд хьәл ниимбу чγн кәрә.
  1224
  Нәсдаҝә хәндγсдә ә hьәмәл хγшдә,
  Вәҝирә хьγрмәтә мидани кγшдә.
  1225
  Бирйони бирәнки базуhой мәрдγм,
  Ә зир дәр хьәл имбу ә тәhәр ән дγм.
  1226
  Тәhьрифмәнди тәхьнойә бәрг нийо дγ,
  Шон-шγhрәтә хγшдәни хәлг бийо дγ.
  1227
  Дәсhойму нә зәҝә чәкhой дγ дәсә,
  Ҝушhойму нишинγ зиндәйә сәсә.
  1228
  Сугдә дустиш оморәнки бодолог,
  Нә нәхьс имбу, нә ҹәхьт имбу, нә чорә.
  1230
  Хγшдәнхоhлу әри дошдә тәкирә,
  Ҹәхьт мәсохит әри кγшдә йәкирә.
  1231
  Тәфәhьәт нә бирә hγндγри-сари,
  Һәдсγзә мәhәббәт ХУДОш амбари.
  1232
  Су-йәлов рихдәнкиш ә сәр бәдитγ,
  Хубирәш әз йортγ ә бод мәди тγ.
  1233
  Ихьтиборлу нә бисдоҝә hьәмәлhо,
  Бәхт мγйрγхγ әз лγҹγhой ән бәлhо.
  1234
  Сәхьиблγ ҝоф сохдә әз нум бәдә тән,
  Уйдурмә корhорә ә чум мәдәшән.
  1235
  Гәргγшә нифриhо нәбуҝә бәдлγ,
  Кγклγйә йараhо нишәнγ hәдлγ.
  1236
  Әри сухдә, кобобиhой мγhбәтлγ,
  Әнҹәг ХУДО бийо бошу мγhләтлγ.
  1237
  Нәвилорә винирәнки чәпәки,
  Хγрдә нуну hәчиданки кәпәки.
  1238
  Ә пишой хәлг, пой норәнки шәрәки
  Мәмзирhорә әнҹәг тубо ҝәрәки.
  1239
  Кәй әз шγбhә гәтийәти никәшγт,
  Ә рәхь мγhбәт хәҹәләти микәшγт.
  1240
  Инсонhорә виҹирәнки ловодор,
  Гилинҹ ҝγрдә, сәр низәнγ hоводор.

  1241
  Сийә чум нисдиҝә йә духдәр әҝәр,
  Ширинә ҝоф зуhун ниимбу шәкәр?
  1242
  Ә бим γшγг сухундиҝә шәhьәмәш,
  Кунгәрболи ә бод дорә дәhьәмәш.
  1243
  Һорой-хьәшил ән хунәрә шинирә,
  Зиндә-зиндә ә хок дәни – винирә.
  1244
  Очуглу нә мундҝә дәрhой ән дγлтγ,
  Гәнәтлγ сур нибу шәрhой ән кγлтγ.
  1245
  Әз hьилом шорирә әри рач дирә,
  Әз әгγл ниимбу бим-бирач бирә.
  1246
  Әз рачә сифәттγ нәс рихдәҝә нур,
  Һьәзизә хостәйтγш митав ҝәшдә дур.
  1247
  Дәдәйә тамаруз нә hишдҝә йә чиш,
  Хγшдәрәш бәхтәвәр мивини hәчиш.
  1248
  Ә зулмәвоз тә кγк шәндэ вәҝириш,
  Рузә ә шәв гәриш сохдә нә ҝирис.
  1249
  Ә гәриш милйонhо әҝәр дәри тγш,
  Ә бәди нимуну hьилом әри тγш.
  1250
  Әз дγнйоh нәсдаҝә вәҝγрдә ләзәт,
  Ә чумиш нидобу нә вор, нә дәвләт.
 14. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  1251
  Виҹирә нәсдаҝә хубә әз хәрәб,
  Зу гупмиш имбоши әзи ләхсә дәб.
  1252
  Һьәсмурә думонhо ҝγрдҝәш сәр-бәсәр,
  Һә ҝәнәш муҹуҹи мундә тәвәссәр.
  1253
  Хәрәбә ҹовобә ҝузәт сохдә вәхт,
  Әнҝγлhой тәрсирә дарам мәкәш сәхт.
  1254
  Ворушhо ә сайлов чарусдә вәhьдә,
  Чәнд бойҝә ә ховhош мивини бәгдә.
  1255
  Тәрсәнҝоh хундиҝәш дγшмәй хγшдәрә,
  Һә ҝәнәш hьәсонтлγ мәхун – кγшдәрә.
  1256
  Ә сабур вомундә, нә диҝә йә кор,
  Гәндәлγ нивγнγ нә бәhәр, нә бор.
  1257
  Сәрбәрәхь гәрәзә ә нәфстγ ҝиро,
  Нитани вәрзундә чγн пәлγй Тиро.
  1858
  Ә чумhо боворим нисдиҝә тγрә,
  Һәми hьәсб, hәми хәр митай гәтγрә.
  1259
  Ә ҝуш тγ боворим нә сохдә вәhьдә,
  Әз хәбәр ән кәсhо чγ дәhьәм бәгдә?
  1260
  Вәтәнә әз дγли хосдәҝориҝә,
  Зәвәртә ниимбу γзҝә шориҝә.
  1261
  Ә ХУДО нә Тиро нисдҝә боворим,
  Һич мәхьәл ниҝуйит: «Чγ хубә шорим!»
  1262
  Әз дәдәй бирәйи гитиҝә әгγл,
  Сад ҹиро дәрд нә гәм кәм нибу әз дγл.
  1263
  Әз нәрhой ән ҹәhьмәт - әз той-бәтойи,
  Хγшдәрә кәширә, дур нийо пойи.
  1264
  Әгγлә бәрдиҝәш бибәхшә сәрhо,
  Ҝуҹ - гувот кәм нибу әз гучә нәрhо.
  1265
  Чор тараф хγшдәрә нә варавундә,
  Муҹуҹи тәмизә ки дарамундә?
  1266
  Ә хотур мәнҝ шәви кәй ки бим мийов,
  Пишнәви нә бирә, шәхьәнҝум нийов.
  1267
  Ләрзундә митайҝәш лγҝәhой дорә,
  Хәхәлү хьәл мәсох бәhәрә, борә.
  1268
  Кγкләмиш нә сохдә тәлhой ән тара,
  Ә гәриш ошугhо ә бәхьс нә дара.
  1269
  Ә товнәй ҹунсоги сохдәнки муно,
  Дәрд чумиш зобуни чγн дγлә хуно.
  1270
  Тиролу дирәнки рушлуйә мәрдәш,
  Әз хьүҹәт сәдиги гуй сохит дәрдәш.
  1271
  Миторә ә хори сәхд сохдә вәhьдә,
  Хьололиш, хьәримиш әсуд - ә hәгг дә.
  1227
  Сиб-сийә палтара вокундәҝорhо,
  Һьәрс ҝирйәh рγхундә әз мундә hьорhо.
  1272
  Һγнәрлγ нә буhо әри кәлә кор,
  Омбуруш ничγнγ әз гугhой ән дор.
  1274
  Әз дγли омоҝәш әҝәр ә хош тγ,
  Ә тәмәхь нәфс хγшдә дустог мәбош тγ.
  1275
  Тәкәй ки, чор тараф бәдбинлγ имбу,
  Иллоки, йә кәсиш динлγ ниимбу.
  1276
  Войҝәлγ нγшдәнки ә гәд корхонәш,
  Әз гәриш ән дγлтγ бийоф шордонәш.
  1277
  Йә кәмләй ихьтибор дәҝә ә hьәрә,
  Һьәсәллγ митани дәhьәм сәhьәрә.
  1278
  Вәдилγ бирәҝор ә гәриш ҹәhьмәт,
  Ә гур бәбә-дәдәй мәчγнγ рәхьмәт.
  1279
  Әз бирәхьм тәвәггә сохдиҝәш әҝәр,
  Ә кортγ йаралγ нибу чγн зәрҝәр.
  1280
  Ә ләшҝәр ховлуhо кәй ки той имбу,
  Мγрγhо инсонә сойәш ниимбу.
  1281
  Нәс дннмиш бирәҝә әз нәхьси хγшдә,
  Ҹунәш ә бод мγйлγ әз бәхьси хγшдә.
  1282
  Гәдәгә зәрәнки йә гуллуг тγрә,
  Ә сәр hьәсб мәвокун - овсар гәтγрә.
  1283
  Чәмәнлγйә богчәhорә винирә,
  Сәс гушhорәш митай хьәзлγ шинирә.
  1284
  Шоробә вокуфтә, сγврγсдә бәгдәш,
  Пурдали имбошу хәндγсдә вәhьдәш.
  1285
  Һьәҹойиб танусдҝә сурр дәҝγрдәрәш,
  Воҹиблγ мухуну гәрд вәҝγрдәрәш.
  1286
  Ә тарhо йәловә тәйтә хγшҝ зәрә,
  Әз киhо мәҝγрγ хьәйфhой хγшдәрә?
  1287
  Вор-дәвләт вәчиҝә әз гучогиhош,
  Тәфәhьәт ниимбу әз гәчәгиhош.
  1288
  Әз пәхγр дγл хγшдә бәхтә нә чиҝәш,
  Молкомут мизәнγ ә нγшдә ҹиҝәш.
  1289
  Ә шор хәлг, тәкәй ки, ҹәләш имбофи,
  Ә чәрҝәй бγзγргhо ҹиҝәш нийофи.
  1290
  Сәдиги нә дәҝә ә рузhой hьγмγр,
  Мозолиш мусуху ә тәhәр кγмγр.
  1291
  Нухоруш бисдоҝә ә тәhәр бургов,
  Нәфс инсон суй нидγ ә иштоhой ҝов.
  1292
  Әз хәндәй биhьори буҝә пурдали,
  Зән-зорәш муҝуйу: «И чγ мурдали!»
  1293
  Оворә ҝәшдәнки кучә-бәкучә,
  Вәрзундәш чәтини әзини пучә.
  1294
  Һьәрс чумә рухундҝәш диглә-бәдиглә,
  Вор-дәвләт согирә нинγ ә миҝлә.
  1295
  Зәнҝилов сγрхирә кәрдундҝәш йә хәр,
  Һә ҝәнәш әгγлγ бул нибу ә сәр.
  1296
  Тә кәй ки, софирәш гургут мисохут,
  Дурҝуни-дузирәш субут нисохут.
  1297
  Кәй зомон ән пири гγрбәтγш мибу,
  Әз нофу зәвәртә хьγрмәтγш нибу.
  1298
  Әз hьәсму ҹусдәнки сад ҹиро лово,
  Ә виҹдон сәдигhо мәбош хьәлово.
  1299
  Ә сифрой мәҹлисhо нγшдиҝәш бишән,
  Сабураш гуй сохдә, мәдәшән шивән.
  1300
  Тәйтә шор вәрзундә әгибәт тγрәш,
  Ә дγнйоh ҹар дәшән hәгигәт тγрәш.
  1301
  Ә дәhьво чарундҝә гәhрлγйә ҹәнҝә,
  Нәштәрә нишәнγ әз кәф ән пәнҹә.
  1302
  Зиндәҝун соворә бирәнки чәхьәт,
  Дγл бәбә-дәдәйиш мукуфу рәхьәт.
  1303
  Тә навад расирә - хьәшдод хьәшти тγ,
  Хγшдәрә суроглу бийо ҝәшди тγ.
  1304
  Чорәлγ бирәҝор ә тәhәр момуш,
  Ә бим хәлг мивәрзγ хьәвәс илhомуш.
  1305
  Әз чорәй ән милләт мундҝә чәпәки,
  Пысирә войҝәhош ә фурм кәпәки.
  1306
  Нә човгун, нә шәхтә, нә ләпәй сузов
  Йә йара низәнγ ә расти – дузов.
  1307
  Вәтәнә вәрзундә әз дәс хәйонәт,
  Ҹәhьмәтә ҹунлу дор чγн йә омонәт.
  1308
  Хунәйγ бисдоҝә сәйәг кәрҝолу,
  Нәфәсәш мокошу ә суй мәрҝолу.
  1309
  Дәс чәпә әз дәс раст нисдиҝәш сурог,
  Һәмишә шушдәнγт әз ов йә булог.
  1310
  Чγтам ки, инсонә дγ дәсγ вәри,
  Никәрәш ә минҹи дγ хγшҝи дәри.
  1311
  Ә гәриш мәгбуни домундҝә инсон,
  Әз Тирой ән Миши мийофу имкон.
  1312
  Зийодә тәлхьә ҝоф әри вәҝγрдә,
  Сәровнәй зәнирә нибу дәҝγрдә.
  1313
  Гәришуг бисдоҝә хәрәбhо-хубhош,
  Һьәсәлә ә зәхьәр мичарну губhош.
  1314
  Таразлγ нисдиҝә дустә хьисобу,
  Әз кγкγ парундәш ә дәб мидобу.
  1315
  Ә кочук суй ноҝәш пәнҹәй ән дәсә,
  Ҹарулу нибәрγ ҝулләй ән кәсә.
  1316
  Әз тγндә hьәмәлhо вәҝγрдиҝәш дәс,
  Ә дγл тγ хьилләйи мәдор әри кәс.
  1317
  Һьәрсhорә рухундә hьәсонт бисдоҝәш,
  Чумhорә ҹарундә ә гәсди нә кәш.
  1318
  Ҝуфдирәй ХУДОрә норәнки ә сәс,
  Соворә hьәилсγз нәмуно hич кәс.
  1319
  Дәвләтлγ – hьоширлγ зγhγсдә вәhьдә,
  Сәр тγрәш гуз ҝγрдә дәб бошҝу, бәгдә.
  1320
  Хьγвсәлә нисдиҝә әри кор бәрдә,
  Һьγмγрγ дуразлγ нә дор и дәрдә.
  1321
  Ризинлγ-ҹайҹилγ кәширә вәхтә,
  Ә сурог мәвәнҝән хьәзγрә бәхтә.
  1322
  Кәләтәй хунәрә сәрпуш хундәҝор,
  Әз сγрхә дәбәйи митав мундә шор.
  1323
  Әз дγләпәсәйи hисдҝә кәдәрγ,
  Шорлγйә муштулуг дγләш мәбәрγ.
  1324
  Ә hьәдәт офдоҝә гәрәгәтрәйиш,
  Ә зулум мичару бәдрә бәстәйиш.
  1325
  Садана дирәмунд нә шовундиҝә,
  Бәгдәтә чγ имбу сад hьовун диҝә?
  1326
  Шир дәдәй хурдәнки әз нәфс тубойи,
  Хошлγйә озҝорәш йә бәхш ХУДОйи.
  1327
  Ә пишой су аташ гәмҝин пойисдә,
  Ов – воруш hьәсмурәш имбу войисдә.
  1328
  Ҝәрмийә hоворә сохдәнки гобул,
  Ҝуҹ – гувот импару әз дγ пой, дγ гул.
  1329
  Ә бим hәр хγрдә кор сохдҝә тәhьәҹγб,
  Әз миҹәй йә шориш нитав зәрә хγп.
  1330
  Ә таза хунәhой хьәнγхәбәйит,
  Һәшданки хьәтонлү йә нәрә бәйит.
  1331
  Әз сәрәҝиҹиhо тә бирә хилос,
  Ә рәхь зиндоҝуни чγ хьол, чγ мирос?
  1332
  Әри зир гултугhо бисдоҝәш дәмкәш,
  Ә мирод нирасу мγхьтоҹо тәмкәш.
  1333
  Әз кәф дәс парустҝә расай воҹоруг,
  Ә мүшкүл мофдону тазай боҹоруг?
  1334
  Пойhорә шушдәнки ә миhьид нисон,
  Хьәмислγ нийо бу нә тәшт, нә лоҝон.
  1335
  Бәтәвәр зγhγстҝә овhьәил хунә,
  Кәләтәш ә пәмбә мидору ҹунә.
  1336
  Нәсазлγ бирәнки хьол-әхьвол фәгир,
  Әз кәләш, әз чγкләш имбошу тәhгир.
  1337
  Хγшҝирә вошәндҝә ә тәhәр ән бγст,
  Тә нәфәс кәширәш имбошу сип-сγст.
  1338
  Тупәhой думонhо пар зәрә вәhьдә,
  Һьәрс чумәш мγрγхγт әз ҹәнҝhо бәгдә.
  1339
  Дәр-бәдәр пойисдҝәш әз әгγлбуши,
  Гәймоглүш нәс бирә ҝоф ҝуши-ҝуши.
  1340
  Палтара вошәндә ә от мәхьәҹәр,
  Әри ҝәрм офтойи мәмун дәрдәҹәр.
  1341
  Чγкләлә hисдиҝә hә йә кәмләләш,
  Ә хьγрмәт бәбәйи вәбошҝу ләләш.
  1342
  Ләпәлγ нисдиҝә мәhьәной ҝофтγ,
  Мәhьγлγм зу имбу тәхьсирәй софтγ.
  1343
  Хойәhой кәрҝирә hәр бой вошундә,
  Вәчәhой ләшҝәрә митай хошундә.
  1344
  Инсонhо чумhорә тәкәй дәҝγрдә,
  Сәдигиш ә гәд хун ҹиҝә вәҝγрдә.
  1345
  Гобугә пусундҝәш хьәрисә лох тγ,
  Һьәрәрәш hич мәхьәл гәриш мәсох тγ.
  1346
  Ә сәвҝәнд вомундҝә дурҝуhо-дузhош,
  Ә гуг дог мγнγшγ сәрhошу гузhош.
  1347
  Дәндγhо әз ҹиҝә ҹγмγстә вәhьдә,
  Әз кобоб дәhьәмә ки ҹусдә бәгдә?
  1348
  Һьәсγлә доруҝә hәр гул-гәровош,
  Инсонhо ә мәнлик нибу хьәловош.
  1349
  Ә сифро нγшдәнки ә хунәй йобу,
  Хьγлчγгә вәдорәш ә дәб нидобу.
  1350
  Добонhой ән мәхьсо нәбирә тγтγр,
  Рәхь тγрә мәвәнҝән әз кәлә-кγтγр.
  1351
  Ҝоф-ҝәләҹ вәчирә ә хәрәй ҝушhо,
  Дарамлγ ниҝәшдγт ә hьәрәй бушhо.
  1352
  Сабурә әхирлγ нә дошдәҝорhо,
  Бәhәрә ничγнγт әз кошдә дорhо.
  1353
  Бәбәйә хосдәлγ бисдоҝә hәр кор,
  Әвлодиш богбонлу имбу бәhәрдор.
  1354
  Насдаҝә хисирә тәйтә нур сәбәхь,
  Ә садан суй мәбош - ә лγнҝ шәндә рәхь.
  1355
  Саламат – согирә шух дирә вәhьдә,
  Иштоhой оhилиш тух бирә бәгдә.
  1356
  Хурдәhо-бәрдәhо тә бирә нушлу,
  Йә кәлмәй зуhунтγш бошуҝу хушлу.
  1357
  Мишарhо-тәвәрhо кәй корсγз мибу,
  Әз hәдә-гурхиhо дор борсγз нибу.
  1358
  Кәйhо ки, hьәҹәлү бичорә мийов,
  Нә нγгрәш, нә сγрхиш ә чорә нийов.
  1359
  Әз нәшәрhьи гул-базурә ковундә,
  Зән хγсγрә нибу дорлу шовундә.
  1360
  Гәрәбәчлγ нә фундуглγ нә рихдә,
  Ләпәлγрә әз гәд пучhо ки вихдә?
  1361
  Салhорә ә рузhо сохдәнки хγрдә,
  Йә рузәш ә салhо митай той ҝγрдә.
  1362
  Гәдγр мәhәббәтә насдаҝә бәндә,
  Ә кәпик нивәрзγ зәнγhо хәндә.
  1363
  Әри хьәл нә сохдә дγләш-ҹиҝәрәш,
  Динҹә руз войисдә йә морчиҝәрәш.
  1364
  Гирмизи тә мундә ә пишой сәрпуш,
  Чәрмә руз мәвәҝи әз хушәй сәрбуш.
  1365
  Совурә пур сохдә әз овhой булог,
  Локой пой дәб бошҝу ә сәр hәр зулог.
  1366
  Гәйгулу нγшдәнки ә мәхьтәл ҝиро,
  Чорәрә гәбул сох әз әгγл Тиро.
  1367
  Мәhьәни хундәрә вомухдҝә hәр кәс,
  Хушбәхти мийомо ә сәр hγнәр сәс.
  1368
  Ҝирошдә рузhорә зәрәнки гәрбол,
  Йә бәндәш нәмуно нә пәшму, нә лол.
  1369
  Сурогә ҹовобә кәй зәhьиф мидγт,
  Килитә ләhьәрә тәhьәриф нидγт.
  1370
  Ә мәләк ән рачhо кәй суй мизәнγ,
  Хостәйи хγшдәрә ә руй низәнγ.
  1371
  Ворихдә насдаҝә бәйәрә хунош,
  Ә сурог мумуни войәрә хунош.
  1372
  Вәрфиhо ә малад чарусдә вәhьдә,
  Ҝγрγшhой әшглγhош әзир ән дәг дә.
  1373
  Мәрдγмhо әз хиртәк софә тә бәсдә,
  Һәр фактиш әз хγшдә ҝофә вәнҝәсдә.
  1374
  Гисмәтγ нисдиҝә мγhбәтлγйә бәхт,
  Әз ҹуниш митанγ ҝирошдә hәр вәхт.
  1375
  Дγл йармиш бирәнки әз зәхьмлγйә ох,
  Ҝилҝәзиш мисоху хәрлγйә охмох.
  1376
  Руй ҝγрдә әз мозол – офто мундлуhош,
  Нурлγйә әшглγнγт хосдәхундлуhош.
  1377
  Ә сугдә нум ҝиро hисдиҝәш әдәш,
  Хосийәт хγшдәрәш ә суйу мәкәш.
  1378
  Әз зир пой ә лугонд рафдҝә чухуру,
  Ә пишой кәләтә ҝγhиш мухуру.
  1379
  Әз корhой хьәрими нисдиҝә моҹол,
  Һич мәхьәл ҝоф нибу әз сурог мозол.
  1380
  Нәхьсийә хьγҹәтә рәхь дорә-дорә,
  Ә вихьдәй hьәилиш ки вәроморә.
  1381
  Һәм шәвиш, hәм рузиш hьәрә нә норә,
  Дγл – хунәш ә ҹәндәк әдәй чәрх дорә.
  1382
  Әгγлγ кәм-зәвәр дәҝәш ә гобу,
  Инсонhо ә сәвҝәнд сәдиг бийо бу.
  1383
  Чорзани нγшγhо ә сәр ән дγшәҝ,
  Әз зомон гәдими нийо соху шәк.
  1384
  Ә мәхьәл ән пири ә сәр бәнд бирәш,
  Ә хәйол зγhундә hγнәрмәндирәш.
  1385
  Куйәрә чәрх дорә ә гирог-биҹог,
  Зибилә мәвәчи ә гәл, ә гиҹог.
  1386
  Вәрзундә насдаҝә хьγрмәтә-hьорә,
  Хγп зәрә нимбу гγрбәт ән шорә.
  1387
  Әз гилиг ҝγрдәнки нәзникиш-кγндиш,
  Ә hьәдәт хутәлγ нә бошҝу тγндиш.
  1388
  Ҝγнохькор нәбуhо тә зәрә шивән,
  Һьовунә корhорә әз ҝәрдәнтγ шән.
  1389
  Ә гимәт пуләвоз нистҝәш востәҝор,
  Чумhорә иштоh ди әри хостәҝор.
  1390
  Әз гәдәр амбартә hисдҝәш зийоду,
  Нәзникә хосдәйиш дәhьәм бийо дγ.
  1391
  Ә чумhо нә гошhо ҝоф нисдҝә әҝәм,
  Гγҹγмиш йарашуг сәр нисди бәҝәм?
  1392
  Ә чумтγ нә дирә войисдәй дγләш,
  Ә гәрбол мәвәни шγбhәй әгγләш.
  1393
  Расирә нәсдаҝәш ә мәскән хәйол,
  Ә тәhәр кутлγhош мәйофдон әз хьол.
  1394
  Мәhьγлγм нисдиҝәш сурлγйә хәбәр,
  Ҹәхьт сохтә, хγштәрәш ә говрә мәбәр.
  1395
  Ә пишой чум бәбә ләрзириҝәш сәхт,
  Сәстγрә зәвәро мәвошән hич вәхт.
  1396
  Балайтγ расиҝә ә бухун, ә буй
  Һә ҝәнәш ә ХУДО hозор шγкγр ҝуй.
  1397
  Мәhьҹγмә дәhьәмhо нә бисдоҝә кәм,
  Сади бист зγhγhош никәшγ йә гәм.
  1398
  Сәрсонлγ ҝәшдәҝор ә мγhбәт ҝиро,
  Әз hьәдәт ҹинҝири ниимбу ҹиро.
  1399
  Мγhьγҹγз дирәҝор ә чумhой хγшдә,
  Тәлхьә hьәрс мγрγхγ нγшдә-вәхγшдә.
  1400
  Ә мәскән оhили кәй дарафдәни,
  Хәбәрсγз-хәбәрсγз салhош рафдәни.
  1401
  Йә бәбә мундиҝә сәхт дγләпәсә,
  Нәчоглу мокошу hовой нәфәсә.
  1402
  Йә дәдәй кәшиҝә гәйгуй балара,
  Әз алмаз бисдоҝәш - дγл имбу пара.
  1403
  Нәрлγмәнд ҝәшдиҝә ә синәй хориш,
  Хьәл-хьәлим имбоши әз чумhой йориш.
  1404
  Офтойи нә мәнҝә винирә вәhьдә,
  Сурлγйә йортγрәш чум мγйнγ бәгдә.
  1405
  Сәпәх бун чγларзә пысиҝә әз дәг,
  Һьәрс чумиш дог мәнγ ә дγлтγ әнҹәг.
  1406
  Дәблγйә hьәдәтγ нисдиҝәш ә хош,
  Ә сифәт ән рәхьмлγ хьәшолу мәбош.
  1407
  Мәхьтәлә ҝоф-ҝәләҹ шиниҝәш ҝушhо,
  Ләпәрә пуч дорә - гингол ән бушhо.
  1408
  Ширлγйә нәфәслγ hисдиҝәш hьәйил,
  Һьоширә имидә hьонилγш мәйил.
  1409
  Дәдәйбәнд хосдәнкиш хокhой дийорә,
  Ширинә ховтγрәш бәхшә ди йорә.
  1410
  Әз вини нә рихдә ә сәр йәхән хун,
  Ә бокс вәдарафда хәлгә мәхәндун.
  1411
  Дәб мундәйи әз дәвр Хьово нә Одом,
  Ән гиймәтлγ ҹун согини ә hьилом.
  1412
  Корә әз дәс норә бәгдә нимәлит,
  Дәрд нә гәмиш ҝуҹлγ имбу бимәлит.
  1413
  Гәнәт зәрә нә парустҝә әз әгγл,
  Пәшмуйә кор губ мийору әри дγл.
  1414
  Гопуй чумә кәй ки, кипмиш мисохут,
  Пәшмулурә гинәмишиш нисохут.
  1415
  Пәхγр тәhәр тәхьсирәнки гәд-гγдγ,
  Әз гизмишhо руй вәҝγрдәш дәрд мγдγ.
  1416
  Әз бәдиhо кәй ки, γзҝә ход нибу,
  Хьәрәмзәдә әри хγшдәш йод мибу.
  1417
  Хьовур-хьәрмәхь бирәниҝәш hә гурбун,
  Ә кәләтә бирәхьмә руй нә бурбун.
  1418
  Ә у hьилом тә вәҝошдә гәрдйәти,
  Ә и hьилом мγхькәм бошҝу мәрдйәти.
  1419
  Гγртлγ-гγртлγ ә сәр сабур нә нγшдә,
  Нәсилhорә гисмәт нитав ә хγшдә.
  1420
  Бир-нәбирә ә гәд пәмбә дәҝγрдә,
  Һәйбәй дγшә ҝәрәк нибу вәҝγрдә.
  1421
  Гәришуг бисдоҝә фикирhой ән дәрд,
  Пишәво мофдону кγчиhой ән гәрд.
  1422
  Дидәрҝин бисдоҝә әгγлмәндә сәр,
  Һә ҝәнәш вәҝирлγ мидиров әз дәр.
  1423
  Пойундә насдаҝәш гәзәб ән хьγршә,
  Ҝулләсγз нитани хусундә хьγрсә.
  1424
  Тәмизкор нисдиҝә йә hьәрγс хунә,
  Инҹимиш мисоху нәшумой ҹунә.
  1425
  Ҝофhорә сиргәлγ нә ҝγнҹγндәҝор,
  Шоhири хγшдәрә шәнγҝу әз йор.
  1426
  Мγрдәрә әҝәрдә вәҝγрдә вәhьдә,
  Чумhорә hьәрәлγ ки ҝγрдә бәгдә?
  1427
  Дәдәй ән hьәилә хойуhо шγвәр,
  Әнҹәг мγрдә бәгдә нидиров әз дәр.
  1428
  Вәчирә насдаҝә кошдәhой тγрәш,
  Әз дγли бәхшә ди дошдәhой тγрәш.
  1429
  Мәлхьәми ән кәйфγ зәрәнки ҹәг-ҹәг,
  Хәндәрәш гәдәрγ бийо бу әнҹәг.
  1430
  Амбарhо нисдиҝәш ә суй ән овом,
  Хәрәбhош вәслγни ә руй ән hьилом.
  1431
  Сәрбәhәмә ҝәлир нисдҝә руз-бәруз,
  Шопкәлγйә пул ки вәчи гуз-бәгуз?
  1432
  Хьәрәмзәдә - шәрлатана дирәнки,
  Ә хьγршәвоз hәм кин мийов, hәм тәнҝи.
  1433
  Пуст сәр-тәнә йә бо ХУДО дорәйи,
  Әз согийγ hич вәхт мәбош сиройи.
  1434
  Иштоhә тәмәхьлγ әз нәвс парундә,
  Шγгәмә ә hомор нибу чарундә.
  1435
  Хосийәт нәхьсирә сохдиҝә дәҝиш,
  Ә сәртγ нираву тγндлγйә сәҝиш.
  1436
  Сγрхә ҝоф ләhьәрә пойундәҝорhо,
  Гисосиш мәҝγрγт әз товун корhо.
  1437
  Воhнәрә овурдә әз сәрәҝиҹи,
  Һьовунә нә палун әз шәрә биҹи.
  1438
  Мγhьγҹγз нәбуҝә сурлуйә корhо,
  Һәрдәнбир гγсγриш нимуну дорhо.
  1439
  Әгγлмәнд hисдиҝәш әз гәдәр зийод,
  Сәрдуллу суй вәҝи әз палтар ән от.
  1440
  Ә пәнҹәйγ кәй ки, чомог - лум нибу,
  Пәhливонә боҹәхьәт ки нум мибу.
  1441
  Рγхь - нәшумо тә вәмундә ә хун тγ,
  Чγмhойтγрәш ҝушә хуно вокун тγ.
  1442
  Миҹәй хьγршә тәйтә дирә хьәл-бәхьәл,
  Ә hьоҹизhош зәрбә мәзән hич мәхьәл.
  1443
  Хьитийотлγ hәр бой нγшдә-вәхγшдә,
  Хәрәбирә нәзник виниш әз хγшдә.
  1444
  Бγтγн hьγмγр әри мундә шән-бәшән,
  Гәhриhорә әнҹәг әз йор вәдәшән.
  1445
  Гәлифорәш әри шәндә әз кишә,
  Гәриш дγләш муҹуҹи дор hәмишә.
  1446
  Ворвориhо той бирәнки ә ҹару,
  Кусов аташ әз шәhьмәләш импару.
  1447
  Ҹγх кγмγрә хокистәрлγ тә шәндә,
  Аташ дγлиш ә руй γшγг дәшәндә.
  1448
  Шолийәхьлγ од норәнки вәҝиртγш,
  Ҝурундирә ә ҝәрдәнтγ вәҝи тγш.
  1449
  Чәнгәдәш ки, ә йон ҹәhьмәт сук мибу,
  Әгγлмәндәш дәhьно зәрә хуб нибу.
  1450
  Гилизйәти рихдәниҝәш әз йобу,
  Хәндγстәрәш той-тәhәрγ бийо бу.
  1451
  Чор дувор ән хунә hисдиҝәш ә хош,
  Ә гәриш ҹәhьмәтиш вәдилγтә бош.
  1452
  Ә әгγл сәр ҝиро hисдиҝәш ош тγ
  Әз хиртәк зәвәртә нәфслγ мәбош тγ.
  1453
  Ә зир пой чоләрә нә дирә вәhьдә,
  Ә hорой чорәй тγ кәс нийов бәгдә.
  1454
  Рγхь дәдәй бисдоҝә ә хьолтγ кумәк,
  Чγн hьәзоб ән гури нибу чәкәвәк.
  1455
  Бәбәрәш-дәдәйәш рәхь сохдә бәгдә,
  Әнҹәг ки, ә ховhо мивини бәгдә.
  1456
  Имконә дориҝә әз пәнҹәй дәстγ,
  Зирбиги михәндγт йохунтγ-кәстγ,
  1457
  Бирәхьми рихдәнки әз γҝәй дγлтγ,
  Буй зәхьәр лов имбу әз лγҝәй ҝγлтγ.
  1458
  Әз пәнҹәй ҹофокәш, әз ҝуҹ әгγллγ
  Тәбийәт марайу чәмәнлγ-ҝγллγ.
  1459
  Биhьорә ҹәндәҝhо тә γзҝγм зәрә,
  Далгаhош мишәнγ ә дог, ә дәрә.
  1460
  Ҹγр-бәҹγр бисдоҝәш хосийәт hәр кәс,
  Әйәки бәмзәри кор дирәй hәр дәс.
  1461
  Шоботә шәhьәмлγ ҝировундәҝор,
  Ә пишой чум ХУДО нибу hьовункор.
  1462
  Әз имид hγнәри мундәнки ә бод,
  Зәһьифә инсонә нибу ҝуҹ-гувот.
  1463
  Хьолсγзи – зәhьифлγ hисдиҝә әҝәм,
  Йә сәр-тән шушдәйиш чорә нисд бәҝәм?
  1464
  Зәвәрлγ-дәрәлγ фәм сохдә бәгдә,
  Сәбәхьи пәшмуни бәҝәм ә hәгг дә?
  1465
  Йә зән ки, ә шγвәр бисдоҝә сәдиг,
  Әз мәрди суй мγдγ войәлγйә биг.
  1466
  Зимиhой ән γлкә бисдоҝә буллу,
  Ҝәдәнhо гир мундә, сәр нибу дулу.
  1467
  Руй хори зир-зәвәр бисдоҝәш әҝәр,
  Әз хосдәй ән ХУДО нивини сәhьәр.
  1468
  Богруйтγ говурмә бисдоҝәш әҝәр,
  Әз дузә рәхь ХУДО пойә шәфт мәбәр.
  1469
  Рури-бури сохдәйирә пәс дирә,
  Ә hәр йәтән мозол гисмәт нәс бирә.
  1470
  Рафдиhо әгγлhо тәйтә воҝәшдә,
  Һьәйблγрә ниимбу ә ҝуш докошдә.
  1471
  Шоботлγ, шәhьәмлγ нисдиҝә инсон,
  Әз зир сәнг мәдиров hәр ҹγрә имкон.
  1472
  Ә сурог ән ҹәннәт домундәҝорhо,
  Әз Тиро митанγ хорундә шорhо.
  1473
  Гәст нәбу ҝуфдирә зәхьмhой hәдәшән,
  Хәрәби сохдәрә әз йор вәдәшән.
  1474
  Зγhγсдә насдаҝә ә нәвстγ ҝиро,
  Зутәтә бәhәр чи әз вәлҝhой Тиро.
  1475
  Сәлигәй хγшдәрә хьәз ҝγрдәҝорhо,
  Һьиломәш маравну әз хγрдә корhо.
  1476
  Вәрзирә насдаҝә ә хьγкγм Тиро,
  Ә hьәзоб мидомни ә судум ҝиро.
  1477
  Билойиг-билойиг hьәр зәрәҝәрhо,
  Момуну ә гичәй ән шәрә корhо.
  1478
  Хьәвәслγ-хьәвәслγ хунуhо Тиро,
  Әз гәнәт ән ХУДО нимуну ҹиро,
  1479
  Шәхьәнҝум ә хунә пәртлγ воҝошдә,
  Ә богчәй ән кифләт гәм нибу кошдә.
  1480
  Хәбәрдор сохдиҝә әгγл ән сәрә,
  Ҹәннәтлγ мокуну hәр ҝγл мәнзәрә.
  1481
  Ә дәрйоh әшг γзҝγм зәрә әз бихош,
  Ә гум овhо шәндәниhо ҹәhь мәбош.
  1482
  Әз гисос воҝошдә, кәй гилинҹ мини,
  Әз hьовун ҝирошдәш әз мәрдйәтини.
  1483
  Хәмирә войәрдә ә гәд сγрхә тәшд,
  Әз хуби сохдәйи гозонҹә мәҝәшд.
  1484
  Әри сәс дәшәндә ә бγтγн дγнйоh,
  Далгаhо нә бирә чγ мисохд дәрйоh?
  1485
  Әз сә бәхш, дγдγйγ hисдиҝәш дәрйоh,
  Гәдәрγш нәбуhо мγhькәми дγнйоh.
  1486
  Инсонhо ә хориш тәйтә чарустә,
  Ҝәрәки чγн сγрхиш товлу парустә.
  1487
  Пәхьәни hишдәйhо чγклә hьовунәш
  Тә ХУДО бәхширә, хәҹәләти кәш.
  1488
  Ҝоф сохдәй хγшдәрә нә танусдәҝор,
  Әри сурр килитhо ниимбу очор.
  1489
  Әз шоhири – ҹәhьмәт нисдҝә бирази,
  Әз нәсилhо - ә нәсилhо мираси.
  1490
  Имидhо, сабурhо тәйтә бирә гәрг,
  Әй ХУДО, омони, кумәк бош ә хәлг.
  1491
  Пой хγшдәрә вәҝγрдәнки әз хори,
  Шγкγр сох ки, ХУДО тγрәш бәхш дори.
  1492
  Йә ҝәндγм ә гәд хок гәриш бирәнки,
  Әз дорә бәhәрγш ниимбу тәнҝи.
  1493
  Нәмиши вәҝγрдҝә hомборә әҝәр,
  Ҝурунди мәчγнγ ә хγшдә шәкәр.
  1494
  Әгγлмәндә руй вәҝγрдә әз дәбәш,
  Пәскорову нибу шәндә мәтләбәш.
  1495
  Зир-зимийә шәрик бирә ә корhо,
  Ә тәхьнойи сәхьиб мәбош ә ворhо.
  1496
  Рәхьми ХУДО нуш бирәнки ә нәфстγ,
  Фγрсәт бәхтә хьәрзо мәсох әз дәстγ.
  1497
  Әз гәләти дγләдәрди вәҝγрдә,
  Ә сәр хубhо митай хокә дәҝγрдә.
  1498
  Ә дуст-тониш зәрбә зәҝә шәритγ,
  Чәтиниhо тубо бошҝу әри тγ.
  1499
  Әз биhәгги хәндγстиҝәш руз-бәруз,
  Шәфтиhойтγш hич вәхт нибу дуз-бәдуз.
  1500
  Догhой сγрхи вәрфә хуно буҝәш хьәл.
  Дγймγн hьγмγр гисмәт нибу hич мәхьәл.
  1501
  Раф хунәрә вәҝγрдиҝә тузоног,
  Рафда бәгдә дγм мошуну hәр гуног.
  1502
  Әз офтойи руй вәҝγрдә чγн пишә,
  Ҝγлсәбәхьи булул бирә hәмишә.
  1503
  Зирдәсийә корhо дирә ә бим нун,
  Вәҝирирә бγтγн hьγмγр йәтим хун.
  1504
  Дог сγрхирә ҝәшдәниҝә чироглу,
  Офдә бәгдә әз хәлг мәмун гироглу.
  1505
  Йәсирә кук ҝәшдәниҝә куртәhәр,
  Ә чумhойу тов мийору нур хәhәр.
  1506
  Ә гуншиhо ки сохдәҝә нәhьәләт,
  Зәхьәр хурдә, хун мәрәхшγ әз гәләт.
  1507
  Ә йорәвоз ҝәшдә вәhьдә гулә-гул,
  Хубә ҝофhо - hьәсәл бошҝу булә-бул.
  1508
  Мурдаллγйә кор сохдиҝә - әтәклγ,
  Мәhьәнойу hьәсәл нибу – пәтәклγ.
  1509
  Йә гәзгу чи дәбәрдиҝәш ә дору,
  Әз дәҝγнди нә кәйф имбу, нә шору.
  1510
  Ҝγлмәхбәрлγ вокундиҝәш хәләтә,
  Ҹундурмәлγ нийо сохи гәләтә.
  1511
  Домундәнки ә ҹунбәрә чәтини,
  Хьγкγм ХУДО әри hәр кор гәтини.
  1512
  Бәдмозолhо вәҝγрдәнки тәфγргә,
  Дәрди-боләш суй мәҝγрγ әз йγргә.
  1513
  Һьәрγс хуно шорә зани зәрә вәхт,
  Ә дор мозол ҝγл мокуну миҹәй бәхт.
  1514
  Войисдәнки гушә хуно пар зәни,
  Сурhой дγлә ә руй hьилом ҹар мәни.
  1515
  Әри соги кәй дәрмурә ҹәхьтγни,
  Ә чол бәди дарафдараш вәхтγни,
  1516
  Дур-думогә дәчирәнки ә сифәт,
  Ҹәзонлγйә шобот мийнγ hәр кифләт.
  1517
  Әврγшγмә муй вәриҝә ә сәртγ,
  Йә гәйчирәш нә дирәвун әз дәр тγ.
  1518
  Пишоҝири ҝγрдәниҝәш hьовункор,
  Ә хотурhой соги ҝирош hомун дор.
  1519
  Нγшдә вәhьдә ә сәр сифрой hьәриси,
  Әри сγрхә кәлмә мәсох хәсиси.
  1520
  Хосдәхунди нγшдәниҝә ә чумтγ,
  Согломлγйә ләпә мийни әз тумтγ.
  1521
  Зәхьлә бәрдҝә утанмәзә йә шоhир,
  Китобһойуш йγрә хуно имбу пир.
  1522
  Ә сәр сабур омориҝә имидә,
  Дананйәти ә рәхь нийлγ иҝидә.
  1523
  Әри суд нисдиҝә сәдигә рγхьтоҹ,
  Ә зәхьми ән ХУДОш нимуну мγхьтоҹ.
  1524
  Гувот гул омоҝәш hәр бой вирихдә,
  Әрәгәш ним-ноhог нибу hә рихдә.
  1525
  Вәҝγрдиҝә мәсләхьәтә әз әгγл,
  Хәйолhой тγ hич ничару ә нәгγл.
  1526
  Йә пиллә зәвәро әри вәрафда,
  Ә гилиг hьәйблγhо нибу дәрафда.
  1527
  Әз hьошири мозол ҝәшдҝә ҹиб-ҹиро,
  Әгγл сәрә гурбу мәсох ә ҝиро.
  1528
  Ә зуhунhо ҹар бирәнки пучә хьәл,
  Дγләдәрди hьәрә нидγ йә мәхьәл.
  1529
  Һәрҝой ки, сәрпушә - бәбә нитанγ,
  Һγндγрә дохьорәш - тәпә митанγ.
  1530
  Әркәвон танустҝә әҝәр хγшдәрә,
  Һьәдәтлγ мидору әрклγ нγшдәрә.
  1531
  Дγләдорди нә бисдоҝә бәндәрә,
  Ә вәҹ хγшдәш hич ниҝγрγ мәндәрә.
  1532
  ХУДО тγрә соглом овурд ә дγнйоh,
  Тγ хγшдәрә әрчγ шәндә ә дәрйоh?
  1533
  Мγхьтоҹ мундә бγтγн hьγмγр ә войҝә,
  Әз мәгбуни хьолу нибу йә бойҝә.
  1534
  Ихтилотә нә расундә ә әхир,
  Голмоголиш мийофдону ә пәхир.
  1535
  Әз дуриhо чум тәрсиҝә әз вишә,
  Нә расирә дγл мизәнγ тәшвишә.
  1536
  Тиморлγйә мγhбәтлγрә хосдә вәхт,
  Әнҝγлγрә бирдән нибу сохдә сәхт.
 15. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  1537
  Әз ҹоhили кура сохтҝә сәрвәтә,
  Ә оhили мачаруну чγк бәдә.
  1538
  Үзҝә фикир нә дәриҝә ә сәртγ,
  Гулум-гунши кура нибу әдәртγ.
  1539
  Тә ҝоф бирә ә гәриш хәлг әз зобу,
  Бирорбәхши тирозулу бийо бу.
  1540
  Бәдмозоли вәҝγрдәнки дәр тγрә,
  Муй кәширә, гутур мәйил сәртγрә.
  1541
  Дγрγст нистҝә ловозимәт ән фәhлә,
  Сохдә кору зу имбәрγ hә зәхьлә.
  1542
  Миҹәй войҝә бирә бәгдә тихьорут,
  Вәди имбу ә пишой чум суй топут.
  1543
  Пийонлуhо бирә бәгдә гизишмиш,
  Ә хьәтониш, ә hьәрγсиш чγ гимиш?
  1544
  Ә мәйдуй ҹәнҝ офдорәнки тарпа-тарп,
  Силлә ә мγшд кумәк имбу шарпа-шарп.
  1545
  Дәндγй hьәйил тә кγк шәндә әз гәйгу,
  Ҝәндγмәдγш нәс дγширә ә гәзгу.
  1546
  Булә дорә, тәпик шәндҝәш чәнд караз,
  Әз тәрс ҝуллә бγhь низәнγ нәтараз.
  1547
  Шәггә зәрә, вәҹәсдиҝәш әз софи,
  Әз лγлбәнди рәхь говрәрәш мийофи.
  1548
  Муҹуҹийә хунә hисдҝә оводу,
  Сәхьиб кифләт hәр бой бийо лово дγ.
  1549
  Ә фурм γкγз вәдарафда әз хγшдә,
  Һьоҹизлγрә сγрҝәбәндлγ ки кγшдә?
  1550
  Пишой рәхьә ҹәхьтлγ ҝγрдә шγшнәфәс,
  Мәлкомутлу тәрслγ мәбош әри кәс.
  1551
  Дәрhой чумә дγрγст гили нә сохдә,
  Хәйолбәндлγ гәдимирә ки хосдә?
  1552
  Мәhәббәтлγ рәхь ХУДОрә нә рафда,
  Ә hәндәвәр ҹәннәт киhо дәрафда?
  1553
  Әри хγшдә сәхьибйәти нә дирә,
  Коми виҹдон ә рәхьмйәти дәбирә?
  1554
  Офдумәлγ әри ә чум дәбирә,
  Шитә кәрә ә руй ән дуг вәбирә.
  1555
  Ҹарундә насдаҝә бәдә әз бугоз,
  Мизузә вәбошҝу ә дәр ән дугоз.
  1556
  Биhьорлу-биhьорлу әри хәндγстә,
  Ә тәhәр шикәстhо нибу ләнҝγстә.
  1557
  Ә чγл-чәмән хорундәнки нәхирә,
  Ә сәр нγшдә, ә бод мәди әхирә.
  1558
  Рγхшәнди рухундҝәш фурсу бирәҝор,
  Әз лγҝәй хγшҝә дор нитав чирә бор.
  1559
  Һьоҹизмәнди бурбундиҝә әҝәр тγ,
  Һәр таза руз ҝурунд имбу сәhьәртγ.
  1560
  Гурдәләмиш hә сохдиҝәш губирә,
  Иштоhолу имфубәрγ хубирә.
  1561
  Гоhумбази әри дәhьәм хьәз диҝә,
  Догә хунә ниҹумуни әз ҹиҝә.
  1562
  Ә мизузә боглуниҝә дәр хунә,
  Хәсәрәтсγз импойуну шәр ҹунә.
  1563
  Винирәнки гәлпәлγйә дγлhорә,
  Дәстә-дәстә шобош мәсох ҝγлhорә.
  1564
  Дәрди-сәри нә сохдиҝә тәхьнойи,
  Тохә хуно кγк мишәнγ зәхьмойи.
  1565
  Гәрбол зәрә әгγлмәнди сәртγрә,
  Ә вор hово гурбу мәди hәр чγрә.
  1566
  Миҹәй әгγл тиҹлγниҝә әз бинә,
  Кәлмәй ҝофhо ниварасγ әз бинә.
  1567
  Вәхьш бирәйи ширин тәhәр нисдиҝә,
  Ховолу мун, әҝәр тәмәхь hисдиҝә.
  1568
  Нәбз hьиломә әз ҹовони нә ҝγрдә,
  Әз хьәсрәти гуй мизәни тә мγрдә.
  1569
  Имидлγйә сабур нисдҝә нәфс тγрә,
  Ә тирйохиш мичаруни мәхьс тγрә.
  1570
  Аташлγйә йәлов доҝә әз хушов,
  Осдугуйуш кγмγр имбу чγн кусов.
  1571
  Әз гисгонҹи вәбирҹиҝә рурийγш,
  Кγмγр имбу hәм дору, hәм буруйγш.
  1572
  Әз зир чуми дәнишиҝә гәрәзлγ,
  Раҝ виҹдону хун нидору тәрәзлγ.
  1573
  Йә хьәйвониш руй нә доҝә hьәзизлγ,
  Хосийәтγш бәтәр имбу хәсислγ.
  1574
  Хәрәбәhош марайисдҝә hьәрγслγ,
  Сумоглуhош кара ниҝγрд хьәрислγ.
  1575
  Чата ниhрә мурухундҝә ширhорә,
  Шитә кәрә хьәсрәт миhишд пирhорә.
  1576
  Хьγршийәти hьор мидоҝә инсонә,
  Бугозбурhо әз дәс нидо имконә.
  1577
  Обурмәндлγ дәрафдиҝә ә hьәрә,
  Әз кәлләй дог нийофдони ә дәрә.
  1578
  Һәгг ХУДОрә дәшәндиҝә ә минҹи,
  Нәсилhорәш мәдәбәри ә динҹи.
  1579
  Ә вор ҝиро сәртγ гултуг нәдиҝә,
  Һич чγнтγни офдо нийов – йәкиҝә.
  1580
  Ә зир пойhо ҝγл овурдҝә гγрбәтиш,
  Ә рәхь-рувәхь ҹарлγ имбу хьγрмәтиш.
  1581
  Һьйәилмәндә әгγлиhо нә бирә,
  Ә оhили дәhьәм нибу дәбирә.
  1582
  Хγрдә-хγрдә кура сохдҝә дәвләтә,
  Әз лγҹγhой сабур мийнγ хәвләтә.
  1583
  Дордhой сәрә ә дорун дγл нә бәрдәш,
  Хьәл нисохи сәбәхьинә йә дәрдәш.
  1584
  Дγрγстәлγ нә дошдиҝә хунтγрә,
  Параличиш митав зәрә ҹунтγрә.
  1585
  Чум дирәрә вәчириҝәш әз hьилом,
  Кγчә вәhьдәш чγпсγз мирай чγн Одом.
  1586
  Бир-нәбирә хорундиҝә ә хγшдә,
  Аташ дγлә кумәк бирә, ки кγшдә?
  1587
  Кәлмәй зуhун чарусдәнки ә нәштәр,
  Хьγвсәләрә ә пәсәй тγ зу кәш, бәр.
  1588
  Ә hәрчγ кор чум воноҝәш hә дәгиг,
  Догуноги – сойә имбу ә сәдиг.
  1589
  Чγтам аташ ворихдәҝә әз кγмγр,
  Һиломҝәзиш йәрәвурди әз hьγмγр.
  1590
  Вәрф офтосγз чγтам нитав бирә хьәл,
  Бәhәр ҝγлсγз бор нийору hич мәхьәл.
  1591
  Сәкунәлγ вәпичиҝә әз лово,
  Дγләрәхьми дуллу имбу әз hово.
  1592
  Миродhорә нә дириҝә дәhьәмлγ,
  Нимазhорә товушлу сох шәhьәмлγ.
  1593
  Хьγрмәтсγзи локо зәҝә ә бәбә,
  Гисмәтлγйиш зу мадаров әз дәбә.
  1594
  Әри мозол очуг нисдҝә дәр буну,
  Сифролγhо нун мγнγкәш мәрзуну.
  1595
  Ә уйоги кәй ки имид нибγнγ,
  Ховлу буhо у дγнйоhәш мивγнγ.
  1596
  Ә хундәйи нә дориҝә гиймәтә,
  Ә оhили әз хγшдә кәш гийбәтә,
  1597
  Кәлә-чγклә нә данустҝә мәгсәдә,
  Гуморлγйә зарал мийнγт сад гәдә.
  1598
  Һьәрγс-духдәр бәрәкәтлγ бирәнки,
  ХУДОй hәггиш бәд имфγрсγ зирәнҝи.
  1599
  ХУДОбәнди әз Тироhо парусдҝә,
  Хәто нибу – догhо сәр-зир чарусдҝә.
  1600
  Ә кәләтә нә бисдоҝә hәгсγзи,
  Бовор сох ки, зәрә бунтγ дәгсγзи.
  1601
  Мәрдмазара – гәсдлγниҝә хьәвәсγ,
  Әри мγрдә дийә нибу әвәзγ.
  1602
  Вошҝунәво хун дәшәндҝәш ә hәрә,
  Дγлγш мийнγ йә дир, йә зу гәбәрә.
  1603
  Әгибәтә ә нәвс ҝиро кγшдәҝор,
  Нә мухуну, нә мәҹәйγ ә гәд шор.
  1604
  Мәрдсәйәги кумәкиҝә ә ҹәhьмәт,
  Ә у дγнйоhш мозол мийнγ әз рәхьмәт.
  1605
  Йә пәхγрә хьовур hисдҝә ҹунтγрә,
  Вәрф нә воруш дәглγ мийлγ бун тγрә.
  1606
  Әз зиндәҝун нушлуниҝә сиройи,
  Әз дәс нирав сγрхә гәләм пиройи.
  1607
  Шуморушә корhо нисдҝә ә hьәрә,
  Сийә икра ҹиро нибу әз кәрә.
  1608
  Бирорбәхши сәдигиҝә ә хьγрмәт,
  Ширнә хәйол учмиш нибу ә гγрбәт.
  1609
  Хәhәрҝили ә тоҹ вәҝә әз hьәсγл,
  Ҝоф ләhьәйγш сγрхлγ имбу әз хьәсγл.
  1610
  Бинәй корә гәрбол зәҝә йә бәндә,
  Рγхшәндирәш митав ҝγрдә әз хәндә.
  1611
  Нимәй hьγмγр вәбирәйҝә ә гучи,
  Мәнликтγрә хьисоб мәсох йә дуги.
  1612
  Хγшдәнхоhи, кәйки, булә бор мидγ,
  Кәлә бирор ҝуфдирәйтγш шор нидγ.
  1613
  Ҹун согирә әри дирә бәhәмлγ,
  Әйи hьилом нә дәрдлγ бош, нә гәмлγ.
  1614
  Кγч бирәрә данусдиҝә йә гәрди,
  Ә шγгәмош нә рафдиҝә чγ дәрди?
  1615
  Нәхьслγниҝә ә дустәвоз ҝγрдә кор,
  Дγборәлγ хәндә нидγ мγрдә шор.
  1616
  Сийә локой хьәшойирә винирә,
  Ә руйу зән әгибәтhой динирә.
  1617
  Мγрдә бәгдә ҝирисдγтҝәш ҝирйәлγ,
  Һьәрсhой чумә нитав бәсдә мирйәлγ.
  1618
  Кәй ки, ХУДО и hьиломә хуш дори,
  Чәмән ҝγлсγз йә гошсγзә ҝушвори.
  1619
  Әгγлмәндhо рәхь вокундҝә зәвәрлγ,
  Вишәбәндhо ҹушмиш нибу тәвәрлγ.
  1620
  Хосдәҝортγ тиб-тәлхьиҝә әз дәhьәм,
  Һич hьәсәлиш чорә нибу ә хьол гәм.
  1621
  Дурәлγйә аташ дәҝә ә дγлтγ,
  Сәрсонлγйә ҝиринҹ имбу әгγлтγ.
  1622
  Хьовурбәнди нә дәриҝә ә хунтγ,
  Йәзугирә пәлγ мәсох ә ҹунтγ.
  1623
  Шишәлγйә hомориҝә пишәй тγ,
  Дәстәлγйә ҝγлhо мийнγ кишәйтγ.
  1624
  Бирачирә гобул сохдҝә йә чумтγ,
  Хосдәйирә пәлγ мәсох ә нумтγ.
  1625
  Биhьорирә гәл ҝγрдәйҝә хәрәлγ,
  Хосдәҝорhо гәтрә мурав hәрәлγ.
  1626
  Шорә дγллγ нә чириҝә бәhәрә,
  Нуш бирәйиш мγшҝγл имбу ә hьәрә.
  1627
  Хофтранҝлγйи ән ҝγлhорә винирә,
  Хәйоллγйә мәhьниш митай шинирә.
  1628
  Сәс дәшәндә нәс сохдиҝәш оh нә вой,
  Бәрәкәтәш нийо вошши ә зир пой.
  1629
  Мәлхьәмә дγл йәлов ҝγрдҝә әз йә гәм,
  Сухдә бәгдә суй нимуну әз шәhьәм.
  1630
  Дог-дәрәрә вәҝγрдиҝә нәхирγш,
  Сәләмбаза ник ниимбу әхирγш.
  1631
  Гәләтлγйә кор дәриҝәш ә hьәрә,
  Ә гәд лула нәс кγшдәнγт бәhәрә.
  1632
  Гәсдәлγйә тәмәхьирә нә кγшдәш,
  Бовор мәсох ә согломи ән хγшдәш.
  1633
  Фироhуни нә виниҝә сабур тγ,
  Әз тәнҝиhо зу мудуру обур тγ.
  1634
  Вәхт зомонә нә ҝирошдҝә әмәллγ,
  Ширнә ҹунәш гурбу миди hьәмәллγ.
  1635
  Нәфәстγрә нә кәширә әз софи,
  Әз ҝәшдәhо миҹәй бәхтә нийофи.
  1636
  Мγhбәтлγhо нәс хосдәҝә әз дγли,
  Ҝурундишγ әз йә ләмбәш йγнҝγли.
  1637
  Әз шир дәдәй парундәнки шонйәти,
  Бурҹлумәндә hьәдәтhорәш йон мәди.
  1638
  Әгγл дәhо мувәхлγйә пишони,
  Ә сәр чум-гош йә вәҝирә нишони.
  1639
  Ә вәзифә әри дирә зәвәрә,
  Истифадә нибу сохдә тәвәрә.
  1640
  Һьәдәт сохдҝә кәләҝәди нγшдәрә,
  Шәhьәм мийнγ хьәлә бәди хγшдәрә.
  1641
  Йә кәмләйҝәш мγhләт дәҝә ә ҹуну,
  Гәләм шоhир мγhтоҹ кәлмә нимуну.
  1642
  Ә рәхь ники миҹәй товуш нисдиҝәш,
  Шори мәсох hьγмγр сади бисдиҝәш.
  1643
  Әз вәрф-воруш одлγниҝәш и дγнйоh,
  Ә руй hьәсмуш бугhо маров әз дәрйоh.
  1644
  Гисмәтлγйә нумә әри фәрзундә,
  Хьәсрәтлγйә чумә нибу вәрзундә.
  1645
  Думдумайә чәрхлγниҝәш и хори,
  Рафда рәхьәш пиллә-пиллә дуз нори.
  1646
  Фәрәhлγйә әхьволиҝә бәндәрә,
  Хәндәй ловәш ә хәлгәвоз тән зәрә.
  1647
  Номуслγhо хәлгә бихьол дирәнки,
  Гушо хуно пар низәнγ зирәнҝи.
  1648
  Воҝошдәнки ә сәр кγhнә фикирhо,
  Йә чγп йодиш нийо чару ә тирhо.
  1649
  Сәрәҝиҹи зийодиҝәш әз гәдәр,
  Сабурйәти йос ниҝγрγ әз кәдәр.
  1650
  Түфәнҝ овчи туш ҝγрдәнки пәләнҝә,
  Нимәлитлγ нийо бγйлγ и чәнҝә.
  1651
  Кочуклγйә мих зәрәнки ә тәхтә,
  Хунhой дамар нә хәст имбу нә ләхтә.
  1652
  Хьәримсәйәг бәнд сохдиҝә чәнд дγләш,
  Ә хов мийни hьәсәл дорәй ән ҝγләш.
  1653
  Әз hәгсγзи варафдиҝә сγлмәрәш,
  Сәр йә пиллә гисмәт мийни hγлләрәш.
  1654
  Йә чγпләрәш нә кошдәйҝә әри хош,
  Әри чирәш ҹγрhьәтлγйә боҹ мәбош.
  1655
  Парундиҝә кәпик-гуруш хәлг тγрә,
  Әз hьәмәлhо сγрхлγ нә дан нәлhь тγрә.
  1656
  Әз хьәлоли вокундиҝә йә сарай,
  Ә одовоз ә шорхунәш мидарай.
  1657
  Әз хьәсγли кγк шәндиҝә бикори,
  Ә богчәй йор hич йә ҝγлиш никори.
  1658
  Ворворилγ пойисдәйҝә ә сәр пул,
  Гәнәт пари гувот нибу ә hәр гул.
  1659
  Әз сγнбγлhо бирәмундә зу ҹиро,
  Йә ҝәндγмәш гимәт дорәт ә Тиро.
  1660
  Кәй әхьволу мәлхьәмлγйә мәхь нирав,
  Ә сәҝ ҝиро хγшдәнийγш рәхь мирав.
  1661
  Фәм сохдәнки шәлалγйә догhорә,
  Пак мидори шоhирлγйә чогhорә.
  1662
  Ә дγл рәхьми ҹиҝә ҝγрдҝә тоҹ хоши,
  Тиролγйә дәсәш бийо моч сохи.
  1663
  Кәй оhили софәлγйә руз нидγ,
  Офто ҝәнәш ҝәрми дγлә дуз мидγ..
  1664
  Гәлпә зәҝәш ә дγ-йәки чәнд бирор,
  Ә руз бәди нитавт бирә хәндҝирор.
  1665
  Рәхь буррарә hьәдәт сохдҝә йә инсон,
  Кγчмиш имбу тә дарафдә ә зиндон.
  1666
  Хәйирбәнди нә дәриҝә ә дγлтγ,
  Ә кγмγриш зу мичару әгγлтγ.
  1667
  Дγлхγрдирә нәсданиҝә ҹун дорә,
  Ә дамарhо рәхь имбуру хун чорә.
  1668
  Тәл виҹдонә кγк нә сохдә ә фурм тар,
  Әз hγндγрhо зийод имбу обур сар.
  1669
  Һәсмулγйә ловоhорә хосдәҝор,
  Хьәримлγйә буй нийо дγ сохдә кор.
  1670
  Кәй хγшдәрә әри хурдә мидору,
  Говол бирә hич әз дәрhош нидору.
  1671
  Гәләм сγрхи дарафдәнки ә пәнҹә,
  Әгγл сәрә гурбу нидγт ә зәнчә.
  1672
  Әз тәнбәли пих зәрәнки шәр хуни,
  Рузә ә руз фурухдәрәш дәрдγни.
  1673
  Ә пәхники кәй хьәшорә сой нибу,
  Синәсовә гәлиhойуш зой мибу.
  1674
  Мисгол-мисгол палундиҝә ошпалу,
  Ә ҹәннәтиш дγрγнҹ имбу рγхь хьолу.
  1675
  Әз алмаза дузhойиҝә хьәчәйγ,
  Ә hьәриси ән нәвәhош мәҹәйγ.
  1676
  Ә шγшнәфәс вәрафдәнки сγлмәрә,
  Мәҝу: «Сиркә ә чат дори дγлмәрә.»
  1677
  Ә нәкуми, пишой мозол парустә,
  Әз гутинә hәрсиш митав палустә.
  1678
  Фәргγ нисди гәнәтлγни, воҹлγни
  Сойигмәнди әз гәлхәндиш боҹлγни.
  1679
  Соф-чγрγҝә ә гәд хирмон нә бәрдә,
  Һәр кәлмәрә нибу ә дγл дәбәрдә.
  1680
  Әз hьәйили сәдигиҝә ә хγшдә,
  Дәс нә шушдә, ә сәр сифро ки нγшдә?
  1681
  Сәдиги тγ вәди нисдҝә ә ҹәhьмәт,
  Мγрдә бәгдә нә hьәрс имбу, нә рәхьмәт.
  1682
  Һозор сали hьγмγр нисдҝәш Гγбәрә,
  Ә hәр хунә сγрхлγ мийни кγпәрә.
  1683
  Хγшҝ бириҝәш Гудйол чойә - никәрә,
  Ҝәнәш мидγ рγгәнлγйә тикәрә.
  1684
  Әз гәдимә зомонәhой ән чогиш,
  Синәлγйә ҝофдорлγни Шоhдогиш.
  1685
  Шолумйәти нә дәриҝә ә хунә,
  Ә гәд пәмбә нитай дошдә hә ҹунә.
  1686
  Домундәйҝә ә миҝләлуг бихәйрhо,
  Ә лой мурав әгибәтγ әхәйhо.
  1687
  Кәлмәhойтγ сγрхиниҝә шәрәфлγ,
  Боҹ-боҹhорәш туш миҝири hәдәфлγ.
  1688
  Вачарундә hьәсонтиҝәш әз бинә,
  Дог-дγҝγмә нидай шәндә әз синә.
  1689
  Кәй ә гәд хәлг Тиролγйә соф нибу,
  Ә суд ХУДОш сγрхәлγйә ҝоф нибу.
  1690
  Йә мәхәл ки дәсhо-пойhо миләрзγ,
  Йә салитγ ә йә рузиш нивәрзγ.
  1691
  Кәй ә гәд хәлг ХУДОлγйә нум мибу,
  Ҝофhой ләhьәш хошхошлүйә тум нибу.
  1692
  Нәчог-нәчог кәй косибә нун мидγ,
  Ә дузҝуни ХУДО ҝирош ҹун нидγ.
  1693
  Бәдлγйә рγхь кәй нәчоги мийофу,
  Әз зәхмь ХУДО согә ҹиҝәш нийофу.
  1694
  Пәйләй шори тә вәҝγрдә ә дәстγ,
  Бил нум ХУДО ҹарлγ бошҝу ә сәстγ.
  1695
  Әри ҝγшдә тәлхьә тәмәхь нәвсирә,
  Йә әз ХУДО митай дирә бәхьсирә.
  1696
  Согә кγкә вәнҹирикә әз тоху,
  ХУДОй hьилом хγрд-хәшилиш мисоху.
  1697
  Гәзәб ХУДО парустәнки әз йору,
  Гәсдhой тγрәш ә пишой чум мийору.
  1698
  Кәй ә hьилом Хьоволγйә мар нибу,
  Дәбдәбәйә рәхьми ХУДОш ҹар мибу.
  1699
  Войисдәнки рәхьми ХУДО йә хош дγ,
  Дγборәдән шори дγлиш моҝошду.
  1700
  Фәргγ нисди чубон имбу, шоh имбу,
  Әз зәхьм ХУДО йәкиш хилос нийимбу.
  1701
  Кәй ХУДОлуш оhиллγйә пир нибу,
  Битәмизhош әз руй хори вир мибу.
  1702
  Нум ХУДОрә нә ҝγрдәнки әз дγли,
  Йә дорд дорәш әз гәләтhой әгγли.
  1703
  ХУДОсγзи вәҝγрдәнки дγл шәрә,
  Гилинҹлγйә дәhьвош имбу ә hьәрә.
  1704
  Әз ХУДОй hәгг нә бирәнки ҝоф шону,
  Әз ширинә ховhой хγшдәш мофдону.
  1705
  Ҹун хγшдәрә ә рәхь Тиро кәй зу до,
  Әз пилиг чум нәзник имбу нум ХУДО.
  1706
  Һич дәрд мәкәш офтоини, йә мәнҝи
  Ә рәхь хәйол дурhой вәхтиш hә ләнҝи.
  1707
  Фәргγ нисди дәрә-тәпә нийо бу,
  Һьиломҝәзиш әз ХУДОйи бийо бу.
  1708
  Кәйки, әгрәб әз рәхь ХУДО дур мибу,
  Ә нәкуми әз тоҹиhош нур нибу.
  1709
  Пиллә-пиллә ҝирошдәнки hозорәш,
  Әнҹәг ХУДО митав доро ҹозорәш!
  1710
  Әз нимазhо әри ҹарhой шорәйи,
  Тәлхьә шороб пәйләй ХУДОш чорәйи!
  1711
  Хисирә - вәхьширә hәдәт дирәйи,
  Үлγм кор – оhиллγ-пирлγ бирәйи.
  1712
  Әҝәр ки ә әхир сурhо нираси,
  Вирихдә-вирихдә әҹә мираси?
  1713
  Нитайҝә вәҝγрдә ҝурундә йγкә,
  Чγларзә микәши булундә чγкә.
  1714
  Ҹәләлγ бириҝә сәдигә нумhо,
  Чγтамтә дәнγшγ ә уhо чумhо?
  1715
  Фәгирлγ нγшдиҝә ә сәр ән дγлтγ,
  Мизузә зу вәни ә дәр әгγлтγ.
  1716
  Нәсдаҝә вир сохдә дәрдhой ән дγлә,
  Йәбойҝәш дарамтә вошән әнҝγлә.
  1717
  Хәндγстә-хәндγстә зәрәнки ҝофә,
  Ҹиро сох чγрγҝә, ә йор дор софә,
  1718
  Мγрдәлγ нγшдәнки ә сәр ән соку,
  Ә хокhой ән хори чумә мәдоку.
  1719
  Расирә нәсдаҝә ә шорә мәтләб,
  И hьәдәт нитану чарусдә ә дәб.
  1720
  Бихәләф ә кγкhо зәрәнки нәҹәг,
  Сабурә дошдәйиш hγнәри әнҹәг.
  1721
  Сγнбγллγ hисдиҝәш зимиhой чγлhо,
  Хәҹәләт микәшγ әз ширәй ҝγлhо.
  1722
  Шәфтирә вәбәрдә нориҝәш ә гуг,
  Нә чумәш, нә дγләш шор нидγ йә дуг.
  1723
  Гәргγшhо вәҝγрдҝә ә дγлhо ҹиҝә,
  Нәчогиш мофдону ә ҹун hәр тикә.
  1724
  Булогсγз рихдәнки овhой сәрини,
  Килитγ вәбуhо дәрәш мивини.
  1725
  Сәррафлγ hисдиҝә дәhшәтә нәчог,
  Ә әгγл сәр ҝиро ниимбу гучог.
  1726
  Һоройлγ рихдиҝәш ворушhой чумә,
  Әз тирйәк нишәни хошхошhой тумә.
  1727
  Сабурhо әз мγhләт вәдәрәхшиҝә,
  Догhорәш ләхс мидγ ә нγшдә ҹиҝә.
  1738
  Ҝиловлу зәрәнки рγхшәндиhорә,
  Бодолог нибофу тох шәндиhорә.
  1729
  Һьәсәллγ-рγгәнлγ hисдиҝәш хошҝу,
  Һьәрс чумә рихдәйиш ә вәхтγ бошҝу.
  1730
  Ә сәр-тән ән hьилом сохдәнки мәйил,
  Ән кәлә миhьиди – хьәсγли hьәил.
  1731
  Мозолмәнди овурдиҝә ә хунә,
  Сади бисдиш митай норә сой ҹунә.
  1732
  Ә мәхьәвоз ҹавусдәнки ловошә,
  Ҝиснәйиҝәш тәhьди мәди – йәвошә.
  1733
  Синәй догә ә тәхьнойи варавhо,
  Той ниимбу ә сәрҝуллу даравhо.
  1734
  Дәҝушиҝи нә дирәнки hоворә,
  Ә зир чунә гуҹ мидиров ховорә.
  1735
  Вокундиҝәш зарлγмәндә палтара,
  Ә ҝоф ҝиро мишинохут лол-кара.
  1736
  Тә кәй дγлhой ән балаhо нәм нибу,
  Хьол дәдәйәш данусдәҝор кәм имбу.
  1737
  Кәйки, дәдәй гәм hьәилә фубәрди,
  Данит, ҹунәш hич нә мγрдә зу бәрди.
  1738
  Ә тγрәвоз вәҹәсдиҝә хуморлу,
  Ә кәмәртγш нә бошуҝу шуморлу.
  1739
  Әз данани расирәнки ә hәд бәрг,
  Мәрдмазарhо нә добошҝу ә гәд хәлг.
  1740
  Шор кифләтә нәсданиҝә расундә,
  Раҝhой дγлә зутә митай тасундә.
  1741
  Гилинҹәвор ҝγрдәниҝә дγ пойтγ,
  Ҝәшдәнийә чәмән бошҝу дγ лой тγ,
  1742
  Әз ХУДОйи чорә ҝγрдә дәбәрә,
  Шорә дγл сох hәм дәдәй, hәм бәбәрә.
  1743
  Ә ҹыҹинәй нәхγрәвоз боҹ буhо,
  Одлу имбу әз бим-бушә тоҹлγhо.
  1744
  Буш бирәнки әрәгиhой чәрәки,
  Әз говрәhо нәзник бирә ҝәрәки.
  1745
  Додориҝәш сәр хγшдәрә руйә сәнг,
  Әз тәhьәриф офто нитав бирә мәнҝ.
  1746
  Йә мәхьәл ки хьол-әхьволу дуз нийов,
  Ә пишой hәгг, сәр виҹдонуш гуз мийов.
  1747
  Кәй ки, hьйәил губә ә дγл дәбәрди,
  Нәбу ҝуйит кәләтәрә чγ дәрди?
  1748
  Әз мозоллуг дур ҝәшдәнки бәбәhо,
  Гиров имбу дамар хьγкγм дәбәhо.
  1749
  Човгунлγйә шәхтәйиҝә мәхьhойу,
  Һәминониш вәрфлγ имбу рәхьhойу.
  1750
  Әз миҹәй дәрд гәтуг зәҝә ширhорә,
  Дийә ә чум нитай дирә пирhорә.
  1751
  Одомлу нәхшлγйә йә дастан лово,
  Һәр вәрәг йә вәлҝи әз дор ән Хьово.
  1752
  Ә хәлгәвоз пой нориҝә дуз-бәдуз,
  Шорилγйә ники мийни руз-бәруз.
  1753
  Шор милләтә ә дорун дγл дәбәрдә,
  Һьәсәлирә митай чγн ҝγл вәбәрдә.
  1754
  Севҝилиhо хосдәнγтҝә йәкирә,
  Бγтγн hьγмγр довом нидγт тәкирә.
  1755
  Сәдиглγhо бәнд бисдоҝә ә хушйор,
  Вор-дәвләтә гурбун мидγ ә ҝушвор.
  1756
  Ҹәләлγйә гәрмогиҝә нәданγ,
  Рафда рәхьәш әхирγрә ниданγ.
  1757
  Суралγйә хәйолhорә шовундә,
  Гәриш дγлә имбу бәҝәм ковундә?
  1758
  Кәй бәдлγрә нифир болә никүшγ,
  Һьәсγллγрә дәрд ән бала микүшγ.
  1759
  Һьәйилhорә хушбәхт диҝә йә бәбә,
  Шорә hьәрсγ ниофдону әз дәбә.
  1760
  Пийонлγhо кәй әз шороб дәм имбу,
  Осдугурә чумγсдәйиш дәб имбу.
  1761
  Пәлпәлγлγ дәниширә ә офто,
  Һә нимноhог ә сурвәчи мәйофдо.
  1762
  Вачарундә бинәборуй зилләтә;
  Бγтγн hьγмγр ә хγрмәт ҝи милләтә.
  1763
  Әз hәгсγзи ә дур - ҹойhо мара тγ,
  Уйог бирә, ә сурр лойhо дара тγ.
  1764
  Кγч бирәнки дәдәйсγзә тийнә ҹун,
  Дәрдәҹәрә хәhәр имбу ҝирйәҝун.
  1765
  Мәлхьәмлγйә согломирә бихосдә,
  Гисмәтсγзә мγрдәйирә ки хосдә?
 16. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  1766
  Ә кәс ҝиро әри бәсдә ләhьәйҝи,
  Кәм-амбара шумордәйиш йә hьәйби.
  1767
  Ҝәшдәрә офдиҝә ә вәхт ҹоhили,
  Һич шγбhә нә бошҝу ә бәхт оhили.
  1768
  Хостәйи сухундҝә доруhой дγлә,
  Кγмγрлγ мивγнγт буруhой кγлә.
  1769
  Мозолә ҝәшдәйи дәр-бәдәр нибу,
  Рихдәрә вәчирәш әз hγнәр мибу.
  1770
  Пириhо тә кәйки ә суй гумор дә,
  Салhорә тәhьәди нибу шумордә.
  1771
  Дуворhой hоворәш йон-бәйон дорә,
  Үлкәhой дурирәш имбу пәс норә.
  1772
  Русмуhой сиригә зәрәнки хәрә,
  Йарашуг рачирә нийо ди hьәрә.
  1773
  Мγрдәлγйә нәчогиҝәш дәндγhо,
  Әзҹә мийов тазайγрә зәндγhо?
  1774
  Тәшнәи hьонирә әри вәс дирә,
  Әлчәгә әз мисво хәбәр нәс бирә.
  1775
  Һәрчәнд ки, дәвләтγ-воруш тум мибу,
  Сәхьибγ нәбуhо сәҝәш нум нибу.
  1776
  Бәхшәйиш вәҝγрдҝәш әҝәр йә садан,
  Тәрсундәй фәләкәш йә вози нә дан.
  1777
  Мойәhой гәзонҹә хурдәнки фәләк,
  Тәрсәнҝоh нибошут әз чәрхи-фәләк.
  1778
  Хуромә чәкмәhо бирәнки чγлки,
  Ә hьоҹиз суй мәзән ә сәйәг тγлки.
  1779
  Инҹәйә зәhьифи вокундәнки чум,
  Әз тγндә тухйәти нийо боши тум.
  1780
  Ә гәриш хәйолhой руз митохьәйим,
  Ә сәртγ вәбошҝу чум Йәршоләйим!
  1781
  Хьовурhо hьәсәллγ hисдγтҝәш әҝәр,
  Косиби пой ноҝә, муравт дәр-бәдәр.
  1782
  Ә йә ҹиҝә ҹәhьм бисдоҝә дананhо,
  Әз зәхьмишγ тубо мийнγ наданһо.
  1783
  Варайусдҝә чәмән-чγлhо тәбәглγ,
  Ҹофой софиш кор имбәрγ әрәглγ.
  1784
  Әз виҹирәй ХУДОйиҝә hәр тәкиш,
  Ә зир судум нәдомуно hич йәкиш.
  1785
  Диглә-диглә рухундиҝәш hьәрсhорә,
  Йә әз ХУДО виниш әнҹәг тәрсhорә.
  1786
  Тә дарафда ә гәд чоләй ән динҹи,
  Ә оhилиш hәм сәдиг бош, hәм инҹи.
  1787
  Шинирәмунд ә ҝушәвоз хәбәрә,
  Чум нәдиҝә, ҹар мәдәшән ә hьәрә.
  1788
  Хьәйолмәндә инсонhорә нәбодә,
  Ә ов-аташ нибу дорә од-одә.
  1789
  Варасирә танусдиҝә әхьволә,
  Ә рәхь hьγмγр нә дәрд имбу, нә болә.
  1790
  Домундиҝә ә миҝләлуг чәкәвәк,
  Дод hьәсәлә нитай дирә әз пәтәк.
  1791
  Севҝилирә сохдә бәгдә хәбәрдор,
  Гәриш дγлиш нибу дийә гәбәрдор.
  1792
  Әз имкони ҝуҹhой ән гул зәвәртә,
  Йγкә нибу ә гуг ән сәр вәбәрдә.
  1793
  Әз сәс бокал, йәккә әз сәс сγрхә пул,
  Бәдбәхтирә имбу дирә тәлхьә бул.
  1794
  Әз дор пийон нәлойигә ҝоф чирә,
  Сәр ҝәрмиҝә, нибу «хәспуш» ҝуфдирә.
  1795
  Йә мисголә рәхьм нә дәҝә ә виҹдон,
  Бовор сох ки, зәхьәр дәри ә финҹон.
  1796
  Бим-бушлγйә имидhорә нә дорә,
  Әз имконhой әгγлтγ боф йә чорә.
  1797
  Ә миҹ динҹи ховлγниҝәш чγн офто,
  Әву вәhьдәш әз чум мγhбәт мәйофдо.
  1798
  Ә шорәвоз әри нγшдә-вәхγшдә,
  Хосдәҝорә гәhри мәсох әз хγшдә.
  1799
  Гәнәт зәрә, рγхшәнд сохдҝә ә лово,
  Ә фурм дурәш хьәл имбошу ә hово.
  1800
  Ә шорәвоз кәй хәзмуни мифγрсγ,
  Әз йор дийә лγҝийә ҝоф нипγрсγ.
  1801
  Әз сугдә йор кәй ки. мунди бирази,
  Ҹиролγйә рузhо дийәш дурази.
  1802
  Хγшдәни тγ омориҝә ә лой йор,
  Ә ваз чумhо сγрхлγ бошҝу хьәйой hьор.
  1803
  Ә йәсийов әҝәр нисдҝәш орд вәди,
  Ранҝ парундә дγл йәкирәш дорд-мәди.
  1804
  Амбартани гисмәт нисдҝә әз бинә,
  Сәрә куфдә, ҝофә мәсох әз синә.
  1805
  Бихьәйфлγйә виҹдониҝә инсонә,
  Әз ҝурунди бийо офу имконә.
  1806
  Бор чирәнки әз лγҹγhой hьәмләhо,
  Ҝәшдә вәhьдә вир нийо бу кәлмәhо.
  1807
  Гисос хәлгә вәҝγрдәнки әз йобу,
  Ритм ән дγлиш чәшмишәлγ нийо бу.
  1808
  Ә сәр ән йон дәҝәшдиҝәш сәhьәтлγ,
  Әри ҝәшдәш нийо бошу сәгәтлγ.
  1809
  Ловолγйә дуразиҝә дγ дәстγ,
  Хγр зәрәйиш нийо дәбу ә сәстγ.
  1810
  Рабийирә ҝγрдәниҝә йә пишә,
  Тәлhой сәсиш кγклγ бошҝу hәмишә.
  1811
  Һәрки бисдо ҝурундhошу-сукhошу,
  Бәбәhорә шор сохуҝу кукhошу.
  1812
  Дог сγрхирә ов дориҝәш хьәлә-хәль,
  Шолумирә гимәт нибу hич мәхәл.
  1813
  Войисдҝә ҹовони, войисдҝә рγхьпир,
  Хγшдәнтγ судйә бош, hәмиҝә - духдир.
  1814
  Ловорә хосдәнки ә зир зуһуни,
  Әнҹәг ә гәд сурhо бийо зγhуни.
  1815
  Әз офто чγларзә рихдәниҝә нур,
  Мозоләш инфγрсγ асдарай ән дур.
  1816
  Гуроги вәҝγрдҝә чәмәнә, чγлә
  Тәшнәйә тәрс мидγ ҝийовә, ҝγлә.
  1817
  Ә зир пой вошширә мәхьмә ҝγлhорә,
  Әз шори пәс мәйил рәхьмә дγлhорә.
  1818
  Шалбонлу рундәнки дорhой вишәрә,
  Лγҝәhош бирәхьнә мийлγ кишәрә.
  1819
  Хун ҹәйрон рихдәнки ә сәр ән ҝийов,
  Гәргγшиш әз воруш бәтәртә мийов.
  1820
  Хәлолуш дориҝә сад ҹиро гәләт,
  Ә чумуш, ә руйуш мийов нәhьәләт.
  1821
  Тәбиәтә кәй зимиләрз вачарунд,
  Гонунhорә әз ҹиҝәйγ ки парунд?
  1822
  Войисдәнки ләрзhой hьилом йә хош дγ,
  Әхой сәсhо әз дохорhо моҝошду.
  1823
  Хьәл-хьолмоши бирәмундә hьәрәчи,
  Хунхурhорә әйи hьовун чγ вәҹи?
  1824
  Войисдә hьошир бу, войисд hьони бу,
  Әз хγшдә зийодтә боворим нибу.
  1825
  Дγлhорә гγҹундҝә ҝиләйә тәнҝи,
  Полатиш хьәл имбу ҝәрәк бирәнки.
  1826
  Тов шәhьәм нимаза тә нә сухунут,
  Ә γшγг чумәвоз сәвҝәнд михунут.
  1827
  Ә хьγршәвоз кγлγнҝ зәҝәш визору,
  Мәрдийәтγ сәдигирәш мидору.
  1828
  Фикир гәмhо гәнәт зәҝәш хәйоллу,
  Рγхьәй дγлә нивәбәрγ бихьоллу.
  1829
  Думдумалγ вачарусдҝәш ә сәртγ,
  Һьәйнәшифә нәзник мәйил ә дәр тγ.
  1830
  Гәрәнтуйә hьәмәл дәҝә ә дγлтγ,
  Һьәсәл дγhо hьәнҝ нинγшγ ә ҝγл тγ.
  1831
  Гуроглугә гуй зәрәнки биҝγрγ,
  Әз тәшнәйә хьәсрәтиhош мимγрγ.
  1832
  Әз мәнәми вошәндиҝәш винирә,
  Ҝиснәйә чум нитав дурәш винирә.
  1833
  Сәбәблγйә корhо нисдҝә ә hьәрә,
  Рихринҹлγйә кордәй хунә ки зәрә?
  1834
  Хьәмолйәти кγшдәниҝә мәрдhорә,
  ХУДОй hьлом әрчγ нидγ гәрдhорә?
  1835
  Бирорйәти хиловиҝә әз бинә,
  Сγрхә ҝофhо нитавт офдә әз синә.
  1836
  Руз-бәрузлу ә ҹәвг дәҝә биhьорhо,
  Һич пәсәво нивоҝошду ҝирорhо.
  1837
  Хәтолγйә hьәмәл hисдҝә виҹдонә,
  Хубәлγйә рузhо нийов hич донә.
  1838
  Аташ товhо ҝәрми доҝәш бун тγрә,
  Хьәлә дγли хиник мийлу ҹунтγрә.
  1839
  Сабурлγйә дγллγниҝә йә бәндәш,
  Мγшкγл имбу тәhьәдийи йә хәндәш.
  1840
  Ә дγләсти дәйишдиҝә кифләтә,
  Әз hьәйилhош hой мәҝири нифрәтә.
  1841
  Әрәг тәнγ әз хьәлоли тә рихдә,
  Әз чумhойу ховиш митав вирихдә.
  1842
  Ә рәхь милләт бивәҹиҝә совобу,
  Шәндә лγнҝγш әгγлмәндлγ бийо бу.
  1844
  Нурлγйи сәбәхьә доҝә имидγ,
  Һәглγйә хьәрәкәт бәhәриш мидγ.
  1845
  Гәчорйәти бирәхьмирә тә нәнγт,
  Кумәкйәти ән ХУДОрәш мивинγт.
  1846
  Хисирә дәмундҝә тәйтә нимәй руз,
  Һоморә рәхьhорәш нитав рафдә дул.
  1847
  Оhили вәҝγрдҝәш әшглγйә дγлә,
  Паҹундә нитани ә богуш ҝγлә.
  1848
  Пирлγйә инсонhо ә hьәдәт ҝиро,
  Әз ХУДОш, әз Тирош ниимбу ҹиро.
  1849
  Хәҹәләт кәшиҝә - пәшму бирәҝор,
  Гәнәтлγ дур нибу әз сарай hьәйб-hьор.
  1850
  Сад салhо омоҝә ә сәр әнйәкиш,
  Хосийәт инсонә нисоху дәҝиш.
  1851
  Әз кумәки пойисдәнки оh-войу,
  Хилоскорә ә чум дирәш нивойу.
  1852
  Боворим нисдиҝә ә гәд дγ хьәрмәхь,
  Ә hовун мичарγ сγрхийә зәр мәхь.
  1853
  Һәрҝой ки, хәйолhо ә дурhо бәрди,
  Бәлкәмиш фикири, йә нобҝә дәрди.
  1854
  Лап кәй ки, дог-дәрә зәвәр-зир мибу,
  Миҝуйи ә hьилом әшглγ пир нибу.
  1855
  Кәй әз дγли тәмарузә hәйрони,
  Хосдәҝорә hәчи митав ҹәйрони.
  1856
  Милләтхоhи нә дәриҝә ә дγлтγ,
  Ширәй hьәсәл кура нибу ә ҝγл тγ.
  1857
  Мγhбәтлγйә сәдигиҝә дәсҝийγ,
  Йә дәгдәгәш дур ниимбу әз кийγ.
  1858
  Тә кәй ки, пәхγри дγлә мизγhнγ,
  Әз hьәдәт зәвәртә чәтиниш мийнγ.
  1859
  Хосийәт зән-шγвәр нисдикә зәбу,
  Йәкирә хосдәйиш ә дәб мидәбу.
  1860
  Бәгдәвой ҹовони руй доҝә пириш,
  Хγр-думон нийо бу зәвәриш-зириш.
  1861
  Ә шәфтиhо гурбу дорә дузhорә,
  Әз бәдчиhо ә йос мәйил рузhорә.
  1862
  Дәрәрә, ҝунәйә әз пойдә ҝәшдәш;
  Зу хилос имбоши әз хьол дәҝәшдәш.
  1863
  Мол-дәвләт hисдиҝә әз гәдәр зийод,
  Гоhумәш-гәрдәшәш нийо ди ә бод.
  1864
  Ә нәкуми хун ә кәллә зәрәки,
  Тγнд рафдарәш боҹормиши ҝәрәки.
  1865
  Һьәсγлхоhи йә дор нисдҝә ә вишә,
  Номусдориш софлу имбу hәмишә.
  1866
  Кәй хγшдәрә бихьγрмәтлγ миданγ,
  Әз чγ товнә зәhьифиҝәш ниданγ.
  1867
  Тәрбийәдор нә бисдоҝә дәдәйиш,
  Һич нийофу мозолйәти әҹәйиш.
  1868
  Сәрәдәрди ҝγрдәниҝә руз-бәруз,
  Дγлхγрдирәш имфубәри туз-бәтуз.
  1869
  Инсонхоh нисдикә йә рәхьбәр әҝәр,
  Хәрәби, хубийγ имбу сәрәсәр.
  1870
  Нәданиш вәҝγрдҝә әҝәр сәрсонә,
  Үзйогиш гит имбу әз ҹинс мәрдонә.
  1871
  Рәхь-рувәхь виҹдонә тәмизлγ дошдә,
  18л-гувот дγшмәрәш митани кошдә.
  2472
  Фыртинәй богруhо ҝγрдәнки гәрәз,
  18рашуг дγнйоhәш мисоху чәрәз.
  2473
  Кәлмәhой әгγлә пәймундә вәhьдә,
  18әдан, ки хьилләйи ә шγгәм мар дә.
  2474
  Ә пәнҹә ҝγрдәнки сәнгә йә нәдан,
  Ә 18hьәй дәр дугоз сәҝәш hьорлу дан.
  2475
  Дуролов дорәнки йарай мәhәббәт,
  Ә ХУДО мирасү ловой әгибәт.
  1876
  Йәтимиш-йәсириш войҝә нәбошҝу,
  Норойhо ләгәбиш ә сой дәбошҝу.
  1877
  Софолу нисдиҝәш йорлγйә булог,
  Әз әшгиш-мγhбәтиш зу мидγ сурог.
  1878
  Ә hьәрә норәнки нәвслγйә нумә,
  Покундәш ҝәрәки hьәрслγйә чумә.
  1879
  Расирә нәсдаҝә ә йγргәйә шәр,
  Ә килит зу маров тәфγргәйә дәр.
  1880
  Ворвори ҹγрhьәтлγ бәрдәниҝә ҹәнҝ,
  Ә ҝирйә минγшγ офтои нә мәнҝ.
  1881
  Мол-дәвләт мундәнки әз гәдәр зийод,
  Мγрγһо бәбәрәш мошону ә од.
  1882
  Синайә доглуhо нγшдә-вәхγшдә,
  Офторә гәл ҝγрдә ә гиҹог хγшдә.
  1883
  Сифрорә hьоширлγ варавундиҝәш,
  Хγшдәрә бәрдәрә әз hьовунтγ кәш.
  1884
  Гәйгулу нисдиҝәш иштоhә нәвстγ,
  Әз миҹәй ҹун соги бийо тәрси тγ.
  1885
  Ә γлγҝ кор сохдҝәш ҝуфдиhой диргил,
  Кәлмәрә моләлγ низәнγт чиргил.
  1886
  Манҹара ә ҝәрдән кәйки мидәнγт,
  Бурҹундә ҝофhорә гәрбол низәнγт.
  1887
  Нәсдаҝә кәширә нәфәсә йγнҝγл,
  Ә русмуй ән чорәш мәвәни әнҝγл.
  1888
  Әз бинә нисдиҝә hьәсγл йә инсон,
  Мγшкγли тазадан бийофу имкон.
  1889
  Әҝәнәр ә чумhо нә дәҝә шори,
  Дәвләтγш мичару ә гумhой хори.
  1890
  Пура ҹиб пәсәво ә вәхт парусдә ,
  Ховуриш ә хоhин митав чарусдә.
  1891
  Йә шоhир ҹувурhой доги бирәҝор,
  Милләтә әз дγли бийо соху шор.
  1892
  Мγhьγҹγзә корhойиҝә ә hьәрә,
  Мәҹнун бирә әз дог мара ә дәрә.
  1893
  Әз сәхьәри вәхγшдиҝә гучоглу,
  Бәхт-мозолиш гәл мγҝγрγ гуҹоглу.
  1894
  Гәнәтлγ пар зәҝәш сад hьәзоб-hьγзоб,
  Сабурлу бирәҝор митав дорә тоб.
  1895
  Зиhисдә нәсдаҝә инсонә хуно,
  Сарайәш мивини зиндонә хуно.
  1896
  Хьγрмәтҹил нисдиҝәш hьәйилә хунош,
  Ә сәртγш, ә нумтγш ниимбу мунош.
  1897
  Гәтмәгәриш ҹγл зәрәнки фикирhо,
  Хьәримирә бγхтγ мәзән ә ширhо.
  1898
  Тә γлчмиш, тә бичмиш нә сохи ҝофә,
  Гурбучәй чγрγҝhо мисохи софә.
  1899
  Чорәсγз мундәйҝә ә гәриш дәрд, гәм
  Пирирәш ә ҹиҝә мийори әз дәм.
  1900
  Шовундәйҝә ҹибhойтγрә әри хәр,
  Мизузәрә лойиг мәдан әри дәр.
  1901
  Ҝоф сохдиҝәш әз ширинә ховhойтγ,
  Дәhьәм hьәсәл нитав дорә овhой тγ.
  1902
  Әрәг тәнә рихдәниҝә йә бәбә,
  Хьγрмәт кифләт бурҹлу бошҝу ә дәбә.
  1903
  Сад hозор бо вәпичиҝәш әз лово,
  Рафдаҝорhо нивоҝошду пәсәво.
  1904
  Нә шәндиҝә кγhнә hьәдәт гурирә,
  Һьәҹәл мидγ тәhьәдийә зурирә.
  1905
  Виҹирәйкә манҹарлγйә кγшдәрәш,
  Ә дәс ХУДО зутәтә ди хγшдәрәш.
  1906
  Ә дәрсγзә хунәй hьилом домундә,
  Ә бим хәйол бифойдәйи вомундә.
  1907
  Китобчәй hьγмγрә тә сохдә гили,
  Нәвстγрә шоробсγз нәбу биhили.
  1908
  Ә шγгәмо шәндәниҝәш хγшдәрә,
  Рихдә овә нитав дийә нуш зәрә.
  1909
  Дузҝунийә расдиниҝә hьәмәл тγ,
  Ә ҹун соги хәтәр нидγ гәмәл тγ.
  1910
  Ә дордәвоз тар сохдиҝә болушә,
  Имой митай, - дәрдлγ рихдәй ворушә.
  1911
  Пишонирә гиришhойу бирәнки,
  Хьол-әхьволәш нитай дирә зирәнҝи.
  1912
  Ә фурм шәвhо сийәйиҝә хьγрмәтγ,
  Ә хок вәтән суйлу нибу гγрбәтγ.
  1913
  Үҝәйирәш тәйтә ә пой пойундә,
  Сугдәйирәш ә дур нитай ҹойундә.
  1914
  Хьол - әхьволиш овурдәнки визори,
  Әз чорәhош зиндәйирә нидори.
  1915
  Шориhорә чарундәнки ә бәди,
  Инсонйәти нә дәб имбу, нә вәди.
  1916
  Нәhьәләти овурдәнки мәрдγмγ,
  Ворворирә нибу ҝγрдә әз дγмγ.
  1917
  Думутлу нγшдәйҝәш ә сәр ән соку,
  Ә дγл рәхьҝирорhош огу мәдоку.
  1918
  Тγгйон зәҝәш әз хьәсрәти ән дузиш,
  Хәсбушhорә хьγрмәт нибу йә рузиш.
  1919
  Ә ҝуш ХУДО дарафданки сурог тγ,
  Әз сәр сифро кәм ниимбу нурог тγ.
  1920
  Пиллә-пиллә вәрафдиҝә зәвәро,
  Сәрмойоллог нийофдони дәрәво.

  Чор ҹәрҝәhо
  1921
  Гәлхәнди хγшдәрә ә мәрҹ вәдорә,
  Ләзәтhой хьәзирәш нибу вәҝγрдә.
  Хьәйорә, обурә ә вәҹ нә ҝγрдә,
  Сәркушhой сәрирәш мибу дәҝγрдә.
  1922
  Һәгглγрә хьофт гәдә hьәзиз хостә сәхт,
  Дузирәш әз бγхтγй фәләк пәс дирә.
  Дγлhорә әз губhо тәмиз сохтә вәхт,
  Йәкирәш дәрдисәр ҝәрәк нәс бирә.
  1923
  Ә чуткә зәрәнки охhой инсонә,
  Әз пучә богбониш куләдор бирә.
  Виҹәлγ пәймундҝә тохhой имконә,
  Сабурhой имидиш булә бор дирә.
  1924
  Әз тγндә пинәки вәхьш бирә вәhьдә,
  Һоморhош hәлγсди нийо бу hәндәг.
  Әз дәhьәм хәйолhо нәхш дирә бәгдә,
  Фикирhош дγрγстлγ бийо бу әнҹәг.
  1925
  Динҹирә хәлвәти рундәнки әз вәхт,
  Ҝγлhорәш йон дорә, гγҹум нисоху.
  Һьәсбәлγ пийодә мундәнки әз бәхт,
  Дохьорhош ә сәрγ hγҹум мисоху.
  1926
  Тәлатγм виҹдонә чәшмиш дирәнки,
  Әгγлhой ән сәриш ә ҹой нидәбу.
  Сурлγйә дәбәhо очмиш бирәнки,
  Сад милйард асдараш ә сой мидәбу.
  1927
  Әз йә чγп ән ләмбә офдәнки имкон,
  Иҝидhо әз йәлов импару тәнәш.
  Имоhой ә космос варафдҝәш инсон,
  Оhилhо ә ҹоhил ничару ҝәнәш.
  1928
  Хәрәhой хәлолуш дәчиҝәш вору,
  Сә гәтлγ дγhорә коруш hәрчγни.
  Ә пишой ворвори кәшиҝәш бору,
  Гәнәтлγ буhорә хориш әрчγни?
  1929
  Тузоног рихдәнки ә сәр ән hолов,
  Әз гәтрәй ән хуни нәхш дирә мәрҹγ.
  Ләзәтә вәҝγрдҝә әз ширини хов,
  Бәдмозол буhорә вәхьш бирә әрчγ?
  1930
  Гәчәги нә сохдҝә шәвhо тә сәбәхь,
  Сәр чоләй бәдирә дәҝγрдә дузиш.
  Садбо γҝγд дорә мәнҝә ә сәр рәхь,
  Әз γшγг ән офто сәр ҝγрдә рузиш.
  1931
  Ә сәнгhой дохьорhо кγлγнҝ нә зәрә,
  Хγшдәрә вәбәрдә ә сәр дог мәни.
  Йә шивәй ән дорәш тәйтә дәзәрә,
  Ҝуҹ-гувот ән гуләш ә шәр бог вәни.
  1932
  Сабурлу нγшдәйҝә ә сәр ән соку,
  Фикирhо hьиломә чәрх бийо зәнγ.
  Әхирәт бирәнки сәр-тән, пойвоку
  Ә гәриш дγ дγнйоh әрх нийо дәнγ.
  1933
  Кәмәрә вәдорә ә тин дог кγмγр,
  Кγчмиши хγшдәрәш йә гәрд нәс дирә.
  Әз хутә бирәйи бγтγн сог hьγмγр,
  Ичҝихур буhорәш йә дәрд вәс бирә.
  1934
  Хәрмонhой сабурә соф дирә бәгдәш,
  Сад ҹиро hьәмәли миданγ хосдә.
  Әз войәй ән ХУДО ҝоф бирә вәhьдәш,
  Әгγлмәнд тәнбәли ниданγ сохдә.
  1935
  Тәлхьмәнди рузҝорә тγндлγ дирәҝор,
  Ә товнәй дγ hьγмγр ә гәрд нидәбу.
  Ә ҹәннәт хуморә бәндлγ бирәҝор,
  Чумәрәхь мундәйи ә дәрд мидәбу.
  1936
  Ә hәр кγнҹ ән богчә йә дор дәзәрә,
  Йә гуллуг сохдәйиш сәhьәрлγ нибу.
  Дәрди-сәр хәторә әз кγк нә зәрә,
  Әләгhой hьγмγриш зәхьәрлγ мибу.
  1937
  Вор-дәвләт бирәнки сад гәтә бим-бул,
  Ә гәриш ән ҹәhьмәт hәдилγш дәбош.
  Чум нәбу ҝуфдирә әз бәдә ҝилҝул,
  Ә тәhәр сипрә ҝγл вәдилγш мәбош.
  1938
  Нәсдаҝә чарундә мисә ә нγгрә,
  Мити бош ә нубой рачә тәбиәт.
  Чәнгәдәш hьәсбәлγ мундҝә ә йγргә,
  Унгәдәш тәлхь имбу пучә гәтиәт.
  1939
  Ә нәсил суй доҝә ҝурундә вәhьдә,
  Әз човгун бәдхоhи дγлиш миләрзγ.
  Кγкhорә әз ҹиҝә ҹумундә бәгдә,
  Пәшмуни ә хушҝә чγпиш нивәрзγ.
  1940
  Дананмәнд ә хәйол сәри домундә,
  Әз лγҹγй ән фикир нәс вәпичирә.
  Һәмишә ә тики әри вомундә,
  Тиролу ә сифир нәвс дәпичирә.
  1941
  Нәсдаҝә вәҝγрдә ҝурундә ҝофә,
  Хγшдәрә ә у хьол нивой расундә.
  Тәйтә ки, ә чум хәлг нурундә софә,
  Согирәш әз бинә дәрд вәрасундә.
  1942
  Имидә хушәлγ Тимор сохдәҝор,
  Сабура ҝәрмәлγ митав дәҝγрдә.
  Сәнгәлуг hьγмγрәш hомор хосдәҝор,
  Гисмәтәш нәрмәлγ нитав вәҝγрдә.
  1943
  Әз ҹовоб hьәсәлә тәмәхьи дирә,
  Йә ҝофәш сәр минут hә нийо пγрси.
  Әз воруш нифриhош тә дәхисирә,
  Думонәш пуф зәрә, ә ҹой нифγрси.
  1944
  Һьонирә дәстийи виниҝә чумтγ,
  Әз хьγрмәт нә домун ә имкон ҝирош.
  Лойиглγ вомундә ә тики нумтγ,
  Ә дγлтγ мидобу Сифирдон Тирош.
  1945
  Гәлхәндә кәмәрhо суй доҝәш кутәк,
  Әгγләш тәлатγм митанγт әз ҹәхьт.
  Әҹдәhой ән нәрhо бисдоҝәш кумәк,
  Бәл догәш ҹумундә нитанут hич вәхт.
  1946
  Бәр-бәзәк рачирә дирәнки hәр нәр,
  Тимори рәхьмирә гәлп нийо хорут.
  Әз hьилом кγчәлγ бирәнки зәрҝәр,
  Сәнәhьәт сγрхирә дәб бийо дорут.
  1947
  Әз боләй нәhьләти тәйтә дур мундә,
  Гәд дγләш ҝозитлγ нийо дәрҹ сохи.
  Хγшдәрә ХУДОлγ әри бурбундә,
  Әз нәвсиш виҹдонлγ бийо хәрҹ сохи.
  1948
  Әз манҹар бәдтәи бәсдә ворирә,
  Воhнәлγ гәрг мәсох зулум хомирәш.
  Ә гәриш гәтрәи ҹусдә шорирә,
  Ә ники ҹәләг сох дγл одомирәш.
  1949
  Ҹуркумhо парустҝә ә ҹәнҝи ән рәхь,
  Хошлγйә тәhьәриф ниимбу гәсдә.
  Һьγмγрәй имидә сохдәнки кутәхь,
  Сабураш әз хьγрмәт имбу вәнҝәсдә.
  1950
  Ә пәлγ вәйишдә болог дузhорәш,
  Ә мирод нираси әз дәс тәхьнойи
  Нурбәндлγ hисдиhо hовой рузҝорәш,
  Әз огу бәтәртә ҝәнәш тәлхь мойи.
  1951
  Хутә бирә hьәсонтиҝәш ә дәhьәм,
  Бул бәhәрә нивәчини әз тох бәд.
  Йә хубирәш расундәнки сәрбәhәм,
  Сад бо ә чум дәшәндәйиш чγ hьәдәт?
  1952
  Әз гисмәт йә миҹлә воhнә нә ҝγрдәш,
  Ҝиләйи мәсохит әз дури ән бәхт.
  Бγхдγчи чәнд ҹиро войҝә вәҝγрдҝәш,
  Тирозуй тәбиәт дуз бирә hәр вәхт.
  1953
  Дγл рәхьәт нисдиҝә ә синәй гәфәс,
  Гәлхәндә нәрбәндлγ гуз митав бирә.
  Ә гәриш вор-дәвләт кәшиҝәш нәфәс,
  Дәрдлγйә мγhбәтлγ руз нитав дирә.
  1954
  Сәhьәрhой зулмәтә кәширә вәhьдә,
  Ә зуhун бәднумhош ә вәҹ нибоши.
  Боруhой сәнгирә дәчирә бәгдә,
  Ә γшγг ән чумhош мγхьтоҹ мибоши.
  1955
  Һьәрс чумә рухундә әз hәдәр биод,
  Сәдиги ворихдә әз тубой зомун.
  Әгγлмәнд hисдиҝәш әз гәдәр зийод,
  Һә ҝәнәш ә игрор ән ХУДО домун.
  1956
  Ә сурог хәбәрhо ҝәшдγhо инсон,
  Әз гәрбол парундә битәв ҝофhорә.
  Тә чорәй hәггирә бурбундә имкон,
  Гәрхунди ҹофорә нитав соф дорә.
  1957
  Йарашуг ҹәннәти ҝγлhо әйәки,
  Рачиhой ән hьилом әтәк-әтәки.
  Һьәнҝлγйә вамасhо хорәлγниҝәш,
  Ширини войурдә hьәсәл пәтәки.
  1958
  Офторә хостәйи әз дγли-ҹуни,
  Әз мәнҝиш сог hγмγр бимәст нимуни.
  Сайланти рихдәнкиш ә хьγршhорәвоз,
  Ә хγрдә ворушhош хьәсрәт мимуни.
  1959
  Шоhирә нурлу вин ә товә чум тγ,
  Торирә ҹару зән әз йәлов мум тγ.
  Мәhhорә ә салhо расундә бәгдәш,
  Мәрдирә лойиг дор ә тоҹә нум тγ.
  1960
  Йараhой мәлхьәми тәйтә хγшҝ зәрә,
  Ә гопуй ән йәкиш нитай дарафда.
  Әдәблγ-әрконлγ бәрдә хγшдәрә,
  Ә хьγрмәт ән тикиш митай варафда.
  1961
  Гәhрилγ-гәзәблγ ҝрошдҝә рузhо,
  Әз ҝәрми офтоиш hинәр нивини.
  Әз гобуг ән тәхьси тирошдҝә дузhо,
  Хγшдәни – хγшдәрәш йә нәр мивини.
  1962
  Инсонhо ҝовләлγ шор бирә вәhьдә,
  Фәрг нисди йохуни, йә нобҝә йоди;
  Хәйолhош әз фикир бор дирә бәгдә,
  Гисмәтәш әз дәстγ хьәрзо нийо ди.
  1963
  Сәрмәхьәл хьγрширә дәблγ ҝγрдиҝә,
  Һич нәбу әз гобуг чатлγ боши тγ.
  Әҝәр ки, нәрмә дγл гәлплγ хγрдиҝә,
  Ә ләмбәш нивәрзγ ләзәт хоши тγ.
  1964
  Куртолихь бирәҝор ә рәхь ән ники,
  Чумhойуш зир пойә нитанγ дирә.
  Әз әнҝγл ворихдә тәмәхь ән тики,
  Мазалаш хьәлә чәх митанγ бирә.
  1965
  Хьәйфбәри дийнәрә кәширәҝорhо,
  Пәхγрәш ә хγшдә никлγ никәшγт.
  Әз хотур сәбәхьи хәшилә корhо,
  Нәхγрәш әз әнҝγшд чиҝлγ микәшγт.
  1966
  Ҝоф бирәнки әз хотурәй дуз-бәдуз,
  Ҝәрәкиҝә сәнгәш имбу сохдә хьәл.
  Нун сиройи әри хурдә дуз-бәдуз,
  Зәхьмәт дәсәш зийод мәтан hич мәхьәл.
  1967
  Пилигhой чумhорә тәйтә дәҝγрдә,
  Хиловә хәйолhо нийо хоhи тγ.
  Гәдоhой ән йорә әри вәҝγрдә,
  Әз дγли, әз ҹуни бийо хоhи тγ.
  1968
  Ә гәриш фикирhо hә ҹәйлон зәҝәш,
  Оh вой-зар пирhорә ҹоhилhо нитав.
  Ә тγндә мγхьтоҹhой ән гури дәҝәш,
  Бәдбәхти хьирhорә сойилhо митав.
  1969
  Ҹγрhьәтлγ пойисдҝә ә сәр дузә hәгг,
  Вγнγhо корhойу hич әнҝәл нибу.
  Әҝәр ки, әз софу рихдәниҝә дәг,
  Һә ҝәнәш пишәйγ йә ҹәнҹәл мибу.
  1970
  Фубәрдә нәсдаҝә тәлхьә кәлмәрә,
  Тγндлγйә ҹавусдәш зәхьлә мибәрγ.
  Шишиҝәш ә зир пой лγҹγй бәл шәрә,
  Һә ҝәнәш әз дәhьәм мәхьлә нибәрγ.
  1971
  Һьәмәлдорhо hьәзийәтлγ бирәнкиш,
  Әри ҹәhьмәт дγрγст бошҝу хоши тγ.
  Бор-бәhәрә гәлизйәтлγ чирәнкиш,
  Әз тәбиәт нийо гәhри боши тγ.
  1972
  Ә гуги кәлләhо вәйишдҝә имкон,
  Боҹирәш бор дγhо лγҝә миҝγрγ.
  Әз хγшдә хубиhо нәhишдҝә инсон,
  Ә зуhун ән хәлгиш ҹиҝә ниҝγрγ.
  1973
  Хокисдәр войундҝә әз вәҝирә бор,
  Һьәнкорә hәд мәди әз суй ән шори.
  Дәhьәмhой мγhбәтә нә вәҝγрдәҝор,
  Ән кәлә бәдбәхти ә руй ән хори.
  1974
  Әз ләнҝи ән сγлмә буhо гирлигон,
  Әз базуй ән зани гәлпә ниҝәшдγ.
  Гәрәбәч ән дорә чγнγhо богбон,
  Гобугә хγрд сохдә ләпә миҝәшдγ.
  1975
  Һәгг-хьисоб бәрдәнки ә нәфстγрәвоз,
  Тәйтә ки, нәри тγ ә ҝоф зуhун дә;
  Һой-hорой дәшәндә ә сәстγрәвоз,
  Дохьорhо-догhорә нитай ҹумундә.
  1976
  Ә хγшҝә лγҝәй дор бор вәромоҝәш,
  Әз рәхьтγ пәсәво мәвоҝошд hич вәхт.
  Ә ҹунтγ вәлвәлә нә диромоҝәш,
  Ҹыҹәhой шәкирә мивошши лап сәхт.
  1977
  Нимәлит hисдиҝә дирә кор хьовур,
  Һьәйб-hьорә ә гичә дуллу мәсох тγ.
  Ә вәhьдәй ән хирмон әз нәзник, әз дур
  Бул бәhәр ничγнγ ҹәhьмәт әз тох тγ.
  1978
  Ә гәриш дәрд-фикир хьәл бирәнки ҹун,
  Кγч бирәй шәhьәмә ә йор мәдәшән.
  Гәйгурә ҹавустә ә тәhәр ән нун,
  Сәдиги сабурә әз hьор вәдәшән.
  1979
  Әҝәр ки, ҝофтγрәш нәс фубәрдәҝә,
  Боворим нә бошҝу ә дәвләт, ә мол.
  Парс ҝγрдә гәлпирәш ә руйтγ зәҝә,
  Мозолә мишовни әз гисмәт ән лол.
  1980
  Ҝәрмәлγ нәбуhо полата нә куй,
  Әвәлγш-әхирγш ничару ә ов.
  Гирмизиш нәбирә нәшәрhьә бәдҝуй,
  Пәхирγш-бәхилγш ә руй ниворов.
  1981
  Кәлмәhой ләhьәйтγ тәйтә ҹәгγсдә,
  Сабурә әз имид мәпарун hич вәхт.
  Нәбуҝә, hьәрс чумә әри чәмγсдә,
  Һьоҹизә нивини ә сәр сγрхә тәхт.
  1982
  Ә сәр сәнг товорих кγшдәнки дγлә,
  Тәкә сәс ләhьәрәш хор нитав дирә.
  Ә бγҝγр ән говрә кошдәнки ҝγлә,
  Нәшумой ән рγхьиш шор митав бирә.
  1983
  Гул-гәнәт вәкундә ә суй фәрәнҝи,
  Биҹдонәш дәhьәмә зәхьми нийо бу.
  Ҝофhорә дәгмәлγ ә руй зәрәнки,
  Виҹдонәш бәhәмә рәхьми бийо бу.
  1984
  Ә гәриш нәм-тарhо обур нәвс дәҝә,
  Хγшҝәлγ нγшдәйиш ХУДОлγ нибу.
  Әҝәр ки, хьγвсәлә сабур нәсдаҝә,
  Хγшдәрә кγшдәйиш туболу бошҝу.
  1985
  Әхирә әз hәвәл нә винирәҝор,
  Сийәйи муйhорә ниҝγрγ әз дон.
  Бәрәкәт рихдәнки әз лγҝәй hәр дор,
  Расдирә әз дузи мәҝγрγ инсон.
  1986
  Сифәтγ парустҝә әз хьофтә ранҝи,
  Нәхурә-нәбәрәш ә гәлп нидобу.
  Әз гәрор мγрдәйи ҝоф офдорәнки,
  Сγпγлә ҹогундәш ә дәб мидобу.
  1987
  Әгγлмәнд бирәҝор әз гәдәр зийод,
  Гәләтә корhорәш ә йор нийору.
  Хубәлγ вәрафда ә шγhрәт, ә од
  Әри дγл дәрдлγhош hә шор мийору.
  1988
  Руз hьγмγр рафданки әз сой хорлуhош,
  Йә мәхьәл йослγнγт, йә мәхьәл шәнγт.
  Вәҝири хγшдәрә дошдәҝорлγhош,
  Ә милләт hич мәхьәл локо низәнγт.
  1989
  Ә пәнҹәй ән дәстγ соф дирә нәгдәш,
  Гушhорә әз hово зәҝә садан тγ;
  Һәр ҝофә шәфтәлγ ҝуфдирә вәhьдәш,
  Догhорә әз тәпә чγклә мәдан тγ.
  1990
  Ширинә хәйолhо тә рγхь вәбәрдә,
  Әз лγҹγй фикирhо ҝγрдә рәхь мара.
  Сγрхә вәхт сабурhо кγшдәнки дәрдә,
  Дузовлу мивини hγндγрә-сара.
  1991
  Әз сәри ән хγшдә бәхш нибу гисмәт,
  Сохдәйhо hьовунә ә бод вәҝордун.
  Тәхсирлγ пойисдә ә пишой ҹәhьмәт,
  Сәнглγйә ҝурундә ә дγш мәҝордун.
  1992
  Хәйоллу домундә ә бәхьс хьилләйи,
  Тәмәхьә ә нәфстγ ә гәд hәд дәҝи.
  Нәбуҝә әз hьилом сохдә ҝиләйи,
  Һәр нγшдә-вәхγшдә руйә бәд мәҝи.
  1993
  Әз хγшдә вәҹлγйә сурог нә норә,
  Борлуйә мозолhо тәйтә хγшҝ зәрә;
  Ә hьәмәл ән hәр кор сәрә дәнорә,
  Саданиш шγбhәлγ бәрдә хγшдәрә.
  1994
  Палутдор hисди ки, әз оди ән нум,
  Ә сәр йон офдоҝәш тәрс нитав норә.
  Ҹиҝәрә ҝγрдәнки ә дәрйоh ән чум,
  Йә хγрдә пәл вәлҝиш hьәрс митав дорә.
  1995
  Чорәhой согирә сурогундәнки,
  Сабуриш мозолә дәҹәллγ дирә.
  Зәhьифи ән дγлә фурогундәнки,
  Шоробиш әз зәхьәр hьәҹәллγ бирә.
  1996
  Савзайи тәбиәт паҹирәнки сәхт,
  Зумустуй хьәсрәти әз тәhьәрифи.
  Синәй чγл-чәмәнә ҹилит зәрә вәхт,
  Һәр хγшҝә ҝийовиш сγрхи ә вәрфи.
  1997
  Пәртәлγ нγшдәнки әз hәдәр ән од,
  Хьәрмәхьә нийофи ә сәр hәр тиниш.
  Әнҝγләш зәрәнки әз гәдәр зийод,
  Гәйгуй вокундәрәш пишодән виниш.
  1998
  Әз миҹәй hьәсγлhо hьор хосдәниҝә,
  Әз гәрор ән ХУДО дорәнки гәрдә;
  Сог hьγмγр хьәлоллу кор сохдә ҹиҝә,
  Вәчирәй хγшдәрә ә гур ки бәрдә?
  Ә хьәлол ән расти дәбисдориҝәш,
  Тәмәхьә әз хьәвәс мидани дирә.
  Ҝуҹлуйә одоми нә бисдориҝәш,
  Әз хосдәй тәбиәт нидани бирә.
  2000
  Әҝәр ки, γшγг чум торисдәниҝә,
  Һәлγсти ә сирог чорә домун тγ.
  Нәбуҝә әнҝγл ҹун ворихдәниҝә,
  Әри хγшҝә чγпиш нибу зомун тγ.
  2001
  ХУДОлγ бәхшиҝә нәхшлγйә имкон,
  Шоhмара моҹовну, тәрс-мәрс нә дирәш.
  Әз бинә нисдиҝә hьәсγл йә инсон,
  Ә тәhәр шәфтә дор дуз нитав бирәш.
  2002
  Әз пилтәй ән ләмпә γшγг вәҝγрдә,
  Хγшдәрә мәвәнҝән ә мγшкγл ән дур.
  Таза пуст ләрбәрә әри дәҝγрдә,
  Ән хубә чорәйи миҹәй ән сабур.
  2003
  Бирази мундәрә битоб хосдәйи,
  Нимәҹун хγшдәрә әри вәс дирә;
  Һьиломә догуног хьисоб сохдәйи,
  Бикорә инсонә вәhьдәш нәс бирә.
  2004
  Фикирhой дәрдирә дивих сохдә вәхт,
  Ә гирог мәҝирор әз дузәй расти.
  Бигисмәт мундәйиш ә бим сγрхә тәхт,
  Мәҝу ки, hγмγрмәш томом варасти.
  2005
  Войисдә мити бош, войисд ҹар дәшән,
  Һγндγрә тәпәhош әз догhо сари.
  Йә бойҝәш, сад бойҝәш әз йортγ мәшән.
  Гәйгукәш буhорәш дәрдγ амбари.
  2006
  Думонhо дәстийә йә гуногиҝә,
  Әз hьәсму ворушиш-овиш нирγхγ.
  Фикирhой сәбәхьи догуногиҝә,
  Әз гәриш лγхьγчәк ховиш мγйрγхγ.
  2007
  Әз hьовун нәфс хγшдә шикәсд бириҝә,
  Бәхшлγйә мозолә кәй әз дәс мидγт;
  Ә хори моләлγ дәҝәшдә ҹиҝә,
  Лγл-пийон буhорә мәсләхьәт нидγт.
  2008
  Гәләтлγ дирәнки рузҝор hоворәш,
  Сәсмәкγ нγшдәнки әз бим ән хьәйо,
  Ҝуфәрә вγнγhо ә фурм соворәш,
  Ә бушә ҝофәвоз фурмундә мәйо.
  2009
  Әз бәхшәй тиройи сγрхлγ зарустә,
  Гәйгуhой растирә кәй сәхт микәшγт;
  Йә ҹуркум ә йәлов тәйтә чарусдә,
  Тγнд буhо бәхьсирә дураз никәшγт.
  2010
  Оh-нолә нә дорә вой доди-бидод,
  Ә вәхтγ зутә ҝи пишой азара.
  Боворим сохдәйи әз гәдәр зийод,
  Ә рәхьми дγл ҝирош ә гур мәдара.
  2011
  Сурог нисдҝә әз әрәги нә әз пγнҹ,
  Миҹәй хәмиш гит мундиҝә әз тәшдү;
  Мити бирә, гиг нγшдәнки әйә кγнҹ,
  Әз чγләкон суй мозоләш ниҝәшдγ.
  2012
  Хьирлγйә чумhойγ әҝәр чәпиҝәш,
  Очуги дγлhорә әри тов дирә;
  Тирозу чәнд гәдәр тәмиз кәшиҝәш,
  Дурҝуни нә расти той нитав бирә.
  2013
  Һәрбой киләхь сәрә норә-вәҝγрдә,
  Ә кин хәлг суй зәҝә ә тәhәр бәдбәхт;
  Пәпγлә чумhорә чәпәлγ ҝγрдә,
  Әз хьγрмәт йә миҹγш нийγлγ hич вәхт.
  2014
  Йорәлγ ҝәшдәнки ә чγл – бийобу,
  Ҝирошдә ҹигирhо әнҝγл нийо бу.
  Рачирә нәхш дирә ә тәhәр ҹәннәт,
  Йә мочә бәхш дорәш әз дγл бийо бу.
  2015
  Сәнглγйә дәрдhорә хьәл сохдә вәhьдә,
  Виҹдонә нә дан ки, ә дузов hәгг дә.
  Ә хош тγ омокәш сәр пучундәйи,
  Боләлγ миҝәшди сог hьγмγр бәгдә.
  2016
  Дивихлγ мундиҝә кγhнәйә корhо,
  Сγпγлә мәҹәгун әз hоводорhо.
  ХУДОлу рафдиҝә ә Тиро ҝиро,
  Йә милйон имбоши ә чум hозорhо.
  2017
  Бирази мундәнки әз йорә хьәрмәхь,
  Ноләй бизмудирә мәкәш тә сәбәхь
  Офтоиш сог hьγмγр дәрдлγни әз мәнҝ,
  Әри нәзник бирә никлγ бошҝу рәхь.
  2018
  Хошбәхти дәгγсдҝә әз сабур тобу,
  Бивәхти муй сәрγш сипи нийо бу.
  Ә тәhәрз пәрванә чәрх хурдә ҹиҝә,
  Сәдиги мγhбәтγш дγрγст бийо бу.
  2019
  Бγтγн hьγмγр тә пойисдә ә сәр пой,
  Әз ХУДО гәйр ловә-тошво тγ мәхой.
  Мозолмәнди дәр гопурә куфдәнки,
  Дирә ховhо ширин имбу сой-бәсой.
  2020
  Әз бинәй ән кγкhо согиҝә тоху,
  Нәчоги ҝγрγhо сабур мисоху.
  Дγл инсон, чγн офто, сухдәйә вәhьдәш
  Нәкуми әз дγнйоh кγч нийо соху.
  2021
  Һьәсәлмәнди ән зуhунә йор дирә,
  Әз дор богhо ширинлγйә бор чирә.
  Товә офтош әри динҹи рафдәнки,
  Сипрә чγлhо шәхәнҝумhо тор бирә.
  2022
  Һьәсγлhорә кәм нә ҝәрдо миҹәйγ,
  Мозолhорә әз сγрх вино хьәчәйγ.
  Әз бәбәhо hьәдәт мунди hәмишә,
  Ә hьәрисиш хьәтон-hьәрγс мәҹәйγ.
  2023
  Сурогсγз рафдиҝә вәчә-кәчәйи,
  Мозолиш әҹәйи, бәхтиш әҹәйи?
  Ә зир пой чоләрә вәҝәндә ҹиҝә,
  Ә шори мәрдмазар нәбу вәҹәйи.
  2024
  Ә дγлтγ дәриhо хосдәйи ҝиро,
  Аташа тәхьнойи мәсухун ҹиро.
  Лγҹγлγ сиргә зән мγhбәт ән әшгә,
  Әз расти бәhәм бу нубоhой Тиро.
  2025
  Әз вәҝир дәм дори хьγрмәт бәбәhо,
  Ә томош зиндәҝун мунди дәбәhо.
  Нәбуҝә ә зир пой вошширә ҹиҝә,
  Ә hәлов мичару рачә ҝәбәhо.
  2026
  Зәхьмәтә дәhьәмлγ кәй ки ниданγ,
  Гәтрәрә моләлγ шәрhьәт чγ данγ?
  Софорә әз әрәг палундә зомон,
  Бәрәкәт ҹофорә ләзәт миданγ.
  2027
  Ҝуҹ-гувот вәҝγрдә әз ләшҝәр шори,
  Кәләйи нә бурбун ә руй ән хори.
  Хγшдәрә йә донә хьисоб сохдикәш,
  Чγнтγни ә hьилом амбар омори.
  2028
  Рачирә парундә әз дәс кәләки,
  Ә хγшдә мәдәниш hич вәхт чәпәки.
  Рушhорә тиморлу шунә зәрәки,
  Йарашуг ән бигәш дошдә ҝәрәки.
  2029
  Әз Тирой ән Миши hәрбой ҝоф чирә,
  Әз hәндәг бәдбәхтиш йә лγнҝ низәнγ.
  Мозолә синәмиш соху ҝуфдирә,
  Ә дохьор ән сәнгиш кγлγнҝ мизәнγ.
  2030
  Тәрбийә вәҝγрдә әз паки Тиро,
  Сухдәйи ән дγләш шәhьәм миданγт.
  Зән-шγвәр хисиҝә әз йәки ҹиро,
  Ширини hьәсәләш дәhьәм ниданγт.
  2031
  Доруни әгγлә гимәт дорәҝор,
  Хьγрмәтә зәвәрош ниданγ ҝγрдә.
  Оммо ки, hоволу гәнәт зәрәҝор,
  Ә сәйәг ворвориш миданγ мγрдә.
  2032
  Вәҝγрдә нәсдаҝә ҝоф биhәггирә,
  Чумhорә чарундә, дγлә мәләрзγн,
  Виҹдону бисаза вәхьшлγ ләг дирә,
  Пинәки хурдәнки ә ховиш тәрсун.
  2033
  Гәмәлγ фубәрдә ҝоф нәшәрhьhорә,
  Сиригhо ҝγлhорәш hьәрәлγ духдә.
  Товлγйә сифәтhо тә вәшәрhь дорә,
  Пилтәhой пурсузhош шәвәлγ сухдә.
 17. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  2034
  Әшгәлу ҹусдиҝә чумhорә хумор,
  Һьәрсиhой рихирәш дәглγ нитани.
  Виҹдонә нәфсәлγ сохдиҝә тимор,
  Тирозуй сγрхирәш hәглγ митани.
  2035
  Огуйә тәлхьиҝә хьәйоhой бәди,
  Миҹәhой ширини ниимбу вәди.
  Оh-нолә бәднумлу маров зәвәро,
  Сәр тоҹиш тик нибу әз кәмәргәди.
  2036
  Тов чумә зулмәтлγ тор дәҝγрдәнки,
  Ә фәгир-фγгорәш нимуну имкон.
  Әнҝγшдә дәндγлγ hьәнҹ вәҝγрдәнки,
  Әз мити бирәйиш момуну инсон.
  2037
  Йәрәвурд hисдиҝә ҹәләглγйә мәшг,
  Әз бәhәр пәслγни чинорә дорhош.
  Дγрγстбәнд нисдикә хостәлγйә әшг,
  Ә мирод нирасγ биhьорә корhош.
  2038
  Һьәрәлγ мундәнки хәрәбhо-хубhо,
  Руй-бәруй поисдә зибәр нибәрγт.
  Кутонлу рундәнки тәләбhо, губhо
  Нәшумой рγхьирә зәвәр мәбәрγт.
  2039
  Әбәди дур буhо әз шγhрәт, әз од
  Ә ләшҝәр фәгирhо ә сой домундә;
  Шоробә хуруhо әз гәдәр зийод,
  Ә хьγрмәт вәҝирhо нитав вомундә.
  2040
  Әз бинә рихдәнки дәрдлγйә гәмә,
  Кγкhорәш шорики нитав вәрзундә.
  Гутинә вихдәнки зәрдлγйә дәмә,
  Чумhорәш торики митав тәрсундә.

  Бәндәhо
  2041
  Йә бәндәйγм нидарам,
  Ә hәр хунә нидарам.
  Һьилом ләрзә дорәнкиш,
  Йә ә дγлтγ мидарам.
  2042
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Инсон пәндγм нийо бу.
  Ҹγй ән хирмон булиҝәш,
  Нун әз ҝәндγм бийо бу.
  2043
  Йә бәндәйγм әри тγ,
  Тәмарузум әри тγ.
  Әз сурогиш нә офдум.
  Ә коми дγл дәри тγ?
  2044
  Йә бәндәйγм мара тγ,
  Ә хьол хоми мара тγ.
  Ҹәнҝәсурә кориҝәш,
  Ә шолуми дара тγ.
  2045
  Йә бәндәйγм нә ҝәрдо,
  Зулум тубо нә ҝордо.
  Садана кор вγнγhош,
  Ә рәхь ХУДО вәҝордо.
  2046
  Йә бәндәйγм мәвәчи,
  Дәрд hьиломә мәвәчи.
  Тγ дγшмәйтγ бирә вәхт,
  Чγ мисоху hьәрәчи?
  2047
  Йә бәндәйγм hγлә-hγл,
  Боҹи нидγ hγлә-hγл.
  Дәстәрә тоҹ бофдәнкиш,
  Рачи мидγ ҝγлә-ҝγл.
  2048
  Йә бәндәйγм гәрдибәр,
  Гәмхур бирә - гәрдибәр.
  Әри рачә руз пакиш,
  Зәхьәр чирә - дәрдисәр.
  2049
  Йә бәндәйγм нә ҝγрдә,
  Гилиг корә нә ҝγрдә;
  Ә човгун чγл офдорә,
  Кулиш нитай дәҝγрдә.
  2050
  Йә бәндәйγм ә сәр дә,
  Кәй ки, әгγл ә сәр дә;
  Хәрәбә ҝоф ләhьәрәш,
  Ә ҝуш ҝγрдә, ки бәрдә?
  2051
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Дурҝун дәгиг нийо бу.
  Ә ихьтибор кәс ҝирош,
  Инсон – сәдиг бийо бу.
  2052
  Йә бәндәйγм ҝофлγрәш,
  Ҝуш дор, шинов, ҝофлγрәш.
  Пәшмуй hьилом имбоши,
  Зой сохдиҝә софлγрәш.
  2053
  Йә бәндәйγм кәйфсγзγм,
  Оhилбәндә - кәйфсγзγм.
  Ә гәд фикир домундәм,
  Гәрд ХУДОрә кәй мγдγм?
  2054
  Йә бәндәйγм возини,
  Корhой hьилом возини.
  Ә бивәхти пир бирәм,
  И чγларзи гозини?
  2055
  Йә бәндәйγм тараз ди,
  Нәфәс вәҝи, тараз ди.
  Тәшнәй хори сухтә вәхт,
  Воруш әрчγ варасди?
  2056
  Йә бәндәйγм нәhишдәй,
  Хьәримә кγнд нәhишдәй.
  Сурр нисдиҝә әз бигhо,
  Рушәш әрчγ вәhишдәй?
  2057
  Йә бәндәйγм нәс дирә,
  Курачумлу нәс дирә.
  Һγмγр сади бисдиҝә,
  Кәмтә әрчγ вәс бирә?
  2058
  Йә бәндәйγм нушлуни,
  Нун хьололи – нушлуни.
  ХУДО дорә бәхшиҝә,
  Әрчγ кара ҝушлуни?
  2059
  Йә бәндәйγм ки висдо,
  Зийодә ҹун нә висдо.
  Әз мәнәмиш нә домунд,
  Әхир-тухур чγ бисдо?
  2060
  Йә бәндәйγм нә рафди,
  Йовош-йовош нә рафди.
  Бирдән гәнәт зәрәнкиш,
  Ә сәр кәллә дарафди.
  2061
  Йә бәндәйγм нә бисдо,
  Зумусту вәрф нә бисдо.
  И hьовунә хәлолуш,
  Ә ҝәрдән ки вәбисдо?
  2062
  Йә бәндәйγм нә ҝγрди,
  Гилиг йорә нә ҝγрди.
  Әз дәрдγ мγрдә ҹиҝәш,
  Толог әрчγ вәҝγрди?
  2063
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Нифри дәдәй нийо бу.
  Ә ҝуш ХУДО дарафдҝә,
  Нийов әз чγл-бийобу.
  2064
  Йә бәндәйγм чи фәрсγз,
  Хьәримдони чи фәрсγз.
  Дәhьвой ҹәнҝи бирәнкиш,
  Дγшмә муно шγвәрсγз.
  2065
  Йә бәндәйγм хәбәрсγз,
  Һьәҹәл мийов хәбәрсγз.
  Һьовунә кор нә бирәш,
  Үлγм нийов хәтәрсγз.
  2066
  Йә бәндәйγм нивини,
  Чум руз мәнҝә нивини.
  Ҹибhой тγ буш бирәнкиш,
  Судум тәнҝә мивини.
  2067
  Йә бәндәйγм гәтлγни,
  Һьәсму хьофт ҹγр гәтлγни.
  Хьγрш ән ХУДО ҝγрдәнкиш,
  Ҝуҹ зимиләрз бәдлγни.
  2068
  Йә бәндәйγм имидиш,
  Бу-нәбуни имидиш.
  Чәнд сал гили мундәнки,
  Парс мγҝγрγ килитиш.
  2069
  Йә бәндәйγм болушиш,
  Мәлхьәм сәри болушиш.
  Думон ҹинҝир бирәнки,
  Вәрфлγ мийов ворушиш.
  2070
  Йә бәндәйγм вәрф-воруш,
  Нә рихдәнки вәрф-воруш;
  Бәрәкәтә хориһош,
  Хилос нибу әз хоруш.
  2071
  Йә бәндәйγм hьор - вәҹи,
  Һьәсγл – вәҹи, hьор – вәҹи.
  Сγрхә бирор чум бәсдҝә,
  Йослубәндәш шор әҹи?
  2072
  Йә бәндәйγм нә бγрγм,
  Һьовункориш нә бγрγм.
  Бирәнгинә сайлов до,
  Һьәзобурәш мә дγрγм.
  2073
  Йә бәндәйγм кγчhорә,
  Хори фубәрд кγчhорә.
  Ә дγл локо офдори,
  Әз hьәрс чумhо чγ чорә?
  2074
  Йә бәндәйγм чγләй гәм,
  Хун хорундә чγләй гәм.
  Әз тγтγри гутинәш,
  Йарай дγлә чγ мәлхьәм?
  2075
  Йә бәндәйγм шәрә-шәр,
  Ә бод мγйлγ шәрә-шәр.
  Гийә-гийә бирәнкиш,
  Болә мийов сәрә-сәр.
  2076
  Йә бәндәйγм битойу,
  Гәми – вәрдγш битойу.
  Тә думон чум хьәл бирә,
  Һьәрс ән дәрдγш нипойу.
  2077
  Йә бәндәйγм рачирә,
  ХУДО дорә рачирә.
  Тә сади бисд нә бирәш,
  Дγлә мәйил паҹирә.
  2078
  Йә бәндәйγм виҹирә,
  Бәхтә мозол виҹирә.
  Әз ҹун визор нисдиҝә,
  Ә hьәҹәл ки пичирә?
  2079
  Йә бәндәйγм вирихдә,
  Мәнҝ әз офто вирихдә.
  Миҹәй дγлγ нә сухдәш,
  Мγрдәйирә ки вихдә?
  2080
  Йә бәндәйγм вәбәрдә,
  Рәхьмлγ дγлә вәбәрдә.
  Нәвсγ гәлплγ нисдиҝә,
  Үшγг чумә ки бәрдә?
  2081
  Йә бәндәйγм гәдγри,
  Хотурхоhиш – гәдγри.
  Войәй дγлә нә хурдә,
  Сад ночогиш мәҝγри.
  2082
  Йә бәндәйγм нә дири,
  Хәтокориш нә дири.
  Ә пишой хәлг буравhо,
  Әз хьγрмәтиш вәҝири.
  2083
  Йә бәндәйγм бγл мәзән,
  Чәмән әшгә бγл мәзән.
  Тәбиәтәш ҹун мγдγ,
  Йә чγнтγни ҝγлбәдән.
  2084
  Йә бәндәйγм ә вишә,
  Үлγм мәйор ә вишә.
  Рузҝор гәргγш сохдәнкиш,
  Сәрә тик дор hәмишә.
  2085
  Йә бәндәйγм ә соф тγ,
  Сγрхиш нибу ә соф тγ.
  Ә нур чумhой духдәрhо,
  Ҹиҝәш зутә бийоф тγ.
  2086
  Йә бәндәйγм бәдирәш,
  Сад hьәмәли бәдирәш.
  Йорә нибу шинохдә,
  Сәдогәтлγ нә бирәш.
  2087
  Йә бәндәйγм ниҝәшдγ,
  Һоволимлγш ниҝәшдγ.
  Әз хотурәй синәмиш,
  Ә гәд дγлγш миҝәшдγ.
  2088
  Йә бәндәйγм нә ҝγрдәй,
  Ә вошҝуш суй нә ҝγрдәй.
  Ә рәхь мγhбәт, ә рәхь әшг,
  Әз Лейлиш руй вәҝγрдәй.
  2089
  Йә бәндәйγм бим бошу,
  Әгγл бийо бим бошу.
  Хол нә вәҝә ә руй йор,
  Бәҝәм бирач имбошу?
  2090
  Йә бәндәйγм вор чγни,
  Дәвләт чγни, вор чγни?
  Мәрә Мәҹнун hишдиhош,
  Һьәсγлтγни, hьортγни.
  2091
  Йә бәндәйγм нә ҝирис,
  Дәрдлγ-дәрдлγ нә ҝирис.
  Сәбәхьинә мәйити,
  Имбурузи вәҝириш.
  2092
  Йә бәндәйγм мичару,
  Ҹовон ә пир мичару.
  Софә әшгγ бошуhош,
  Әз сγрхйәти ничару.
  2093
  Йә бәндәйγм мивини,
  Софәй чγлә мивини.
  Салhой hьγмγр ҝирошдҝәш,
  Пири дγлә нивини.
  2094
  Йә бәндәйγм зәритγш,
  Әз сγрх нисди зәритγш.
  Әз гәд ҹәдвәл ән ХУДО,
  Вәhьдә мийов әри тγш.
  2095
  Йә бәндәйγм дәсhорәш,
  Зарҝәрлγ дор дәсhорәш.
  Нобҝә әри пәйләй ов,
  Нитай офдә кәсhорәш
  2096
  Йә бәндәйγм оворәш,
  Ворворини оворәш.
  Һьәрсhой чумә рухундә,
  Воруш мәди hоворәш.
  2097
  Йә бәндәйγм hово бу,
  Ворушлγйә hово бу.
  Офто бирдән товуш до,
  И чγтами лово бу?
  2098
  Йә бәндәйγм нә рафди,
  Рәхь ХУДОрә нә рафди.
  И зийодә кин hьилом ,
  Ә дγл чγларз дарафди?
  2099
  Йә бәндәйγм тә бәди,
  Ҝузәт мәсох тә бәди.
  Дәдәй бихьол бирәнки,
  Чорә бийоф тәhьәди.
  2100
  Йә бәндәйγм гәдәрәш,
  Хьисоб мәйор гәдәрәш.
  Сәхтә ночог бирә вәхт,
  Ә пәмбә дор бәбәрәш.
  2101
  Йә бәндәйγм хунә хуб,
  Бәхтлγ буhо хунә хуб.
  У шγвәрәш ки мойу,
  Дорәниҝә ҹунә губ?
  2102
  Йә бәндәйγм вәчәйγш,
  Гγрт бийо бу вәчәйγш.
  Әз алмазиш сәхтиҝә,
  Хγрд нийо бу хьәчәйγш.
  2103
  Йә бәндәйγм нә дирәш,
  Гисмәт нибу, нә дирәш.
  Хуби сохдә нәсдаҝә,
  Нәйоруҝу бәдирәш.
  2104
  Йә бәндәйγм ҝоф шону,
  Зарлγниҝәш ҝоф шону;
  Чәмγстәйә пой буhо,
  Ә сәр кәлләш мофдону.
  2105
  Йә бәндәйγм мойәлγш,
  Һьошир имбу мойәлγш.
  Ә мирод дγл нирасу,
  Ки нисдиҝә войәлγш.
  2106
  Йә бәндәйγм нибәрγ,
  Рәхьмлγ ҹунә нибәрγ.
  У гунширәш ки хостә,
  Рафданиҝә зибәрγ?
  2107
  Йә бәндәйγм рәхь тγрәш,
  Әз дузи ҝи – рәхь тγрәш.
  Нобҝә, әз шәфт офдорә,
  Гур имбәрγ чәх тγрәш.
  2108
  Йә бәндәйγм зәхьмә хош,
  Гәсд ән ҹуни зәхьмә хош.
  Чинорлүйә хүшҝ бирәш,
  Бәhәрсγзә шох мәбош.
  2109
  Йә бәндәйγм мәдәҝи,
  Сәр hьонирә мәдәҝи.
  Әз имконтγ рәхьм дирә,
  Һәрбой пишой бәдә ҝи.
  2110
  Йә бәндәйγм мидобу,
  Хьәрфиш ә ҝоф мидобу.
  Һәминон ҹәгγсдәнки,
  Вәрфиш әбоф нидобу.
  2111
  Йә бәндәйγм нә бошҝу,
  Виҹдон – гәлиз нә бошҝу.
  Ә гурхунәй - әбәдиш,
  Мито – тәмиз дәбошҝу.
  2112
  Йә бәндәйγм тәмәхьиш,
  Нуш бийо бу тәмәхьиш.
  Пуч нә бирә hьγмγр шәв,
  Очмиш нибу сәбәхьиш.
  2113
  Йә бәндәйγм нәдәшән,
  Ә дγл шивән нәдәшән.
  Гәтрәлγйә рузhорәш,
  Әз hьγмγртγ вәдәшән.
  2114
  Йә бәндәйγм нәбәр тγ,
  Зибәр хәлгәш нәбәр тγ.
  Хәтойә кор бирәнки,
  Губәш ә дγл дәбәр тγ.
  2115
  Йә бәндәйγм сәс мийов,
  Ә ҝоф ҝирош сәс мийов.
  Чугул милләт бирәнки,
  Ә бәдийγш кәс нийов.
  2116
  Йә бәндәйγм миләрзγ,
  Дγзд әз хγшдәш миләрзγ.
  Буй – бухуну нисдиҝә,
  Һич ә кγшдәш нивәрзγ.
  2117
  Йә бәндәйγм ҹар имбу,
  Хәтой hьониш ҹар имбу.
  Зулм hьоширә шγнγhо,
  Әз дγ ҝушиш кар имбу.
  2118
  Йә бәндәйγм мийору,
  Думон – воруш мийору.
  Лолә зуhун бирәҝор,
  Һич хәбәриш нийору.
  2119
  Йә бәндәйγм ворвори,
  Миҹ бәhәри ворвори.
  Һьошир hьилом бисдоҝәш,
  Пулhорә ки вор дори?
  2120
  Йә бәндәйγм дәрәлуг,
  Дог ниимбу дәрәлуг.
  Хьовур-хьәрмәхь бисдоҝәш,
  Дузов бошҝу hьәрәлγг.
  2121
  Йә бәндәйγм сәбәхьсγз,
  Рузhо нийов сәбәхьсγз.
  Сәдигә дуст бирәҝор,
  Дәс миҝγрγ тәмәхьсγз.
  2122
  Йә бәндәйγм дәпичи,
  Хори ә хγр дәпичи.
  Гәләтә кор нә сохдәш,
  И дәрд әзҹә вәпичи?
  2123
  Йә бәндәйγм нә рафдγм,
  Һәчи-hочу нә рафдγм.
  Йә тоҹлγйә сәр бγрγм,
  Әрчγ ә гәм дарафдγм?
  2124
  Йә бәндәйγм нә бирәм,
  Ә суй хәсбуш нә бирәм.
  Гушә хунош пар зәрγм,
  Бәлкә, ә хов дәбирәм.
  2125
  Йә бәндәйγм вәчирγм,
  Хьололә бор вәчирγм.
  Бирәхьм – хьовур бирә вәхт,
  Шәрәш чγтам дәчирγм?
  2126
  Йэ бәндәйγм дор бирә,
  Бәhәр дγhо – дор бирә.
  Әз гәлпә дγл бирорhош,
  Хәhәр чγтам шор дирә?
  2127
  Йә бәндәйγм кор вәҹи,
  Дәблγ бирә кор вәҹи.
  Ә хун раҝγш нә дәҝә,
  Биhьәсγлә hьор әҹи?
  2128
  Йә бәндәйγм ворәлγ,
  Дγл нә муно ворәлγ.
  Лап hьошириш бисдоҝә,
  Кәм мизγhγ шорәлγ.
  2129
  Йә бәндәйγм нәм бисто,
  Хок әз воруш нәм бисто.
  Ә хьәсрәт йор мундәйи,
  Хурдә чимәш гәм бисто.
  2130
  Йә бәндәйγм кγhнә чи,
  Дәhьәм нидγ кγhнә чи.
  Ворвор дорә шовундҝәш,
  Пысирәрә ки вәчи?
  2131
  Йә бәндәйγм нирасγ,
  Шәфти ә дуз нирасγ.
  Мәрд ә нәмәрд сәр зәҝә,
  Ә пучә руз мирасγ.
  2132
  Йә бәндәйγм hәр чγни,
  Хьитийоти hәр чγни.
  Ҝулләй мәрдγм тушиҝә,
  Нәрлγйә мγшд әрчγни?
  2133
  Йә бәндәйγм дән дирә,
  Зимикошhо дән дирә.
  Вәчарундҝә хунәрәш,
  Һәчи бәҝәм зән бирә?
  2134
  Йә бәндәйγм ә гγрбәт,
  Сәhьәр мибу ә гγрбәт.
  Хьололбәндә мәрдиҝә,
  Нифрәт нибу ә хьγрмәт.
  2135
  Йә бәндәйγм бор әҹи?
  Бәhәр әҹи, бор әҹи?
  Тә әбәди кγч бирәш,
  Лол буhорә шор әҹи?
  2136
  Йә бәндәйγм виҹәйтγш,
  Митро нибу виҹәйтγш.
  Ә лихьәйи домундҝә,
  Туршов имбу миҹәйтγш.
  2137
  Йә бәндәйγм хол тγнγм,
  Ә гутинә хол тγнγм.
  Йә ҝоф-ҝәләҹ бирәнкиш,
  Кара-кура - лол тγнγм.
  2138
  Йэ бәндәйγм шәр мәрәш,
  Ә хьисоб ҝи шәр мәрәш.
  Нә вәрзирә ә тоҹи,
  Кәлә мәсох сәрмәрәш.
  2139
  Йә бәндәйγм нә кәшдә,
  Бихьолини нә ҝәшдә.
  Ә соглом бирә ҹиҝәш,
  Нәчоглγ ки дәҝәшдә?
  2140
  Йә бәндәйγм нивәрзγ,
  Асдар ә руй нивәрзγ.
  Духдәр «hәри» дорәнкиш,
  Дγлγ чγларз миләрзγ?
  2141
  Йә бәндәйγм ниҝγрγ,
  Әшглγ гәhри ниҝγрγ.
  Хьәсрәт йорә кәширәш,
  Әз дγләсти мимγрγ.
  2142
  Йә бәндәйγм лолчирә,
  Ә ҝоф мәҝи лолчирә.
  Богчәй гунши бисдоҝәш,
  Бәhәрә ки кол чирә?
  2143
  Йә бәндәйγм нә чирәм,
  Колә бәhәр нә чирәм.
  Расирәйγш рихдәнки,
  Әз сәр ҝийов вәчирәм.
  2144
  Йә бәндәйγм ҝγл әҹи?
  Ә сәр сәнгhо ҝγл әҹи?
  Йориш гәлплγ бирәнки,
  Тоблу буhо дγл әҹи?
  2145
  Йә бәндәйγм дәрдмәрә,
  Фәләк нитав дәрдмәрә.
  Мәхьәл hьәҹәл кγнд бирәш,
  Хьәзγр митав гәрдмәрә?
  2146
  Йә бәндәйγм кин мγшдә,
  Ҝуллә нәтан кин мγшдә.
  Тә вәхт hьγмγр варасдәш,
  Дәрди-сәрә ки кγшдә?
  2147
  Йә бәндәйγм ә хγшҝ дә,
  Һьәҹәл ән тар ә хγшҝ дә.
  Аташлγйә дγлмәрәш,
  Һьәсонтәлγ ки кγшдә?
  2148
  Йә бәндәйγм зобурәш,
  Ә миh бийор зобурәш.
  Һьәҹәл гәлиз бирәнки,
  Ки микәшγ тобурәш?
  2149
  Йә бәндәйγм мирасγ,
  Бәдҝоф ә ҝуш мирасγ.
  Әри әз дγл ҝирисдә.
  Һьәрсhой чумуш нирасγ.
  2150
  Йә бәндәйγм бог әҹә,
  Богчә әҹә, бог әҹә?
  Әри әз буй той бирәш,
  Тәпә әҹә, дог әҹә?
  2151
  Йә бәндәйγм бор имбу,
  Бәhәр имбу, бор имбу.
  Әри боришмиш бирә,
  Гәhрилγhош шор имбу.
  2152
  Йә бәндәйγм бәл хомут,
  Воҹлу бирә бәл хомут.
  Әз ҝирошдә рәхьhойуш,
  Раст нәйово мәлкомут.
  2153
  Йә бәндәйγм кγмγрлγ,
  Кусов сухдә - кγмγрлγ.
  Зән ән хунхур бошуhош,
  Һьәрсә рихдә – hьγмγрлγ.
  2154
  Йә бәндәйγм мγhләтәш,
  Сабур хундәт – мγhләтәш.
  Әри хушбәхт зγhγсдә,
  Сәбәб дирәт - мγhбәтәш.
  2155
  Йә бәндәйγм кор әҹә,
  Зәхьмәт әҹә, кор әҹә?
  Ә могбуни домундәм,
  Рәхьмәт әҹә, хор әҹә?
  2156
  Йә бәндәйγм шир әҹи,
  Гәтуг әҹи, шир әҹи?
  Дәр синәрәш вокундәй,
  Пәхәнийә сирр әҹи?
  2157
  Йә бәндәйγм тә мγрдә,
  Гәрхундлγним тә мγрдә.
  ХУДО гонун дорәнки,
  Пишой ҝофә ки ҝγрдә?
  2158
  Йә бәндәйγм әз хориш,
  Хьәйфә мийни әз хориш.
  ХУДО – дγбо ҹун доҝә,
  Чум пур имбу әз шориш.
  2159
  Йэ бәндәйγм низәнγ,
  Һәр хәр тәпик низәнγ.
  Бирдән ҝилҝәз сохтә вәхт,
  Һьәррәш чәпик мизәнγ.
  2160
  Йә бәндәйγм войундә,
  Нәхьсә нибу войундә.
  Пәшмулуйә тологhо,
  Дγләш митав пойундә.
  2161
  Йә бәнэйγм вәҝирγ,
  Әлчәгиҝә вәҝирγ;
  Чумшурлγйә шγвәрлγ,
  Бун хунәрәш мәҝирγ.
  2162
  Йә бәндәйγм мәбәр тγш,
  Сәсә ә зил мәбәр тγш.
  Ә сәр чолә рафданки,
  Һич ниимбу хәбәртγш.
  2163
  Йэ бәндәйγм ә ҝофтγ,
  Ләпә бошҝу ә ҝофтγ.
  Ҹәhьмәт гимәт дорәнкиш,
  Сәвҝәнд имбу ә софтγ.
  2164
  Йә бәндәйγм тум тγрә,
  Нәсиллγ сох тум тγрә.
  Милләт гәрбол зәрәнкиш,
  Мәрд муҝуйут нум тγрә.
  2165
  Йэ бәндәйγм омбуру,
  Мол нәчоги – омбуру.
  Һьәсмуш гәләт бирәнки,
  Овиш рәхьә имбуру.
  2166
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Бинәш хьәйфлγ нийо бу.
  Әри шоhир бирәйи,
  Синәш ҝофлγ бийо бу.
  2167
  Йә бәндәйγм покундум,
  Әрәг руйә покундум.
  Нә шәв, нә руз ховмә нисд,
  Чум ән кирә вокундум?
  2168
  Йә бәндәйγм дирәй тγ,
  Ә зирчуми дирәй тγ.
  Дγ-йәкирә нә хостәш,
  Чγтам ошуг бирәй тγ?
  2169
  Йә бәндәйγм нумhорәш,
  Сириг зәрәй нумhорәш.
  Әри йәбо фәм сохдә,
  Дγнйоh мәҝу чумhорәш.
  2170
  Йә бәндәйγм нә ҝордун,
  Зәхьмә ә ҹун нә ҝордун.
  Дγлтγ динҹи тә дирәш,
  Хьγрмәт одә вәҝордун.
  2171
  Йә бәндәйүм йә сибә,
  Хьово һьәнҹ зә йә сибә.
  Һәлә һозор салһойҝәш,
  Бәднум муҝйут косибә.
  2172
  Йә бәндәйγм чой тγрәш,
  Ә дәм вәни чой тγрәш.
  Әз дури йор хостәйҝә,
  Ҹәннәтлγ сох ҹой тγрәш.
  2173
  Йә бәндәйγм никγшγ,
  Ичҝирә пγнҹ никγшγ.
  Хьγрмәт - доглγ бирәнки,
  Ә кәлә кγнҹ минγшγ.
  2174
  Йә бәндәйγм бәхширә,
  Рәхьмә - ХУДО бәхширә.
  Сокунә зәхьм дорәнкиш,
  Ә гәфәс дор - «вәхьширә».
  2175
  Йә бәндәйγм әждәhо,
  Ә хәйол мунд әждәhо.
  Вәхт пәсәво нә рафдәш,
  Сурог нийов әзҹәhо.
  2176
  Йә бәндәйγм дувочи,
  Тиробәнди – дувочи.
  Вәтәнсγзә hьоҹизhош,
  Нә вәҝири, нә тоҹи.
  2177
  Йә бәндәйγм нийәтγ,
  Йәккәйиҝә нийәтγ;
  Сәрә ә сәнг зәриҝәш,
  Шор нибоши дийә тγ.
  2178
  Йә бәндәйγм йополог,
  Әз ҹинс гуши – йополог.
  Әз тиҹә ҝоф йγнҝγли,
  Силләлүйә -- чополог.
  2179
  Йә бәндәйγм диром мәш,
  Ә хәзмуни диром мәш.
  Субут сохдә хостәрә,
  Әри сәртγ миром мәш.
  2180
  Йә бәндәйγм ҝәрдәнтγ,
  Шәк мәсох ә ҝәрдәнтγ.
  Бәзәнмишиш нә бирә,
  Ҝγл сγрхини сәр-тәнтγ.
  2181
  Йә бәндәйγм йә дәнәш,
  Ә бод мәди йә дәнәш.
  Ә бим миhтγ офдорә,
  Сәрсон бирәм hә ҝәнәш.
  2182
  Йә бәндәйγм рәхь нидγ,
  Мозол дәрдә рәхь нидγ.
  Мәлхьәмлγйә хосдәҝор,
  Әз йә мочиш мәхь мидγ.
  2183
  Йә бәндәйγм дәри тγш,
  Ә бим-фикир дәри тγш.
  Ә рәхьм ХУДО вомундә,
  Дувочинγм әритγш.
  2184
  Йә бәндәйγм hомор сох,
  Рәхь мγhбәтә hомор сох.
  Вәпичирәш ә ҝәрдән,
  Әри дәдәй домор сох.
  2185
  Йә бәндәйγм нисоху,
  Ҝәрми ҹилит нисоху.
  Гәнчγрлγйә хиникиш,
  Ҹунә килит мисоху.
  2186
  Йә бәндәйγм инҹимиш,
  Һәгглγ бирә инҹимиш.
  Бир-нәбирәш дорәнки,
  Хун мәнҝәнγ бим гимиш.
  2187
  Йә бәндәйγм сар имбу,
  Тәпә әз дог сар имбу.
  Әз бәдхәбәр тәрсγhош,
  Әз hәр дγ ҝуш кар имбу.
  2188
  Йә бәндәйγм биинсоф,
  Әз ҝγрҝ бәди, - бииинсоф.
  Сәҝә хуно равуhош,
  Нидомуну ә бим ҝоф.
  2189
  Йә бәндәйγм hәрчγни,
  Хьитийоти – hәрчγни.
  Хиникә ов хурдәнкиш,
  Пуф зәрәйγ әрчγни?
  2190
  Йә бәндәйγм нәхшлγни,
  Һәр йарашуг - нәхшлγни.
  Сәбәхьинә hәр кориш,
  Йә әз ХУДО - бәхшлγни.
  2191
  Йә бәндәйγм дәрдлγрә,
  Гәмлγ хундәт – дәрдлγрә.
  Бир-нәбирγш пучиҝә,
  Ки мухойу гәрдлγрә.
  2192
  Йә бәндәйγм той нинγ,
  Боҹә ә тоҹ – той нинγ.
  Ҝγвәлγйә әшглγhо,
  Ә тологиш пой минγ.
  2193
  Йә бәндәйγм йә дәнγ,
  Ә килит дә - йә дәнγ.
  Садбо годо вәҝрγhош .
  Ә мәрди пой нидәнγ.
  2194
  Йә бәндәйγм хошитγ,
  Нәгд бийо бу хошитγ.
  Ә гәд милләт ән хγшдә,
  Үзҝәш нийо боши тγ.
  2195
  Йә бәндәйγм догhо бул,
  Ә руй хори догhо бул.
  Дәҝиш бири дәб hьилом,
  Әз hьониhош - чогhо бул.
  2196
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Нәфсә тәмәхь нийо бу.
  Пирә оhил бирәнкиш,
  Ә ҹәннәт рәхь бийо бу.
  2197
  Йә бәндәйγм тә дирә,
  Дγлγ мурав тә дирә.
  Әз гәдәрγ зийодтәш
  Нә хурдә, чог ки бирә.
  2198
  Йә бәндәйγм мисоху,
  Ҹунә гурбу мисоху.
  Әри йәбо фурмундәш,
  Руйә бурбу нисоху.
  2199
  Йә бәндәйγм ләглγрә,
  Әз ҝоф дәди ләглγрә.
  Дананийү бирәйиш,
  Зулум нидγт hәглγрә.
  2200
  Йә бәндәйγм чогә соф,
  Нәрлγ имбу чогә соф.
  Әз хәйолhо рихдәнкиш,
  Нәчог нибу согә ҝоф.
  2201
  Йә бәндәйγм нәрчирәш,
  Ҝуҹ ҝәрәки нәрчирәш.
  Әри мундә сиройи,
  Гәдәр бирә hәр чирәш.
  2202
  Йә бәндәйγм гәм бирә,
  Һьәзобхурә гәм бирә.
  Ә вәхт кәлә миhьидhош,
  Шори hьони кәм бирә.
  2203
  Йә бәндәйγм быд зәрә,
  Әз хьγрш нибу быд зәрә.
  Гәсәбхонә бирәнкиш,
  Ләhьнәт мγйнγ сад кәрә.
  2204
  Йә бәндәйγм вәҹә хун,
  Сәбәхьмәнди вәҹә хун.
  Хосдәниҝә әз дγли,
  Сγпγл йорәш мәҹогун.
  2205
  Йэ бәндәйγм шур бирә,
  Мγнγкә чи шур бирә.
  Мәhрибони дирә вәхт,
  Дәрд-азариш дур бирә.
  2206
  Йә бәндәйγм вирихдә,
  Думон пойсγз вирихдә.
  Тәмизә ов булогhош,
  Әз вәрф догhо ворихдә.
  2207
  Йә бәндәйγм зәхьмәтә,
  Әрәглγ кәш зәхьмәтә.
  Тум нәсилтγш шор имбу,
  Хәлг хундәнки рәхьмәтә.
  2208
  Йә бәндәйγм кәмәртγш,
  Шидралγни - кәмәртγш.
  Һьонибәнди ҝуфтирә,
  Тиҹ нибуру тәвәртγш.
  2209
  Йә бәндәйγм бидинhорәш,
  Ҝуш докундә бидинhорәш;
  Һич бигәдγр нәбу хуни,
  У hьиломәш, и дγнйоhәш.
  2210
  Йә бәндәйγм hәләлугәш,
  Имид мәбур hәләлугәш.
  Чунки, ә шир ничаруни,
  Кәрәсγзә хьәлә дугәш.
  2211
  Йә бәндәйγм ҹун вәҝγрдә,
  Мәскәнсγзи ҹун вәҝγрдә.
  Нум хунәрәш әри дорә,
  Чор дуворәш бун дәҝγрдә.
  2212
  Йә бәндәйγм гәлпәбәрhош,
  Рәхьми нәсда гәлпәбәрhош.
  Пучкунәндәй зγhун бирә,
  Хγшҝә мувәхь ләмбәсәрhош.
  2213
  Йэ бәндәйγм лугоногhо,
  Дәрйоhлγни - лугоногhо.
  Әз hьәҹәлиш нәс домундә,
  Аташлγйә - бугоногhо.
  2214
  Йә бәндәйγм әз бәд хьәмhош,
  Хьитийот бош әз бәд хьәмhош.
  Сабур ә хьγлг расирәнки,
  Батмиш мәбош ә гәд гәмhош.
  2215
  Йә бәндәйγм кγч вәҝәрдо,
  Самбала бәхт кγч вәҝәрдо.
  Ә думиттγш нә домундә,
  Йә минутмәш hич нә ҝәрдо.
  2216
  Йә бәндәйγм сов нә бошҝу,
  Ҝузҝий ҹиhиз сов нә бошҝу.
  Һьәрγс хунә оморәнкиш,
  Үщγг бәхтиш тов һә бошҝу.
  2217
  Йә бәндәйγм ҝиснә мәни,
  Иштоh әшгә ҝиснә мәни.
  Гәм hьиломә хурдә вәhьдәш,
  Дәсәш ә сәр кәс нәвәни.
  2218
  Йә бәндәйγм гәләтәлγ,
  Руз нивини, - гәләтәлγ.
  Ә ҹовоно hьγмγр ҝирош,
  Хγшдәрә бәр, - кәләтәлγ.
  2219
  Йә бәндәйγм ни бошум шор,
  Тγсγз, тәхьно, нибошум шор.
  Сурог сәстγш нә оморә,
  Чγларз нәфәс вокошум йор?
  2220
  Йә бәндәйγм покунум мә,
  Һьәрсә тә кәй покунум мә.
  Ә ховмә шор оморәй, йор,
  Чумәш чγтам вокунум мә?
  2221
  Йә бәндәйγм сохтә корә,
  Хьәшо мәзән, сохтә корә.
  Ә фурм Мәҹнун дивонәйиш.
  Ки митанγ хостә йорә?
  2222
  Йә бәндәйγм мийов бәндә,
  Ә фурм Одом мийов бәндә.
  Хьоволγйә шәр дирәнки,
  Һич әз дγлиш нийов хәндә.
  2223
  Йә бәндәйγм hозор ҹγрәш,
  Ҹәлә норут hозор ҹγрәш.
  Хьитийотсγз ҝуҹ бурбундә,
  Шәфт-шур мәсох hомор тγрәш.
  2224
  Йә бәндәйγм дачарусти,
  Хьәрмәхь ә йод дачарусти.
  Йә гәлхәндә Шоhдог бири,
  Әз кγк чγтам вачарусти?
  2225
  Йә бәндәйγм ховтγ әҹи,
  Шәв нимәйи, ховтγ әҹи .
  Ҝәми батмиш нә бириҝә,
  Хәндәмәндә ловтγ әҹи?
  2226
  Йә бәндәйγм ки до хоши,
  Нәрмә дγлә ки до хоши?
  Ә ширинә ховhой динҹиш,
  Тγ ә йормә мидобоши.
  2227
  Йә бәндәйγм гузи әҹи,
  Бәд-hьәсγлә гузи әҹи?
  Лγгәй нуну кәм нисдиҝәш,
  Әри шәфтhо дузи әҹи?
  2228
  Йә бәндәйγм hозор вәҹи,
  Мәшгуләтә hозор вәҹи.
  Дәвләт – вору бирә ҹиҝәш,
  Бихьоллγрә мозол әҹи?
  2229
  Йә бәндәйүм митав хундә,
  Раби - Тиро митав хундә.
  Кәрә-hьәсәл хурдәҝорhош,
  Ә дәрд hьони нитав мундә.
  2230
  Йә бәндәйγм вәпичири,
  Гәм ә мозол вәпичири.
  Дорhой бәхтәш вәнҹирәнки,
  Хәрәhорәш ки дәчири?
  2231
  Йә бәндәйγм тәрс сухундә,
  Миҹәй дγлә тәрс сухундә.
  Ә хунлγйә дәhьвой бәдиш,
  Хориш ҹиро hьәрс рухундә.
  2232
  Йә бәндәйγм бγмγздирә,
  Гобул мәсох бγмγздирә.
  Ә гилиг йор дарафданкиш,
  Әгγл сәрә ки дγздирә?
  2233
  Йә бәндәйγм мибисдоҝә,
  Тиро – нубо мибисдоҝә;
  ХУДОш сәр вәхт рәхьмә мидо,
  Һәрбой дәhьво нибисдоҝә.
  2234
  Йә бәндәйγм хәстимәрә,
  Рушум мәсох хәстимәрә.
  Ә бим хәйол домундәнкиш,
  Ә әшгәвоз сәс ди мәрә.
  2235
  Йә бәндәйγм нγвγсдә, йор,
  Әшгсγз нитайм нγвγсдә, йор.
  Офтой мγhбәт нур дорәнки,
  Имуш митайм зγhγсдә, йор.
  2236
  Йә бәндәйγм дод зуhун дә,
  Мозол ә гәд – дод зуhун дә.
  Гәлхәндлγйә ҝуҹ мγhбәтиш,
  Мәрә митав сад зγhундә.
  2237
  Йә бәндәйγм ә ход миди,
  Сад hийләрә ә ход миди.
  Әгγл буhо дананмәндәш,
  Ә ҝуҹәвоз ә бод ниди.
  2238
  Йә бәндәйγм йор мийору,
  Хуби-ники йор мийору.
  Ә фурм ҹунтγ нә хосдәнкиш,
  Рузмә чγтам шор ҝирору?
  2239
  Йә бәндәйγм hәрчγни,
  Сγрхә кәлмә - hәрчγни.
  Бовор нистҝә ә ҝофтγ,
  Вәҝиритγ әрчγни?
  2240
  Йә бәндәйγм ә нун мә,
  Хьололи дә ә нун мә.
  Рушум сохдә хьγрмәтә,
  Хәто мәзән ә ҹунмә.
  2241
  Йә бәндәйγм модовум,
  Ә пәсәй тγ модовум.
  Сурогтγрә нә офдәш,
  Тәхьно чγтам мотовум?
  2242
  Йә бәндәйγм микәнди,
  Гәлпәй базу микәнди.
  Әз hьоҹизи дур бирәм,
  Имой, чγтам михәнди?
  2243
  Йэ бәндәйγм hисдими,
  Нәфсә гийбәт hисдими?
  Мәрә ә тγ бәсдиhош,
  Миҹәй мγhбәт нисдими?
  2244
  Йә бәндәйγм ә шормә,
  Ҝоф нә вәри ә шормә.
  Тоҹә дәдәй – дәдәйhош
  Тγ имбоши, ә йор мә.
  2245
  Йә бәндәйγм ә дәр вә,
  Мизузәй hәгг ә дәр вә.
  Хьәримә hьәнҹ зәнγhош,
  Гисмәт бирә - ә ләрбә.
  2246
  Йә бәндәйγм нәс бирә,
  Йодә инсоф нәс бирә.
  Әри рγхьә парундәш,
  Йә кәлмә ҝоф вәс бирә.
  2247
  Йә бәндәйγм әз hәнәҝ,
  Дγл варафдә әз hәнәҝ.
  Хәриш тәпик нә зәҝә,
  Ҝәрәк нибу дәҝәнәҝ.
  2248
  Йә бәндәйγм нә дирәм,
  Офдумйәти нә дирәм.
  Тγ гγзγрмә ҝγрдәнки,
  Мәш ә сγсти дәбирәм.
  2249
  Йә бәндәйγм хостәрә,
  Уҹуз мәҝи, - хостәрә.
  Һьоширйәти һисдиҝәш,
  Виҹдонә ки восторә?
  2250
  Йә бәндәйγм хупайи,
  Миҹ hьәриси – хупайи.
  Дәсҝирлγйә одомиш,
  Әз войәhой ХУДОйи.
  2251
  Йә бәндәйγм мәбәр тγ,
  Әгγл сәрә мәбәр тγ.
  Дγ дәсмәрә вәҝγрдә,
  Ә ҝәрдәнтγ дәбәр тγ.
  2252
  Йә бәндәйγм гәм бирә,
  Дәрдимәндә гәм бирә.
  Дәсбушлγйә гуногәш,
  Хосдәҝорhо кәм бирә.
  2253
  Йә бәндәйγм нәфс бирә,
  Залум виҹдон – нәфс бирә.
  Косибирә дирәнкиш,
  Хьовурлγhо пәс бирә.
  2254
  Йә бәндәйγм бустурә,
  Бәhәрлγ дошд, - бустурә.
  Дәсочуги ҝуфдирә,
  Дγшмәш митав дуст бирә.
  2255
  Йә бәндәйγм кәрҝолуш,
  Сарай кәрҝи – кәрҝолуш.
  Нәфсγ сγрхи нә бирә,
  Бәhәм нибу кор-боруш.
  2256
  Йә бәндәйγм ҹγнҝәрә,
  Ә кәл чарун - ҹγнҝәрә.
  Нобҝә, нәштәр вәҝγрдә,
  Иштоh мәди, - ҹунбәрә.
  2257
  Йә бәндәйγм нивәрзγ,
  Тәрсhо ә нәр нивәрзн.
  Буйлу буhо hәр ҝуҝус,
  Әз йә хухиш миләрзγ.
  2258
  Йә бәндәйγм пой нибу,
  Лγл-пийонәш пой нибу.
  Хьγрмәтҹили нәсдаҝә,
  Ә хьәйвониш той мибу.
  2259
  Йә бәндәйγм шуморуш,
  Од-сон нинγ шуморуш.
  Ҹибhойу буш бирәнки,
  Хун мәнҝәнγ гуморуш.
  2260
  Йә бәндәйγм мәҝири,
  Әз шор – хьәвәс мәҝири.
  Бихьоллγрә дирәнки,
  Сәрәш нәбу дәҝири.
  2261
  Йә бәндәйγм hьәрсγни,
  Һәр зиндәрә hьәрсγни.
  Дәмдәмәки буhорәш,
  Һозор ҹиро тәрсγни.
  2262
  Йә бәндәйγм шәр мәхьәш,
  Губбәндлγ тан, шәр мәхьәш.
  Шγбhә фантан зәрәнки,
  Әз гәрбол кәш, - хьәрмәхьәш.
 18. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0

  Йә бәндәйγм нитав рундә,
  Матор войсγз нитав рундә.
  Гәрәгәтрә вγрγхγhош,
  Йә руз пойсγз митав мундә.
  2264
  Йә бәндәйγм пич-пичиhо,
  Ә шор нирав пич-пичиhо.
  Ә сәркәллә вәрафдәнкиш,
  Мγфтә мурав ҝиҹ-ҝиҹиhо.
  2265
  Йә бәндәйγм митав норә,
  Догә - дәрә митав норә.
  Сәхьиб милйон бирә ҹиҝәш,
  Гәрд мγрдәрә нитав дорә.
  2266
  Йә бәндәйγм ҹәхьтлγ мибу,
  Бәхьс дγ йориш чәхьтлγ мибу.
  Сад милйардhо бирә ҹиҝә,
  Һәр асдараш бәхтлγ нибу.
  2267
  Йә бәндәйγм гуртум мидγ,
  Мәрдйәтирәш гуртум мидγ.
  Шәх-шәхәлγ рихдә ҹиҝә,
  Һәр никәрәш гурзум нидγ.
  2268
  Йә бәндәйγм чәхәлγни,
  Ҹәнҝәсурhо – чәхәлγни.
  Ә hьәрәлγг нә дарафдә,
  Чум бәсдәрәш – мәхьәлγни.
  2269
  Йэ бәндәйγм вәдәшән,
  Губә әз дγл вәдәшән.
  Амбартани хγшдәрәш,
  Ә чум ән хәлг мәдәшән.
  2270
  Йә бәндәйγм нийорум,
  Ҹунә ә хьγрш нийорум.
  Әнҹәг, әри кәлләймә,
  Тγрә сәрпуш мийорум.
  2271
  Йә бәндәйγм бурам мәш,
  Ә ҹой чγтам бурам мәш.
  Ә кγч бирә вәhьдәй вәхт,
  Ә тγрәвоз мурам мәш.
  2272
  Йэ бәндәйγм нийо бу,
  Тγндә гәhри нийо бу.
  Һьилом – ҹәннәт бисдоҝәш,
  Шормә әз тγ бийо бу.
  2273
  Йә бәндәйγм хьисобhо,
  Әз hәгг рихдә - хьисобhо.
  Һьәсму думон ҝγрдәнкиш,
  Тор нийо бу рәхь тобhо.
  2274
  Йә бәндәйγм хәрҹhорә,
  Йәр-бәйәр сох хәрҹhорә.
  Әз ҝәрдәнтγ вәҝγрдә.
  Кәслγ мәсох вәҹhорә.
  2275
  Йә бәндәйγм дәбγрγм,
  Ә шори йор дәбγрγм.
  Йә хьәфтәйи нә дирәм,
  Әз дәрд чγтам нә мγрγм?
  2276
  Йә бәндәйγм йә боҹиш,
  Тилсим бәхти – йә боҹиш.
  Ә нәфс гәдγр тануhо,
  Йә милйони – йә мочиш.
  2277
  Йә бәндәйγм нә бәрдγм,
  Войәй дγлә нә бәрдγм.
  Бәгдә дириш бирәнки,
  Хьγршә тә хьγлг вәбәрдγм.
  2278
  Йә бәндәйγм офдәнγм,
  Войумhорә офдәнγм.
  Кγчә-кγчhо бирәнкиш,
  Ә пишо мә мофдәнум.
  2279
  Йә бәндәйγм чумә хьәл,
  Йәлов сохдә - чумә хьәл.
  Мозол очмиш тә бирәш,
  Асдар мәбош hич мәхьәл.
  2280
  Йә бәндәйγм соф нибу,
  Гәлплγйәти соф нибу.
  Һьилом ҝовлә нә бирәш,
  Әз хушбәхти ҝоф нибу.
  2281
  Йә бәндәйγм нә дорум,
  Хунә ләхтәш нә дорум.
  «Һәри» тγрә шинирә,
  Киләхь бәхтәш вәнорум.
  2282
  Йә бәндәйγм нә дγрγм,
  Ә уйоги нә дγрγм.
  Һәр бой ә хов оморәш,
  Ә гәд ҹәннәт дәбγрγм.
  2283
  Йә бәндәйγм дәрд дорә,
  Тәхьсирә ҝоф дәрд дорә.
  Фирәhә дγл нә бирәш,
  Гәтγр мийни мәрдhорә.
  2284
  Йә бәндәйγм дәрγм мәш,
  Ә ләhьәhо дәрγм мәш.
  Сγрхә ҝофтγ бирәйи,
  Ә лов килит зәрγм мәш.
  2285
  Йә бәндәйγм зу бәрдәм,
  Әгγл сәрә зу бәрдәм.
  Тәлхьә ҝофтγш бирәнки,
  Әз бугозмә фубәрдәм.
  2286
  Йә бәндәйγм шормә - тγ,
  Фикирмә - тγ, шормә - тγ.
  Ә мәhьрәкә домундәм,
  Кәй муҝуйи: «Йормә - тγ
  2287
  Йә бәндәйγм ән тγнγм,
  Шәвиш-рузиш ән тγнγм.
  Гурбун ХУДО имбошум,
  Кәй муҝуйи: «Зән тγнγм».
  2288
  Йә бәндәйγм зура вәҹ,
  Суй hьәҹәли зура вәҹ.
  Зәхьмлγйә ҝоф бирәнкиш,
  Ҝәрәк нибу бурагәҹ.
  2289
  Йә бәндәйγм йә гушун,
  Дγшмә мәхой йә гушун.
  Хунпәрәстә инсонәш,
  Ә сәр сифро нәнушун.
  2290
  Йә бәндәйγм нә дәбәр,
  Хьисә ә дγл нә дәбәр.
  Ә кγнҹ-буҹог мундәрәш,
  Дир нә бирә, вәдәбәр.
  2291
  Йә бәндәйγм войисдәм,
  Әз чум зийод войисдәм.
  Шидрай кәмәр хγрдиҝәш,
  Ә гуллугтγ пойисдәм.
  2292
  Йә бәндәйγм дирәм мәш,
  Рәхьә очуг дирәм мәш.
  Ә ҹәләйтγ офдорә,
  Имой, ошуг бирәм мәш.
  2293
  Йә бәндәйγм әз бәгдәш,
  Бор нирγхγ әз бәгдәш.
  Йә бо hьγмγр бирәйи,
  Һьоҹиз мәбош әз вәhьдәш.
  2294
  Йә бәндәйγм бәсдәҝуш,
  Кари мидγ - бәсдәҝуш.
  Нәхьслγйә хәр бирәнкиш,
  Чорә нидγ – дәстәчуш.
  2295
  Йә бәндәйγм ҹγрбәҹγр,
  Һәр хосийәт – ҹγрбәҹγр.
  Һозор ниhрә вәҹәсдҝәш,
  Кәрә нибу әз гγҹγр.
  2296
  Йә бәндәйγм дәhьволу,
  Хун мирγхγ – дәhьволу.
  Әз зәхьм ХУДО тәрсирәш,
  Шәр нивγхγ – шәhьволу.
  2297
  Йә бәндәйγм шәвә ҝи,
  Әз мәнҝ гилиг шәвә ҝи.
  Боворимтγ нисдиҝә,
  Һич ә ҝәрдәш нә вәҝи.
  2298
  Йә бәндәйγм хγрсәҝәш,
  Мийни - бәди хγрсәҝәш.
  Тушлу нишон ҝγрдәнки,
  Әз дәс нә ди фγрсәтәш.
  2299
  Йә бәндәйγм хьопову,
  Кәмбишиҝәш хьопову;
  Әз гәрг офто сухдәнки,
  Мγрдәйирәш мотову.
  2300
  Йә бәндәйγм чарустә,
  Ҝәми әз ов чарустә.
  Миҹәйγ мис бошуhош,
  Әз сγрх нитав парустә.
  2301
  Йә бәндәйγм ки мγнγ,
  Бγзγргә од ки мγнγ?
  Мозоллγйә толихьлγш,
  Садә зийод нивγнγ.
  2302
  Йә бәндәйγм хьәзирә,
  Кәйфчи митав – хьәзирә.
  Рәхьҝирорә hәр кәсиш,
  Дγлә нитав ҝәзирә.
  2303
  Йә бәндәйγм ширәлγ,
  Пушдуй синә - ширәлγ.
  Ә бурҹинәй ов-һьәйил;
  Дәдәй мийов – мирәлγ.
  2304
  Йә бәндәйγм hьәҹәллγ,
  Ҝулләй туфәнҝ – hьәҹәллγ.
  Буллуйә бор вәчиҝәш,
  Зәхьмәт нибу – hьәсәллγ.
  2305
  Йә бәндәйγм ә hьор бийор,
  Обурсузә ә hьор бийор.
  Йәрәвурдә хәйолhорәш
  Чум нә бәсдә әйор мәйор.
  2306
  Йә бәндәйγм бәhьәдәти,
  Ҹинҝир имбу – бәhьәдәти.
  Гәргуш сохдә, ә пәсәйтγш
  Сәнг шәндәйγ әз hьәдәти.
  2307
  Йә бәндәйγм нибу ҝγрдә,
  Ворворирәш нибу ҝγрдә.
  Нәкумийә вәхт бирәнки,
  Ә согломиш имбу мγрдә.
  2308
  Йә бәндәйγм шор вәчирә,
  Һьәрγс буhо шор вәчирә.
  Һозор богбон ҹәхьти сохдҝәш,
  Әз хγшҝә дор – бор ки чирә?
  2309
  Йә бәндәйγм тγ hәр ҝиләш,
  Тиркә нәди тγ hәр ҝиләш.
  Сурог hьәҹәл оморәнки,
  Шәх нихуни тγ сәр зиләш.
  2310
  Йә бәндәйγм hә бош-йовош,
  Ә рәхь гури hә бош- йовош.
  Әбәдилуг чум бәсдиҝә,
  Чорә нидγ нә хош, нә вош.
  2311
  Йә бәндәйγм хьәз дирә,
  Пилов дунә хьәз дирә.
  Сәпәхь әз сγрх нисдиҝәш,
  Бунсуз хунә нәс бирә.
  2312
  Йә бәндәйγм йәхән дγт,
  Ә шәр чγларз йәхән дγт?
  Бирисмолиш бирәнки,
  Ә мγрдәҝор нихәндγт.
  2313
  Йә бәндәйγм мийофи,
  Бәхтәш әз hәгг мийофи.
  Дийнәйирә вир сохдә,
  Сәбәхьирәш нийофи.
  2314
  Йә бәндәйγм хьәмγри,
  Мәмир әз ҹәхьт - хьәмγри.
  Әз чәрх дорәй шәв нә руз,
  Һьәҹәл сәрвәхт хьәзγри.
  2315
  Йә бәндәйγм чγн хунә,
  Мәскән нибу чγн хунә.
  Әз зар-сγрхи бисдоҝәш,
  Кәчәлбәндә чγ шунә?
  2316
  Йә бәндәйγм бор нибу,
  Хγшҝә дорә бор нибу.
  Сабур виҹдон ҝуҹ доҝәш,
  Хьәйосγзә hьор нибу.
  2317
  Йә бәндәйγм нитав бирә,
  Гәтуг сийә нитав бирә.
  Һьәйбә - hьорә сәркушлуhош,
  Зәхьмә дийә митав дирә.
  2318
  Йэ бәндәйγм нә мундәм мәш,
  Ә раст, ә чәп нә мундәм мәш.
  Чум нә гошә ҹиро хундә,
  Ә мунҹулуг домундәм мәш.
  2319
  Йә бәндәйγм бушә чәни,
  Мәҝу: «Дγнйоh – бушә чәни».
  Дγм виҹдонә вошширәнкиш,
  Ә дәр гунши ҝуш нәвәни.
  2320
  Йә бәндәйγм гучог нибу,
  Сәрвәхт инсон гучог нибу.
  Әз рәхьм ХУДО, мәхьрγм буhош,
  Мγрдәлγйә нәчог мибу.
  2321
  Йә бәндәйγм соги нибу,
  Зәhьифмәндә соги нибу.
  Әз бинәдән ворлу буҝәш,
  Әхирәтγш – оги мибу.
  1322
  Йә бәндәйγм сар низәнγ,
  Данан бунә сар низәнγ.
  Һьәрисиhо сәр ҝγрдәнкиш,
  Сәс мәhьниhо пар мизәнγ.
  2323
  Йә бәндәйγм йә ҝγли тγ,
  Ә гәд рачhо йә ҝγли тγ.
  Әз кәләтә руй вәҝγрдә,
  Милләтә хой әз дγлитγ.
  2324
  Йә бәндәйγм дәрдлγ бирә,
  Гәм хуруhо дәрдлγ бирә.
  Әри бәдә кγч рафдәйиш,
  Инсон йә бо гәрдлγ бирә.
  2325
  Йә бәндәйγм нәмлγ нибу,
  Сәнг әз воруш нәмлγ нибу.
  Ләйли сәйәг йору буhош.
  Ә фурм Мәҹнун гәмлγ мибу.
  2326
  Йә бәндәйγм шориш мийов,
  Ә бәхтәвоз шориш мийов.
  Әз гәләти офдорәнки,
  Ә кумәки вориш нийов.
  2327
  Йә бәндәйγм дәҝиш нибу,
  Хосийәт дγзд дәҝиш нибу.
  Хьов-хьовлγйә чугулбәндә,
  Зиндәҝуни сәҝиш мибу.
  2328
  Йә бәндәйγм пәртлγhорәш,
  Сад ҹγр дәрди – пәртлγhорәш.
  Ә вәhьдәйγ ҝоф пучиҝә,
  Гудуз мийни – шәртлγhорәш.
  2329
  Йә бәндәйγм сорт нийору,
  Пысирә мол - сорт нийору.
  Хγрдә йараш рим ҝγрдәнки,
  Ән зобунә дорд мийору.
  2330
  Йә бәндәйγм хиловә зән,
  Йγнҝγл бирә - хиловә зән.
  Догуногә кор сохдәнкиш,
  Ҝоф нәшәрhьә ҝилов мәзән.
  2331
  Йә бәндәйγм ҝγл вокундә,
  Әз ҝуҹәй хок - ҝγл вокундә.
  Бәhьәдәти буhо зәниш,
  Ә сәр шγвәр кγл докундә.
  2332
  Йә бәндәйγм нәс войурдә,
  Әгγл - дγлә нәс войурдә.
  Әз хьγвсәлә дурә бәбәш,
  Әри кифләт нәхьс овурдә.
  2333
  Йә бәндәйγм дурҝу норә,
  Митой дузә - дурҝу норә.
  Ә нәхьсәвоз руз вγнγhо,
  Ҹунәш зутә гурбу дорә.
  2334
  Йә бәндәйγм нәс дәҝγрдә,
  Пилиг – чумә нәс дәҝγрдә.
  Әз кук-духдәр йаралγhо,
  Әз ҹун хγшдә дәс вәҝγрдә.
  2335
  Йә бәндәйγм дор әлγни,
  Туршмәзәлγ – дор әлγни.
  Һьәнкорирә кәшф сохдәнки,
  Бәгшләмишиш – чорәлγни.
  2336
  Йә бәндәйγм ә сур дара,
  Ә әшгәвоз ә сур дара.
  Ошуг тγрә тәхьно шәндәш,
  Әз бәхт-мозол ә дур мара.
  2337
  Йә бәндәйγм чγтам шорум,
  Йор митанγ чγтам шорум.
  Сурог рәхьә нә офдәнкиш,
  Йарай дγлә чγтам хорум.
  2338
  Йә бәндәйγм ҹәхьтγ дирә,
  Мундәҝунә ҹәхьтγ дирә.
  Әз бәбәhош йодиҝори,
  Һәр иҝидәш вәхтγ бирә.
  2339
  Йә бәндәйγм әри бунмәш,
  Сайлов мәбош әри бунмәш.
  Мәлхьәмлγйә чорә бирә,
  Дәстәклγ бош әри ҹунмәш.
  2340
  Йә бәндәйγм әз бγҝγрмә,
  Ә дур нәра әз бγҝγрмә.
  Әз хьәсрәттγ дурра вәhьдәш,
  Пәлγ вәни ә hьγмγрмә.
  2341
  Йә бәндәйγм ә ҹγг мидγ,
  Кәйки, хьγлгә ә ҹγг мидγ;
  Бихьолмәнди ҝуҹ дорәнки,
  Ләмпәй дγлиш γшγг нидγ.
  2342
  Йә бәндәйγм гитийот hьор,
  Ошкориҝә - гитийот hьор;
  Әз пәхγрә сәнәhьәткор,
  Сур хγшдәрә хьитийот дор.
  2343
  Йә бәндәйγм тә вәҝγрдә,
  Рәхьбәрйәти тә вәҝγрдә;
  Ә зир пойhо сγст офдорә,
  Кγләш митав тәк дәҝγрдә.
  2344
  Йә бәндәйγм соф бәдәниш,
  Хьәл нә бирә соф бәдәниш;
  Әгγл сәрә гәрбол зәрә,
  Ә hәр йәтән ҝоф мәдәниш.
  2345
  Йә бәндәйγм нумhо мәкәш,
  Зәхьми дγhо – нумhо мәкәш.
  Сугдә йорә виҹириhо,
  Гәдγрмәнди чумhорәш кәш.
  2346
  Йә бәндәйγм hьәрсһой тγрәш,
  Хьәрмәхь мәвих hьәрсһой тγрәш.
  Әз човгунә hьовунлуһо,
  Пәхьәни сох тәрсһой тγрәш.
  2347
  Йә бәндәйγм дәглγ шәндә,
  Думон hьәрсә - дәглγ шәндә.
  Инсоф – дγлә куфтә вәhьдәш,
  Силис мәсох hәглγмәндә.
  2348
  Йә бәндәйγм ә гур мирав,
  Ҹунә дγhо ә гур мирав.
  Әз дәс хγшдә визорлγhош,
  Әз сойәhо ә дур нирав.
  2349
  Йә бәндәйγм нәхшлγ дорә,
  Офтош нурә нәхшлγ дорә.
  Бәш зуhунә йәҝәзәрhо,
  Пәлтәкирәш бәхшлγ норә.
  2350
  Йә бәндәйγм нәхьс хәндγсдә,
  Бисавадhо нәхьс хәндγсдә.
  Әз дәдәйи талант буhош,
  Әз рәхь рафда нәс ләнҝγсдә.
  2351
  Йә бәндәйγм гәндә бирә,
  Пирә ҝушдhо - гәндә бирә.
  Мозол дәрә вокундәнкиш,
  Ҹγфтә ловhо - хәндә дирә.
  2352
  Йә бәндәйγм ҝγрҝә хунош,
  Вәхьши мәбош - ҝγрҝә хунош.
  Ә сәр кифләт дачарусдә,
  Зар-товлу бош - сγрхә хунош.
  2353
  Йә бәндәйγм кип бурбундә,
  Алмаз сәхтә - кип бурбундә.
  Бәhәмлγйә дγрγстлγрәш,
  Әзовнәки ки фурмундә?
  2354
  Йә бәндәйγм иҝид бәсдә,
  Рәхь гәчәгә иҝид бәсдә.
  Әз миh тәнҝи гәм хуруhош,
  Ә сәбәхьhо имид бәсдә.
  2355
  Йә бәндәйγм бγхтγлγрә,
  Ҹγгә лог сох бγхтγлγрә.
  Ә мәнҝәнә вәнҝәсдәнкиш,
  Кобоб мәсох ҹγх дγллγрә.
  2356
  Йә бәндәйγм зәр гәмлγрә.,
  Чγлк мухунут – зәр гәмлγрә.
  Сад бо hорой зәрә вәhьдәш,
  Нивокунут дәр хьәмлγрә.
  2357
  Йә бәндәйγм бофдәрә дор,
  Сириг зәрә, бофдәрә дор.
  Ә хубә руз нәс расирә; -
  Ә хун тәнҝи офдорәҝор.
  2358
  Йә бәндәйγм әз бог вошҝу,
  Бәhәр мәчин әз бог вошҝу.
  Әз чγл-чәмән ҝγл чирәнки,
  Чолокиhош – булог бошҝу.
  2359
  Йә бәндәйγм нибу ҝγрдә,
  Ов-сайловә нибу ҝγрдә.
  Әз нәчоги ҝоф нә бирә,
  Ә нәкумиш имбу мγрдә.
  2360
  Йә бәндәйγм митав дирә,
  Чумhо бәндлγ митав дирә.
  Әхирhойу кәшфлγ нисдҝәш,
  Һьәсму тәнҝлγ нитав бирә.
  2361
  Йә бәндәйγм ҝилов дирә,
  Локой руйә ҝилов дирә.
  Гоhум-гәрдәш дγл дорәнкиш,
  Хәндәй гәмхур хилов бирә.
  2362
  Йә бәндәйγм нум ҝγрдәрә,
  Хәто бирә - нум ҝγрдәрә.
  Мәҹнун сәйәг хосдә вәhьдәш,
  Әз чум мәни нγмкγрдәрә.
  2363
  Йә бәндәйγм нипаруну,
  Нундор рγхьә нипаруну.
  Ләчәргбәндә hьәрγс-духдәр,
  Сад хунәрәш мачаруну.
  2364
  Йә бәндәйγм нитав бофдә,
  Дәстәй ҝγлә нитав бофдо.
  Биәшглγhо әз моҹолhош,
  Әнҹәг воhнә митав офдә.
  2365
  Йә бәндәйγм зур дара,
  Ә гилиг йор зур дара.
  Әри дийәш шор бирә,
  Әз рәхь ХУДОш дур мара.
  2366
  Йә бәндәйγм дәҝγрдә,
  Йослу – сийә дәҝγрдә.
  Тә hьәрсhой чум варасдә,
  Дγлγш фәткә вәҝγрдә.
  2367
  Йә бәнддәйγм и дәрдә,
  Ә чуткә зән, и дәрдә.
  Әз мойәhой сад салиш,
  Йә чγпләрәш ки бәрдә?
  2368
  Йә бәндәйγм хьәлимлγ,
  Дунә бирә - хьәлимлγ.
  ХУДОбәндә тиролуш,
  Сифро нинγ – хьәримлγ.
  2369
  Йә бәндәйγм hә дәмлγ,
  Пийон бирә hә дәмлγ.
  Мәhьнихуниш нәбуhо,
  Нә зиллγни, нә бәмлγ.
  2370
  Йә бәндәйγм ә чγкдор,
  Хьол нивәбу - ә чγкдор.
  Хγшҝә шохлу нә бирәш,
  Тәвәр нә зән ә кγк дор.
  2371
  Йә бәндәйүм кәрәрә,
  Ниhрә зәрә - кәрәрә.
  Ә ҝоф ҝәләҹ зән-зәрош,
  Чапар мәсох hьәрәрә.
  2372
  Йә бәндәйγм нуборәш,
  Тиролγ хун нуборәш.
  Һәдә-гурху дорәнки,
  Әз йор мәшән туборәш.
  2373
  Йә бәндәйγм дәхьγтлγш,
  Руз нәс дирә дәхьγтлγш.
  Лову дәhьәм ҹусдәнки,
  Фурслγ бирә чәхьγтлγш.
  2374
  Йә бәндәйγм hә гити,
  Нун дорәҝор hә гити.
  Бигәдγрә одомиш,
  Йә зиндәйә мәйити.
  2375
  Йә бәндәйγм ҝγл чирә,
  Чәмәнбәндлγ ҝγл чирә.
  Йә хγшҝлγйә кусовиш,
  Сухдә-сухдә кγл бирә.
  2376
  Йә бәндәйγм бор - hәрчγ,
  Әри богбон бор – hәрчγ.
  Руй духдәрә нә дирәш,
  Хәзмунийә кор әрчγ?
  2377
  Йә бәндәйγм ҹәхьтлγрә,
  Рγхьлγ мәкγш – ҹәхьтлγрә.
  Хубә рузhо войуhош,
  Гисмәт офдә бәхтлγрә.
  2378
  Йә бәндәйγм гинголәш,
  Ләпә имбу гинголәш.
  Ә зарблγйә мγшд ҝиро,
  Хьγрмәт нибу пинголәш.
  2379
  Йә бәндәйγм сәрә-сәр,
  Гозонҹ бошҝу сәрә-сәр.
  Мойә батмиш бирәнкиш,
  Ҹар нә бошҝγ дәрә-дәр.
  2380
  Йә бәндәйγм дәрдлγмәнд,
  Гур мивинγ – дәрдлγмәнд.
  Һәдә - гурху нә диҝәш,
  Руз нивинγ – гәрдлγмәнд.
  2381
  Йә бәндәйγм гәләтмәнд,
  Рγхь нибофу – гәләтмәнд.
  Тγндә вишә бисдоҝәш,
  Рәхь мийофу – бәләдмәнд.
  2382
  Йә бәндәйγм е дуг hьор,
  Фойдә нинγ е дуг hьор.
  Расирә сиб войуhош,
  Сγлмә мәнγ ә гуг дор.
  2383
  Йә бәндәйγм соф дорәм,
  Мγhбәт дγлә соф дорәм.
  Пәшмунәти дирәйиш,
  Ә боләйтγ офдорәм.
  2384
  Йә бәндәйγм вәбош тγ,
  Ә гуг хьγрмәт вәбош тγ.
  Ә чум сабур кγл шәндәш,
  Бәдхәрҹ hьγмγр мәбош, тγ.
  2385
  Йә бәндәйγм дийор тγш,
  Вәтәнмәнди – дийор түш
  Һьәсму ҝирйә сохтә вәхт,
  Әз нәшумо ҝирор тγш.
  2386
  Йә бәндәйγм нә дәшән,
  Ә ҹәлә пой нә дәшән.
  Әз кγнҹ-буҹог ән дγлтγш,
  Миҹәй хьγршә вәдәшән.
  2387
  Йә бәндәйγм гәрд нидγ,
  Шор мойәрә - гәрд нидγ.
  Әз hьәсәлә йор хγшдәш,
  Шγбhәдорә дәрд мидγ.
  2388
  Йә бәндәйγм кәсhорә,
  Сугдлγ мәхой кәсhорә.
  Ә бог мәскән дәшәндҝәш,
  Чинор бәhәр нәс дорә.
  2389
  Йә бәндәйγм әз хьолуш,
  Хγр рихдәнки әз хьолуш.
  Бәбәсγзә йәтимhо,
  Дәhьәм мийнγ әз холуш.
  2390
  Йә бәндәйγм писирә,
  Тәрҝ нә сохдҝә писирә;
  Гәрәнтуйә руз дирә,
  Шәвhош нитав хисирә.
  2391
  Йә бәндәйγм чγк – тәнәш,
  Чγлк мийору чγк – чәнәш.
  Кори сохдә ә γлγҝ,
  Лов мисоху кγк тәнәш.
  2392
  Йә бәндәйγм ов имбу,
  Чорәй аташ ов имбу.
  Ә зир ҝурнә шәләhош,
  Кип осдугуш сов имбу.
  2393
  Йә бәндәйγм вәчәлә,
  Ә буй моров – вәчәлә.
  Һозор hьәмәл сохдиҝәш,
  Муй ниворов кәчәлә.
  2394
  Йә бәндәйγм воҹ нитав,
  Һьәсб, гәмчилә воҹ нитав.
  Әгγл сәрγ – хәрлγhош,
  Бәднумирә боҹ митав.
  2395
  Йә бәндәйγм ә дәрмә,
  Килит воно ә дәрмә.
  Һәр назγрә кәширγм,
  Дурубә кошд ә сәрмә.
  2396
  Йә бәндәйγм ҝγл тәкиш,
  Хьомоллγни – ҝγл тәкиш.
  Йормә боришмиш бисдо,
  Шори нә сохд дγл йәкиш.
  2397
  Йә бәндәйγм дәсҝирә,
  Пәшму мәйил дәсҝирә.
  Сәдигирә дошдәҝор,
  Бәдә рγхьбәнд нәс бирә.
  2398
  Йә бәндәйγм ҝозирә,
  Әз ҝуш мәшән – ҝозирә.
  Кәлә пулhо бисдоҝәш,
  Хьололлу бәр возирә.
  2399
  Йә бәндәйγм вошуhош,
  Бәди, - нунә вошуhош.
  Ә бәхш тоҹи нивәрзγ,
  Әз рγхь hьони бошуһош.
  2400
  Йә бәндәйγм зәхьм мара,
  Зәхьәр митай, - зәхьм мара.
  Ә зир пойтγ офдоҝәш,
  Ә хәр ҝиро рәхь мара.
  2401
  Йә бәндәйγм гити бу,
  Ҝәрми hьәсму гити бу.
  Пәмбәйә дәс ән йормәш,
  Вәрфә хуно сипи бу.
  2402
  Йә бәндәйγм хәрирә,
  Ҝилҝәзлγ тан, - хәрирә.
  Бәднум hьилом имбоши,
  Нә шәндиҝә шәрирә.
  2403
  Йә бәндәйγм шәх зәрә,
  Ҝуҹлуйә ов шәх зәрә.
  Синәпәhлγ бирәнкиш,
  Гимәт мγдγт шәхтәрә.
  2404
  Йә бәндәйγм чәнҝ зәрә,
  Дγлә нибу чәнҝ зәрә.
  Нобҝә, чорә нийофи,
  Нә әз дог, нә әз дәрә.
  2405
  Йә бәндәйγм бәд мибу,
  Һьоҹизә хьол бәд мибу,
  Һγнәрмәндә нәриҝә,
  Шидрай кәмәр гәд нибу.
  2406
  Йэ бәндәйγм суй бәди,
  Тәҝәрҝ шәндә суй бәди.
  Пой ә ҹәлә дарафдҝәш,
  Хьγлчγгбәндә руй мәди.
  2407
  Йә бәндәйγм гит мибу,
  Ҝγзәл-ҝγйчәҝ гит мибу.
  Офто әз нур пойисдҝәш,
  Хьәйолмәндhо шит нибу.
  2408
  Йә бәндәйγм hьор нийов,
  Ә бәдhьәсγл hьор нийов.
  Һьәрγс бордор бирәнкиш,
  Ә сәр чумhо бор мийов.
  2409
  Йә бәндәйγм сур мәҝәшд,
  Гәрбол зәрә, сур мәҝәшд.
  Әри нундор бирәйиш,
  Зур вәхγшдә зур дәҝәшд.
  2410
  Йә бәндәйγм hә сухун,
  Шәhьәм дγлә hә сухун.
  Тә рγгән әшг хьәл бирәш,
  Һьәрсhой чумә мәрухун.
  2411
  Йә бәндәйγм нәфт мирав,
  Ләмпә сухдә, нәфт мирав.
  Чум hьәсγлдор хьириҝәш,
  Рәхь hьγмγрә шәфт нирав.
  2412
  Йә бәндәйγм думони,
  Сәбәб воруш – думони.
  Нәгдә ә чум нә дирәш,
  Һәммә корhо ҝγмони.
  2413
  Йә бәндәйγм кортγрә,
  Ә пәс мәйил кортγрә.
  Әз hьәсγл ҝоф бирәнкиш,
  Ә пәмбә дор hьортγрә.
  2414
  Йә бәндәйγм кγләсти,
  Ҹәгли сәри – кγләсти.
  Әз ноһогә кор хуниш,
  Һьәрә нидγ дγләсти.
  2415
  Йә бәндәйγм зура кор,
  Бурҹ богбони – зура кор.
  Лγҝәhойу гәдиҝә,
  Дγл мәбәрγ пура дор.
  2416
  Йә бәндәйγм марлγ бош,
  Ә ҹәнҝ дγшмә марлγ бош.
  Хәлг тәhьәриф дорәнкиш,
  Әз hγндурhо сарлγ бош.
  2417
  Йә бәндәйγм мәҝи тγ,
  Йγкә ә дγш мәҝи тγ.
  Әз hьәмәлhой әгγл сәр,
  Догәш ә дәс вәҝи тγ.
  2418
  Йә бәндәйγм дәрҹ бошҝу,
  Китоб hьγмγр дәрҹ бошҝу.
  Әгγлмәнди ән сәриш,
  Ә рәхь милләт хәрҹ бошҝу.
  2419
  Йә бәндәйγм расарә,
  Манҹар мәсох – расарә.
  ХУДОйә рәхь нә вихдә,
  Ә шор нибу расирә.
  2420
  Йә бәндәйγм нәс дирә,
  Хисирә чум нәс дирә.
  Йә дәрйоh ов бисдоҝәш,
  Нибу шушдә - гәсдирә.
  2421
  Йә бәндәйγм нәс хундә,
  Бишәрhь Тирош нәс хундә.
  Бәдбәхтлγйә hьовункор,
  Әз руй хориш пәс мундә.
  2422
  Йә бәндәйγм дәҝγрдә,
  Гәнчγр лγхьγф дәҝγрдә.
  Һьонкор буhо hьоҹизмәнд,
  Ҝофиш митав вәҝγрдә.
  2423
  Йә бәндәйγм хьәповә,
  Сәрраф нитавт – хьәповә.
  Әз тәшнәйи сухдәнкиш,
  Чорә митавт – хγп овә.
  2424
  Йә бәндәйγм зәрлγрә,
  Һовун мәҝу, - зәрлγрә.
  Хәлгә hьәзоб дорә вәхт,
  Ә сок чарун шәрлγрә.
  2425
  Йә бәндәйγм войундә,
  Тәрсә hьәҹәл войундә.
  Чумә думон ҝγрдәнкиш,
  Һьәрсә мәхьәл пойγндә.
  2426
  Йә бәндәйγм вәҝγрдәй,
  Үшγг чумә вәҝγрдәй.
  Сәхт нәчогум ҝуфдирәш,
  Йослу әрчγ дәҝγрдәй?
  2427
  Йә бәндәйγм бог мәрә,
  Ә ҝγл дәшән бог мәрә.
  Мγhбәт тγндлγ бирәнкиш,
  Нә вәдәшән догмәрә.
  2428
  Йә бәндәйγм овурдә,
  Бәдхоh – зулум овурдә.
  Ов – сайловә ҹусдәнкиш,
  Сәрγ ә гәд новур дә.
  2429
  Йә бәндәйγм биҹирә,
  Гәмхур дошдә биҹирә.
  Софә рγхьγ гитлγһош,
  Ҹәhәннәмә виҹирә.
  2430
  Йә бәндәйγм дог бирә,
  Тәпә нитав – дог бирә.
  Дγләстийγш тγнд буhо,
  Бәҝәм, митав сог бирә?
  2431
  Йә бәндәйγм пой мәрә,
  Шәфт нә норәм пой мәрә.
  Пура hьγмγр нә дирә,
  Һьәҹәл әрчγ hой зәрә?
  2432
  Йә бәндәйγм вәрдγшә,
  Тәрҝ нисохут вәрдγшә.
  Әри хγшҝә лγгәй нун,
  Йγклγ мәдор сәр дγшә.
  2433
  Йә бәндәйγм зәрдәчγ,
  Мәхь пилови зәрдәчу.
  Йә ҹγр йара зәрәй ки,
  Дог низәнγ шәр, hәчу.
  2434
  Йә бәндәйγм губирә,
  Дәрд войәрдә губирә.
  Тийнә кишмиш хорундҝәш,
  Хәр нитану хубирә.
  2435
  Йә бәндәйγм нә бәсти,
  Рәхь сайловә нә бәсти.
  Бәгдә ҹәләй дγшмәрәш,
  Ә пойhойтγ дәбәсти.
  2436
  Йә бәндәйγм нә куфди,
  Хьәримә дәр нә куфди.
  Әз сохдәйhо хубиhош,
  «Сог боши»рә ки ҝуфди?
  2437
  Йә бәндәйγм бисдоҝә,
  Һьәсγл-hьорлγ бисдоҝә.
  Ширинә ҝоф сохуhош,
  Рач ән hьилом нисд бәҝә?
  2438
  Йә бәндәйγм нә ҝγрдә,
  Нәбз ән раҝа нә ҝγрдә;
  Әз туршови хьγршмәзә,
  Инфаркт имбу вәҝγрдә.
  2439
  Йә бәндәйγм нә хурдә,
  Огу – зәхьәр нә хурдә;
  Кәйфγ кγклγ бисдокәш,
  Ә нәкуми ә гур дә.
  2440
  Йә бәндәйγм нибәрγ,
  Имид ҹунә нибәрγ.
  Әз гγд-гγдә ҝофhой зән,
  Әнчәг мирав зибәрγ.
  2441
  Йә бәндәйγм нидәбу,
  Ә рγхшәнди нидәбу.
  Әз дγли вәҹәсдәҝор,
  Ә рәхьм ХУДО мидәбу.
  2442
  Йә бәндәйγм кγл зобу,
  Суй зәхьәри – кγл зобу.
  Догhо вәрфлγ бирәнкиш,
  Ә чәмәнhо ҝγл мобу.
  2443
  Йә бәндәйγм нә ҝγрди,
  Обур-хьәйо нә ҝγрди.
  Һьәрсhой чумә рухундә,
  Ҝулләйә ҝоф вәҝүрди.
  2444
  Йә бәндәйγм чополог,
  Ҹуркум дорә чополог.
  Әри хушә руз дирәш,
  Имид мәбош ә толог.
  2445
  Йә бәндәйγм тәфтәлγ,
  Зәрдлγ бирә - тәфтәлγ.
  Әри номусә дошдәш,
  Пойә нинγт – шәфтәлγ.
  2446
  Йә бәндәйγм рачирә,
  ХУДО дорә рачирә.
  Кәмә hьγмγр виҹирәш,
  Чγн ҝγл нибу паҹирә.
  2447
  Йә бәндәйγм тәрәфлγ,
  Йод ниҝγрγ тәрәфлγ.
  Хубә нумә норәҝор,
  Бийо мγрγ шәрәфлγ.
  2448
  Йә бәндәйγм дәри хун,
  Тәйтә ә раҝ дәри хун;
  Сγрхә ҝофhой ләhьәрә,
  Һә ним-ноhог мәрухун.
  2449
  Йә бәндәйγм пич имбу,
  Пиләтәhо – пич имбу.
  Ә хәйр, ә шәр нәйовhош,
  Әри милләт һич имбу.
  2450
  Йә бәндәйγм нивинγ,
  Бирәхьм годо нивинγ.
  Кәләтәрә хок сохhош,
  Әнҹәг хәто мивинγ.
  2451
  Йә бәндәйγм нидаров,
  Тәльх-ҝоф ә ҝуш нидаров.
  Хьәләҹиҝәр бошуhош,
  Ә луләй муш мидаров.
  2452
  Йә бәндәйγм нивәрзγ,
  Асдар ә руй нивәрзγ.
  Хэзон дирә богбониш,
  Вәлҝә хуно миләрзγ.
  2453
  Йә бәндәйγм дод мидγ,
  Кишмиш пилов дод мидγ.
  Тәхьсирәйә гинголиш,
  Гәрәбәчә - од нидγ.
  2454
  Йә бәндәйγм вәйишдә,
  Рабиhо руш вәйишдә.
  Мозолмәндә корhорәш,
  Ә сәбәхьи ки hишдә?
  2455
  Йә бәндәйγм ниваров,
  Хун ә кәллә ниваров.
  Әз гуг догиш ичҝихур,
  Ә сәрҝуллу мидаров.
  2456
  Йә бәндәйγм вәдәво,
  Һьәйил зутә вәдәво.
  Кәлә рәхьбәр бирәнкиш,
  Бәхшә мγдγ – нәдово.
  2457
  Йә бәндәйγм бирәхьнә,
  Пой нә бошҝу бирәхьнә.
  Вәрф зимусту рихдәнкиш,
  Инсоф нибу бирәхьмә.
  2458
  Йә бәндәйγм миләрзγ,
  Кәйки әз тәрс миләрзγ.
  Кайдарлγйә гоглγмәнд,
  Ә чγп ләмбәш нивәрзγ.
  2459
  Йә бәндәйγм турhойу,
  Ҹәhь нә ҝγрдҝә турhойу;
  Бәдәҝилҝул бошуhош,
  Чум гунширә кур мойу.
  2460
  Йә бәндәйγм ки бәрдә,
  Ҹунә тәшнә ки бәрдә.
  Дγлγ соглом бошуһош,
  Хьәл нисоху и дәрдә.
  2461
  Йә бәндәйγм сәгәрәш,
  Сәрзир чарунд сәгәрәш.
  Тәлхьә дәhьәм ҹусдәнки,
  Әз лов парунд ләгәрәш.
  2462
  Йә бәндәйγм руз мибу,
  Әз шәв бәгдә руз мибу.
  Һозор hьәмәл сохдутҝәш,
  Ҝәрдән дәвә дуз нибу.
  2463
  Йә бәндәйγм сог имбу,
  Ләгәр буhо, сог имбу.
  Ләhьә динҹи нә диҝә,
  Чγн комишиш чог имбу.
  2464
  Йә бәндәйγм сәр рәхьәш,
  Гуччи бурра сәр рәхьәш.
  Билойигә мγшҝγллγ,
  Зәхьәр мидγ хьәрмәхьәш.
  2465
  Йә бәндәйγм биод бу,
  Ҹундур-мундур биод бу.
  Хγшдәкγши сохдәнки,
  Токи, пулу зийод бу.
  2466
  Йә бәндәйγм йәләги,
  Сәҝә хуно – йәләги.
  Бәднум ҹурай зәрәнки,
  Тγллә, әнҹәг ләhьә ҝи.
  2467
  Йә бәндәйγм чиҝәрәҝ,
  Бәдә рγхьи чиҝәрәҝ.
  Йә хьγлгсγзә ҹинсиҝә,
  Той бирәйи чγ ҝәрәк?
  2468
  Йә бәндәйγм бугмәлγ,
  Ә дод нийов бугмәлγ.
  Ширин-шәкәр буhорәш,
  Турши мидγ дуг әлγ.
  2469
  Йә бәндәйγм нәм мибу,
  Хок зимусту нәм мибу.
  Әз пәнҹәрәй бихьәйош,
  Һорой-шивән кәм нибу.
  2470
  Йә бәндәйγм омуну,
  Фурогусди – омуну.
  Йогинирә нитавhош,
  Ә сәр гәрбол момуну.
  2471
  Йә бәндәйγм нитанγ,
  Йә руз дирәш нитанн.
  Пучкγнәндәй ән гизмиш,
  Чатма бирәш митанγ.
  2472
  Йә бәндәйγм әз болә,
  Ҝуҹ нидиров әз болә.
  Гиришә зир чумhойуш,
  Гγҹ мидиров әз нолә.
  2473
  Йә бәндәйγм зомуну,
  Хьәрифиҝә зомуну.
  Гәләтә кор сохуhо,
  Ә миҹ ховиш момуну.
  2474
  Йә бәндәйγм кγтә гәм,
  Йәрәвурди – кγтә гәм.
  Шитә гогол нә хурдәш,
  Нисонурә чγ дәhьәм?
  2475
  Йә бәндәйγм войәлγ,
  Хәм-хәйоли войәлγ.
  Сәрбәhәмә кор нибу.
  Әҝәр нисдҝә мойәлγ.
  2476
  Йә бәндәйγм михәки,
  Ранҝ муйhойи михәки.
  Ә сәр аташ пойуhош,
  Нийо хуру пинәки.
  2477
  Йә бәндәйγм гәм бәди,
  Хьәл бирәнки гәм бәди;
  Әри шорә хәбәрhош,
  Муштулугә кәм нәди.
  2478
  Йә бәндәйγм нисоху,
  Хункорә тәрҝ нисоху.
  Ә фурм бурра гониhош,
  Чапаламиш мисоху.
  2479
  Йә бәндәйγм вәбош тγ,
  Ә сәртики вәбош тγ.
  Хори әз чәрх пойисдҝәш,
  ХУДО нәтәрс мәбош тγ.
  2480
  Йә бәндәйγм hьәрсирәй,
  Ә сәр синә hьәрсирәй.
  Һьәйбиш нәбу ҝуфдирә,
  Әз йор әәрчγ тәрсирәй?
  2481
  Йә бәндәйγм сур нидγт,
  Ә кәм – кәсhо сур нидγт.
  Ҝузҝилийә ҹиhизhош,
  Ә чум домор нур мидγт.
  2482
  Йә бәндәйγм мибәсдγ,
  Хунбәнд чапар мибәсдγ.
  Хьәлмошийә шәhьәмлγш,
  Ә дγл дамар нибәсдγ.
  2483
  Йә бәндәйγм ки сохтә,
  Софә гәриш ки сохтә.
  Хәҹәләти нә хурдәш,
  Бәгшләмиши ки хосдә?
  2484
  Йә бәндәйγм хәбәр дә,
  Шор бәд ә ҝоф хәбәр дә.
  Хиниклγйә нәчогиш,
  Ә гур митав дәбәрдә.
  2485
  Йә бәндәйγм нә вошҝу,
  Нә нәхьс бошҝу, нә вошҝу.
  Академик hисдиhош,
  Инсонйәтийγ бошҝγ.
  2486
  Йә бәндәйγм нә куфдәм,
  Йә пинголлуг нә куфдәм.
  Сурhо очмиш бирәнки,
  Йә дуг овәш вокуфдәм.
  2487
  Йә бәндәйγм ордлγни,
  Дәhьәм сифро ордлγни.
  Әз йор визор бошуhош,
  Сәрγш - дγллγ дордлγни.
  2488
  Йә бәндәйγм хьәсγрγт,
  Дәhьәм дорә хьәсγрγт.
  Хьәримә нун хуруhош,
  Һә вокуфтә, hә сγврγст.
  2489
  Йә бәндәйγм чγрγтмә,
  Ә сок нирав чγрγтмә.
  Һьәҹәл сәдиг бошуhош,
  Әз хок мурав сγрγтмә
  2490
  Йә бәндәйγм бофурри,
  Сγфтә ҝофә бофурри.
  Бәгдә ҹунәш ә дγнйоh,
  Офуррәкор – офурри.
  2491
  Йә бәндәйγм шикәстә,
  Бәнд мугами шикәстә.
  Вор-дәвләтγ бисдоҝәш,
  Шор нивини – шикәстә.
  2492
  Йә бәндәйγм митанγ,
  Гисос дирә митанγ.
  Әз туфи – нәhьәләтиш,
  Хилос бирәш нитанγ.
  2493
  Йә бәндәйγм чихуру,
  Шγгәмбәйи – чихуру.
  Йә чорәкәй шоробәш,
  Ә йә нәфәс михуру.
  2494
  Йә бәндәйγм дорә хәш,
  Гувот ҝучә дорә хәш.
  Нум ХУДОрә нә ҝγрдә,
  Ки фубәрдә шоробәш.
  2495
  Йә бәндәйγм йә гәндил,
  Ҝушд нисдиҝә йә гәндил.
  Дәһьәм хьәзәш мәҝγрγ,
  Әз йәрпәги ҹәгәндил.
  2496
  Йә бәндәйγм йә тәклә,
  Йор бийо бу йә тәклә.
  Рәхьәт тимор сохдәнки,
  Сугдиш имбу йә сәҝлә.
  2497
  Йә бәндәйγм вәҝγрдәм,
  Рачә әз чум вәҝγрдәм.
  Ә сәстγ hой тә дорәш,
  Бовор сох, ки һә мγрдәм.
  2498
  Йә бәндәйγм дәрлγнγм,
  Мизузәйә дәрлγнγм.
  Әз хотур хәлг пир бирәм,
  Ки муҝуйу шәрлγнγм?
  2499
  Йә бәндәйγм одуни,
  Ҹγй-кәндγмәш одуни.
  Әз фади, ловош бәгшәй,
  Бузломочәш додуни.
  2500
  Йә бәндәйγм миҹәрә,
  Ә шир докун миҹәрә.
  Әз чорәhо пәс мундәш,
  Пих хьисирә ки зәрә?
  2501
  Йә бәндәйγм әз Одом,
  Дәблγ мунди әз Одом;
  Ә йорәвоз нәзникиш,
  Йә чорәйи ә hьилом.
  2502
  Йә бәндәйγм битобу,
  Шор нийору битобу.
  Йормә нәчог бирәнки,
  Дγлмәш ә дәрд мидобу.
 19. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  2503
  Йә бәндәйγм сәр-сәриш,
  Нә бирәйҝә сәр-сәриш.
  Пийон бирә, әки хәлг
  Ҝилҝәз мәсох хәр-хәриш.
  2504
  Йә бәндәйγм кγк тоху,
  Рундәйиҝә кγк тоху.
  Мγрдәлγйә тәрсирә,
  Йә дәрмуш хуб нисоху.
  2505
  Йә бәндәйγм мγhләтγш,
  Варасдиҝә мγhләтγш.
  Хγшдәнийγ мγрдә вәхт,
  Говрә имбу шγhрәтγш.
  2506
  Йә бәндәйγм бим шәрγ,
  Губ дорәнки бим шәрγ;
  Әз тоҹи офдорә вәхт,
  Одәш ә бод имбәрγ.
  2507
  Йә бәндәйγм никәшдγ,
  Бәднум, шγһрәт ниҝәшдγ.
  Тәйтә hьәҹәл оморәш,
  Әнчәг мγhләт миҝәшдγ.
  2508
  Йә бәндәйγм нисоху,
  Бәдбәхт тәхьно нисуху.
  Бәйә зәрә хориhош,
  Ә зир пойу мисуху.
  2509
  Йә бәндәйγм бим имбу,
  Фикирлγрә бим имбу.
  Әри рәхьәт кор сохдә,
  Дγләш динҹи ниинбу.
  2510
  Йә бәндәйγм гунширәш,
  Гоhумлу хой гунширәш.
  Ә сәр сифрой миhьидhо,
  Ҹәhьмлү хурит нун-чирәш.
  2511
  Йә бәндәйγм вәҝирит,
  Әз hьилом хьәз вәҝирит.
  Әри зәвәр варафдәш,
  Әз пой йәки нә ҝирит.
  2512
  Йә бәндәйγм гәм имбу,
  Мγhбәтлγрә гәм имбу.
  Кору дγрγст бирәнкиш,
  Дәрд-фикирγ кәм имбу.
  2513
  Йә бәндәйγм сγпγлә,
  Тγндлγ ҹогунд сγпγлә.
  Ә чγләкон хов дарфд,
  Нә йорә офд, нә ҝγлә.
  2514
  Йә бәндәйγм рәхь нидγ,
  Гудузә сәҝ рәхь нидγ.
  Чорәйγ бурра вәhьдәш,
  Кунпәсәво чәрх мидγ.
  2515
  Йә бәндәйγм hомуну,
  Ә сәр сифрой hомуну;
  Тараймойи хойуhо,
  Ә пγлпγләш момуну.
  2516
  Йә бәндәйγм йә хγрдә,
  Йә дγрγҹ бош, йә хγрдә.
  Кутә пәнчә бирәҝор,
  Ләгәш нитав вәҝγрдә.
  2517
  Йә бәндәйγм hьәрс ҹунә,
  Чум палундә һьәрс ҹунә.
  Әшглγниҝә нәчогуш,
  Ки мәҝγрγ тәрс ҹунә?
  2518
  Йә бәндәйγм ә минҹи,
  Хьγрмәт бошҝу ә минҹи.
  Мγhбәт – хок пой бирәнки,
  Рγхьиш мурав ә динҹи.
  2519
  Йә бәндәйγм вәҹтәйи,
  Гәдγртани – вәҹтәйи.
  Әз йор гәйри додлγтә,
  Үзҝә hьәсәл әз ҹәйи?
  2520
  Йә бәндәйγм һәрчγни,
  Кәй хγрдә чи hәрчγни.
  Бурговлγйә топухтәш,
  Ә сәр сифро әрчγни?
  2521
  Йә бәндәйγм ҹиҹирә,
  Сад ҹγр таза ҹиҹирә;
  Ә шорлγйә чумәвоз,
  Әнҹәг hьйәил виҹирә.
  2522
  Йә бәндәйγм имбошум,
  Ә хәhәлтγ имбошум.
  Тγсγз ә руй ән hьилом,
  Йә әнҝәлә нимдошум.
  2523
  Йә бәндәйγм фәсиләш,
  Дирәм чор ҹγр фәсиләш.
  Салhо томом бирәнки,
  Мγйнγм ҹәhьми нәсиләш.
  2524
  Йә бәндәйγм хьитийот,
  Чорәй сγрхи – хьитийот.
  Боришмиши виҹирәш,
  Дγрγст бошҝу митийот.
  2525
  Йә бәндәйγм йә cуги,
  Һьоҹиз нибу йә cуги.
  Зәхьәрбәндлγ бирәйи,
  Хурдәҝоруш йәзуги.
  2526
  Йә бәндәйγм домундә,
  Лол ә хγшдә домундә.
  Шγлкутлγйә ләнҝәлγш,
  Ә мγхьтоҹhо вомундә.
  2527
  Йә бәндәйγм фурмуни,
  Нәбу мәрә фурмуни.
  Ә сәр сифрой миhьидиш,
  Хьәмис имбу дурҝуни.
  2528
  Йә бәндәйγм бифәрзγ,
  Пучлуниҝә - бифәрзγ;
  Әз дуриhо фәм сохдәш,
  Ә тәhьрифhо нивәрзγ.
  2529
  Йә бәндәйγм миҝирγ,
  Гуччи боҹә миҝирγ.
  Садбо годо вәҝγрдҝәш,
  Ҹиҝәй мочә ниҝирγ.
  2530
  Йә бәндәйүм хоруши,
  Ән бәдә дәрд – хоруши.
  Сәрйәклγйә ҹәглиhош,
  Ә фурм хγрдә воруши.
  2531
  Йә бәндәйγм парустә,
  Ҝоф әз ләhьә парустә.
  Пәсәлγйә пәшмуниш,
  Ә hьәсәл нәс чарусдә.
  2532
  Йә бәндәйγм тәкини,
  Офто – нишон тәкини.
  Ә нәкуми мγрдәйиш,
  Әз бәхш ХУДО – йәкини.
  2533
  Йә бәндәйγм исмәт бошҝу,
  Хостә бошҝу, исмәт бошҝу.
  Һьәрисиhой шори-никиш,
  Әнҹәг йәбо гисмәт бошҝу.
  2534
  Йә бәндәйγм зирдәс дирә,
  Гуллуг-муллуг зирдәс дирә.
  Хәйли салhо ҝирошдәнкиш,
  Сохдә хуби вир нәс бирә.
  2535
  Йә бәндәйγм дәс шәрчирә,
  Ҹарундә вәхт дәс шәрчирә.
  Хьγрошләмиши тγнд бирәнки,
  Аташ әз ов нәс тәрсирә.
  2536
  Йә бәндәйγм ә хомуш дә,
  Боришмишhо ә хомуш дә.
  Бул бәhәрә әри дорәш,
  Миҹәй хокhо ә воруш дә.
  2537
  Йә бәндәйγм сәс парустә,
  Әз сәнг догhо сәс парустә.
  Әз рәхьм ХУДО бәхш бирәнкиш,
  Гисмәт – гонун нәс танустә.
  2538
  Йә бәндәйγм холис хонут,
  Фәргγ нисди, холис хонут.
  Сәхьиб миллйон бирә ҹиҝәш,
  Ихьтиборә нивисдонут.

  Йә бәндәйγм йγргәлγ,
  Фойдә нидγ йγргәлγ.
  Һьилом хәрәбә имбу,
  Офто рафтҝә мγргәлγ.

  Йә бәндәйγм нγҝәйлγ,
  Офдум бирә нγҝәйлγ.
  Ә бим-фикир домундә,
  Йор нә муно γҝәйлγ.

  Йә бәндәйүм чорәлγ,
  Нубой Тиро – чорәлγ.
  Кипәй сәрә вонорә,
  Нимаз ҝәрдо хорәлγ.

  Йә бәндәйγм пурдали,
  Әз хәндәйи пурдали.
  Рәхьhо муҹуҹи имбу,
  Нә бисдоҝә - мурдали.

  Йә бәндәйγм кәпиклγ,
  Пойдә мурав кәпиклγ.
  Әри лγгәй хγшҝә нун,
  Дγшмә муно тәпиклγ.

  Йә бәндәйγм кучәлγ,
  Шәhәр бирә кучәлγ.
  Рузә ә руз фурухдә,
  Нун нихуру гучәлγ.

  3145
  Йә бәндәйγм бийодлу,
  Үҝәй нисди бийодлу.
  Лап гуроглуг бисдоҝәш,
  Бәhәр чирә миродлу.
  3146
  Йә бәндәйγм сγркәлγ,
  Гучhо бирә сγркәлγ.
  Гәдγр ҹунә хостә вәхт,
  Ҝиснә мәмун – ҝүрҝәлγ.
  3147
  Йә бәндәйүм ҝиҹирә,
  Ошкор мәсох ҝиҹирә.
  Хьәзγр ҹовоб ән әгγл,
  Нишон мидγ тиҹирә.
  3148
  Йә бәндәйγм гәбγргә,
  Лγт нийо бу гәбγргә.
  Чог-чәнбәлиш бирәнки,
  Раст нәйово тәфγргә.
  3149
  Йә бәндәйγм пур мибу,
  Сәринә ов пур мибу.
  Әз дәс бәдә зимиләрз,
  Әз булогиш сур нибу.
  3150
  Йә бәндәйγм ә гичә,
  Киләхь маров ә гичә.
  Кусов аташ нә сухдҝә,
  Чγ сохдәнγм у пичә?
  3151
  Йә бәндәйγм кор мәрә,
  Дγрγст дирәм кор мәрә.
  Әз бәл ХУДО ҝγрдәйи,
  Ки мәҝγрγ шор мәрә?
  3152
  Йә бәндәйγм ә нунтγ,
  Тәпик мәзән ә нунтγ.
  Гизмиширә шәндә руз,
  Рγхь мидиров ә ҹунтγ.
  3153
  Йә бәндәйγм ҝәзинә,
  Тγнд ҝәзирә - ҝәзинә.
  Һьәзоб – hьγзоб нә дирәш,
  Пур нәс бирә хәзинә.
  3154
  Йә бәндәйγм гγҹә -гγҹ,
  Палтар бирә гγҹә - гγҹ.
  Әз hьилом мәдәрәхши,
  Нибисдоҝә кγчә -кγч.
  3155
  Йә бәндәйγм hьор имбу,
  Һьәсγлдорә hьор имбу.
  Әрхәhγш нә бирәҝор,
  Богбонсγзә дор имбу.
  3156
  Йә бәндәйγм тәhьәди,
  Бор нирасγ тәhьәди.
  Равусдәйә сәҝиҝә,
  Нәбу дийә ләhьә ди.
  3157
  Йә бәндәйγм бәхтәвәр,
  Һәммә нибу бәхтәвәр.
  Тγ ә мишар мәдәниш,
  Бәм-бәшгәйи рәхь тәвәр.
  3158
  Йә бәндәйγм хәр муни,
  Омон, нәбу хәр муни.
  Әгγлмәнди ән мувәхь,
  Ән чорәйә дәрмуни.
  3159
  Йә бәндәйγм пучhорәш,
  Ләпә нибу пучhорәш.
  Чумә ә хов вошәндә,
  Ә ҝγрҝ мәди гучhорәш.
  3160
  Йә бәндәйγм бушә гоб,
  Бәхш hьонини бушә гоб.
  Миҹәй имид софиҝә,
  Сәhьәр нидγ хушә тоб.
  3161
  Йә бәндәйγм гәдәрсγз,
  Мозол бошҝу гәдәрсγз.
  Ундә, имбу ҝуфдирә,
  Һьγмγр нирав hәдәрсγз.
  3162
  Йә бәндәйγм вор-hово,
  Дәҝиш бирә вор-hово.
  Одом әрәг нирухунд,
  Имбисдоҝә hьор Хьово.
  3163
  Йә бәндәйγм пинтирә,
  Һьәйб сохдәнγт пинтирә.
  Рузтγ гәрәнтγ имбу,
  Дуст ҝγрдиҝә кинчирә.
  3164
  Йә бәндәйγм совурә,
  Ә дγм мәнγт совурә.
  Сәнгәсорлу имбоши.
  Һьәнҹ бәрдиҝә ловурә.
  3165
  Йә бәндәйγм дон нә зә,
  Ә сийә муй дон нә зә.
  Әз дорунә кәлмәhош,
  Үҝγд ниди гонмәзә.
  3166
  Йә бәндәйγм гәчорә,
  Аташ мийни гәчорә.
  У килитә чγ сохум,
  Вир сохдәйҝә очорә.
  3167
  Йә бәндәйγм ишорә,
  Рәхь бурбундә ишорә.
  Ә дәс фәләк офдоҝә,
  Чγ мисоху бичорә.?
  3168
  Йә бәндәйγм ҹиро хун,
  Рузә әз руз ҹиро хун.
  Йә таз кор ҝγрдәнкиш,
  Ә әшгәвоз Тиро хун.
  3169
  Йә бәндәйγм бγхтγрә,
  Гәриш мәсох бγхтγрә.
  Хун ә кәллә зәрәнки,
  Парлγ мийни рγхьтγрә.
  3170
  Йә бәндәйγм мәhьәни,
  Дγл вәбәрдә мәhьәни.
  Косибә нун хурдәҝор,
  Инсон нисди, йәhьәни?
  3171
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Ҝоф ләпәсγз нийо бу.
  Әри сәсә шинирә,
  Ҝуш гәлпәсγз бийо бу.
  3172
  Йә бәндәйγм гинголәш,
  Ә богчә кор гинголәш.
  Хотур йорә хостәйи,
  Нийо зәни пинголәш.
  3173
  Йә бәндәйγм бийобу,
  Ә гәриш чγл-бийобу;
  Ә руй-бәруй тγндә сәҝ,
  Дәс чомоглу бийо бу.
  3174
  Йә бәндәйγм хγрмәлγ,
  Вини бирә хγрмәлγ.
  Йә тәлγләй әнҝγшдәш,
  Хьисоб мәсох хγрдәлγ.
  3175
  Йә бәндәйγм ҹоhилγм,
  Ә дγл ҝиро ҹоhилγм.
  Тγнди әшгә гәдәр нисд,
  Ки муҝуйу – оhилγм?
  3176
  Йә бәндәйγм бодлγни,
  Пәләмγрди – бодлγни.
  Әз дурә рәхь мәмизγл,
  Воҝошдәйиш одлγни.
  3177
  Йә бәндәйγм чәрхлγни,
  Хори томом чәрхлγни.
  Һәр овлγйә никәрәш,
  Ә фурм кәлә әрхлγни.
  3178
  Йә бәндәйγм hә хьәйфи,
  Кγч бирәйи hә хьәйфи.
  Әз ширинә лич говун,
  Хьәз вәҝγрдәш йә кәйфи.
  3179
  Йә бәндәйγм воҝошдә,
  Ҹоhили нәс воҝошдә.
  Шикойәтγ нисдиҝәш,
  Дγлә йәсир ки дошдә?
  3180
  Йә бәндәйγм думонлу,
  Коврә hьәсму – думонлу.
  Хосдәҝор руй чарунди,
  Ә дур нирай ҝумонлу.
  3181
  Йә бәндәйγм сәртики,
  Миҹәй бәхти – сәртики.
  Сад ҹγр гонун hисдиҝәш,
  Ә гисмәт дә hәр ники.
  3182
  Йә бәндәйγм гәшгәйи,
  Әз нишони – гәшгәйи.
  Әри гисмәт бошуhош,
  Ҝγйчәйи бәм – бәшгәйи.
  3183
  Йә бәндәйγм вәчәйи,
  Һәр хойә йә вәчәйи.
  Әз доруни ән догhош,
  Хәбәрдору әҹәйи?
  3184
  Йә бәндәйγм әз кγчγ,
  Йос мγҝγрγт әз кγчγ.
  Сәрраф хуби-хәрәбиш,
  Әз дивәhьγ мәпγчγ.
  3185
  Йә бәндәйγм низәнγт,
  Сәрә ә сәнг низәнγт.
  Хушбуйлγйә духирәш,
  Ә вәhьдәйγ мизәнγт.
  3186
  Йә бәндәйγм сәтини,
  Ҝγллγбәндә сәтини.
  Әз hилимә - оволим,
  Инсон бирәш чәтини.
  3187
  Йә бәндәйγм шәр мийов,
  Әз шәриhо - шәр мийов.
  Нә бисдоҝә боҹоруг,
  Әз дог сγрхиш хәйр нийов.
  3188
  Йә бәндәйγм нә бисто,
  Әз тγ хәбәр нә бисто.
  Биhьовунә и дγлмәш,
  Ә гәриш хун дәбисто.
  3189
  Йә бәндәйγм нә ҝγрди,
  Гилигмәрә нә ҝγрди.
  Гисмәт йәккә бирәйиш,
  Әнҹәг фәткә вәҝγрди.
  3190
  Йә бәндәйγм нә рафди,
  Дузә рәхьә нә рафди.
  Ә пишнәви – минҹи руз,
  Ә зγлмәти дарафди.
  3191
  Йә бәндәйγм нә бәрди,
  Дузә корhо нә бәрди.
  Оhилә руз нә дирәш,
  Губәш ә дγл дәбәрди.
  3192
  Йә бәндәйγм той нәбу,
  Пойшәфт ә тγ той нәбу.
  Әзу товнә ә мγлк тү,
  Шәвиш-рузиш вой дәбу.
  3193
  Йә бәндәйγм вәҝири,
  Дγл әри ҹун вәҝири.
  Ә бим гувот домундәй,
  Йγкә чγтам мәҝири?
  3194
  Йә бәндәйγм ә чумтγ,
  Боворим сох ә чумтγ.
  Ә хосийәт кәс ҝиро,
  Локо нә зә ә нум тγ.
  3195
  Йә бәндәйγм кор вәди,
  Тәйтә бирә кор вәди;
  Тилиш сәнгә дәшәндә,
  Һьәсмуй чумә тор мәди.
  3196
  Йә бәндәйγм шәртәво,
  Ә бәсдәйә шәртәво;
  Һәр кәлмәрә әз ләhьә,
  Нибу дорә пәртәво.
  3197
  Йә бәндәйγм хуш нийов,
  Губ әри дγл хуш нийов.
  Нәштәрә ҝоф зәрәнкиш,
  Ә фурм куллә туш мийов.
  3198
  Йә бәндәйγм бәхьсhорә,
  Ә буг чарун бәхьсhорә.
  Хьәл-хьолмоши бирәнкиш,
  Чорә ниди, - ләхсhорә.
  3199
  Йә бәндәйγм зγhунтγш,
  Пучә рузи – зγhунтγш.
  Гәргуш hьилом сохдәйи,
  Бил дурруҝу зуhунтγш.
  3200
  Йә бәндәйγм йә рузи,
  Һәр сәбәхьә йә рузи.
  Әри сад ҹγр хьγкγмhош,
  Чорә бирә - һә дузи.
  3201
  Йә бәндәйγм бγрγм мәш,
  Нәдовой тγ бγрүм мәш.
  Әнҝγшдәри вәҝүрдәй,
  И чγ рузи, дγрγм мәш?
  3202
  Йә бәндәйγм нә hишди,
  Әз хγшдә нум нә hишди.
  Хосдәйтγрәш руз-бәруз,
  Ә боләһо дәйишди.
  3203
  Йә бәндәйγм hә hәчи,
  Кγмәхь мунди hә hәчи.
  Әз дγ руйә, дγ корә,
  Дийә годош мәвәчи.
  3204
  Йә бәндәйγм шор бγрγм,
  Әз чум-гоштγ шор бγрγм.
  Кәй, ки ләhьә вокунди,
  Йә бивәҹә hьор дγрγм.
  3205
  Йә бәндәйγм нә чирγм,
  Ҝγл сγрхирә нә чирγм.
  Пәшмуйәти дирәнкиш,
  Рихдә hьәрсә вәчирγм.
  3206
  Йә бәндәйγм нә бирә,
  Һьγмγр нимә нә бирә;
  Бәсдә игрор ән сγрхи,
  Ә кγл чγтам дәбирә?
  3207
  Йә бәндәйγм тγ бири,
  Әhд-омон мә тγ бири.
  Руйә дγшмә чарусдәй,
  Имоhой ҝу: чγ бири?
  3208
  Йә бәндәйγм нә бγрγм,
  Хунәвачар нә бγрγм.
  Әз биhәгги бγхтγлγш,
  Дγлә чγларз нә ҝγрγм?
  3209
  Йә бәндәйγм вәҝγрдγм,
  Тγндә войә вәҝγрдγм.
  Әри әзини товнәш,
  Дордә ә сәр дәҝγрдγм.
  3210
  Йә бәндәйγм вәчγрγм,
  Рихдәhорә вәчγрγм.
  Дәрдhой кәлә hьиломәш,
  Ә сад хәрә дәчγрγм.
  3211
  Йә бәндәйγм нибисдо,
  Ә рачи ҝоф нибисдо.
  Һьәрәймурә зәрәйи,
  И бугозбур ки бисдо?
  3212
  Йә бәндәйγм нә бири,
  Әзини дог нә бири.
  Әз йә кәлмә гуй бирәй,
  Тγ ки ә дγл дәбири.
  3213
  Йә бәндәйγм фубәрди,
  Һәр кәлмәрә фубәрди.
  Чγтам пγрсγм әз ХУДО,
  Тγрә әрчγ зу бәрди?
  3214
  Йә бәндәйγм догуног,
  Хубә ҝоф нисд, - догуног.
  Үшγг чуммә тор бири,
  Йә сәлт бийо, йә гуног.
  3215
  Йә бәндәйγм кафтарә,
  Рач ниҝуйут – кафтарә.
  Гәhри бирә, әз хунә
  Һьәдәт мәсох, - рафтарә.
  3216
  Йә бәндәйγм дәбирγм,
  Йә ә миhтγ дәбирγм.
  Ә пул ҝиро йор хосди,
  Нәфәс чγтам вәҝирγм.
  3217
  Йә бәндәйγм дәбәрди,
  Пой ә чол дәбәрди.
  Вор-дәвләтә гумор шушд,
  Ҹунәш әрчγ нә бәрди?
  3218
  Йә бәндәйγм нә шәнди,
  Кинә әз дγл нә шәнди.
  Диглә-диглә hьәрс рихдә,
  Мәрәш ә дәрд дәшәнди.
  3219
  Йә бәндәйγм дог бирәм,
  Кобоб бирәм, дог бирәм.
  Ә гәд тәбәг мγрдәҝор,
  Йә пәнҹ метро ог дирәм.
  3220
  Йә бәндәйγм мизәнγм,
  Вой согирәш мизәнγм.
  Һьәҹәл хьәзγр омоҝә,
  Йә пинголиш низәнγм.
  3221
  Йә бәндәйγм вирихдә,
  Әз бәхт нибу вирихдә
  Гозонҹ батмиш бирәнки,
  Мойәhорәш ки рихдә?
  3222
  Йә бәндәйγм ҹγх дирә,
  Алмаз нитав ҹγх дирә.
  Әз hьоширә гәбиләш,
  Кәлмәй домор – сγрх бирә.
  3223
  Йә бәндәйγм ки шәндә,
  Хубә әз дәс ки шәндә.
  Ә сәр нунә бәхшγhош,
  Һорой нибу дәшәндә.
  3224
  Йә бәндәйγм вәҝγрдә,
  Данан сәнhьәт вәҝγрдә.
  Әз гудузи ҹариҝә,
  Әз дγм хәриш ки ҝγрдә?
  3225
  Йә бәндәйγм хубини,
  Ән кәлә рәхьм – хубини.
  Сәррафлγйә чумиҝәш,
  Ворворирә ки вини.
  3226
  Йә бәндәйγм hьәмәлдан,
  Хәр нәс бирә hьәмәлдан.
  Әз хотурһой шγвәр тγ,
  Хьәмбоҹурәш хәhәр тан.
  3227
  Йә бәндәйγм дор мидγ,
  Расирәрә дор мидγ.
  Әз әтәкγ сγрх рихдҝәш,
  Мγшкγлә риск – шор нидγ.
  3228
  Йә бәндәйγм ҝиловиш,
  Дәрдә нә шушт ҝиловиш.
  Аташ гәзгу тγндиҝә,
  Ҹих миҝирγ пиловиш.
  3229
  Йә бәндәйγм чунәрә,
  Водорәнγт чунәрә.
  Сад сал ҝәрәк нә буһош,
  Хγрд-пγрт әрчγ хунәрә?
  3230
  Йә бәндәйγм ҝузиҝирә,
  Муҹуҹи дор – ҝузҝирә.
  Шәфтә hьәмәл нә дирә,
  Кориш-бориш дуз бирә.
  3231
  Йә бәндәйγм вурухун,
  Ҹунә әз гәсд вурухун.
  Хγрд-хәшилә хьол тγрәш,
  Ә сәр кифләт мәрухун.
  3232
  Йә бәндәйγм хьәзγр пой ,
  Әри хуби хьәзγр пой.
  Хьофт hьәйилтγ бисдоҝәш,
  Һәммәшγрә йә ҹγр хой.
  3233
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Дәрму ширин нийо бу.
  Дәhьәм дγhо мγникиш,
  Ә гәдәрγ бийо бу.
  3234
  Йә бәндәйγм гүҹә бәл,
  Рачи нидγ гγҹә бәл.
  Әз ҝоф бирәй ән хунәш,
  Һәр йәтәнә чγ hьәҹәл?
  3235
  Йә бәндәйγм әз әлчәг,
  Шор нибоши әз әлчәг.
  Әз аташа ҝофhойуш,
  Дурә мокоши әнҹәг.
  3236
  Йә бәндәйγм дәҝγрдә,
  Йослγ сийә дәҝγрдә.
  Әз кγпәкә гәриhош,
  Фойдә нибу вәҝγрдә.
  3237
  Йә бәндәйγм нийофу,
  Дγшмә хомә нийофу.
  Әз шолумә ҝофhойтγш,
  Сад hәнҝомә мийофу.
  3238
  Йә бәндәйγм мурдала,
  Нәзник мәйил мурдала.
  Пий дγлә хьәл сохдәйиш,
  Ә бγск вәйил ҹурдала.
  3239
  Йә бәндәйүм мүҝүрүм,
  Әз бәнд муйтү мүҝүрүм.
  Әз әшг дуймиш бирәнкиш,
  Ә түрәвоз мүмүрүм.
  3240
  Йә бәндәйүм нидарам,
  Ә хәм-хәйол нидарам.
  Әри тәмәхь войәй тү,
  Ә гәд йәлов мидарам.
  3241
  Йә бәндәйγм гуз дирә,
  Дог тәпәрә - гуз дирә.
  Гозонҹсγзә мәхьәлhош,
  Гәрәнтγйә руз бирә.
  3242
  Йә бәндәйγм нә бошҝγ,
  Бивәхт hьәҹәл нә бошҝу.
  Зиндәҝуни пәсиниш,
  Ә гәд hьәсәл дәбошҝγ.
  3243
  Йә бәндәйγм вәҝәрдо,
  Әгγл ә сәр вәҝәрдо.
  Фәндбазлγйә хьовуриш,
  Ә тγ гисмәт нә ҝәрдо.
  3244
  Йә бәндәйγм вәнγш тγ,
  Ә сәр гәнәт вәнγш тγ.
  Ә йорәвош ә мәҹлγс,
  Фәгир-фәгир мәнγш тγ.
  3245
  Йә бәндәйγм әз хьγмγр,
  Руй мәвәҝи әз хьγмγр.
  Нәhьәләтә ҝофhорәш,
  Әзбәр мәсох сог hьγмγр.
  3246
  Йә бәндәйγм хьәмәдов,
  Әшглγ нибу хьәмәдов.
  Ә hәр йәтән чум норә,
  Ә пәсәйγш нә водов.
  3247
  Йә бәндәйγм ләгәрәш,
  Човгун бәрдә ләгәрәш.
  Амбара ҝоф сохдәйи,
  Бәйә мәди ләhьәрәш.
  3248
  Йә бәндәйγм миләрзγ,
  Әз ҝуҹ догиш миләрзγ.
  Әз пәсини буhо ҝоф,
  Ә пинголиш нивәрзγ.
  3249
  Йә бәндәйγм рәхьмә ди,
  Ә бичорә рәхьмә ди.
  Әз ҝγйчәки йор ҝирош,
  Әйә ҹиҝәш мәхь мәди.
  3250
  Йә бәндәйγм шәр чγни,
  Ә пишой гәсд шәр чγни.
  Боворими нә бирәш,
  Мәрҹ ҝγрдәйи әрчγни?
  3251
  Йә бәндәйγм гәришлγ,
  Фикир бирә гәришлγ.
  Туп-туфәнҝә вәҝγрдә,
  Рәхьәш мәбәсд – гәйишлγ.
  3252
  Йә бәндәйγм ниди ов,
  Әгγл сәрә ниди ов.
  Ә hьәсонтә пуләвош,
  Мозол ә дәс нидиров.
  3253
  Йә бәндәйγм нәс hишдә,
  Сайлов рәхьми нәс hишдә.
  Сийә чумә hьәсәлhош,
  Ә хьәсрәти дәhишдә?
  3254
  Йә бәндәйγм ә дурҝун,
  Фурмиш мәбош ә дурҝун.
  Хәрә ҝофhо виҹирә,
  Хьәповирәш нә бурбун.
  3255
  Йә бәндәйγм хубә дор,
  Хәрәбә шән, хубә дор.
  Сад бо гәрбол зәриҝәш,
  Чол вәкәндә губә кор.
  3256
  Йә бәндәйγм вәйишдә,
  Рабиhо руш вәйишдә.
  Хәтойә кор дирәнкиш,
  Хәлгә ә дәрд дәйишдә.
  3257
  Йә бәндәйγм кор-борә,
  Һьәрә мәди кор-борә.
  Әз әрәг тән рихдәнки,
  Тийнә нуниш шор дорә.
  3258
  Йә бәндәйγм сәр әҹи,
  Боләсγзә сәр әҹи?
  Йор воҝошдә нәйомо,
  Вокунуһо дәр әҹи?

  Йә бәндәйγм боләчи,
  Гәм мухуру – боләчи.
  Ә мγгγр йор офдорәм,
  Чорә буhо хьол әҹи?

  Йә бәндәйγм вокуфдәм ,
  Лγгәй нунә воҝуфдәм.
  Йәзугбәри бурбундә,
  Йә мәҝәзэш нә куфдәм.

  Йә бәндәйγм хьәширә,
  Мәҝу: пойун хьәширә.
  Ә хьәсрәт йор домундәм,
  Әдәм тәнҝи кәширә.

  Йә бәндәйγм һьәрә ҝи,
  Амбар мәҝу: hьәрә ҝи.
  Пәләмγрдә бихьолә,
  Дошдәҝориш ҝәрәки.

  Йә бәндәйγм йә парчо,
  Әз гәддари йә парчо;
  Нγҝә вокундә ҝγлhош,
  Ә бивәхти нә паҹо.

  Йә бәндәйγм hәрчγни,
  Саламати – hәрчγни.
  Ә ширинә вәхт ән hьγмγр,
  Ночог бирәш әрчγни?

  Йә бәндәйγм лов мәсох,
  Һьәрсhой чумә лов мәсох.
  Воhнә ҝγрдә йә ҝофәш,
  Хунәй кәсә сов мәсох.

  Йә бәндәйγм чγлк дәсәш,
  Йә милйон тан – чγлк дәсәш.
  Әз вихьдә вадарафдә,
  Йәтим мәйил кук кәсәш.

  Йә бәндәйγм шәр нинγ,
  Бәбә ә кук шәр нинγ.
  Һьони буhо бисәхьиб,
  Ә куч ләмбәш сәр минγ.

  Йә бәндәйγм ҝоф имбу,
  Ә ҝоф ҝиро - ҝоф имбу.
  Ә hьәрә шәр дарафдҝәш,
  Рәхьм дγлочуг соф имбу.

  Йә бәндәйүм hәр дәрәш,
  Ә дог боглу – һәр дәрәш.
  Килит зәрә рәхьиҝә,
  Ә сәр гәнәт бәр мәрәш.

  Йә бәндәйγм ҝәрми бу,
  Әз коh нәфәс ҝәрми бу.
  Ә сәр хори вәриҝәш,
  Әз пәнҹәрә дәр нибу.

  3271
  Йә бәндәйүм шәр чγни,
  Әри бγмγзд шәр чγни.
  Дузә ҝофу һисдиҝә,
  Фурмундәйиш әрчγни?
  3272
  Йә бәндәйγм йә ҝәзә,
  Биҹиг мәхун – йә ҝәзә.
  Хьγрш ән филә вокундҝәш,
  Нитав ҝγшдә мәҝәзә.
  3273
  Йә бәндәйγм кин нитав,
  Очугә дγлγ кин нитав.
  Әшг нә мγһбәт ҹәһьм бирә,
  Һьәрәлугәш кип митав.
  3274
  Йә бәндәйγм бирәм мә,
  Гәтрәбәндлγ бирәм мә.
  Асдарара нә офдәш,
  Бәхтә чγтам чирәм мә?
  3275
  Йә бәндәйγм мγнγм мә,
  Сәрә ә пой мγнγм мә.
  Лов-ләһьәрә бәсдәйи,
  « Һәри» чγтам шγнγм мә?
  3276
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Фикир – тонлу нийо бу.
  Сγрхә салhой ҹовониш,
  Әркәвонлу бийо бу.

  3277
  Йә бәндәйγм ҝγрдәнγт,
  Нә бәхьс, нә нәхьс ҝγрдәнγт.
  Әз дәвр Одом, хәлг hьилом,
  Әз боләй нәфс мγрдәнγт.
  3278
  Йә бәндәйγм мийой тγ,
  Ә сад фикир мийой тγ.
  Пирә «кγдγш» бирәнки,
  Ә хош йәкиш нийой тγ.
  3279
  Йә бәндәйүм hә войун,
  Боҹ хьәвәсә һә войун.
  Әз хостә сγст бирәнкиш,
  Рәхь нәфәсә мәпойун.
  3280
  Йә бәндәйγм зу дара,
  Ә сур-сурог зу дара.
  Шорә хәбәр шинирә,
  Мәлхьәм вәни ә йара.
  3281
  Йә бәндәйγм дәри тγ,
  Ә мәгбуни дәри тγ.
  Тә сурогә вәҝγрдәш,
  Тамарузум әри тγ.
  3282
  Йә бәндәйγм кәйфлγни,
  Хγрдә-бәрдәш - кәйфлγни.
  Нимәйә ҹун бирәйи,
  Бивәхт мγрдәш – хьәйфлγни.
  3283
  Йә бәндәйγм нә бәрди,
  Һьәҹәл ноhог нә бәрди.
  Ә сипирә кәфәнhо,
  Дәпичирәш йә гәрди.
  3284
  Йә бәндәйγм дәгиг бош,
  Ә кор ҹәһьмәт дәгиг бош.
  Хотурхоhи бурбундә,
  Әри хγшдәш сәдиг бош.
  3285
  Йә бәндәйγм тәхсирә,
  Тәкрар мәсох тәхсирә.
  Әз чум ән хәлг офдорә,
  Әз hьйәб митай дәхьсирә.
  3286
  Йә бәндәйγм шәр мγрдә,
  Һьоҹиз буhо шәр мγрдә.
  Хубә корәш hәмишә,
  Имбу, таза сәр ҝγрдә.
  3287
  Йә бәндәйγм ошуг бу,
  Тәшнәлүйә ошуг бу.
  Гәриш дγлγш чγн hьәсму,
  Думонсγзә очуг бу.
  3288
  Йә бәндәйγм дәбγрγм,
  Ә сур-сурог дәбγрγм.
  Ҹиҝәйγрә нә офдәш,
  Тә кәй һә дог вәҝγрγм?
  3289
  Йә бәндәйγм паҹирә,
  Сγрхә ҝγлhо паҹирә.
  Гилийә дәр вокундә,
  Мойә мәҝи рачирә.
  3290
  Йә бәндәйγм парсирә,
  Һовун митав парсирә.
  Ә хьγкγмhой пуләвош,
  Ә hьор нитав расирә.
  3291
  Йә бәндәйγм әз хγрдә,
  Дγрγҹ моров әз хγрдә.
  Гәнәтлγйә гуш буһош,
  Ә ҹой гәнәт нәс ҝγрдә.
  3292
  Йә бәндәйγм губ дирә,
  Бовор нәсох губ дирә.
  Әз ширинә мәhьниhо,
  Ночог буhош хуб бирә.
  3293
  Йә бәндәйγм hоморә,
  Риндә мәзән hоморә.
  Фәсилhорә чәрх дорәш,
  Ә сәр йә сал оморә.
  3294
  Йә бәндәйγм дγ зәри,
  «Зилиш» - «бәмиш» дγ зәри.
  Ә тәмизә тонәвоз,
  Мәhьни хундәш hγнәри.
  3295
  Йә бәндәйγм мидаров,
  Бәхтлγ ә чум мидаров.
  Ҝуҹ ән ҝофә тануhош,
  Ә зир судум нидаров.
  3296
  Йә бәндәйγм ә бәхьс hьәрс,
  Имид нәдор ә бәхьс hьәрс.
  Әз гәрболhо ҝирошдҝәш,
  Тәмизлγрә ҹγ тәрс-мәрс?
  3297
  Йә бәндәйγм нидорим,
  Кәй, пәхγри нидорим;
  Әри дγлhо мәлхьәми,
  Имидлγйә боворим.
  3298
  Йә бәндәйγм тәрс чумиш,
  Нәшдәр дγли – тәрс чумиш.
  Шәв тә сәбәхь рихдә вәхт,
  Чорә нидγ hьәрс чумиш.
  3299
  Йә бәндәйγм хәрәво,
  Дустиҝә ә хәрәво.
  Ә тәhәрз ән йә сγлмә,
  Тик ниваров зәвәро.
  3300
  Йә бәндәйγм мәhәббәт,
  Ә дγл дәҝә мәhәббәт;
  Ә руй hьилом hич дийә,
  Нийофдону ә бим бәд.
  3301
  Йә бәндәйγм нә бирә,
  Духдир хγшдә нә бирә.
  Әз бичорә нәчоги,
  Хьәз дәрмурә ки дирә?
  3302
  Йә бәндәйγм рафда рәхь,
  Никбәнд бошку – рафда рәхь.
  Нобҝә әз бун дәг рихи,
  Ниварайу раф тәмәхь.
  3303
  Йә бәндәйγм hә дур мун,
  Әз михәнәт hә дур мун.
  Һьәнҹ нәсдаҝә вәҝγрдә,
  Дәндγhорәш нә бурбун.
  3304
  Йә бәндәйγм нә Одом,
  Әз дәвр Хьово нә Одом.
  Ән данана мәһьлүмиш,
  Тәбиәти ә һьилом.
  3305
  Йә бәндәйγм тәкини,
  Әз бәдә хьол – тәкини.
  Дәhьәм hингәр - ҝинәйиш,
  Әз сад чорә - йәкини.
  3306
  Йә бәндәйγм ә тәмәхь,
  Нә офдорә ә тәмәхь;
  Шәлә-кγлә вәчирә,
  Чум мәдокун ә сә рәхь.
  3307
  Йә бәндәйγм әшглγ бәр,
  Хостәйирә әшглγ бәр.
  Бушә hьәрә нә дорәш,
  Әгγл сәрә мәшглγ бәр.
  3308
  Йә бәндәйγм боҹ мәсох,
  Нәшәрhьирә боҹ мәсох.
  Дәс чәпирәш гәhр дорә,
  Дәс растирә тоҹ мәсох.
  3309
  Йә бәндәйγм губ мибу,
  Биhәггә кор губ мибу.
  Хәләф сγрхи бисдоҝәш,
  Әри hәммә хуб нибу.
  3310
  Йә бәндәйγм дγл дәбош,
  Ә хостәйи дγл дәбош.
  Ә ҝуҹ ҝиро боҹ бәрдә,
  Гәрәтикон ҝγл мәбош.
  3311
  Йә бәндәйγм нипойи,
  Ә сәр аташ нипойи.
  Ә йә русму вомнуһош,
  Йә зиндәйә митойи.
  3312
  Йә бәндәйγм чәнәчи,
  Һьәрә нидγ чәнәчи.
  Һьәдәтлγйә ҝәшдәрәш,
  Тәрҝ сохуhо зән әҹи?
  3313
  Йә бәндәйγм гәйилhош,
  Әз күк дори гәйилhош.
  Әри һозор салиһо,
  Нәсилдори hьәйилһош.
  3314
  Йә бәндәйγм вәри нум,
  Ә сәр hәммә вәри нум.
  Вошҝунәйә сифәтhош,
  Зэхьләбәри әри чум.
  3315
  Йә бәндәйγм миҝγнҹү,
  Пилиг ә чум миҝγнҹγ.
  Тухә ранҝhо зәрәнкиш,
  Ә hәгг-хьисоб ниҝγнҹγ.
  3316
  Йә бәндәйγм мидиров,
  Һозор әлчи мидиров.
  Нәхьсә гисмәт бирәнкиш,
  Дγл хойуhо нидиров.
  3317
  Йә бәндәйγм нәҝиров,
  Чирә хурдҝә - нәҝиров;
  Ә хәлг бәди сохдә вәхт,
  Әз чумhойуш мәдиров.
  3318
  Йә бәндәйγм мидаров,
  Ә гәчәги мидаров.
  Кγчлγйә рәхь рафдәнки,
  Ә ҹәннәтиш нидаров.
  3319
  Йә бәндәйγм мизәнγм,
  Ә Тиро дәс мизәнγм.
  Пәшму бирәй ҝуфдирә,
  Сәрә ә сәнг низәнγм.
  3320
  Йә бәндәйγм суй бәди,
  Тә ҹиҹ шәндә - суй бәди;
  Мувәхьсγзә кәрҝ тәhәр,
  Һәр «хурузә» руй мәди.
  3321
  Йә бәндәйγм кәй нитав,
  Үлγм корә кәй нитав;
  Тәшнәй ҹγхәш нә дирә,
  Гәдγр овә кәй митав?
  3322
  Йә бәндәйγм дәчири,
  Корә - хәрә дәчири.
  Расирәрә гушhо бәрд,
  Тγш рихдәрә вәчири.
  3323
  Йә бәндәйγм дәрγрәш,
  Килит зәри дәрγрәш.
  Әз воhнәhой тимори,
  Хәхә мәсох сәрγрәш.
  3324
  Йә бәндәγйм зәхьмирәш,
  Гуног мәдор зәһьмирәш.
  Әз әгγл сәр пирсирә,
  Ә дγл дәшән рәхьмирәш.
  3325
  Йә бәндәйγм боҹитγ,
  Дγл вәбәрдә боҹитγ.
  Йә кәм бәгдә, ошкориш,
  Одлу бошҝу тоҹитγ.
  3326
  Йә бәндәйγм бор нидγ,
  Хγшҝә лγҝәш бор нидγ.
  Хьγршлγ буhо надана,
  Хьоши ҝγрдәш шор мидγ.
  3327
  Йә бәндәйγм ниҝәшдγ,
  Әз хойә муй ниҝәшдγ.
  Гәтрәлүйә мәмизγл,
  Әнҹәг, бәдҝуй миҝәшдγ.
  3328
  Йә бәндәйγм ә гәтрә,
  Бәндлγ мәмун - ә гәтрә.
  Нобҝә, чорә тә офдәш,
  Һьәрс мирихи йә бәдрә.
  3329
  Йә бәндәйγм йә ҝиләш,
  Синәмиши сох йә ҝиләш.
  Әгγл ә сәр дәбуhо,
  Нифурмуну вәкиләш.
  3330
  Йә бәндәйγм расирә,
  Ә дод митав расирә.
  Гуҹундәҝор нә бирәш,
  Әз хьγлг чγтам тасирә.?
  3331
  Йә бәндәйγм вәдәшән,
  Ҝофә сурбәнд вәдәшән.
  Гәләт бирә, нәбуҝә,
  Ә чум нәштәр мәдәшән.
  3332
  Йә бәндәйγм нә ҝγрдә,
  Гәймог корә нә ҝγрдә.
  Әз нγшунәй хилови,
  Тәмәхь нибу вәҝγрдә.
  3333
  Йә бәндәйγм нә мәрди,
  Нә мγрдәйи, нә мәрди.
  Әз бәднумә пийониш,
  Дәс вәҝγрдә йә дәрди.
  3334
  Йә бәндәйγм нә ҝγрди,
  Ҝоф данана нә ҝγрди.
  Гәлпәһой ән базурәш,
  Хγшдәни тγ вәҝγрди.
  3335
  Йә бәндәйγм хәр мундә,
  Ә той-бәтой хәр мундә;
  Йә чγнтγни әлчәгәш,
  Хори чүтам ҝәрдундә.?
  3336
  Йә бәндәйγм hьонирәш,
  Софә дγл вә hьонирәш.
  Бәһт-мозолу рәхьм доҝә,
  Гисмәт мийни хонирәш.
  3337
  Йә бәндәйγм нитану,
  Дәһьәм ховәш нитану.
  Нун – мγнγкә хуруhо,
  Гәдγр овәш митану.
  3338
  Йә бәндәйγм нидирә,
  Әз йор мәшән нидирә.
  Һьәрγс hьони бисдоҝәш,
  Нивәҝүрγ – бидирә.
  3339
  Йә бәндәйγм биҹирә,
  Һәгсγз мәҝи биҹирә.
  Чγнки, ХУДО ә ҹәннәт,
  Тәмизhорә виҹирә.
  3340
  Йә бәндәйγм хьәзγрә,
  Һьәйил хурдә хьәзγрә.
  Ҹофокәши нә дирәш,
  Ки митанγ гәдγрә?
  3341
  Йә бәндәйγм әз сγлмә,
  Йәвош вара әз сγлмә.
  Нобҝә, кәй ки, мичару,
  Хьол нимуну әз дγлмә.
  3342
  Йә бәндәйγм ворихдә,
  Бәйәй ҹилит ворихдә.
  Зиндәҝуниш пуч имбу,
  Вәрф нә воруш нә рихдә.
  3343
  Йә бәндәйγм гуз-бәгуз,
  Ҝәшдә-ҝәшдә гуз-бәгуз.
  Нәкумийә мγрдәрәш,
  Войә мәсох руз-бәруз.
  3344
  Йә бәндәйγм ҝγл чирә,
  Мγhбәтлγhо ҝγл чирә.
  Сәчкунәйә әшгиҝә,
  Дийә әрчγ дγл чирә.
  3345
  Йә бәндәйγм hәрчγ дәрд,
  Гәсд дорәнки hәрчγ дәрд;
  Тиҹә әгγл сәр тγрә,
  Ов-сайловиш әрчγ бәрд?
  3346
  Йә бәндәйγм бәхьс мумә,
  Шәһьәм нитав бәхьс мумә.
  Ә бәдә йос даравhо,
  Чорә митав hьәрс чумә.
  3347
  Йә бәндәйγм әз бәгдәш,
  Пәшму – hичи әз бәгдәш.
  Тγрәш бәдә руз hисдҝә,
  Гәддор мәбош йә вәhьдәш.
  3348
  Йә бәндәйγм нисоху,
  Хьγкγм – гәләт нисоху.
  Дәдәй бәсди чумhорә,
  Ҝирйәй йосә ки соху?
  3349
  Йә бәндәйγм йә рγхьбәр,
  Дәдәйә бәрд йә рγхьбәр.
  Әз хьол бәбә мγрдәҝор,
  Йә кук имбу, йә духдәр.
 20. Shaul Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  3350
  Йә бәндәйγм бәдә кәш,
  Хγшдәни тγ бәдә кәш.
  Гоноҹоглу буhо кук,
  Хок нисоху дәдәйәш.
  3351
  Йә бәндәйγм хγр зәрәш,
  Әри йәбо хγр зәрәш;
  Шәхтә сохдә, әз чуму,
  Нә вәдәшән хурдәрәш.
  3352
  Йә бәндәйγм пирсирә,
  Йә hьәйб нисди, - пирсирә.
  Хьәзγр ҹовоб нисдиҝәш,
  Ә ләг мәни – пир-сирә.
  3353
  Йә бәндәйγм воҝошдә,
  Дийнә руз нәс воҝошдә.
  Тә сади бисд зиhисдҝәш,
  Әгγл сәрә ки дошдә?
  3354
  Йә бәндәйγм шәр мийов,
  Әз хәтокор шәр миойов.
  Һозор ҹиро рундиҝәш,
  Әз миҹәй мисс зәр нийов.
  3355
  Йә бәндәйγм нимуну,
  Әз ҝоф тәмәхь нимуну.
  Тәшнәлγйә имидсγз,
  Ә нимәй рәхь мимуну.
  3356
  Йә бәндәйγм ниҝγрγт,
  Ә дγл ковнә ниҝγрγт.
  Гәришлγйә мувәхьhо,
  Әшгә воhнә миҝγрγт.
  3367
  Йә бәндәйγм сар - дәрә,
  Хок хорини сар - дәрә.
  Әнзәлирәш шәндәҝор,
  Әз сәр кәмәр пар зәрә.
  3358
  Йә бәндәйγм нәвә - тух,
  Әри бирә нәвә - тух;
  Мγhьγҹγзә корhорәш,
  Ә кук-духдәр нә вәмух.
  3359
  Йә бәндәйγм митанγ,
  Кәйки, мγрдә митанγ;
  Вәбγрҹундә кәрҝhорәш,
  Хәндә ҝγрдә нитанγ.
  3360
  Йә бәндәйγм әнҹирә,
  Овә хәрҹсγз әнҹирә.
  Зәхьмәт хурдә чиш ҹәйрон,
  Әнҹәг зәрә hьәнҹ бирә.
  3361
  Йә бәндәйγм хәрлγрә,
  Һьәсб ниҝуйут – хьәрлγрә.
  Әз гәриш йә милйониш,
  Нишон мидγт – сәрлγрә.
  3362
  Йә бәндәйγм дәрлγhош,
  Хунәлγни дәрлγhош.
  Ҝуҹлγйә дорд дорәнки,
  Виз мизәнγ нәрлγhош.
  3363
  Йә бәндәйγм буш нирав,
  Рузhой hьγмγр буш нирав.
  Әз парчоhо имидһо,
  Зиндәҝуниш хуш мирав.
  3364
  Йә бәндәйγм азара,
  Субук мәҝу – азара.
  Әри чорәй ночогиш,
  Ә кәрҝолу нә дара.
  3365
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Дурәй дәhьво нийо бу.
  Әз руй hьәсму тә хориш,
  Һово мәхьво бийо бу.
  3366
  Йә бәндәйγм кγшдәрә,
  Гимәт дорә кγшдәрә;
  Әз тубоhой зиндәҝγн,
  Пәхьни мәсох хγшдәрә.
  3367
  Йә бәндәйγм сой минγ,
  Һьошир ә пул сой минγ.
  Ношумошу – ночогhош,
  Ә тγндә кор пой нинγ.
  3368
  Йә бәндәйγм низиhγ,
  Ә фурс ҝирош низиhγ.
  Бәбәрә вәрзундәҝор,
  Сади бистәш мизиhγ.
  3369
  Йә бәндәйγм әҹә бу,
  Әгγл мувәхь әҹә бу.
  Ә зир ҝурни домундәй,
  Бәҝәм, дγштγ хьәчә бу?
  3370
  Йә бәндәйγм ҝγл әҹә,
  Бәйә әҹә, ҝγл әҹә?
  Догуноглу буhорәш,
  Войә әҹә, дγл әҹә?
  3371
  Йә бәндәйγм пасундә,
  Дγлә нибу пасундә.
  Дуразмәнди hьγмγрәш,
  Әнҹәг, ХУДО расундә.
  3372
  Йә бәндәйγм hьγмγр дә,
  Соги ә вәхт hьγмγр дә.
  ХУДО рази нисдиҝә,
  Әз сәр-вәри ки мγрдә?
  3373
  Йә бәндәйγм ә рγхь дә,
  Шәрлатани ә рγхь дә.
  Хьәрәмзәдә бирәҝор,
  Вәрфәш ә пул фурухдә.
  3374
  Йә бәндәйγм бичорә,
  Ховлγ мγрдә бичорә.
  Ә ҝузәти йор ҝирош,
  Коhли ҝγрдә биhьорә.
  3375
  Йә бәндәйγм чγ чорә,
  Курбәндлγйә чγ чорә.
  Ә тәhьно дәр домундҝә,
  Ләгәй чирә ки дорә?
  3376
  Йә бәндәйγм бәр-нәбәр,
  Әву hьилом бәр-нәбәр.
  Ә дәс чомог вәҝγрдә,
  Гопу мокуй дәр-бәдор.
  3377
  Йә бәндәйγм офтолγ,
  Рузhо бирә офтолγ.
  Әз гугбәчәй hγндγриш,
  Хәхә дирә - офдолγ.
  3378
  Йә бәндәйγм тәмизлγ,
  Дγл бийо бу тәмизлγ.
  Әз сәр дуруб мичγнγ,
  Зәнә хостҝә - гәлизлγ.
  3379
  Йә бәндәйγм шәрбәтә,
  Йод дорәнки шәрбәтә;
  Огу-зәхьәр нә хурдә,
  Ә гирог шән – шәр бәдә.
  3380
  Йә бәндәйγм бγҝγрγ,
  Йос ҝγрдәнки бγҝγрγ.
  Әз әхири ҝуҹәвоз,
  Нум ХУДОрә мγҝγрγ.
  3381
  Йә бәндәйγм луҝуйу,
  Ҹγх дорәнки луҝуйу.
  Мәхьәл ҝγлhо вокурдә,
  Йориш «hәри» муҝуйу.
  3382
  Йә бәндәйγм дγл шγвәр,
  Пойисдәнки дγл шγвәр;
  Сийә шолә дәҝγрдә,
  Ә йос нγшдә ҝγл шγвәр.
  3383
  Йә бәндәйγм бодлγни,
  Үлγм дирәш бодлγни.
  Әз әрх судум ләнҝ шәндә,
  Ҝовлә бирәш одлγни.
  3384
  Йә бәндәйγм кγшдәрә,
  Гумор нә тан кγшдәрә.
  Ә сәр хьγҹәт вомундә,
  Ә хун миди хγшдәрә.
  3385
  Йә бәндәйγм чухур дә,
  Ә гәд шγгәм чухур дә.
  Әз гуг ән дор чирәйҝәш,
  Колә сибә чγ хурдә?
  3386
  Йә бәндәйγм мидорут,
  Кәй, шγбhәрә мидорут;
  Һьәрγс – пойшәфт бирәнки,
  Тә сәбәхьиш нидорут.
  3387
  Йә бәндәйγм мизәнγт,
  Кәй ки сәркуш мизәнγт;
  Бикорлγйә шγвәрә,
  Ә сәр нәхγш нивәнγт.
  3388
  Йә бәндәйγм мисоху,
  Һьошир – hьәнкор мисоху.
  Ә сәвҝәндhой ән hьониш,
  Йәкиш бовор нисоху.
  3389
  Йә бәндәйγм миләрзγ,
  Кәй, дәсhойу миләрзγ;
  Бәдмозолә мувәхьсγз
  Ә пой шушдәш нивәрзγ.
  3390
  Йә бәндәйγм ҹирош дә,
  Мәҝу: «Рәхьhо ҹирош дә.»
  Рγхьәй hьошир нә hьониш,
  Әз йә кγрпи ҝирошдә.
  3391
  Йә бәндәйγм хәндәhо,
  Шәггәлγни хәндәhо.
  Әз хьол-әхьвол офдоҝә,
  Чγ мисоху мәндәhо?
  3392
  Йә бәндәйγм дәстә ҝи,
  Әз ҹәһьм ҝγлhо дәстә ҝи.
  Һγнәрмәндиш уники,
  Пишой тγндә гәсдә ҝи.
  3393
  Йә бәндәйγм әз бәхши,
  Кук – духдәриш әз бәхши.
  Хубә γҝγд нә дорәш,
  Инсон нибу әз вәхьши.
  3394
  Йә бәндәйγм чγллγнγм,
  Чәмәнлγнγм, чγллγнγм.
  Ә шәhьмәл әшг офдорәм,
  Ки ниҝуйу : кγллγнγм?
  3395
  Йә бәндәйγм бәл әҹи,
  Әтәк әҹи, бәл әҹи.
  Әз дур дирә, руй чарунд,
  Һьәзизмәндә гәл әҹи?
  3396
  Йә бәндәйγм рәхьәти,
  Әри сохдә рәхьәти;
  Әз бим динҹә шоботһо,
  Әнҹәг шорә мәхьә ди.
  3397
  Йә бәндәйγм мийофум,
  Сурр hәр фәндә мийофум.
  Һьиломә чәрх дорумҝәш,
  Йә чγнтγни нийофум.
  3398
  Йә бәндәйγм вәбисто,
  Ә дуриhо вәбисто.
  Әз милйард ҹγр асдараш,
  Йә бәхтләрә ки висто?
  3399
  Йә бәндәйγм ҝиловлу,
  Дувор бирә ҝиловлу.
  Ә фурм гогол нисонуш,
  Нәни чирә - хиловлу.
  3400
  Йә бәндәйүм дәб мийов,
  Ә чорәй дγзд дәб мийов.
  Әз ҝушу кәширәнкиш,
  Һьәдәткорә hьәйб нийов.
  3401
  Йә бәндәйγм чәхьтлγhо,
  Дәрйоhлγни ҹәхьтлγhо.
  Ҝәмирә ов хурдәнки,
  Ә руй моров бәхтлγhо.
  3402
  Йә бәндәйγм холлγрәш,
  Ҝγйчәк хундут холлγрәш.
  Ләхтә зәҝә хун дамар,
  Ки момуху хьол дγләш?
  3403
  Йә бәндәйγм гитирә,
  ХУДО зәно – гитирә.
  Нәбәләдә hьәрγсhош,
  Нә сухуно питирә.
  3404
  Йә бәндәйγм тон сәсә,
  Тәмиз вәҝи тон сәсә.
  Хγшдәнтγрә нә бирә,
  Чγ мисохи шон кәсә?
  3405
  Йә бәндәйγм доруймәш,
  Йә hомбори доруймәш.
  Тәйтә синә буш нәбу,
  Нивачару боруй мәш.
  3406
  Йә бәндәйγм дәрдлγрәш,
  Фикир кγшдә дәрдлγрәш.
  ХУДО йәбо фирсорә,
  Әри бәрдә гәрдлγрәш.
  3407
  Йә бәндәйγм ә кучә,
  Сәбәхь тә шәв ә кучә;
  Әз пишой чум ән хγшдә,
  Тәхьно нийлγт йә пучә.
  3408
  Йә бәндәйγм бор нидγ,
  Һәр йәтән дор - бор нидγ.
  Хьәрәмзәдә буhош кук,
  Һьәрγсәш кәй шор мидγ?
  3409
  Йә бәндәйγм шори бәр,
  Әз йос хунә шори бәр.
  Пар зәрәнки нәшумо,
  Рγхьлγ нибу – хорибәр.
  3410
  Йә бәндәйγм ворирә,
  Һьәйил ҹәсдә ворирә.
  Әри мозол сәбәхьhош,
  Пәс нийилγт шорирә.
  3411
  Йә бәндәйγм кор-борә,
  Миҹуҹи бәр кор-борә.
  Нәвә таза бирәнкиш,
  Йә кифләтә шор дорә.
  3412
  Йә бәндәйγм шәhьмәлә,
  Йәрәвурди шәhьмәлә.
  Ә никәрәй гурзумhош,
  Нитав бирә ҹәhь – кәлә.
  3413
  Йә бәндәйγм ҹунәрә,
  Әз мучәк кәш ҹунәрә.
  Әз ҹәвгиhош дур бирә,
  Мозоллу дор хунәрәш.
  3414
  Йә бәндәйγм бирәнки,
  Чγклә hьәйил бирәнки;
  Ҝирйәй шори мизәрγм;
  Дәдәймәрә дирәнки.
  3415
  Йә бәндәйγм хьәчә мунд,
  Ҝәрдән - ә сәр хьәчә мунд.
  Ә бим фикир домундәм,
  Һьәйилиhош әҹә мунд?
  3416
  Йә бәндәйγм чәрх нирав,
  Мәнҝ офтосγз чәрх нирав.
  Кγрпи вәди нисдиҝә,
  Рγхь әз коми рәхь мирав?
  3417
  Йә бәндәйγм ниҝәшдγм,
  Соги ҹунә ниҝәшдγм.
  Әз кγнҹ-биҹог hәр ҹиҝәш,
  Сойәй тγрә миҝәшдγм.
  3418
  Йә бәндәйγм нидаров,
  Бәләд - ә сурр нидаров.
  Дийнә согә одомиш,
  Чγтам ә ҝур мидаров?
  3419
  Йә бәндәйγм миҝирγм,
  Шоботирә миҝирγм.
  Һьәҹәл-хьәзγр омоҝә,
  Пишойγрә ниҝирγм.
  3420
  Йә бәндәйγм дәрγм мәш,
  Ә рәхь ХУДО дәрγм мәш.
  Буймә чγклә hисдиҝәш,
  Әз доруймә - нәрγм мәш.
  3421
  Йә бәндәйγм hьор әҹи,
  Обур әҹи, hьор әҹи?
  Богбон ә дәрд домунди,
  Бәhәр әҹи, бор әҹи?
  3422
  Йә бәндәйγм сар дирә,
  Әгγл-нәфсә сар дирә.
  Содигйәти нәшумош,
  Ә суд ХУДО ҹар бирә!
  3423
  Йә бәндәйγм дәр чγни,
  Мизузәсγзә дәр чγни?
  Ә γшγги чумәвоз,
  Һьилом дирәш hәрчуни.!
  3424
  Йә бәндәйγм hьәрә ҝи,
  Әз hьәрәчи hьәрә ҝи.
  Ҹγрhьәтлγйи мәрдирәш,
  Дошдәҝору ҝәрәки.
  3425
  Йә бәндәйγм зимистон,
  Сγнбγллγни – зимистон.
  Тәмизкори виҹдонәш,
  Ә пуләвоз нә вистон.
  3426
  Йә бәндәйγм дәҝγрдә,
  Пасhош нитав дәҝγрдә.
  Гәлхәндә ҹун поладаш,
  Аташ митав вәҝγрдә.
  3427
  Йә бәндәйγм мидиров,
  Садбо әлчи мидиров.
  Нә хосдәнки әз дγли,
  Нумуш ә йор нидиров.
  3428
  Йә бәндәйγм ҝиров дор,
  Миҹәй әшгә ҝиров дор.
  Ә гәд шәхтәй зимустуш,
  Пәшму нибу – ҝийовдор.
  3429
  Йә бәндәйγм тγ - әнмә,
  Мә ән тγнγм, тγ - әнмә.
  Әз тәмизә хостәйиш,
  Хәто нидγ – ҝγвәнмә.
  3430
  Йә бәндәйγм бийофдон,
  Тγ ә пишо бийофдон.
  Ә hγндγри варафдәй,
  Хьитйот бош, нәйофдон.
  3431
  Йә бәндәйγм hьәрслγнγм,
  Әз чум рихә hьәрслγнγм.
  Ләшҝәр нәрлγ бисдоҝәш,
  Йә әз ХУДО тәрслγнγм.
  3432
  Йә бәндәйγм дәрγм мә,
  Ә сад фикир дәрγм мә.
  Ә могбуни домундәм,
  Ә ки хәто зәрγм мә?
  3433
  Йә бәндәйγм ә бусту,
  Шивән офдо ә бусту.
  Һәчи хьγршә сал-бәсал,
  Бил нә рүхү зимусту.
  3434
  Йә бәндәйγм гәҹәлә,
  Чум мәкәнγ – гәҹәлә.
  Бисокитә дγллγhош,
  Һорой зәрә hьәҹәлә.
  3435
  Йә бәндәйγм hоморә,
  Әз ҝузҝи вин – hоморә.
  Гуноглγйә васалиш,
  Һәр сал әз тин оморә.
  3436
  Йә бәндәйγм нитану,
  Нә дәрд, нә гәм нитану.
  Руй хорирә ҝәшдәҝор,
  Һәрчγ дәhьәм митану.
  3437
  Йә бәндәйγм пой вәҝи,
  Әз рәхь ХУДО пой вәҝи.
  Дәг рγхγhо хунәрә,
  Ә чордогиш той мәҝи.
  3438
  Йә бәндәйγм никәрә,
  Гугуҹ нибу никәрә.
  Гәдγртанγ нисдиҝәш,
  Бийо сохи – никирә.
  3439
  Йә бәндәйγм ҹиҝәр бу,
  Һәми ҹун, hәм ҹиҝәр бу.
  Ә hьәсәл суй зәрәйиш,
  И чγтами шәкәр бу?
  3440
  Йә бәндәйγм ә рәхь дә,
  Бийов – бурав ә рәхь дә.
  Вой-вой әри мγрдәҝор,
  Зиндәҝуниш ә чәрх дә.
  3441
  Йә бәндәйγм hьәрγсә,
  Духдәрлγ хой – hьәрγсә.
  Хунә хәрәбә имбу,
  Шγвәр офдҝә - хьәмγсә.
  3442
  Йә бәндәйγм hоворә,
  Миҹәй ҹун тан – hоворә.
  Боворими нә сохтәш,
  Нибу хостә ловорә.
  3443
  Йә бәндәйγм бисофи,
  Паҹирә дγл – бисофи.
  Чумәчару сохдиҝәш,
  Йорә әз дур нийофи.
  3444
  Йә бәндәйγм суррлуни,
  Норә пойу суррлуни.
  Дипломә вәҝγрдикәш,
  Һәләм, кәнәш ҹурлуни.
  3445
  Йә бәндәйγм тәкиш hисд,
  ХУДОй hьилом – тәкиш hисд.
  Әз ләмпәй офто бәгшәй,
  Ә бγҝγрγ йәкиш нисд.
  3446
  Йә бәндәйγм бәлмәрәш,
  Ҝγрдә, мәкәш бәлмәрәш.
  Зуhун тәйтә лол бирә,
  Ә вәхтγ ҝу – кәлмәрәш.
  3447
  Йә бәндәйγм туршмәзә,
  Һингәр бирә туршмәзә.
  Дувор хунә ләхсиҝәш,
  Һьәҹәл дирә, хьγрш мәзә.
  3448
  Йә бәндәйγм вихдәнγт,
  Гәрбол зәрә вихдәнγт.
  Йонуглγйә hьәрсhорәш,
  Ә гутинә рихдәнγт.
  3449
  Йә бәндәйγм туф дирәт,
  Әз дәвә чәнд туф дирәт.
  Ән гәдимә нәсилhөш,
  Хәрәш – ҝусбәнд ҝуфдирәт.
  3450
  Йә бәндәйγм чγ кγшдә,
  Хойәбәндә чγ кγшдә?
  Мувәхьсγзә кәрҝиҝә,
  Ә «гүртиш» әрчγ нγшдә?
  3451
  Йә бәндәйγм нитанγм,
  Һьәйблγйә дәрд нитанγм.
  Чγ мәҝγрγм, чγ мγнγм,
  Хγшдәнимә митанγм.
  3452
  Йә бәндәйγм ниҝәшдγт,
  Әз ҝγлhо буй ниҝәшдγт.
  Кәчәл буhо сәрлγhош,
  Ә hорой муй миҝәшдγ.
  3453
  Йә бәндәйγм нә дәку,
  Ә дγл зәхьәр нә дәку.
  Зәлγ буhо hьәрγсәш,
  Әз толог зу вәтәку.
  3454
  Йә бәндәйγм си ҝилә,
  Гәhр сохдиҝә си ҝилә;
  Ә тәмизә гәд хунә,
  Нәс дошдәнγт – зибилә.
  3455
  Йә бәндәйγм мичару,
  Ҝәмиш әз ов мичару.
  Ә хори боглу буhо
  Чәрхиш пәсәв ничару.
  3456
  Йә бәндәйγм мишини,
  Һозор ҝофиш мишини.
  Ә тγ лойиг буhорә,
  Әз фәләкиш нишини.
  3457
  Йә бәндәйγм йә хγрдә,
  Йә дγрγҹд бош, йә хγрдә.
  Әгγлмәндә ХУДОрәш,
  Пишоҝири ки ҝγрдә?
  3458
  Йә бәндәйγм ә кишә,
  Сифир вәни ә кишә.
  Әз нубоhой ән Мишиш,
  Пәнҹи вәҝи hәмишә.
  3459
  Йә бәндәйγм ә дәр мә,
  Пой донори ә дәр мә.
  Әз hьәҹәлиш бәд буhо,
  Гәргγш мәрих ә сәрмә.
  3460
  Йә бәндэйγм нә бәрдә,
  Чумә ә хов нә бәрдә;
  Сәр сундугә вокурдә,
  Зийод мәсох hә дәрдә.
  3461
  Йә бәндәйүм тәбәглγ,
  Рәхь варайист – тәбәглγ.
  Әнҝγшдәри вәҝγрдә,
  Ки ҝирисдә – hьәдәтлγ?
  3462
  Йә бәндәйүм дәрдисәр,
  Һич нийо бу дәрдисәр.
  Бәдмозолиш пой ноҝә,
  Үлүм бошҝу гәрди шәр.
  3463
  Йә бәндәйγм гийрәтγш,
  Ә гичә вә гийрәтγш.
  Йә әзини шопкәрә,
  Ҝәнәш нибу гийбәтγш.
  3464
  Йә бәндәйγм бихоши,
  Әз гисгонҹи бихоши.
  Мә әз ҹиҹо танум ки,
  Ә тарафмә нибоши.
  3465
  Йә бәндәйγм шәр чγни,
  Хуби чγни, шәр чγни.
  Һәгги гәрбол hисдикә,
  Ҹар дәшәндәш әрчγни?
  3466
  Йә бәндәйγм хγрдә кор,
  Әз кәлә тә хγрдә кор;
  Динҹимәнди винирә,
  Ҝовлә бирә мγрдәҝор.
  3467
  Йә бәндәйγм тγ әҹә,
  Садан әҹә, тγ әҹә.
  Чум ХУДО вә ә сәртγ,
  Пингол зәрә, hә вәҹә!
  3468
  Йә бәндәйγм дәри тγ,
  Һә ә дүл мә дәри тγ.
  Ҹун hисдикәш шип-ширин,
  Әдәм мγрдә әри тγ.
  3469
  Йә бәндәйγм нә дәшән,
  Сәрә ә шәр нә дәшән.
  Гәрәнтγйә рузhорәш,
  Әз хәйолтγ вәдәшән.
  3470
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Зәрбә ә нум нийо бу.
  Дәдәй хьофт ҹун бирәҝор,
  Әнҹәг хонум бийо бу.
  3471
  Йә бәндәйγм миләрзγ,
  Догhо әз кγк миләрзγ.
  Милйон сали бәйәhош,
  Әз хьәл бирә нитәрсγ.
  3472
  Йә бәндәйγм дәхсундә,
  Пойиз – хокә дәхсундә.
  Һозор саллγ сәнгhорәш,
  Әз хов нибу вәхсундә.
  3473
  Йә бәндәйγм мγhбәтдор,
  Сγрх войордә мγhбәтдор.
  Ә бим хәлгиш мимуну,
  Гийрәтлγйә хьγрмәтдор.
  3474
  Йә бәндәйγм мидаров,
  Әлчи шәклγ мидаров.
  Мγhбәтмәндлγ нә хостәш,
  Һә минәтлγ нидаров.
  3475
  Йә бәндәйγм тәлγрәш,
  Әз ҹәhь мийни тәлγрәш.
  Ә сәр софә ҝоф-ҝәләҹ,
  Ки вонорә пәлγрәш?
  3476
  Йә бәндәйγм ихьтибор,
  Сγрхлγ бирә ихьтибор.
  Әз кор ХУДО ҝоф сохдәш,
  Кирә имбу ихтийор?
  3477
  Йә бәндәйγм дәшән тγ,
  Ҝоф ә ҝуш дәшән тγ.
  Сохдә хоhиш бәбәрәш,
  Ә сәбәхьһо мәшән тγ.
  3478
  Йә бәндәйγм гуч мәсох,
  Миҹәй ҹунә гуч мәсох.
  Ә сабуртγ вомундәм,
  Имидмәрә пуч мәсох.
  3479
  Йә бәндәйγм нифрәтәш,
  Говрә сохдәм нифрәтәш.
  Әзтγ садбо зәвәртә,
  Әдәм хостә кифләтәш.
  3480
  Йә бәндәйγм чγ кори,
  Хγшдәнхоhи чγ кори?
  Ә вәзифәш варафди,
  Чγ вәҝγрди, чγ дори?
  3481
  Йә бәндәйγм бофдәни,
  Ҝәрмә ә ҹун бофдәни.
  Мисвойә кор винирәш,
  Ә рәхь ҹәннәт мофдони.
  3482
  Йә бәндәйγм оглγни,
  Гәзонҹ hьγмγр – оглγни.
  Битәв рәхьhой руй хориш,
  Ә дγ-йәки боглγни.
  3483
  Йә бәндәйγм йунҹә дә,
  Ҝуҹ hьәсб ә йәм йунҹә дә.
  Чиҹой сәр-тән дорд доҝә,
  Рγхь нәшумош унҹо дә.
  3484
  Йә бәндәйγм бодйә - хош,
  Ә чи ҝиро бодйә - хош.
  Һич вәкилә нә ҝγрдә,
  Әри хγшдәш судйә бош.
  3485
  Йә бәндәйγм нимдошум,
  Фәрглγ нисди, - нимдошум.
  Ә γшγгә сал пириш,
  Мә ә йонтγ имбошум.
  3486
  Йә бәндәйγм дәри тγ,
  Ә γлγҝмә дәри тγ.
  Йә hьовуни нә сохдәш,
  Әрчγ йара зәри тγ?
  3487
  Йә бәндәйγм рәхьләймә,
  ХУДОлγни рәхьләймә.
  Әз дγруйә инсонhош,
  Гәсдлү мурав зәхьләймә.
  3488
  Йә бәндәйγм рузимә,
  Әз Тиройи рузимә.
  Ә ҝуш ХУДОш мидаров,
  Хьололбәндә дузимә.
  3489
  Йә бәндәйγм ҝγл мәрә,
  Дәстә бәсдγм ҝγл мәрә.
  Ә hьәсγлдор чум норум,
  Чγтам нәдγм дγлмәрә?
  3490
  Йә бәндәйγм нә бәрдәм,
  Сура ә шәр нә бәрдәм.
  Әшг ҝуҹлуни ҝуфдирә,
  Нәфсәш зәвәр вәбәрдәм.
  3491
  Йә бәндәйγм нә дирәм,
  Хәтойә кор нә дирәм.
  Йорә hьәзиз танусдә,
  Әнҹәг ә шор дәбирәм.
  3492
  Йә бәндәйγм нә ҝγрдγм,
  Бәнд йорә боҹ нә ҝγрдγм.
  Ә сәр зани гуз бирә.
  Әз пойу моч вәҝγрдγм.
  3493
  Йә бәндәйγм мәскәнγ,
  Тәнҝ нийо бу мәскәнγ.
  Нобҝә хәндәй ҝоф-ҝәләҹ,
  Әз хьγрмәтиш мәнҝәнγ.
  3494
  Йә бәндәйγм низγhγт,
  Хәлгһо бихош низγhγт.
  Ҹәhьмәтхоhә мәhьниhо,
  Һозор салhош мизγhγт.
  3495
  Йә бәндәйγм нирави,
  Дирә, чγн сәҝ нирави.
  Мозолиш сәйәг гуног,
  Әнҹәг бийов – бурави.
  3496
  Йә бәндәйγм чорпойә,
  Хьәйвон бирә чорпойә.
  Овчи инсоф нә сохдҝә,
  Әз хун мийов - кор войә.
  3497
  Йә бәндәйγм ничару,
  Һовун ә мис ничару.
  Пәшму бирә, сәр ноҝә,
  Һьовун тәмиз мичару.
  3498
  Йә бәндәйγм бәрдәни,
  Пойhо ә ҝәшд бәрдәни.
  Гисмәтә нә шинохдә,
  Ә синәй ки сәр мәни?
  3499
  Йә бәндәйγм дәмлγ бу,
  Дорә чой тγ дәмлγ бу.
  Ә йә фикир домундәм,
  Чумтγ әрчγ гәмлγ бу?
  3500
  Йә бәндәйγм нә бәрди,
  Корәш ә лой нә бәрди.
  Сәбәхь-сәбәхь ҝуфдирә,
  Йорәш ә ҹой дәбәрди.
  3501
  Йә бәндәйγм ҝийовhо,
  Холинчәйи – ҝийовhо.
  Пәшмунәти нивγнγ,
  Ә йос кәсиш бийовhо.
  3502
  Йә бәндәйγм дәс миди,
  Кәй фәләкәш дәс миди.
  Ә зәнлγйә руйәвоз,
  Чәрх hьиломәш пәс ниди.
  3503
  Йә бәндәйγм әз йобу,
  Зәхьлә мурав әз йобу.
  Ә дәдәй шγвәрәвоз,
  Зән – дγруйә нийо бу.
  3504
  Йә бәндәйγм hомуну,
  Мәhьγлγмәй hомуну;
  Һьәрγс-духдәр ән хунә,
  Ә пул нийо вомуну.
  3505
  Йә бәндәйγм ҝәрдәнә,
  Гузлу мәҝи ҝәрдәнә.
  Шγвәр - әз хьол офдоҝә,
  Хәлг мидәҝрγ сәр зәнә.
  3506
  Йә бәндәйγм нисд бими,
  Һьоширмәндә нисд бими.
  Ҹовон – бәбә бирәнкиш,
  Йә миллйонер нисдими?
  3507
  Йә бәндәйγм нәми но,
  Һьәрс ә чумhо нәми но.
  Ә пирә вәхт ән шγвәр,
  Зән нәчоги нә вино.
  3508
  Йә бәндәйγм дәс hьйәил,
  Тиро вокунд дәс hьйәил.
  ХУДО ишорә дори,
  Мәрә әз рәхь пәс мәйил.
  3509
  Йә бәндәйγм шир нибу,
  Дуг чарусдә шир нибу.
  Сабур ХУДО нә бирә,
  Милйончиш зу пир мибу.
  3510
  Йә бәндәйγм кγшош тγ,
  Хγшдәрә кәм кγшош тγ.
  Тә әхири минутмәш,
  Ә болнәймә нγшош тγ.
  3511
  Йә бәндәйγм гәл хоши,
  Гобонә нисд – гәл хоши.
  Әри дәhьәм ән согиш,
  Әнҹәг бийо хьәл боши.
  3512
  Йә бәндәйγм дәсбушә,
  Гур михойу – дәсбушә.
  Әрковони дирәнкиш,
  Хәлг нихойу – хәспушә.
  3513
  Йә бәндәйγм нур рундә,
  Товуш офто нур рундә.
  Ә дәрйоh тән шуруhош,
  Әз гәлифо дур мундә.
  3514
  Йә бәндәйγм ничγнγм,
  Ҝγлә хγрд-сов ничγнγм.
  Әз hьәсәлә хәйолhош,
  Ширинә хов мичγнγм.
  3515
  Йә бәндәйγм әрәги,
  Шороб, конйак, әрәги;
  Әри шγhрәт рәхьбәрhо,
  Ән әлчәгә йәрәги.
  3516
  Йә бәндәйγм аташлγ,
  Кγмγр сухдә - аташлγ.
  Әгγл ә сәр дәбуhош,
  Ә кәс нибу – саташлγ.
  3517
  Йә бәндәйγм чγләкон,
  Ә гәзәмот – чγләкон;
  Лап йә кило hисдиҝәш,
  Губ вәҝγрдә дγл – йә тонн.
  3518
  Йә бәндәйγм мәндәбәнд,
  Зулумкәши – мәндәбәнд.
  Һьилом сәрзир бисдоҝәш,
  Вәҹ ниҝγрγ – хәндәбәнд.
  3519
  Йә бәндәйγм ҹавустә,
  Овәш нибу ҹавустә.
  Дγрγст нисдҝә бинәйγ,
  Догиш митав чарусдә.
  3520
  Йә бәндәйγм нидиров,
  Гуш ә гәфәс нидиров.
  Дәс донорә хурдиҝә,
  Дγрγст имбу нидир ов.
  3521
  Йә бәндәйγм бим ҹури,
  Дәрд богбони – бим ҹури.
  Дәс чγлкирәш нә шушдә,
  Раҝ согирәш имбури.
  3522
  Йә бәндәйγм мә ҝγрγм,
  Сурра бийо мә ҝγрγм.
  Пишой нәфәс әхириш,
  Годой тγрә мәҝγрγм.
  3523
  Йә бәндәйγм мәhьәниш,
  Бунт мисоху мәhьәниш.
  Ҝәшдә вәhьдә нә офдҝә.
  Нийо соху – пәхьәниш.
  3524
  Йә бәндәйγм нийору,
  Зәхьмәт – гәди нийору.
  Мγhьγҹγзә хәйолhош,
  Әнчәг бәди мийору.
  3525
  Йә бәндәйγм нибофум,
  Ҹәләй дәрдә нибофум.
  Хьәсрәт γшγг мундумҝә,
  Йорә чγларз мийофум?
  3526
  Йә бәндәйγм пәс бирә,
  Үшγг әз кур пәс бирә.
  Сад шикойәт сохдиҝәш,
  Йара мәлхьәм нәс дирә.
  3527
  Йә бәндәйγм войундә,
  Вәхт войәрә войундә.
  Пишой бәдә гәсдирәш,
  Әнҹәг ХУДО пойундә.
  3528
  Йә бәндәйγм нисохи,
  Ә мар бовор нисохи.
  Шидрай кәмәр чат зәҝә,
  Чγтар hомор мисохи?
  3529
  Йә бәндәйγм вәрдγшә,
  Хәйирлγ сох вәрдγшә.
  Шәләй hγзγм вәҝγрдә,
  Йара мәсох сәр дγшә.
  3530
  Йә бәндәйγм, шәләрә.
  Йγнҝγл вәҝи шәләрә.
  Садан hьоҹиз бисдоҝәш,
  Нәзник мәҝи hьәрәрә.
  3531
  Йә бәндәйγм гәрдлγрә,
  Боләй сәри гәрдлγрә.
  Гәдγртанγш нә бирә,
  Хьов имбәрγ дәрдлγрә.
  3532
  Йә бәндәйγм никәшγт,
  Йγк hьиломә никәшγт,
  Пишой чумә бәсдә вәхт,
  Нум дәдәйә микәшγт.
  3533
  Йә бәндәйγм овурдәм,
  Сала ә сад овурдәм.
  Йә руз кγчмиш бирәнкиш,
  Киhо имбу хьовур гәм?
  3536
  Йә бәндәйγм сухундә,
  Бәхьслγрә нәхьс сухундә.
  Пәхьнийә әшглγhош,
  Йә дәрйоh hьәрс рухундә.
  3537
  Йә бәндәйγм битобу,
  Сарп сабури – битобу.
  Хори ә чәрх дарафдҝәш,
  Сәрйү ә ҝиҹ нидобу.
  3538
  Йә бәндәйγм нәравҝу,
  Рузhо пучлу нәравҝу.
  Тәгсиркори дирәйҝә,
  Ҹунмәш гучлу буравҝу.
  3539
  Йә бәндәйγм нийо бу,
  Нифир додлу нийо бу.
  Әри гуног йә бойиш,
  Шоhир – одлу бийо бу.
  3540
  Йә бәндәйγм чи нидγ,
  Дәhьәм әшгә чи нидγ.
  Ҹиҝәрпара сухдәнкиш,
  Пәйләй овә ки мидγ?
  3541
  Йә бәндәйγм то - ночог,
  То - согломи, то - ночог.
  Йориш руйә чарундҝә,
  Нәшәрhьә чγ гоноҹог?
  3542
  Йә бәндәйγм синәмиш,
  Шәклγ сохдә синәмиш.
  Сәрә ә сәнг додоҝәш,
  Әшглγрә чγ гинәмиш?
  3543
  Йә бәндәйγм тимор ов,
  Ләззәт дорә тимор ов.
  Хьγршлγ бирә пар зәҝәш,
  Ә вихьдәйγ ки моров?
  3544
  Йә бәндәйγм зир чирә,
  Йәлов мәди зир чирә.
  Ә сәр мγрдә кусовhош,
  Ловошhо нәс бирҹирә.
  3545
  Йә бәндәйγм хәрә кор,
  Нобудлγни хәрә кор.
  Әз ҝиснәйи мγрдиҝәш,
  Нәвсә әз дγл дәрә дор.
  3546
  Йә бәндәйγм чәкмә сох,
  Ә суй хуром чәкмә сох.
  Сәр вәчәрә нә бурра,
  Ә виҹдониш шәк мәсох.
  3547
  Йә бәндәйγм әз гирог,
  Йод ҝирошдә әз гирог.
  Ә пир бирә вәhьдәhош,
  Әз ҹоhили чγ сирог?
  3548
  Йә бәндәйγм шит дирә,
  Шурбәнд чирә шит дирә.
  Ә пулсγзә мәхьәлһош,
  Хьовур-хьәрмәх гит бирә.
  3549
  Йә бәндәйγм зар мәрә,
  Шәшлγ шәндәм зар мәрә.
  Мошийәхьиш пой ноҝә,
  Ки пойундә ҹар мәрә?
  3550
  Йә бәндәйγм ХУДОЙмә,
  Муноймәни ХУДОймә.
  Мошийәхьәш виҹиҝә,
  Һьилом – имбу хунәймә.
  3551
  Йә бәндәйγм дәс ХУДОш,
  Ә сәрмә вә дәс ХУДОш.
  Әри зутәй Мошийәхь,
  Минәтлγнγм ә ХУДОш!
  3552
  Йә бәндәйγм бийо бу,
  Виҹдон ә шон бийо бу.
  Һьәрәбәрә кәшиҝәш,
  Инсон – хьәйвон нийо бу.
  3553
  Йә бәндәйнм йәво шән,
  Ҝулләш ә ов йәво шән.
  Ә тγнд вишә дәҝәшдә,
  Чумәш ә хов нәвошән.
  3554
  Йә бәндәйγм войуни,
  Шәр вγхγhо – войуни.
  Ә сәр мәйит әлчәгиш,
  Һьәрс рγхγhо – тойуни.
  3555
  Йә бәндәйγм ә хγшдә,
  Кәс нәравҝу ә хγшдә.
  Офтолγйә шоhирγм,
  Үшγгмәрә ки кγшдә?
  3556
  Йә бәндәйγм кγшдәрәш,
  Сад hьәмәли кγшдәрәш.
  Тәйтә ХУДО рәхь нәдγ,
  Хок нисохум хγшдәрәш.
  3557
  Йә бәндәйγм шормәрәш,
  Ҹәhьмәтлγ тан шормәрәш.
  Хәлг әз бору нә хурдҝә,
  Әрчγ корум дор мәрәш.?
  3558
  Йә бәндәйγм тә мәндә,
  Шәйир нγвγс – тә мәндә.
  Чумhо очуг бисдоҝәш,
  Мγрдәҝорә чγ хәндә?
  3559
  Йә бәндәйγм тә мγрдә,
  Гуй зәриҝәш тә мγрдә,
  Кисәhой сγрх нә бирәш,
  Тγрәш ә вәҹ ки ҝγрдә?
  3560
  Йә бәндәйγм мидорут,
  Шәйирhорә мидорут.
  Әлдарбәндә нуммәрәш,
  Милләт ә йор мийорут.

Поделиться этой страницей