Изучаем Горский язык(juuri)

Тема в разделе 'Еврейские языки. Обучение', создана пользователем Лев Валентинович, 28 мар 2007.

 1. Elvin_73 Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  ченгейит ишму ?
 2. aleks2703 Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  vsem privet ! ;) vi konechno izvenite no jiteli nalchika , mahachkali , i grozni . ynih yazik chyut izmenen i akzent konechno toje a evrei s derbenta i kybi yazik ostalsya totje ne skojy chto ochen starinni no ne menyalsya sovsem . esli est ili bydyt voprosi vsegda rad otvetit na nih , mojno na rysskom i na zyyn jyuri ;) hydo kymek aishmy biroro ne haaro
 3. Anzorkavkazwarrior Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  скажите кто нибудь где можно скачать словарь горского еврейского языка
 4. Anzorkavkazwarrior Guest

  Симпатии:
  0
  Баллы:
  0
  Сказка Старик и медведь

  Бирэй, нэбирэй э е дигъ, э е улкэ зигъистэй е пирэ мэрд - зимигъурлугъсох. Е сэбахь пирэ мэрд мирав э вишэ эри гъуьзуьм овурдэ. Э гъэпэ-гъэпуь гъэршу миёв э ряхь хирс. Ёбо митэрсуь пирэ мэрд, пэстэ э хиштэ миёв.
  — Туь эжэ рахтэ? - муьпуьрсуь хирс эз мэрд.
  — Э вишэ эри гьуьзуьм овурдэ, — жугъоб муьдуь мэрд.
  — Пой, биё эеки кор сохим, э хори мэнов корим, — мугую хирс.
  Биё кор сохим. Куь корим? — муьпуьрсуь мэрд эз хирс.
  — Чугундур, — эри хурдэ мэзэи — мугую хирс.
  Гъобул мибошут хирс нэ мэрд, микорут чугундурэ. Эз е-дуь мэгъигэ вэромо кэле-кэле халтэгъо. Омо раси вэхт эри вэчирэ чугундурэ. Пирэ мэрд мугую э хирс:
  — Вихъ туьрэ воюгъорэ, воистгэ хэлтэгъорэ, воистгэ тамбургъорэ.
  — Мэ вихтэнуьм хэлтэгъорэ, тамбургъорэ туь эри хиштэ вэчи,- мугую хирс.
  Гоф гуфрэ гиль бахш сохтэнуьт чугундурэ, хирс вэгирд хэлтэгъорэ, мэрд тамбургъорэ. Пирэ мэрд мэзэе тамбургъой чугундурэ согъэ зумусту хурд хъэз сохт. Хирс халтэгъорэ жовуст-жовуст, визэр омо, пэстэ шэнд халтэгъорэ. Ебойгэ пирэ мэрд э гъарэбэю чугундургъо вэри э базар рахтэнигъо, миёв хирс гъэмайгэ гъэршу миёв.
  — Туь эжэ рахтэ? — муьпуьрсуь хирс эз мэрд.
  — Э шэгъэр, чугундургъорэ эри вурухтэ, — жугъоб муьдуь пирэ мэрд.
  — Эри ди е чугундур, — мугую хирс.
  Мухуру чугундурэ хирс, гъаи мэзэ миёв.
  — Туь мэрэ вурмундэй, эн туь мэзэи. Дие э вишэ мэё эри гуьзуьм! — бэжахь мизэнуь хирс э сэр мэрд.
  — Пой, туьнд мобош. Биё гьэчингэ гэндуьм корим,- мугую мэрд.
  — Биё корим, тэки мэ дие хар нибошум. тамбургъою эри мэ, халтэгъою эри туь, — мугую хирс.
  — Бошугу, туь гуфрэнигъо гиль мисохим, — жугъоб муьдуь мэрд.
  Пирэ мэрд нэ хирс э вэсал коштуьт гэндуьмэ. Омо раси вэхт, ошлугъэ вэчирэнигъо мэхьаль.Пирэ мэрд нэ хирс вэчируьт гэндуьмэ.
  — Биё бахш сохим гэндуьмэ, — мугую хирс э мэрд.
  — Биё бахш сохим, — мугую мэрд. — Вэги туьрэ воюгъорэ. Хирс мивэгинуь эрию тамбургъорэ, пирэ мэрд зэвэргъоюрэ, зэрдэ-зэрдэ гэндуьмэ. Озу кэши орд, буьржуьнд гэрмэ нугъо, согъэ зумусту гиснэи чуьнигъорэ нэдануст. Хирс дири дэгъам тамбургъой гэндуьмэ, согъэ зумусту дэссоюрэ жовуст вэдиромо,
  гъаи пэшму бисто. Озунчини одоми нэ хирс э еки кор не сохтэнуьт. Эри еки дуьшмэ бисторут.

Поделиться этой страницей